Kaune vyko Tarptautinė ekumeninė konferencija „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ (2011 01 10)
 
 

Videomedžiaga (nuolat papildoma) >>

Silvijos Knezekytės nuotrauka  Gintaro Česonio nuotrauka

KONFERENCIJOS MEDŽIAGA

Konferencijos atidarymas

Silvijos Knezekytės nuotrauka  Ričardo Šaknio nuotrauka
   
Ričardo Šaknio nuotrauka  Silvijos Knezekytės nuotrauka

Pranešimai

Silvijos Knezekytės nuotrauka  Silvijos Knezekytės nuotrauka

Apibendrinimas ir komunikatas

  • Apibendrinimas. Arkivyskupas metropolitas Sigitas TAMKEVIČIUS  

Konferencijos „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ komunikatas

Kaunas, 2011 01 10

Mes, Rusų Stačiatikių, Lietuvos Katalikų ir Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčių atstovai, susirinkę Kaune konferencijoje „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ ir įvertinę dabarties pavojus šeimos institutui, remdamiesi Kristaus Evangelija ir gilia krikščioniška tradicija, pareiškiame:

Santuokos pagrindu sukurta šeima yra Bažnyčios ir Valstybės pamatas. Tik santuoka grindžiamoje šeimoje yra ta terpė, kurioje žmogus gali būti oriai pradėtas, gimti, bręsti ir tobulėti. Tačiau šiai šeimos misijai šiandien trukdo klaidingas laisvės suvokimas, leidžiantis santuoka grįstai šeimai prilyginti kitas „sąjungas“, bendrą sugyvenimą ar partnerystę.

Mes, krikščioniškų konfesijų atstovai, tvirtai giname prigimtinį šeimos tapatumą ir raginame visus žmones, krikščionis ir ne krikščionis, išmintingai naudotis žmogui Dievo duota laisve.

Krikščioniškų šeimų indėlis į bendrąjį tautų, valstybių ir ypač Europos gyvenimą yra nenuginčijamai esminis. Pačios Europos kultūros šaknys yra esmiškai susijusios ir išaugančios iš krikščionybės.

Todėl mes, krikščioniškų Bažnyčių atstovai, dar kartą vieningu tikėjimo balsu kviečiame įsiklausyti į gerąją žinią apie Kūrėjo įsteigtą ir pasauliui apreikštą šeimą ir santuoką. Šiandieninių iššūkių akivaizdoje krikščioniškos šeimos turi ir toliau būti visos Europos civilizacijos viltimi ir garantu. Tam būtinas visų konfesijų tikinčiųjų ir geros valios žmonių asmeninis indėlis ginant gyvybę nuo prasidėjimo akimirkos ir natūralios mirties; sergint, palaikant bei puoselėjant šeimai palankios kultūros tradicijas, santuokos neišardomumą, sutuoktinių ištikimybės būtinumą; sykiu pabrėžiant vaikų auklėjimo šeimoje bei tėvų neatimamos pirmutinės teisės į vaikų lytinį ugdymą svarbą; aktyvų dalyvavimą kuriant šeimai palankius įstatymus, besiremiančius šeimos prigimtine savastimi ir skiepijant visuomenėje šeimos pašaukimo didybę ir grožį.

Dabartinis postmodernus pasaulis yra kupinas pavojingų iššūkių Evangelija ir žmogiškosiomis vertybėmis grindžiamam gyvenimui: ypač stipriai šeimos pamatus griauna bandymai legalizuoti homoseksualias partnerystes, abortų praktika, dirbtinis apvaisinimas mėgintuvėlyje, sukuriant perteklinius embrionus bei panaudojant „donorų“ lytines ląsteles, taip pat eutanazijos taikymas. Todėl manome, kad visų krikščioniškų konfesijų bendradarbiavimas yra labai svarbus ginant žmogaus gyvybę bei šeimą ir joms priklausantį orumą. Mes esame pasirengę ištiesti bendradarbiavimo ranką visiems broliams ir sesėms Kristuje, jaučiantiems tokį patį rūpestį dėl žmogaus gyvybės ir šeimos orumo išsaugojimo, dėl krikščionybės ir viso pasaulio likimo.

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt