Vilniuje vyko Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas
 
 

Vasario 11-13 dienomis Bernardinų bažnyčioje, Vilniuje vyko Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) susitikimas „Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva“. Susitikime dalyvavo apie 120 jaunų žmonių, atvykusių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Telšių, Šiaulių, Biržų ir Jonavos miestų, taip pat grupė delegatų iš Baltarusijos. Į jaunimo susitikimą atvyko ir visos Pranciškoniškosios šeimos atstovai: mažesnieji broliai, sesutės pranciškonės ir pasauliečiai pranciškonai. Nors iš tiesų Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas susitiko jau dešimtą kartą, tačiau tai buvo penktasis oficialus Jaupra nacionalinės brolijos susitikimas. Tai – svarbiausias Jaupra metų renginys, pirmiausia skirtas krikščioniškam, pranciškoniškam ir žmogiškam jaunimo ugdymui. Šiemet pranciškoniškasis jaunimas gilinosi į brolio Pranciškaus gautą gyvenimo misiją: „Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva“ ir kartu ieškojo, kokius „namus“ atstatyti Viešpats juos kviečia šiandien.

Penktadienio vakaro programoje Jaupra brolijos dalijosi savo talentais. Pranciškoniškąjį jaunimą pasveikino nacionalinis dvasinis asistentas br. Algirdas Malakauskis OFM, nacionalinė Jaupra prezidentė Virginija Mickutė, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ministras Algimantas Andziulis OFS ir susitikimo šeimininkai – Vilniaus Bernardinų Jaupra brolija. Ankstyvą šeštadienio rytą susitikimo dalyviai šventė Eucharistiją kartu su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Luigi Bonazzi. Pranciškoniškajam jaunimui tai buvo brangi dovana ir gražus ženklas, besiruošiant į rugpjūčio mėnesį vyksiantį pasaulio jaunimo susitikimą su popiežiumi Benediktu XVI Madride. Rytinėje programos dalyje jaunimui kalbėjo Bernardinų parapijos klebonas br. Arūnas Peškaitis OFM, kartu ieškojęs atsakymo į klausimą: „Kaip mes galime atstatyti begriūvančią Bažnyčią?“, ir s. Pranciška Bubelytė FDCJ, padėjusi giliau pažinti Dievo Gailestingumo slėpinį. Po pietų jaunimas pasidalino į grupeles ir iškeliavo susipažinti su įvairiomis Vilniaus vienuolijomis: Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienėmis seserimis, jėzuitais, Marijos Dangun Ėmimo seserimis, Šv. Jono bendruomenės broliais, Gailestingojo Jėzaus seserimis, Dievo meilės misionierėmis ir Nukryžiuotojo Kristaus sesėmis. Vakare Bernardinų bažnyčioje vyko šlovinimo, maldos ir liudijimų vakaras kartu su grupe „Ichthus“. Sekmadienį Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas kartu su Bernardinų parapijiečiais šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Astijus Kungys OFM. Po šv. Mišių Jaupra Nacionalinė taryba pravedė forumą, pristatydama svarbiausius Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo metų renginius. Tris dienas trukusį susitikimą užbaigė piligrimystė į Dievo Gailestingumo šventovę, atsiliepiant į šiemet Lietuvos ganytojų paskelbtų Dievo Gailestingumo metų temą.

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo pradžia galima laikyti jaunuolių susibūrimą prie brolių pranciškonų, sugrįžusių į atkurtą Kretingos vienuolyną. 2006 m. Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) patvirtino savo Statutą ir išsirinko Nacionalinę tarybą, o 2007 m. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija buvo užregistruota kaip tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. Brolijos veikloje nuolat dalyvauja apie 100 aktyvių, savo pašaukimo, tapatumo ir gyvenimo tikslų kartu ieškančių 14-30 metų amžiaus jaunuolių. Pagrindinės veiklos kryptys: neformalus jaunimo ugdymas, socialinė, kultūrinė ir evangelizacinė veikla, ekologinės akcijos, tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio jaunimu.

www.jaupra.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt