Marijampolėje įkurta pirmoji Lietuvoje Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija
 
 

Atsižvelgiant į Marijampolės miesto, Mokolų mikrorajono ir Mokolų bei aplinkinių kaimų gyventojų pakartotinius prašymus, taip pat Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos pritarimą, vadovaujantis kan. 515 nuostatais, Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos Dekretu 2011 m. liepos 7 d. įkurta, pirmoji Lietuvoje, MARIJAMPOLĖS PALAIMINTOJO JONO PAULIAUS II parapija.

Naujai bažnyčiai sklypą dovanojo marijampolietis Gintaras Vilutis.

Pirmuoju naujai įkurtos parapijos klebonu yra paskirtas kun. Marius Rudzinskas.

Vilkaviškio vyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt