LVK Pirmininkas Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS nusiuntė sveikinimą naujai paskirtam Stačiatikių Vilniaus ir Lietuvos Metropolitui Arkivyskupui INOKENTIJUI
 
 

2010 m. gruodžio 29 d. Jo Ekscelencija Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu pasveikino naujai paskirtą Stačiatikių Vilniaus ir Lietuvos Metropolitą Arkivyskupą Inokentijų, linkėdamas jam Dievo palaimos ir Jo pagalbos sielovadinėje tarnystėje.

„Dabartiniai laikai krikščionims iškelia vis naujus iššūkius, su kuriais susiduriant yra be galo svarbus krikščionių bendradarbiavimas tam, kad drauge pasipriešintume blogiui ir visuomet liktume ištikimi Kristaus mokymui. Tikimės Jūsų asmenyje visuomet rasti ištikimą sąjungininką kovoje už gėrį mums patikėtų tikinčiųjų sielose“, – rašoma Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinime.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt