Didžiųjų Mergelės Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje kronika
 
 

 
ŠILUVOS DIDŽIŲJŲ ATLAIDŲ KRONIKA
(iš kaunas.lcn.lt

Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS ganytojiškas laiškas Dėl pasiruošimo Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui

 Vyskupo Rimanto NORVILOS homilija piligrimams iš Kryžių kalno (2006 08 10)

Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje Šeimų dieną

Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija pradedant Šiluvos atlaidus

Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas Šilinių atlaiduose (2006 09 08)

Sunkumus patiriančių Lietuvos žmonių diena bei
Dievui pašvęstojo gyvenimo narių (vienuolių) diena
 

Kunigų diena

Ligonių, neįgaliųjų ir medicinos darbuotojų diena bei
Kariuomenės ir partizanų diena

Šeimų diena Šiluvoje: Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo vainikavimas

Jaunimo programa

Policijos ir teisėtvarkos darbuotojų diena bei
Švietimo, mokslo, kultūros ir žiniasklaidos darbuotojų diena
 

Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje (Šilinių) programa PDF

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt