Po restauracijos Vilniuje pašventintas šv. Faustinos namelis
 
 

2008 m. kovo 27 d. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino baigtą restauruoti Šv. Faustinos namelį, esantį Grybo g. 29, Vilniuje.

Šiame Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno name gyveno Šv. Faustina Kowalska 1933-1936 m. Būtent čia ji turėjo mistinius regėjimus, pagal kuriuos, jai pačiai prižiūrint, dailininkas Eugenijus Kazimirovskis nutapė Gailestingojo Jėzaus paveikslą, esantį dabar Dievo Gailestingumo šventovėje. Šiame namelyje Šv. Faustinai apsireiškęs Jėzus padiktavo Dievo Gailestingumo vainikėlį. Vilniuje ji susitiko ir kun. Mykolą Sopočko, tapusį jos dvasios tėvu, kuris paragino ją rašyti dienoraštį ir padrąsino imtis patikėtos misijos skelbti Viešpaties gailestingumą.

Ilgus metus šis pastatas buvo apleistas. Didžiąją dalimi jo restauravimą parėmė Valentine Conlon iš Airijos. Jis yra Dievo gailestingumo apaštalų bendruomenės įkūrėjas. Ši pasauliečių bendruomenė skleidžia Dievo gailestingumo žinią visame pasaulyje darbais, žodžiais ir malda. Ji padeda benamiams, apleistiems ir kenčiantiems vaikams, platina knygas apie Dievo gailestingumo žinią, vienija tūkstančius žmonių, kurie meldžiasi Dievo Gailestingumo vainikėlį už šeimas, bendruomenes, visą pasaulį.

Į namelio pašventinimą susirinko įvairūs svečiai: apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen, ponas Valentine Conlon, Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas, įvairių vienuolijų atstovai.

Susirinkę klausėsi aktorės Brigitos Bublytės skaitomų ištraukų iš Šv. Faustinos dienoraščio, drauge įvairiomis kalbomis meldėsi Dievo Gailestingumo vainikėlį. Kardinolui pašventinus namus, visi apžiūrėjo patalpas.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt