LVK Pirmininkas Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS nusiuntė sveikinimą naujai paskirtam Stačiatikių Vilniaus ir Lietuvos Metropolitui Arkivyskupui INOKENTIJUI
 
 

2010 m. gruodžio 29 d. Jo Ekscelencija Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu pasveikino naujai paskirtą Stačiatikių Vilniaus ir Lietuvos Metropolitą Arkivyskupą Inokentijų, linkėdamas jam Dievo palaimos ir Jo pagalbos sielovadinėje tarnystėje.

„Dabartiniai laikai krikščionims iškelia vis naujus iššūkius, su kuriais susiduriant yra be galo svarbus krikščionių bendradarbiavimas tam, kad drauge pasipriešintume blogiui ir visuomet liktume ištikimi Kristaus mokymui. Tikimės Jūsų asmenyje visuomet rasti ištikimą sąjungininką kovoje už gėrį mums patikėtų tikinčiųjų sielose“, – rašoma Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinime.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt