Lietuvos Caritas vasaros stovykla-seminaras Šventojoje
 
 

Liepos 17–21 d. Šventojoje vyko tradicinė Lietuvos Caritas vasaros stovykla- seminaras. Joje dalyvavo apie 100 centro, visų vyskupijų Caritas socialiniuose projektuose ir įstaigose dirbančių savanorių ir darbuotojų su savo šeimų nariais. Stovyklos dalyviai gyveno Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės parapijos poilsiavietėje. Jie kasdien dalyvavo parapijos bažnyčioje aukotose šv. Mišiose, aptarė šiuo metu per Caritas struktūras visoje Lietuvoje vykdomo ES intervencinio maisto atsargų dalijimo nepasiturintiesiems problemas, analizavo karitatyvinei veiklai skirtus Bažnyčios dokumentus. Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas stovyklos dalyvius supažindino su popiežiaus Benedikto XVI enciklikos Deus caritas est turiniu ir pagrindiniais akcentais, direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskienė pristatė ŽIV/AIDS problematiką ir pasaulinio Caritas Internationalis tinklo poziciją šiais klausimais. Buvo peržiūrėtas šiemet sukurtas dokumentinis filmas „Dievas yra meilė“ (rež. Dalius Ramanauskas), pasakojantis apie Caritas praeitį bei dabartį pasaulyje ir Lietuvoje.

Stovyklautojai surengė savo kūrybos vakarą, taip pat atspindėjusį linksmas ir liūdnas kasdienės Caritas veiklos patirtis. Vakarą palydėjo muzikės Jūratės Dailydėnienės giesmės ir Zitos Pranskevičienės eilės.

Vieną stovyklos dieną Šventojoje susirinkę Caritas bendradarbiai paskyrė dvasiniam susikaupimui. Konferencijas ir mąstymus šioms trumpoms rekolekcijoms įžvalgiai ir aktualiai parengė Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. teol. lic. Kęstutis Kėvalas, kaip nedalomą visaverčio krikščioniško gyvenimo vienovę apžvelgęs žmogaus santykį su savimi pačiu, su kitais žmonėmis ir su Dievu.

Tokio pobūdžio Caritas bendradarbių stovyklos-seminarai Šventojoje, gavus Vokietijos katalikų fondo Renovabis finansavimą, rengiami nuo 2003 m. Ši stovykla – jau ketvirtoji. Stovyklų tikslas – stiprinti organizacijos narių krikščioniškąją tapatybę ir bendruomenės jausmą, suteikti įvairiuose veiklos baruose besidarbuojantiems Caritas nariams ir talkininkams reikiamų žinių, taip pat padėkoti darbuotojams, savanoriams, jų šeimų nariams už tyliai atliekamus, bet neretai didelės įtampos ir pasiaukojimo reikalaujančius artimo meilės darbus.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt