Lietuvos Pranciškoniškasis jaunimas jau turi Statutą ir Nacionalinę tarybą
 
 Liepos 8 d. Kretinga šventė visai Pranciškoniškajai šeimai reikšmingą įvykį – steigiamąjį Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo (JauPra) susirinkimą. Iš Vilniaus, Kretingos, Šiaulių ir Klaipėdos brolijų atvykusį jaunimą sveikino brolis Gediminas Numgaudis OFM, primindamas Pranciškoniškojo jaunimo Lietuvoje per dešimtmetį nueitą kelią. Tą kelią kaip „judėjimą nuo intuicijos prie institucijos“ įvardino Mažesniųjų brolių provincijolas brolis Benediktas Jurčys. O į susitikimą palaikyti jaunimo atvykęs brolis Algis Malakauskis OFM pasidžiaugė, kad jo „kilmės šalis“ taip pat yra Pranciškoniškasis jaunimas.

Šlovinimo giesmėmis parapijos namuose prasidėjusį susitikimą pratęsė Pasauliečių pranciškonų nacionalinio ministro Nerijaus Čapo OFS pirmininkaujami posėdžiai. 27 Pažadą davę ir balsavimo teisę turintys jaunuoliai svarstė ir diskutavo dėl savo Statuto, rinko Nacionalinę tarybą. N. Čapas dekretu patvirtino priimtą Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo Statutą, o išrinktasis Pranciškoniškojo jaunimo prezidentas pasirašė Kretingos, Vilniaus Bernardinų ir Šiaulių brolijų patvirtinimo dokumentus. Pranciškonišką šventę tęsė dėkojimas šv. Mišiose ir brolystė prie laužo. Kiekvienas namo išsivežė naujai išleistą knygelę „Statutas – mūsų veidas“, kad jį skaitytų, juo gyventų.

Trijų metų kadencijai išrinkta Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo Nacionalinė taryba: Virginija Mickutė (prezidentė), Danguolė Kuliavaitė (viceprezidentė), Agnė Pociūtė (ugdymo magistrė), Jolita Aukštuolytė (sekretorė) ir Romanas Sabakonis (iždininkas). Pasauliečių pranciškonų ordino atstove Pranciškoniškojo jaunimo Nacionalinėje taryboje paskirta Margarita Lizdenytė OFS. Artimiausiu metu dvasios brolį jaunimui paskirs ir Mažesniųjų brolių Lietuvos Šv. Kazimiero provincija.

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos informacija
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt