Lietuvoje lankysis Pasauliečių pranciškonų ordino generalinė ministrė ir dvasinis asistentas
 
 

2011 m. gegužės 4–9 dienomis Lietuvoje su oficialiu vizitu lankysis Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinė ministrė ses. Encarnacion del Pozo, OFS ir Generalinis dvasinis asistentas br. kun. Ivan Matič, OFM.

Vizito metu svečiai dalyvaus Vilniuje vyksiančioje Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 4-ojoje Nacionalinėje rinkimų Kapituloje, kurios metu bus išrinkta naujoji Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino vadovybė, o taip pat susitiks su pasauliečiais pranciškonais, pranciškoniškuoju jaunimu, kitais pranciškoniškosios šeimos ir Bažnyčios atstovais.

Pasauliečių pranciškonų ordiną 1221 metais įsteigė Šv. Pranciškus Asyžietis, kuris taip pat yra ir Mažesniųjų brolių bei Šv. Klaros seserų ordinų steigėjas. Lietuvoje pasauliečių pranciškonų ordinas savo veiklą pradėjo 1387 metais. Šiuo metu Ordinas vienija per 450 tūkstančių narių, iš jų apie 600 Lietuvoje.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos informacija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt