Po restauracijos Vilniuje pašventintas šv. Faustinos namelis
 
 

2008 m. kovo 27 d. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino baigtą restauruoti Šv. Faustinos namelį, esantį Grybo g. 29, Vilniuje.

Šiame Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno name gyveno Šv. Faustina Kowalska 1933-1936 m. Būtent čia ji turėjo mistinius regėjimus, pagal kuriuos, jai pačiai prižiūrint, dailininkas Eugenijus Kazimirovskis nutapė Gailestingojo Jėzaus paveikslą, esantį dabar Dievo Gailestingumo šventovėje. Šiame namelyje Šv. Faustinai apsireiškęs Jėzus padiktavo Dievo Gailestingumo vainikėlį. Vilniuje ji susitiko ir kun. Mykolą Sopočko, tapusį jos dvasios tėvu, kuris paragino ją rašyti dienoraštį ir padrąsino imtis patikėtos misijos skelbti Viešpaties gailestingumą.

Ilgus metus šis pastatas buvo apleistas. Didžiąją dalimi jo restauravimą parėmė Valentine Conlon iš Airijos. Jis yra Dievo gailestingumo apaštalų bendruomenės įkūrėjas. Ši pasauliečių bendruomenė skleidžia Dievo gailestingumo žinią visame pasaulyje darbais, žodžiais ir malda. Ji padeda benamiams, apleistiems ir kenčiantiems vaikams, platina knygas apie Dievo gailestingumo žinią, vienija tūkstančius žmonių, kurie meldžiasi Dievo Gailestingumo vainikėlį už šeimas, bendruomenes, visą pasaulį.

Į namelio pašventinimą susirinko įvairūs svečiai: apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen, ponas Valentine Conlon, Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas, įvairių vienuolijų atstovai.

Susirinkę klausėsi aktorės Brigitos Bublytės skaitomų ištraukų iš Šv. Faustinos dienoraščio, drauge įvairiomis kalbomis meldėsi Dievo Gailestingumo vainikėlį. Kardinolui pašventinus namus, visi apžiūrėjo patalpas.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt