Lietuvos Caritas: „Skurdas iš Lietuvos nesitraukia“
 
  Lietuva išlieka vienu skurdžiausių Europos Sąjungos regionų. Taip rodo naujausi Europos statistikos agentūros duomenys. Didelė emigracija ir gyventojų senėjimas kelia didelius iššūkius visai šalies ekonomikai ir socialiniam gyvenimui.

Įvairių šaltinių statistikos duomenys atrodo grėsmingi. 2010 m. daugiau nei 33 proc. Lietuvos gyventojų grėsė skurdas ir socialinė atskirtis.

Bene geriausiai situaciją jaučia regionuose esantys „Caritas“ skyriai. Vien Kauno arkivyskupijos „Caritas“ praėjusiais metais drabužiais, maistu ir daiktais parėmė beveik 12 tūkst. žmonių.

„2010 metais Kauno arkivyskupijos Caritas kartu su dekanatais ir parapijom išdalinome 65 tonas drabužių, 17,5 tonas maisto ir 500 vnt. daiktų. Į paramos rinkimą įsitraukė ne tik pavieniai žmonės bet ir 39 arkivyskupijos mokyklos, 9 įmonės, didelis būrys įvairaus amžiaus savanorių“, ¬- metiniame ataskaitiniame Kauno arkivyskupijos susirinkime š.m. vasario 9 d. sakė Kauno arkivyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Virginijus Birjotas.

Daug skurdžiai gyvenančių žmonių stokojančių maisto lankosi Kauno „Caritas“ labdaros valgykloje. Šioje valgykloje darbo dienomis pamaitinama apie 600 žmonių, o per 2011 metus buvo pamaitinti 87883 žmonės.

Savaitgaliais apie 120 vaikų maitinami ir globojami Šančių, Palemono, Petrašiūnų, Pal. J. Matulaičio ir Vilijampolės parapijose, kur taip pat organizuojamos stovyklos, pažintinės kelionės, užsiėmimai kartu su šeimos nariais.

Daugiau nei 300 vaikų lanko Kauno arkivyskupijoje įsteigtus vaikų dienos centrus. Čia vaikams iš padidintos rizikos šeimų teikiamos įvairiapusės paslaugos: maitinimas, pamokų ruoša, organizuojama užklasinė veikla.

„Caritas“ savanoriai aplankė 1566 vienišus senolius prašančius globos ir slaugos.

„Dažnai viešumoje užduodamas klausimas, ką Bažnyčia daro, kad skurdo Lietuvoje būtų mažiau. „Caritas“ yra pagrindinė Lietuvos Katalikų Bažnyčios institucija, vykdanti socialinę ir karitatyvinę Bažnyčios misiją. 2011 m. vien įgyvendinant ES pagalbos maistu projektą per „Caritas“ skyrius buvo išdalinta maisto paketų daugiau nei 320 tūkst. žmonių, o dar apie 60 tūkst. žmonių kreipėsi ir sulaukė įvairios kitos „Caritas“ darbuotojų ir savanorių pagalbos“, - sakė Lietuvos „Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas.

Įvairių „Caritas“ organizuojamų akcijų metu surinktos aukos leidžia padėti vargstantiems žmonėms, tačiau to nepakanka, todėl „Caritas“ prašo žmonių savo savanorišku darbu ir piniginėmis aukomis prisidėti prie skurdo Lietuvoje mažinimo.

„Kartais pakanka šilto žodžio, kokios materialinės ar dvasinės smulkmenos, kad būtų sušvelninti negatyvūs žmogaus jausmai“. /Palaimintasis Jurgis Matulaitis/

Lietuvos „Caritas“ informacija
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt