Gailestingumo savaitė Vilniuje
 
 

Balandžio 17–23 d. pirmą kartą Lietuvos sotinėje buvo švenčiama Gailestingumo savaitė „Vilnius – gailestingumo sostinė“. Ji truko nuo Velykų iki Atvelykio. Renginių organizatorė – Dievo Gailestingumo šventovės bendruomenė. Ši šventė reikšmingiausia iš visų šv. Faustinai apreikštų pamaldumo Dievo Gailestingumui formų. Gailestingumo savaitę pagrindinis renginys būdavo šv. Mišios, aukotos įprastu šventovėje laiku lietuvių ir lenkų kalbomis. Nauja buvo tai, kad kiekvieną dieną liturgijai vadovavo kviesti kunigai, vienuoliai, vyskupai. Kiekviena diena turėjo ir savo temą. Balandžio 17 d. tema – „O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė“. 18 val. šv. Mišioms vadovavo kun. Robertas Šalaševičius, 21 val. iš Aušros Vartų koplyčios buvo einama šviesos procesija į Viešpaties Gailestingumo šventovę. Procesiją vedė kardinolas Audrys J. Bačkis, vysk. Juozas Tunaitis ir evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis.

Prieš prasidedant procesijai kardinolas iš Aušros Vartų koplyčios paskelbė Gailestingumo savaitės pradžią ir priminė, kad 1935 m. šioje koplyčioje buvo iškabintas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos Kowalskos viziją.

Iki Dominikonų gatvėje esančios Gailestingumo šventovės tikintieji ėjo giedodami su žvakutėmis ir vėliavomis. Buvo sustota 7 vietose: prie Bazilijonų vienuolyno vartų, prie Šv. Kazimiero bažnyčios, prie Rotušės, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, kur procesijos dalyvius pasveikino vysk. Mindaugas Sabutis. Tolesnės stotys buvo Vokiečių gatvės gale, prie Šventosios Dvasios bažnyčios ir paskutinė – Gailestingumo šventovėje. Šiose vietose buvo skaitomos Evangelijos ištraukos apie įvykius po Jėzaus prisikėlimo. Pasibaigus procesijai kardinolas Audrys Bačkis išreiškė viltį, kad šviesos procesija taps tradicija. Jis dar kartą paragino tikinčiuosius pasikliauti dieviškuoju Gailestingumu ir patiems jį liudyti: „Dievo Gailestingumo kulto pagrindas yra krikščioniškas pasitikėjimas Dievu ir veikli meilė artimui“.

Balandžio 18 d., antradienio, tema – „Aš jums duodu naują gyvenimą“. Vakaro šv. Mišioms vadovavo kun. Julius Sasnauskas, po Mišių įvyko susitikimas su šiuo kunigu. Trečiadienio tema – „Tebūnie taika visam pasauliui“. 18 val. liturgijai vadovavo kun. Kęstutis Kėvalas, kartu šventė „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė. Ketvirtadienio tema buvo „Šviesa spindi tamsoje“. Vakare liturgiją šventė ir pamokslą sakė Tiberiados broliai. Penktadienio tema – „Paliesk gailestingumą”. Šv. Mišias 12 val. lietuviškai ir 16 val. lenkiškai aukojo vyskupas J. Tunaitis, vakaro liturgijai vadovavo Gailestingumo broliai, po to vyko susitikimas su jais. Šeštadienio tema – „Miestas be sienų”. Po vakarinių šv. Mišių Alumnato kieme vyko šventinis koncertas, kuriame grojo ir dainavo įvairūs atlikėjai ir grupės. Po koncerto visą naktį Dievo Gailestingumo šventovėje vyko naktinė adoracija. Savaitės kulminacija ir pabaiga – balandžio 23 d. – Dievo Gailestingumo sekmadienis. Iškilmingoms 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė kardinolas A. J. Bačkis. Tą pačią dieną 16 val. Vilniaus arkivyskupas metropolitas šv. Mišias aukojo lenkų kalba.

Visą savaitę Vilniuje buvo stengiamasi priartinti ir skelbti Šventajame Rašte apreikštą tiesą apie gailestingąją Dievo meilę kiekvienam žmogui, praktikuojant šv. Faustinai Jėzaus padiktuotas Dievo Gailestingumo kulto fomas: vyko Švč. Sakramento adoracija, šlovinimai, buvo kalbamas Gailestingumo vainikėlis ir malda Gailestingumo, t. y. 15 val., valandą

Apie Dievo Gailestingumo šventės įsteigimą šventajai Faustinai Jėzus pirmą kartą prabilo 1931 m. Plocke. Akivaizdus Dievo Gailestingumo kulto augimas Vilniuje prasidėjo artėjant 2000 jubiliejiniams krikščionybės metams. 2000 metų pavasarį į Vilnių sugrįžo Gailestingojo Jėzaus seserys. Jų vienuolija 1944 m. Vilniuje buvo įsteigta siekant įgyvendinti vieną iš trijų užduočių, kuriomis grindžiama sesers Faustinos pasiuntinybė – įkvėpti apaštališką Dievo Gailestingumo judėjimą, skelbiantį ir meldžiantį gailestingumo visam pasauliui. 2004 m. Atvelykio sekmadienį buvo pašventinta Gailestingumo šventovė, skirta Gailestingojo Jėzaus paveikslui. Iš Šventosios Dvasios bažnyčios, kurioje garsusis paveikslas kabojo nuo 1986 m., Gailestingojo Jėzaus atvaizdas į jam skirtą šventovę buvo perkeltas 2005 m. rugsėjo 28 dieną. Tais pačiais metais kardinolo Audrio Juozo Bačkio dekretu Vilniuje buvo įsteigta nauja Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenė, siekianti gyventi Dievo Gailestingumu ir jį skleisti pagal apreiškimą šv. Faustinai.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt