Tarptautinė „Sutuoktinių susitikimų“ vadovų konferencija
 
 

Rugsėjo 15–17 d. Kaune, Švč. M. Marijos vargdienių seserų kongregacijos namuose, vyko rekolekcinio judėjimo „Sutuoktinių susitikimai“ tarptautinė konferencija „Kristaus meilė valdo mus“. Joje dalyvavo daugiau kaip 90 šio judėjimo vedėjų, tarp jų 19 kunigų iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Moldavijos, Rumunijos, Rusijos, taip pat iš Ukrainos – tiek lotynų apeigų, tiek graikų apeigų katalikų – rekolekcinių centrų.

Konferencijoje dalyvavusių rekolekcinių centrų atstovai supažindino su savo veikla. Aptarti ir balsavimu patvirtinti metodinės medžiagos redakciniai pataisymai. Atskirose kunigų ir pasauliečių darbo grupėse svarstyti bendradarbiavimo tarp kunigo ir sutuoktinių porų lūkesčiai, apmąstyta rekolekcijų finansavimo patirtis įvairiose šalyse.

Rugsėjo 16 d. drauge su konferencijos dalyviais pietavo kaip tik tomis dienomis Kaune lankęsis Vokietijos katalikų solidarumo akcijos Renovabis direktorius, kunigas redemptoristas Dietgeris Demuthas ir referentas Martinas Buschermöhle. Tai buvo gražus sutapimas, nes Renovabis parėmė konferencijos organizavimą, finansavo dalyvių iš Rytų šalių kelionės išlaidas. Kun. Dietgeris Demuthas trumpai papasakojo apie sumanymą pastatyti Kryžių kalne popiežiaus Benedikto XVI palaimintą kryžių. „Sutuoktinių susitikimų“ tarptautinio sambūrio vardu jo vadovai, lenkų sutuoktinių pora Irena ir Jerzy Grzybowski, įteikė t. D. Demuthui „Sutuoktinių susitikimų“ ikoną.

Tą pačią dieną konferencijos dalyviai šventė Eucharistiją paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vysk. Jonas Ivanauskas, kun. Dietgeris Demuthas, tarptautinės konferencijos dalyviai, taip pat Kauno arkivyskupijos kunigai.

Per pamokslą arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kalbėjo apie daugelyje šalių pastebimą šeimos krizę, kritikavo hedonistinę gyvenseną, lemiančią bet kokių įsipareigojimų baimę ir vengimą susilaukti vaikų. Arkivyskupas taip pat atkreipė dėmesį į nerimą keliančias tendencijas Europos Parlamente, ypač į sausio mėnesio rezoliuciją, rekomenduojančią sulyginti santuokų ir homoseksualų sąjungų teises. Arkivyskupas taip pat kreipėsi į tarptautinės „Sutuoktinių susitikimų“ konferencijos dalyvius, džiaugėsi šio rekolekcinio judėjimo plėtra Lietuvoje ir kitose šalyse.

Visuotinės maldos metu maldavimus savo kalbomis išsakė 8 šalių atstovai. Šv. Mišių pabaigoje sveikinimo žodį tarė Renovabis direktorius kun. Dietgeris Demuthas. Jis ypač džiaugėsi Bažnyčios visuotinumo patirtimi, išgyventa švenčiant Eucharistiją su tarptautinės konferencijos dalyviais.

Rugsėjo 17 d. baigiamojoje konferencijos dalyje dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Jis keliomis kalbomis pasveikino dalyvius ir vadovavo šv. Mišioms Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje. Homilijoje vysk. R. Norvila susiejo konferencijos temą „Kristaus meilė valdo mus“ su anksčiau minėtomis Kryžiaus išaukštinimo ir Švč. M. Marijos Sopulingosios šventėmis, akcentuodamas visa apglėbiančią Dievo meilę. „Nei viena krikščioniška šeima nesuvokiama be tos pačios meilės, jos gyvybingumo, galios ir patrauklumo. Tačiau taip pat kiekviena šeima neatsiejama ir nuo kasdienybės kryžiaus – rutinos, išbandymų, pastangų, vargo ar nuovargio kryžiaus“, – sakė vysk. R. Norvila. Jis taip pat pastebėjo, kad „ne tik šiandienos pasaulyje, bet ir visais laikais žmogus linksta atskirti dvasinę gyvybę teikiančią kryžiaus malonę nuo meilės“.

Konferencijos pabaigoje vysk. R. Norvila, išklausęs konferencijos apibendrinimo minčių, ragino rekolekcinio judėjimo dalyvius tęsti darbą pasitikint, kad Viešpats gali savaip pakreipti ar pakoreguoti jų pastangas. Vyskupui taip pat buvo padovanota „Sutuoktinių susitikimų“ ikona.

Į Lietuvą ir kitas šalis „Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcijos atkeliavo iš Lenkijos, kur jos paplito jau daugiau kaip prieš 25 metus. Lietuvoje „Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcijos vedamos nuo 1992 m. Ilgainiui Lenkijoje išsiplėtojęs „Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcinis judėjimas tapo tarptautiniu. 2004 m. Popiežiškoji pasauliečių taryba savo dekretu jį patvirtino kaip tarptautinę privačią popiežiškųjų teisių tikinčiųjų draugiją.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt