Šv. Jono broliai Lietuvoje įsikūrę jau penkiolika metų
 
 

Lapkričio 22 d. Vilniuje, šv. Jono teologo vienuolyno bažnyčioje šv. Jono broliai minėjo penkiolikos metų jubiliejų nuo įsikūrimo Lietuvoje. Šventė prasidėjo Eucharistija, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Koncelebravo Vilniaus vienuolyno prioras t. Jonas Emanuelis La Taillandier de Gabory, t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus Nekrošius, t. Jonas Savickas. Homilijoje ganytojas džiaugėsi, kad broliai Lietuvoje padeda daugybei žmonių atrasti Dievą, ugdyti tikėjimą, lavinti intelektualinį ir dvasinį pažinimą, gilintis į šv. Raštą, kuris visiems yra puikus kelrodis gyvenimo kelionėje. Po šv. Mišių jubiliejaus svečiai galėjo drauge pasivaišinti ir pasižiūrėti šv. Jono brolių istoriją, įamžintą nuotraukose, artimai pabendrauti su vienuolyno gyventojais.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Kardinolo Audrio Juozo Bačkio rūpesčiu šio vienuolyno broliai 1993 metais atvyko į Lietuvą, kad pagelbėtų dvasiškai ir intelektualiai ugdyti Vilniaus arkivyskupijos klierikus, plačiajai visuomenei šiuolaikiškai skaitytų paskaitas teologijos ir filosofijos klausimais. Broliai kiekvienais metais parengia įvairių teologinių bei filosofinių paskaitų ciklą, yra įsteigę ir globoja namus gatvės vaikams, organizuoja jaunimo maldos ir bendrystės vakarus, moko skaityti šv. Raštą Lectio divina metodu, ruošia piligrimines keliones, suburia ir teikia dvasinį palydėjimą šeimoms, organizuoja vasaros stovyklas, rekolekcijas, daugybei žmonių atlieka dvasinės tėvystės tarnystę. Nuo 2005 m. šv. Jono teologo vienuolyne brolių rūpesčiu veikia nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, kurioje dalyvauja ne tik šv. Jono broliai, Vilniaus arkivyskupijos kunigai, bet ir daugybė pasauliečių.

Šv. Jono broliai – viena jauniausių vyrų vienuolijų, įkurta t. Marie Dominique Philippe OP Prancūzijoje 1975 m., besigilinanti į šv. Jono apaštalo ir evangelisto dvasingumą. Vienuolija tarp kitų savo tarnysčių teikia filosofinį bei teologinį išsilavinimą ir daugybei pasauliečių. Tarp Prancūzijoje studijuojančiųjų yra nemažai studentų ir iš Lietuvos. Iš viso pasaulyje įvairiose šalyse yra per 500 šv. Jono brolių. Lietuvoje darbuojasi 3 vienuoliai kunigai ir 3 broliai. Vienuolyno misiją pasaulyje malda palydi kontempliatyvi šv. Jono seserų kongregacija, įkurta 1982 m., Prancūzijoje, Lietuvoje veikianti nuo 1998 m., vidinės tylios maldos mokanti ir tuo susidomėjusius pasauliečius.

Kun. Saulius Bužauskas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt