Kryžių kalno atlaidai
 
 

Kaip ir kiekvienais metais, paskutinį liepos sekmadienį Lietuvos tikintieji buvo kviečiami į Kryžių kalno atlaidus kartu švęsti tikėjimo liudijimą. Išgyventi Kryžiaus slėpinį ir žemiškosios piligrimystės prasmę padėjo tradicinis piligriminis žygis nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną. Lietaus nepabūgusius tikinčiuosius vedė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Piligrimai žygio metu giedojo giesmes, mąstė rožinio slėpinius.

Kryžių kalne piligrimai įsiliejo į dar didesnę atlaidų dalyvių minią. Jau įprasta, jog šiuose atlaiduose dalyvauja, kartu meldžiasi ir Lietuvos kariai. Nuo 14 val. švęstas Atgailos sakramentas. Tikintieji buvo raginami susitaikyti su Dievu, Bažnyčia, savo artimu. Vyskupas Eugenijus Bartulis pabrėžė, kad tai pats geriausias pasirengimo švęsti Eucharistiją būdas. Šventųjų Mišių 15 val. koncelebracijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Drauge koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Eucharistija išties vienijo visus. Giedojo Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios choras. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslas siejo dabartį su praeitimi. Buvo prisiminta kryžių Jurgaičių piliakalnyje statymo pradžia, Kryžių kalno situacija sovietų laikais, popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas, apžvelgtos dabartinės kryžių statytojų intencijos bei užsiminta apie čia besilankančius turistus. Atkreipęs dėmesį į šios vietos savastį bei išskirtinumą, arkivyskupas kvietė pamąstyti ir apie Kryžių kalno pamoką. Svarbiausioji Kryžių kalno pamoka yra tikėjimo liudijimas. Ši pamoka, anot ganytojo, padeda suprasti Evangelijos žodžius, taip pat atsigręžti į save, atsakyti už savo sprendimus. „Be tikėjimo atramos žmonės paskęsta depresijoje, ieško kaltų nematydami savo kaltės, nejaučia atsakomybės už tai, kas vyksta mūsų Tėvynėje”, – sakė ganytojas, raginęs branginti gyvenimo duoną – Eucharistiją.

Po šventųjų Mišių atlaidų dalyviams grojo karinis jūrų orkestras.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt