Akademikai, visuomenės veikėjai ir Bažnyčios atstovai ragina nepanaikinti alkoholio reklamos draudimą, o kitus metus paskelbti sveikatos ir sveikatinimo metais
 
 

Ketvirtadienį, 2011 m. birželio 30 d., vykusioje spaudos konferencijoje žymūs visuomenės veikėjai pristatė savo kreipimąsi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę ir Seimo narius, kuriame išreiškia savo poziciją dėl grupės Seimo narių iniciatyvos atšaukti alkoholio reklamos draudimą. Toks draudimas turi įsigalioti nuo 2012 m. sausio 1 d.

Spaudos konferencijos dalyviai - Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, prof. Krescencijus Stoškus, režisierius Vytautas V. Landsbergis, Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis, Krikščionybės žiniasklaidos tarnybos vadovas Juozas Dapšauskas visų kreipimąsi pasirašiusiųjų vardu prašė išsaugoti numatytą alkoholinių gėrimų reklamos draudimą, taip pat skatino imtis kitų priemonių, galinčių apsaugoti visuomenės sveikatą, kurti sveikesnę ir laisvesnę visuomenę 2012 metus paskelbiant sveikatos ir sveikatinimo metais.

Alkoholio pramonės įkaitai: vaikai, šalies sportas, kultūra, žiniasklaida

Alkoholinių gėrimų vartojimas Lietuvai pridarė itin daug problemų. Beveik kasdien aukšti valstybės pareigūnai, teisėsaugininkai, aktoriai, daininkai, šou verslo atstovai įsivelia į su girtavimu susijusius skandalus. Tai paneigia plačiai eskaluojamą mitą, kad alkoholio vartojimas yra marginalijos dalis. Alkoholis yra visur, o problemų turi labai didelė dabartinės visuomenės dalis. Probleminėje aplinkoje augantys vaikai nebegali būti apsaugoti nuo vertybių krizės. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 17 kartų išaugęs mažamečių vaikų apsinuodijimų alkoholiu skaičius. Jaunoji karta atsidūrė ypatingame pavojuje. Neatsitiktinai ir tikrai ne tik dėl tėvų aplaidumo Lietuvos vaikai iš 37 tirtųjų šalių yra antroje vietoje pagal apsvaigimo nuo alkoholio dažnumą. Tai nulėmė itin trumparegiška valstybės politika, kuomet pagrindiniu šalies sėkmės rodikliu pradėta laikyti viena verslo šaka, neatsižvelgiant į tai, kokias pasekmes jos klestėjimas atneša visuomenei.

Alkoholio gamintojų ir prekybininkų parama kai kurias Lietuvos sporto šakas, kultūros renginius bei žiniaklaidos priemones padarė savo įkaitais. Nuolat formuojama viešoji nuomonė, kad be alkoholio gamintojų paramos tiek sportas, tiek renginiai, tiek žiniasklaida žlugs. Tokiu būdu kuriama nuostata, kad negeriantis žmogus normalioje visuomenėje negali egzistuoti, nes jis yra nepakankamos kultūros.

Laiko laukti mistinės sveikų tėvų kartos, kuri užaugins naują sveikesnę ir pilietišką vaikų kartą, jau nebėra. Lietuva ne tik išsivaikšto, bet ir išmiršta.

Siūlomi pozityvūs situacijos sprendimo būdai

Žymūs visuomenės veikėjai siūlo ne panaikinti reklamos draudimą, o ieškoti alternatyvių būdų gerinant žiniasklaidos situaciją. Vienas būdų - mažinti PVM žiniasklaidos priemonėms. Tokia priemonė amortizuotų laikiną dalies pajamų iš reklamos transliacijos ar kitokio skelbimo praradimą. Kitas būdas - tabako ir alkoholio akcizų fondas, kurio dalis būtų skirta socialinės reklamos kūrimui, t.y. tai pačiai žiniasklaidai. Tai, pasak, susirinkusiųjų būtų vienas geriausių būdų, kaip akcizo mokėtojų, t.y. piliečių, pinigai galėtų būti panaudojami gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui bei žiniasklaidos ar reklamos verslo išlaikymui.

Juk turtinga yra ta valstybė, kuri brangiausiu turtu laiko savo piliečių ir pirmiausia mažiausių piliečių sveikatą. Tik užaugusi sveika visuomenė gebės būti pilietiška ir versli.  

Pridedamas: akademikų ir visuomenės veikėjų kreipimąsi į LR prezidentę Dalią Grybauskaitę ir LR Seimo narius.

_______________________________________________

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo nariams


K R E I P I M A S I S
Dėl alkoholinių gėrimų reklamos

Gerbiamieji, kreipiamės į Jus norėdami išsakyti savo poziciją apie šiuo metu visuomenėje vis didesnio atgarsio susilaukiančias diskusijas dėl Seimo iniciatyvos atšaukti 2012 metais turintį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos viešojo informavimo priemonėse draudimą.

Šalies politikai viešumoje visuomet pabrėžia būtinybę kurti pilietinę visuomenę, puoselėti tokias vertybes, kurios išsaugotų sveikus Lietuvos vaikus, skatintų piliečius pasitikėti savo valstybe, dalyvauti jos politiniame gyvenime.

Alkoholinių gėrimų vartojimas Lietuvai pridarė itin daug problemų. Beveik kasdien esame priversti stebėti su aukštų valstybės pareigūnų, teisėsaugininkų, aktorių, šou verslo atstovų girtavimu susijusius skandalus. Tai paneigia plačiai eskaluojamą mitą, kad alkoholio vartojimas yra marginalijos dalis. Alkoholis yra visur, o problemų turi labai didelė dabartinės visuomenės dalis. Tą patvirtina ir Lietuvoje atlikti tyrimai. Tokioje aplinkoje augantys vaikai jau nebegali būti apsaugoti nuo vertybių krizės. Be to, Lietuvoje yra apie 17 kartų išaugęs mažamečių vaikų apsinuodijimų alkoholiu skaičius. Vaikai atsidūrė ypatingame pavojuje. Neatsitiktinai ir tikrai ne tik dėl tėvų aplaidumo Lietuvos vaikai iš 37 tirtųjų šalių yra antroje vietoje pagal apsvaigimo nuo alkoholio dažnumą. Tai nulėmė itin trumparegiška valstybės politika, kuomet pagrindiniu šalies sėkmės rodikliu pradėta laikyti viena verslo šaka, neatsižvelgiant į tai, kokias pasekmes jos klestėjimas atneša visuomenei.

Alkoholio gamintojų ir prekybininkų parama kai kurias Lietuvos sporto šakas, kultūros renginius bei žiniaklaidos priemones padarė savo įkaitais. Nuolat formuojama viešoji nuomonė, kad be alkoholio gamintojų paramos tiek sportas, tiek renginiai, tiek žiniasklaida žlugs. Tokia situacija iš esmės painioja vertybes ir verčia abejoti viešai deklaruojamais valstybės politikų siekiniais siekti fiziškai ir dvasiškai sveikesnės visuomenės.

Labai nusivylėme, kad alkoholio gamintojų pelnas yra iškeltas aukščiau Lietuvos vaikų psichikos sveikatos, kad užuot ieškojus būdų kaip efektyviai įgyvendinti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą, ieškoma būdų kaip jį atšaukti. Manome, kad toks Lietuvos politikų elgesys, kuomet viešai deklaruojant sveikos visuomenės siekius alkoholinių gėrimų reklamos draudimą siekiama atšaukti nesitarus su visuomene, yra akivaizdus tyčiojimasis iš viešai deklaruojamų vertybių. Tai, kad buvo tartasi tik su žiniasklaidos savininkais ir alkoholio gamintojais parodo tikrąjį siūlomo sprendimo motyvą, o tas motyvas yra alkoholio gamintojų ir žiniasklaidos savininkų pelnas. Tokie politikų sprendimai tik dar labiau prisideda prie visuomenės pasitikėjimo šalies politine sistema ir jos kompetencija mažinimo.

Valstybėje jau ne vienerius metus alkoholio vartojimas siejamas su kultūra ir sportu. Tokiu būdu kuriant nuostatą, kad negeriantis žmogus normalioje visuomenėje negali egzistuoti, nes jis yra nepakankamos kultūros. Tokios nuostatos negali neatsiliepti mus nuolat stebintiems ir labai greitai augantiems vaikams, kurių sveikatos būklė visiems kelia nerimą. Jau nebeturime laiko laukti mistinės sveikų tėvų kartos, kuri užaugins naują sveikesnę ir pilietišką vaikų kartą. Lietuva ne tik išsivaikšto, bet ir išmiršta. Kviečiame nutraukti veidmainišką politiką ir pradėti darbais, o ne kalbomis, siekti sveikesnės ir pilietiškai aktyvesnės visuomenės kūrimo. Kviečiame nepritarti turinčio įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimo atšaukimui. Kviečiame ieškoti būdų kaip maksimaliai efektyviai užtikrinti tokio draudimo įgyvendinimą Lietuvoje. Lietuva nebepakels tolimesnio vaikų luošinimo. Uždelsus dar ilgiau nebebus įmanoma sustabdyti nemažėjančios vaikų savižudybių, patyčių, girtuokliavimo ir narkotikų vartojimo bangos.

Turtinga yra ta valstybė, kuri brangiausiu turtu laiko savo piliečių ir pirmiausia mažiausių piliečių sveikatą. Tik užaugusi sveika visuomenė gebės būti pilietiška ir versli.

Prašome ne tik išsaugoti numatytą alkoholinių gėrimų reklamos draudimą, bet ir imtis kitų priemonių, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata.

Raginame 2012 metus paskelbti Sveikatos ir sveikatinimo metais.

Prof. Krescencijus Stoškus
Prof. Remigijus Žaliūnas
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Vytautas V. Landsbergis
Prof. Albertas Skurvydas
Vyskupas Jonas Kauneckas
Sveikuolis Dainius Kepenis
Prof. Algirdas Raslanas
Prof. Vaiva Lesauskaitė
Romualdas Ozolas
Prof. Rimvydas S. Stropus
Prof. Algimantas Tamelis
Prof. Vytautas Šlapkauskas
doc. Rimvydas Krasauskas
Reformatų kunigas Tomas Šernas
Prof. Gediminas Stepanauskas
Habil.dr. Kazimieras Garšva
Akademikas Antanas Kudzys
Akademikas Bronius Grigelionis
Doc. Petras Gvazdauskas
Prof. Sigitas Marčiukaitis
Dr. Juozas Parnarauskas
Habil.dr. Regina Parnarauskienė
Prof. Ona Voverienė
Juozas Dapšauskas

2011 06 30

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt