Išrinkta nauja Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos vadovybė
 
 

2024 m. birželio 22 d. Kaune, pas seseris benediktines vyko LMVAVK (Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos) plenarinis posėdis ir rinkimai. Jame dalyvavo J.E. vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Trijų metų kadencijai LMVAVK pirmininke išrinkta ses. Paulina Aleksandra Vanagaitė OSB, vicepirmininke – ses. Gintautė Giedrimaitė, tarybos nare – ses. Jolita Matulaitytė MVS.

LMVAVK informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt