LVK Pirmininkas arkivysk. Sigitas TAMKEVIČIUS kviečia maldai už žuvusius Lenkijos Prezidento lėktuvo tragedijoje jų laidotuvių dienomis
 
 

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA

2010 04 14

Kvietimas maldai už žuvusius Lenkijos Prezidento lėktuvo tragedijoje jų laidotuvių dienomis

Mieli Lietuvos tikintieji,

Su ypatingu dėmesingumu, užuojauta bei malda šiomis dienomis visi kartu glaudžiamės prie lenkų tautos, kurią ištiko didelė tragedija. Visose Lietuvos šventovėse šią savaitę buvo aukojamos Šv. Mišios žuvusiųjų atminimui pagerbti. Tai visų mūsų ypatingo solidarumo, krikščioniško artumo ir Visuotinės Bažnyčios vienybės liudijimo ženklas. Visų tikinčiųjų maldos artumą bei krikščioniškąjį solidarumą ir mūsų pagarbą išreikšiu ir perduosiu asmeniškai dalyvaudamas šį šeštadienį vykstančiose laidotuvių apeigose Varšuvoje.

Nuoširdžiai kviečiu ir raginu tragedijos aukų laidotuvių dienomis burtis maldai bei Eucharistijos šventimui parapijų bendruomenėse, kad Gailestingasis Viešpats amžinųjų Velykų pokylyje jiems visiems leistų regėti Prisikėlusiojo Veidą bei džiaugtis Dangiškojo Tėvo Amžinybės Artumu.

Raginu gausiai dalyvauti sekmadienį Lietuvos bažnyčiose aukojamose šventosiose Mišiose už Lenkijos žuvusiuosius. Kviesdami į minėtas Mišias skambės Lietuvos bažnyčių varpai.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt