2009 m. Taize bendruomenės organizuojamas regioninis jaunimo susitikimas vyks Vilniuje
 
 

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Taize bendruomenės vadovas brolis Alois sutarė, kad 2009 metų gegužės 1 – 3 dienomis Vilniuje vyks garsios Taize bendruomenės organizuojamas regioninis Jaunimo Susitikimas. 2009 m. Lietuva švęs tūkstantmečio jubiliejų, o Vilnius paskelbtas Europos kultūros sostinė. Šia proga ir kilo mintis surengti tokį jaunimo susibūrimą.

Lietuvos paminėjimo tūkstantmetis

Lietuvos pirmas paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose susijęs su krikščionybės misija, Evangelijos skelbimu šioje teritorijoje. Tai buvo taikaus misionieriaus vienuolio skelbta krikščioniška žinia. Vokietijos miesto Kvedlinburgo analuose parašyta, kad misijos metu Brunonas su palydovais buvo nužudytas netoli krašto, kuris vadinasi Lietuva.

Istorikas A. Bumblauskas rašo: “Brunonas, kurio vienuoliškas vardas - Bonifacijus, gimė apie 970 m., taigi žuvimo metu buvo apie 30 metų. Jis - vienuolis benediktinas, 988 m. tapęs Magdeburgo kanauninku. Kai kurie šaltiniai teigia, kad 996 m. Romoje jis susitiko su misionieriumi Vaitiekumi-Adalbertu, vėliau keliavusiu pas prancūzus, ir įstojo į vienuolyną. 997 m. Prūsijoje nužudžius šv. Vaitiekų, Brunonas norėjo keliauti į prūsų žemę, tačiau dėl vokiečių ir lenkų karo kelionė buvo atidėta. 1004 m. Brunonas įšventintas misijų arkivyskupu. 1008 m. jis vyksta į Kijevą, keliaudamas iš ten aplanko pečenegus, o 1009- aisiais Rusijos ir Lietuvos pasienyje susitinka pagonis“. Jauno ir taikiai nešusio Jėzaus Kristaus žinią šv. Brunono liudijimas yra pavyzdys, kaip jį turi būti skelbiama ryžtingai, bet ne su prievartą.

Taize bendruomenė jaunimui

Taize bendruomenę įkūrė brolis Roger Šulcas (Roger Shulz). Europoje liejantis kraujui ir išgyvenant daugybę kančių, 1940 metais jaunas Roger atvyko į mažą Prancūzijos kaimelį Taizė, kur su grupe draugų pradėjo kurti susitaikymo tarp skirtingų krikščionių ir tautų siekiančią bendruomenę. Pradžioje negalvodami, kad taps jaunimo sielovados bendruomene, jie priglausdavo žydus bei karo pabėgėlius, bet maždaug nuo 1960 metų vis daugiau jaunimo atvykdavo į Taize. Kiekvieną vasarą kas savaitę Taize būna apie 3 – 5 tūkstančius jaunimo. O organizuojamuose Europos jaunimo susitikimuose susirenka dešimtys tūkstančių jaunuolių. Iš Lietuvos taip pat daug jaunimo yra dalyvavę tokiuose Susitikimuose. Juos priima vietinėse parapijos, dalyviai dažniausiai apgyvendinami šeimose.

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba
www.tikiu.lt

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt