Lietuvos jaunimo sielovados forumas Kaune
 
 

Lietuvos jaunimo sielovadininkai penktadienį, 2007 m. lapkričio 16 d., susirinko į jaunimo sielovados forumą Kaune. Dvi dienas vykusiame forume „Jaunimo dienoms pasibaigus: jaunimo sielovada Lietuvoje“ 170 bendradarbių klausė pranešimų apie besikuriančią jaunimo sielovados struktūrą Lietuvoje bei dalinosi savo darbo su jaunimu patirtimi. Buvo pristatyti jaunimo sielovados modeliai – šešios jaunimo sielovados vykdytojų grupės: akademinė jaunimo sielovada, katalikiškos mokyklos, parapijos, jaunimo organizacijos, Bažnyčios judėjimai, vienuolijos. Šie pristatymai atskleidė, koks nemažas būrys sielovadininkų darbuojasi dėl jaunų žmonių ir kiek skirtingų kelių Bažnyčia gali šiandien pasiūlyti jaunam žmogui artintis prie Viešpaties.

Penktadienio vakare prisiminę Lietuvos jaunimo dienas pusės valandos filme, šeštadienio rytą dalyviai dalinosi Lietuvos jaunimo dienų išgyvenimais, aptarė rezultatus ir vardino pasiūlymus ateičiai.

Pirmą forumo dieną pradėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sveikinimo žodžiu. Forumo apibendrinimo žodį tarė vyskupas Rimantas Norvila, LVK jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas. Visą forumą dalyvavę du vyskupai, besiklausantys jaunimo sielovados bendradarbių pranešimų bei įžvalgų, daugeliui dalyvių buvo didelis dėmesio, rūpesčio ir padrąsinimo ženklas.

Šis jaunimo sielovados forumas – trečiasis. Jį organizavo LVK jaunimo pastoracijos taryba. Pirmieji du vyko Vilniuje 2005 ir 2006 metais. Kitais metais jaunimo sielovados forumo programa ir tema bus formuluojama pagal šio forumo dalyvių vertinimo anketose išsakytus pasiūlymus, pastabas, pageidavimus.

Kaip forumo apibendrinime pabrėžė vyskupas Rimantas Norvila, šis forumas parodė, kiek daug ir skirtingų jaunimo sielovados bendradarbių veikia Lietuvoje. Visi yra svarbūs ir visi sudaro vieną kūną. Vyskupas ragino nekonkuruoti, o džiaugtis, jog galime papildyti vienas kitą – „vienas tikslas, vienas tikėjimas, vienas Viešptas“.

Tikimės, jog broliškas pasidalinimas forume sustiprins ateities tarnystei ir padės atrasti bendradarbiavimą ne kaip pareigą ar naštą, bet kaip nuostabią dovaną.

LVK jaunimo pastoracijos tarybos sekretorė Margarita Vyskupaitienė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt