100 Europos parlamentarų palaiko Lietuvos Seimo narių siekius apginti gyvybę prenatalinėje fazėje
 
 

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas gavo 100 Europos Parlamento narių laišką, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad negimusiojo gyvybės apsaugos stiprinimas nėra priešingas Europos Sąjungos teisei. Pasak laiško, ES parlamentarai „pritariamai stebi Lietuvos parlamentarų pastangas“, kuriomis rūpinamasi „geriau apsaugoti vaiko teises iki gimimo“.

„Nei Europos teisė, nei iš Europinės integracijos kylantys politiniai įsipareigojimai neprieštarauja įstatymų leidybai, kuria siekiama geresnės negimusio vaiko teisinės apsaugos“, – rašoma ES parlamentarų Vytauto Landsbergio ir Konrado Szymañskio bendra iniciatyva parengtame laiške. Laišką pasirašė 19 ES šalių parlamentarai, atstovaujantys EPP, UEN, IND/DEM, ALDE politinėms grupėms, taip pat nepriklausantys grupėms ES nariai. Tarp pasirašiusiųjų daugiausia buvo iš Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) EPP (53) ir Sąjungos už tautų Europą UEN (35).

Laišką pasirašė 38 lenkų (tarp jų J. Saryusz-Wolski, A. Bielan), 15 italų (tarp jų M. Mauro) ir 10 vokiečių (tarp jų E. Brok, P. Liese) ES parlamentarai.

Seimo pirmininkui laiškas įteiktas per Seimo narius V. Tomaševskį, I. Degutienę ir V. Aleknaitę Abramikienę.

Laiško originalas PDF


Prawo i sprawedliwosc, 2008 06 04
www.pis.org.pl/article.php?id=12697


Informaciją parengė Santuokos ir šeimos studijų centras, KTF, VDU

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt