Jubiliejinę „Ad fontes“ akademiją Kražiuose pagerbs svečiai iš Vatikano
 
 

Šią vasarą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės edukaciniame ir politiniame centre Kražiuose įvyks jau dešimtoji tarptautinė grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos akademija „Ad Fontes“. Jubiliejinėje studijų savaitėje laukiama ne tik pasauliniu mastu pripažintų grigališkojo choralo meistrų, bet ir svečių iš Vatikano.

Studijų savaitės akademinio vadovo muzikologo Jono Vilimo teigimu, per savo gyvavimo dešimtmetį „Ad Fontes“ akademija išsiskyrė tuo, kad nuolat puoselėjo ir skleidė visavertę Romos Katalikų Bažnyčios Tradiciją.

„Paskatinta Popiežiaus Benedikto XVI iniciatyvos sugrąžinti į visuotinę Bažnyčią jos visavertį liturginį bei dvasinį paveldą, taip pat globojama Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio bei Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto, sveikinama apaštalinių Nuncijų Lietuvoje, „Ad Fontes“ akademija vaisingai įsijungė į Europos dvasinio paveldo Lietuvoje prikėlimo darbą. Ištikimybės šiai misijai ir, iš principo, Bažnyčios Tradicijai ir yra ta priežastis, dėl kurios šio jubiliejaus proga būsime pagerbti garbingo svečio iš Vatikano vizitu“, - teigia J. Vilimas.

Jubiliejinės dešimtosios „Ad Fontes“ studijų savaitės svečias – kun. Uwe Michael Lang, Šventojo Sosto Dieviškojo kulto ir Sakramentų disciplinos kongregacijos bei Šventojo Tėvo liturginių celebracijų tarnybos konsultantas. Jis yra išleidęs į daugelį pasaulio kalbų išverstą knygą „Atsigręžti į Viešpatį“ („Turning towards the Lord"), kurioje atskleidžia tradicinės maldos laikysenos „ad orientem“ (rytų link) išliekamą svarbą Bažnyčios liturgijoje. Šiai knygai įvadą parašė kardinolas Josephas Ratzingeris, kuris netrukus po knygos pasirodymo tapo popiežiumi Benediktu XVI.

Kražiuose vykstanti „Ad Fontes“ vasaros akademija perteikia Lietuvos dvasinę tapatybę ir gerovę daugelį šimtmečių lėmusias vertybes. „Studijų savaitės sumanytojai ir organizatoriai siekia gilinti akademijos dalyvių savižiną, ugdyti jų katalikiškumą, asmens orumą bei pilietinę savigarbą. Su Šiaulių vyskupijos ganytojo J.E. Eugenijaus Bartulio palaiminimu šiais metais šią veiklą toliau tęsime“, - įsitikinęs J. Vilimas.

Dešimtoji jubiliejinė „Ad fontes“ savaitė yra dedikuojama ilgamečiam studijų savaitės organizatorių ir dalyvių draugui Amerikos katalikų universiteto profesoriui, dabartinio popiežiaus Benedikto XVI bendradarbiui, Amerikos sakralinės muzikos asociacijos prezidentui, lietuvių kilmės kunigui tėvui Robertui Skėriui, kuris šiais metais švenčia savo kunigystės penkiasdešimtmečio jubiliejų.

Tradiciškai „Ad Fontes“ stovykla vyksta pagal tradicinį Vakarų universiteto pamatinių studijų modelį: filosofija, teologija, liturginė praktika. Pagrindiniu savaitės akcentu ir širdimi išlieka tradicinės lotyniškosios Romos katalikų liturgijos celebracija. Dešimtoji studijų savaitė „Ad Fontes“ dalyviams pasiūlys kelias studijų programas. Antrus metus iš eilės vyks grigališkojo choralo meistriškumo kursų užsiėmimai, kuriuos ves vienas žymiausių grigališkojo choralo meistrų, profesorius iš Olandijos Eugeen Liven d’Abelardo kartu su Adrija Vilma Čepaite. Apie šimtas „Ad Fontes“ akademijos dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos klausysis t Šv. Petro kunigų brolijos kunigo Williamas Barkerio (Roma) paskaitų kurso „Šventų Mišių teologija“. Savaitės pabaigoje numatomas „Ad Fontes“ dalyvių giedamos iškilmingos šventosios Mišios bei meistriškumo kurso dalyvių koncertas Šiaulių katedroje.

Daugiau informacijos apie studijų savaitę galima rasti adresu: http://adfontes2011.blogspot.com/

Daugiau informacijos:
Paulius Stonis
+37060087641
paulius.stonis@gmail.com  

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt