Popiežiaus BENEDIKTO XVI Apaštališkasis palaiminimas Sausio 13-osios 20-mečio proga
 
 Jūsų Eminencija,

Sausio tryliktąją, prieš dvidešimt metų, lietuvių tauta ypač kentėjo ir sunkiai gynė bei stiprino savo nepriklausomybę. Atmintyje įsitvirtino tomis dramatiškomis istorinėmis akimirkomis Popiežiaus Jono Pauliaus II Kardinolui Vincentui Sladkevičiui atsiųsta Žinia, kad Jis meldžiasi ir reiškia savo solidarumą, kad ragina kantriai ir tvirtai žengti taikos keliu, abipuse pagarba ir supratimu grįstu dialogu sprendžiant kilusias problemas bei įtampą.

Šiandien, praėjus dvidešimčiai metų, Šventasis Tėvas Benediktas XVI vienijasi su šią datą mininčia lietuvių tauta ir jos vadovais, ir dėkoja Dievui, kurio Apvaizda lydi tikrųjų pasiekimų ir laisvės pilnatvės kelyje. Jis puikiai žino, kad sunkiai įžiebtą laisvės liepsną išsaugoti nuolat degančia reikia ypatingų nuolatinių pastangų. Todėl remdamasis tvirtus teisingos ir taikingos žmonių visuomenės kūrybos pamatus suteikiančia Kristaus Evangelija, Šventasis Tėvas kviečia tikėjimo ir sielos jėga, atnaujinta solidarumo ir dalijimosi bendruoju gėriu dvasia, atsiliepti į dabarties iššūkius, ypač ekonominę krizę. Jis drąsina atsakinga Tėvynės meile ginti laisvę ir nepriklausomybę, įsipareigojant ją remti ir neapleisti vadovaujantis iš tėvų gautu brangiu palikimu – katalikiška tapatybe, kuri turi būti išsaugota ir iš kurios gelmių reikia semtis vis naujus turtus.

Jei visi piliečiai, pradedant nuo pašauktųjų atlikti vadovaujančias ir administracines pareigas, sugebės bendrąją gerovę iškelti aukščiau už siaurus interesus remdami šeimos vertybes ir skatindami gimstamumą, tai savo turtingo pilietinio, kultūrinio ir religinio paveldo dėka Lietuva sugebės įveikti visas kliūtis ir siekti naujų tikslų.

Nuoširdžiai ir su meile to linkėdamas, Šventasis Tėvas meldžiasi už Jus, prašo Gailestingumo Motinos Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo ir siunčia Jūsų Eminencijai ir kitiems šalies Vyskupams, valstybės ir religinių institucijų vadovams, visai lietuvių tautai ypatingą Apaštališkąjį Palaiminimą linkėdamas ramybės ir gerovės.

Perduodamas savo nuoširdžiausius sveikinimus šios ypatingos sukakties proga ir linkėdamas kuo geriausios kloties, reiškiu Jums išskirtinę pagarbą.


Jūsų, Garbingiausiasis Eminencija, nuolankiai Viešpatyje,

+ Kardinolas Tarcizijus Bertone
Valstybės Sekretorius
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt