Kaune sutikta šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS kviečia į Lietuvos jaunimo dienas: „Leiskitės į didįjį nuotykį, kurį Dievas jums yra paruošęs“
Fatimos apsireiškimų 100-mečio paminėjime Šiluvoje – vigilija su Eucharistine procesija aplink miestelį ir iškilmė su Lietuvos vyskupais
Ką Fatimos žinia sako šiandien? Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija šv. Mišiose pradedant vigiliją Šiluvoje Fatimos apsireiškimų 100-mečiui
LVK plenarinis posėdis (2017 m. gegužės 9–11 d.)
Rugpjūtį VARNIUOSE bus švenčiamas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus
Arkivysk. G. Grušas: Skelbti Gerąją Naujieną naudojant naujausias technologijas
Kaune atidaryta paroda „Būsimas palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų mokslinė konferencija Kaune „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX a. totalitarinių ideologijų kontekste“
Kviečiame registruotis į garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją
Kaune vyks Garbingajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui skirta konferencija
Parodoje „Beginklė tiesa“ – T. Matulionio fotografijos, laiškai, vyskupo daiktai iš sovietinių kalėjimų
Atliktas Garbingojo Teofiliaus palaikų perkėlimas
Kauno Šv. Jurgio bažnyčiai dovanojama šv. Adalberto Vaitiekaus relikvija
Atsinaujinimo diena Kaune „Šventosios Dvasios cunamis“
Arkivysk. G. Grušo pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį
Koncertas Benedikto XVI 90 metų sukakčiai Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje
Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS kviečia dalyvauti beatifikacijos iškilmėse
Malda Kauno arkikatedroje už armėnų tautą ir jos genocido aukas
Vyskupas KĘSTUTIS KĖVALAS paskirtas Telšių vyskupijos koadjutoriumi
Vilniuje prasidėjo Dievo Gailestingumo savaitė
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Velyknaktį
LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
Marijos diena Šiluvoje: „Tegul Marija padeda mums žvelgti į Jėzų“
Kauno arkivyskupas metropolitas priėmė Armėnijos Respublikos ambasadorių Lietuvoje
Verbų sekmadienis – Mažoji jaunimo diena. Melsimės už jaunimą bei Jaunimo dienas
LR Seimas 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais
V gavėnios sekmadienį Lietuvos bažnyčiose melsimės už seksualinės prievartos aukas
Kovo 28 d. LR Seime ir Dailininkų sąjungos galerijoje atidarytos dvi parodos, skirtos artėjančiai vyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio Beatifikacijai
Kaune paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 45-metis
Marijos dieną Šiluvoje – malda už popiežių Pranciškų išrinkimo 4-ųjų metinių proga
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Kovo 11-osios šv. Mišiose arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija arkikatedroje Kovo 11-ąją
Kauno arkivyskupo emerito, politinio kalinio, 2013 metų Laisvės premijos laureato Sigito TAMKEVIČIAUS kalba Kovo 11-osios minėjime LR Seime
Lietuvos vyskupai patvirtino PAGRINDINES PASIRENGIMO GARBINGOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJAI GAIRES
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija I gavėnios sekmadienį
Arkivyskupas G. GRUŠAS: išlaikyti krikščioniškas šeimas – mūsų laikų iššūkis
LVK plenarinis posėdis (2017 m. kovo 2–3 d.)
Kovo 5 – Maldos už lietuvius pasaulyje diena
Fotoreportažai iš Vilniaus knygų mugės: susitikimai prie katalikiškos žiniasklaidos stendų
Padėka Dievui už „Marijos radiją “
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint Vasario 16-ąją
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Vasario 16-osios Mišiose
LVKS pranešimas: Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus MATULIONIO beatifikacijos iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje
Kaune vyko dešimtoji „Šv. Valentino diena KITAIP“: krisk į meilę – meilė duoda sparnus!
Vysk. Kęstutis KĖVALAS: „Visus yra ištikusi įsimylėjėlio dalia“ (pokalbis Bernardinai.lt Šv. Valentino dienai)
Šiandien – Šv. Valentino diena KITAIP Kaune – meilės nuotykis jau dešimtąjį kartą!
Marijos dieną Šiluvoje melstasi už Lietuvą, prašyta garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio drąsos ir tikėjimo
„Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Šviesos šventė Kaune
Arkivysk. G. Grušas: turime kalbėti apie tikrąsias smurto priežastis
Leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ atnaujino savo svetainę katalikuleidiniai.lt ir kviečia į leidyklos elektroninį knygyną
Nuncijus Lietuvai: „Artėjanti beatifikacija – svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui, ne tik katalikams“ (Bernardinai.lt)
V. Laučiaus interviu su arkivyskupu emeritu Sigitu TAMKEVIČIUMI: kapitalizmą puoselėjanti politinė kultūra tarnauja Mamonai (LRT.lt)
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS: sveikai visuomenei būtinos sveikos šeimos
Pranciškonas Algirdas Malakauskis tapo naujuoju LVVVK pirmininku
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS švenčia garbingą jubiliejų
Startuoja atnaujinta svetainė apie garbingąjį Dievo tarną Teofilių Matulionį
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje meldžiantis už vaikus, kad jie nepatirtų smurto
Atsinaujinimo diena „Štai aš visa darau nauja“ Kaune
Pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas Marijampolėje
Viduklėje pagerbtas mons. Alfonso Svarinsko atminimas
Arkivyskupas Gintaras Grušas dalyvauja Pasauliniame apaštaliniame gailestingumo kongrese
Teofiliaus metų ikonografijos žinia
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Sausio 13-ąją šv. Mišiose
Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus homilija „Laisvės kelias“
Pirmosios Mišios 1991 sausio 13 naktį
Sausio 13-ąją malda Antakalnio kapinėse
Malda už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus Šiluvoje
LVK plenarinis posėdis (2017-01-09)
Šiaulių vyskupijos ŠEIMŲ ŠVENTĖ
G. Grušas: lyderis yra tas, kuris nori tapti tuo, kuo Dievas jį mato
Taize broliai sujungė Baltijos šalis
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint šventovės konsekracijos 12-ąsias metines
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Piemenėlių Mišiose Vilniaus arkikatedroje
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje švenčiant Piemenėlių Mišias
LIETUVOS VYSKUPŲ GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS šv. Kalėdų proga ir
skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje
Kaišiadorių katedroje - padėkos pamaldos už Garbingojo Teofiliaus Matulionio tarnystę ir Kaišiadorių vyskupo žodis kunigams belaukiant beatifikacijos
Arkivysk. G. GRUŠAS: valstybės parodo savo didybę taikiai gyvendamos su kaimynais
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS lankėsi Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo P. L. QUINTANOS pranešimas Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencijoje
„Žinių radijo“ laidoje „Greiti pietūs“ pokalbis su R. Šapausku: be tikėjimo gyvenimas pasidaro beprasmis
„ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8). Arkivyskupo Liongino VIRBALO laiškas Kauno arkivyskupijos tikintiesiems po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo ir Gailestingumo jubiliejaus metų
Marijos diena Šiluvoje: laukti Jėzaus Gimimo kartu su Marija
Prezidentė lankėsi Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise
Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos šventė Vilniuje
Lietuvos advokatūra savo šventę pradėjo šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Arkivyskupas Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju
Lietuvoje lankėsi Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ atstovas mons. Segundo Tejado Munoz: diskusija apie Caritas tapatybę ir vietą Bažnyčios misijos kontekste
Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Lietuvos Respublikos Seime
LVK plenarinis posėdis (2016 m. lapkričio 21-22 d.)
Vyskupas J. Ivanauskas apie Jubiliejų: nuostabu, kiek sulaukėme piligrimų
Lietuvoje lankosi Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ atstovas mons. Segundo Tejado Munoz
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas baigiantis Gailestingumo jubiliejui
Mišios Šv. Petro bazilikos Gailestingumo Motinos koplyčioje Vatikane
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje užbaigiant Gailestingumo jubiliejų
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Šiluvoje užbaigiant Gailestingumo jubiliejų
Per 700 gailestingumo darbuotojų ir savanorių Gailestingumo jubiliejaus dienoje
Sakralinė valanda su muzika ir popiežiaus Pranciškaus mintimis Kauno arkikatedroje po Gailestingumo jubiliejaus užbaigimo iškilmių (video)
Gailestingumo jubiliejinių metų durų uždarymas Telšių vyskupijos šventovėse
Padėkos už Gailestingumo jubiliejų iškilmės Kauno arkivyskupijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt