LVK Pirmininkas arkiv. Sigitas Tamkevičius nusiuntė užuojautos telegramą Bostono arkivyskupui
 
 

 2013-04-17

Jo Eminencijai
Boston Arkivyskupui Kardinolui Sean O`MalleyMus labai sukrėtė pasiekusi skaudi žinia apie smurto aktą, įvykusį balandžio 15 dieną Bostono maratono metu.

Lietuvos tikinčiųjų vardu nuoširdžiai norime pareikšti savo užuojautą sprogimų Bostone aukoms ir jų artimiesiems.

Kartu solidarumo ženklan jungiamės su Jūsų arkivyskupija į bendrą maldą už nukentėjusius. Tegu bendrystės dvasia tampa skaidriu vilties spinduliu tiems, kurie liūdi savo artimųjų.

Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt