Iškilmės šeštadienį, birželio 4-ąją, Kauno Santakoje – padėka Dievui už palaimintąjį Joną Paulių II
 
 

2011 06 02

Pranešimas žiniasklaidai

IŠKILMĖS SANTAKOJE – PADĖKA DIEVUI UŽ PALAIMINTĄJĮ JONĄ PAULIŲ II

Birželio 4 dieną, šeštadienį, 17 val. kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami į iškilmes Santakos parke. Čia bus atidengiamas ir pašventinamas palaimintojo Jono Pauliaus II paminklas ir aukojamos Padėkos už beatifikaciją Mišios. Vėliau bus galima pasižiūrėti dokumentinių filmų apie Joną Paulių II ir sulaukti 21 val. prasidėsiančio miuziklo „Karolis“.

Šios iškilmės malda, mintimis ir dvasia sugrąžins į pirmąjį gegužės sekmadienį, kai sulaikę kvapą daugelis Lietuvoje, drauge su milijonais žmonių pasaulyje, prie televizorių ekranų laukėme Jono Pauliaus II beatifikacijos. Iškilmės Santakoje – tai padėka Dievui už palaimintąjį popiežių, už jo šventą gyvenimą, už iki galo, iki kančios aukos, atliktą tarnystę – kad kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta gyventų krikščionišką, orų ir laisvą Dievo vaikų gyvenimą.

Iškilmės primins ir 1993-uosius, istorinį keturių dienų popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje, kuris buvo palaiminimas ir padrąsinimas mūsų šaliai, tada ką tik išėjusiai į laisvės kelią – kelią į tikrąjį išsilaisvinimą. „Dievo gailestingumu ir Švč. M. Marijos užtarimu įvyko didysis pasikeitimo stebuklas, ir Lietuva jau laisva, nepriklausoma. <...> savo apaštališkais žingsniais, savo tėvišku gerumu ir meile, savo giliais, širdį pagaunančiais evangelizacijos žodžiais esate su mumis čia Kaune, pačiame Lietuvos geografiniame centre, galima sakyti, pačioje jos širdyje“, – sakė kardinolas Vincentas Sladkevičius savo žodyje Šventajam Tėvui, kurį 1993 metų rugsėjo 6-ąją Nemuno ir Neries santakoje pasitiko gerokai per 120 tūkst. žmonių minia, nuo paryčių tarsi jūra užliejusi Santakos parką ir jo prieigas. Prie altoriaus Santakos kalnelyje tuomet šv. Mišias aukojęs Jonas Paulius II meldė jose visa atnaujinančios Šventosios Dvasios ir šia tema lietuviškai pasakė pamokslą. Koncelebravo popiežių atlydėjęs Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Angelo Sodano, svečiai arkivyskupai ir vyskupai iš Italijos, Lenkijos, Vokietijos, Baltarusijos, Rusijos, Čekijos, lietuvių išeivijos kraštų ir Lietuvos ganytojai.

Norėčiau padėkoti Apvaizdai už šią dieną, už tą eucharistinį susitikimą, už tą šv. Mišių auką Kaune. Kai tik buvau paskirtas į Petro Sostą, galvojau apie mūsų Motiną Aušros Vartų Mergelę, ir šiandien turiu padėkoti mūsų Motinai, kuri mane vedė iki Kauno. Ir noriu mūsų Švč. Motinos akivaizdoje padėkoti Dievui – Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai už jūsų tikėjimą, kurį jūs išsaugojote ir apgynėte per sunkius laikus“, – taip kalbėjo Jonas Paulius II baigiamajame žodyje.
Popiežiaus vizitui Lietuvoje skirtame „Katalikų pasaulio“ (1993, nr. 9) numeryje, be kita ko, buvo pastebėta: „Po Mišių žmonės lipo prie altoriaus, bučiavo kryžių, klūpojo ir meldėsi ten, kur ką tik meldėsi Kristaus Vietininkas. Kolegos lenkų žurnalistai pastebėjo, kad tokia meilės ir pagarbos Šventajam Tėvui išraiška nedažna ir tarp ypatingai jį mylinčių tėvynainių.“

Birželio 4 d. Jono Pauliaus II paminklo (autorius – Lenkijos skulptorius, Krokuvos dailės akademijos prof. Czesław Dźwigaj) pašventinimui ir Eucharistijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, drauge koncelebruos apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi bei kiti Lietuvos ganytojai, giedos Kauno kamerinis choras „Te Deum“ (vad. A. Petrauskas), mišrus choras „Diemedis“ (vad. A. Petrauskas), Juozo Gruodžio konservatorijos ir Kauno kolegijos choras (vad. R. Navickienė).

Iškilmes užbaigs miuziklas „Karolis. Pašaukei mane“ (aut. Sandro Di Stefano; rež. Nerijus Petrokas), pirmąkart parodytas Katedros aikštėje Vilniuje gegužės 1 d. Jono Pauliaus II vaidmenį atliks Liudas Mikalauskas, dalyvaus Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras, daug kitų žinomų atlikėjų.

Iškilmes tiesiogiai transliuos Marijos radijas ir Lietuvos televizija (beje, prieš keletą dienų visuomenei pristačiusi kompaktinę vaizdo plokštelę, kurioje įrašytos visos Jono Pauliaus II Lietuvoje sakytos kalbos.)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt