Paskelbti 2011 m. „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams
 
 

2011 06 06

Šeštinių sekmadienį Katalikų Bažnyčiai švenčiant 45-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną (šiais metais – birželio 5 d.) arkivyskupas Sigitas Tamkevičius jau trylikti metai iš eilės paskelbia apie Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimus žiniasklaidininkams už sąžiningos, objektyvios ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešumoje. Šiais metais apdovanojimai skirti:

Katarzynai KORZENIEWSKAI-WOŁEK (įvairių Lenkijos bei Lietuvos katalikų informacijos agentūrų ir leidyklų bendradarbei iš Krokuvos) už Lietuvos bažnytinio gyvenimo aktualijų nušvietimą Lenkijos žiniasklaidoje; už sovietmečiu persekiotos Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorinius tyrimus bei jų publikavimą Lenkijoje; ir ypač už neformalų, bet veiksmingą lenkų ir lietuvių tarpusavio supratimo ir bendrystės puoselėjimą tiek savo gyvenime, tiek Lenkijos bei Lietuvos visuomenėse.

Bryanui BRADLEY’UI (iš JAV atvykusiam ir jau septyniolika metų Lietuvoje gyvenančiam nepriklausomam žurnalistui, įvairių tarptautinių naujienų agentūrų bei redakcijų bendradarbiui) už ilgametį žinių apie Lietuvos visuomenę, ekonomiką ir kultūrą skleidimą užsienio, tarptautinėje ir Lietuvos žiniasklaidoje, sąžininga žurnalistikos veikla ieškant tiesos ir liudijant Dievo darbuotę žmonių gyvenime.

Kastantui LUKĖNUI (ilgamečiam „Bažnyčios žinių“ ir „Katalikų pasaulio“ redaktoriui) už uolų tikėjimo liudijimą kelis dešimtmečius triūsiant Lietuvos ir užsienio katalikų žiniasklaidoje – pogrindžio sąlygomis, Atgimimo laikotarpiu ir dabarties dienomis; už vaisingą reporterio, korespondento, apžvalgininko ir redaktoriaus darbą ir už nenuilstamą katalikų bendruomeninių ryšių puoselėjimą Tėvynėje ir pasaulyje.

Apdovanojimus arkivyskupas S. Tamkevičius įteiks iškilmingai švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę birželio 24 dieną.

P.S. Ankstesniais metais „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanotų asmenų sąrašas >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt