Lietuviai dalyvavo Tarptautiniame Gailestingumo kongrese Krokuvoje
 
 

„Kongresas yra skirtas apaštalams, siekiantiems vilties“ - tokiais žodžiais vyskupas Jan Zając paaiškino kongreso prasmę per spalio 1-ąją vykusią spaudos konferenciją Krokuvoje. Iš tiesų, šis daugybę kultūrų ir valstybių suvienijantis renginys, trukęs spalio 1-5 dienomis padėjo palaikyti vienybės viltį tarptautiniu mastu.

Kongrese – žmonių įvairovė

Į kongresą atvyko daugiau nei 2000 tikinčiųjų iš daugiau nei 68 pasaulio valstybių: kardinolai, vyskupai, kunigų delegacijos bei pasauliečiai. Svetingai buvo pasitikta Kinijos delegacija, kuri nepaisant sudėtingos katalikybės situacijos jų valstybėje, dalyvavo šiame tarptautiniame renginyje. Spalio 1-3 dienomis į Tarptautinį Gailestingumo kongresą Krokuvoje keliavo ir kunigų lydima piligrimų grupė iš Lietuvos: apie 40 tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių, daugiausia iš Vilniaus arkivyskupijos, tarp jų ir 13-os seminaristų grupė.

Į Lenkiją – gailestingumo glėbin

Anot Vilniaus Arkyskupijos kunigo Jurgio Vitkovskij, kelionė į kongresą - tai kelionė į Dievo meilę, apmąstant gerojo Dievo gailestingumą ir teisingumą. Nepaisant to, kad dalyvaujame kelionėje fiziškai, mes taip pat turėtume keliauti ir dvasiškai nusiteikę. Nors šią mintį galima pritaikyti kiekvienai išvykai, ji ypač tiko, vykstant į Tarptautinį Gailestingumo kongresą. Pasiekusi kelionės tikslą, mūsų delegacija dėkojo už ją Dievui Krokuvos Dieviškojo Gailestingumo bazilikoje, kurioje, beje yra palaidota šventoji Faustina Kovalska ypač artima ir brangi tiek Lietuvai, tiek ir Lenkijai.

Spalio 1-oji diena. Tarptautinė katalikų vienybė

Pirmąją kongreso dieną, Šv. Mišias lotyniškai aukojo Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kartu su juo Mišias koncelebravo daugybės valstybių vyskupai ir kunigai, tarp jų ir Kinijos kardinolas Zen, kuris sakė pamokslą anglų kalba. Pastarasis buvo skirtas Kinijoje puoselėjamai trapiai katalikybei gresiantiems pavojams apsakyti. Filmuojant kelioms pasaulinėms televizijoms ir stebint keliems tūkstančiams susibūrusių katalikų, Kinijos ganytojas su atsidūsėjimu paaiškino, kad nors to ir nenorįs, tačiau tegali Krokuvoje praleisti tik vieną dieną, nes spalio 2-ąją jam jau reikia dalyvauti susirinkime Hong Konge ginant krikščioniškas bažnyčias nuo galimo Kinijos valstybės nutarimo uždaryti šventoves ir uždrausti vietines krikščioniškojo jaunimo grupeles. Kardinolas Zen taip pat apgailestavo, kad tikinčio jaunimo Kinijoje yra labai nedaug. Keliasdešimčiai tūkstančių jaunuolių tenka tik keli šimtai katalikų.

Tačiau Zen pabrėžė, kad kol su mumis yra Dievo malonė ir viltis ir tai, kad į tokio pobūdžio renginius dar vyksta žmonės, o jie nesiliaus ten vykę, tol Bažnyčia gyvuos. Lydimas šypsenų ir plojimų jis vyriausiajam Lietuvos dvasiniam ganytojui A. J. Bačkiui įteikė dovaną iš Kinijos – į kinų kalbą išverstą šventosios Faustinos Kovalskos dienoraštį. Baigdamas pamokslą, Zen paprašė visų melstis už tikėjimą ir viltį Kinijoje.

Dievo gailestingumas Aušvice

Spalio 2-osios dienos Šv. Mišiose Dieviškojo Gailestingumo bazilikoje buvo paminėta, kad Dievo gailestingumą galima atrasti visur, tik reikia pasistengti. Lietuvos grupelė turėjo galimybę apsilankyti kančios ir daugybės mirčių vietoje - Aušvico koncentracijos stovykloje-muziejuje. Tarp gausybės skausmu ir kančia pritvinkusių kambarių galima buvo apsilankyti ir viename karceryje - Šv. Maksimilijono Kolbės mirties vietoje, lankytoje palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II. Šv. Maksimilijanas Kolbė čia, gyvendamas tokiomis neįprastai sunkiomis sąlygomis, išgelbėjo ne vieną gyvybę, kaip teigiama, semdamasis jėgų iš Dievo Gailestingumo. Koncentracijos stovyklą taip pat aplankė gausios dvasininkijos delegacijos tuo parodydamos šios vietos ir kongreso minčių neatsiejamumą.

Gailestingumas pasibaigus kongresui

Nejučia kyla noras paklausti savęs, ar šis kongresas paliks gailestingumo sampratą dalyvavusiųjų širdyse bei protuose? „Aš atvykau su neuždegta žvake manyje, tam, kad ją Krokuvoje uždegčiau ir grįžęs galėčiau skleisti aplink save“ – teigė vienas prie bazilikos užkalbintas tikintysis. Iš tiesų, kaip sakė kardinolas Zen – gera pajusti, kad esi ne vienas. Belieka tikėtis ir melstis už tokių renginių testinumą ir dieviškojo gailestingumo plitimą visame pasaulyje.

Vladimiras Rešetnikovas
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt