Pristatytas pirmasis Bažnyčios metrikų knygų skaitmeninimo etapas
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija švenčiant Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje
Baigtos skaitmeninti istorinės Vilniaus arkivyskupijos metrikų knygos
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Žolinės atlaidai Krekenavoje
Panevėžio Vyskupo laiškas piligrimams
Liepos 28 d. vyko Kryžių kalno atlaidai
Paskelbta katalikų interneto svetainė apie misijas lietuvių kalba
Pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaidų diena Marijampolėje
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Pal. Jurgio Matulaičio minėjime Marijampolės bazilikoje
Pal. Jurgio atlaidai: šeimų ir jaunimo diena
Pal. Jurgio atlaidai: ligonių, medikų ir slaugytojų diena
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS: melskime Išminties, Tvirtumo ir kitų Dievo dovanų Prezidentui Gitanui NAUSĖDAI
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija šv. Mišiose LR Prezidento inauguracijos dieną
LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO invokacija Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano NAUSĖDOS inauguracijos dieną
Pal. Jurgio atlaidai: kunigų ir vienuolių diena
Pal. Jurgio atlaidai: katechetų ir tikybos mokytojų diena
Pal. Jurgio atlaidai: Katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena
ŽK: Dieve, laimink verslo žmones!
Pal. Jurgio atlaidai: visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena
ŽK: Malda už trisdešimt metų gyvuojantį „Caritą“
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: pirmoji diena – Padėkos
Marijampolės bazilikoje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio MIC minėjimas ir atlaidai
Pagrindinė atlaidų diena – Didžioji Kalvarija
ŽK: Malda už Tėvynę Lietuvą ir jaunimą
ŽK: Dieve, padėk tiems, kurie rūpinasi kitų saugumu
ŽK: Kreiptasi į Dievą, kad laimintų mokytojus ir visą akademinę visuomenę
Žemaičių Kalvarijų atlaidai: Medikų diena
Į Lietuvą atvyko naujasis apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar RAJIČ
Žemaičių Kalvarijos Šventovėje prasidėjo Didieji Atlaidai
Žemaičių Kalvarijoje melsta už jaunimą, švęsta pagrindinė diena
Valstybės dienos Mišių pamokslas Vilniaus Katedroje
Marijampolės bazilikoje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio MIC minėjimas ir atlaidai
Arkivysk. G. Grušo homilija šv. Mišiose minint 450-ąsias Liublino unijos metines
Liublino unijos 450-mečio iškilmėse bus meldžiamasi už Lenkiją ir Lietuvą
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija teikiant Šventimus
Krokuvos arkivyskupo metropolito Mareko JĘDRASZEWSKIO žodis po Padėkos šv. Mišių Videniškiuose
Mons. M. Jagosz: neatidėliokime pal. Mykolo Giedraičio kanonizacijos iki ateinančių kartų
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju šv. Mišiose
Iškilmės Videniškiuose: ganytojai ir tikintieji dėkojo už M. Giedraičio pripažinimą palaimintuoju
Rytoj Videniškiuose – Padėkos šv. Mišios už M. Giedraičio pripažinimą palaimintuoju
Arkivysk. G. Grušas: kiekvienas gali tapti šventuoju
Kaišiadorių vyskupas: dėkokime Dievui ir drauge švęskime Mykolo Giedraičio paskelbimo Palaimintuoju padėkos Liturgiją
Tarptautinė konferencija Šiluvos vardą nunešė už Lietuvos ribų
Marijos diena Šiluvoje – su maldos ir vasaros karščiu bei renginių gausa šventovei garsinti
Šventasis Tėvas Pranciškus apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė arkivyskupą Petar RAJIČ
Kardinolo Giovanni Angelo Becciu homilija apie pal. Mykolą Giedraitį (Krokuva, 2019-06-08)
Arkivysk. C. Patrón Wong susitiko su Lietuvos vyskupais
Lietuvoje lankosi Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. J. C. Patrón Wong
Piligrimai iš Lietuvos Padėkos už pal. Mykolą Giedraitį iškilmėse Krokuvoje
Arkivysk. G. Grušo Sekminių pamokslas Verkių kalvarijose
Šią vasarą Šiluva taps ne tik maldininkų, bet ir šiuolaikinio meno piligrimų traukos vieta
Videniškiuose – garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimo palaimintuoju padėkos iškilmės
Vyskupo Kęstučio KĖVALO Pastoracinis laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems
Popiežius PRANCIŠKUS išreiškė užuojautą dėl vyskupo Pauliaus Antano BALTAKIO mirties
LVK plenarinis posėdis (2019 m. gegužės 14-16 d.)
Marijos dieną Šiluvoje – malda už jaunų žmonių apsisprendimus pašaukimui
LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant
Arkivysk. G. Grušo pamokslas Dievo Gailestingumo šventėje
Dievo Gailestingumo savaitę švęsime iškart po šv. Velykų
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Velyknakčio šv. Mišiose
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Velyknakčio pamaldose
Vyskupo Lino VODOPJANOVO OFM homilija Krizmos Mišiose
Vyskupo Kęstučio KĖVALO pamokslas, sakytas Krizmos Šv. Mišiose (VIDEO)
Diakono Dariaus CHMIELIAUSKO homilija Paskutinės vakarienės Mišiose: „Jėzus ir vėl nustebina!“
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišiose
Vilniaus arkivyskupas kviečia melstis už kenčiančius nuo priklausomybių ir jungtis į maldos aštuondienį nuo Dievo Gailestingumo sekmadienio iki Motinos dienos
Marijos diena Šiluvoje: Dievo troškimas – mūsų išganymas
Caritas mini veiklos Lietuvoje sukaktį: 30 metų su vargstančiais ir viltimi
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilija Verbų sekmadienį: Kančios istorija ir šiandien judina mūsų širdis
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilija šv. Mišiose minint J. Naujalio gimimo 150-metį
Atsinaujinimo diena Kaune apie Šventąją Dvasią – jėgą iš aukštybių
Šiauliai – Lietuvos jaunimo dienų sostinė 2020
Vysk. Darius TRIJONIS: kiekvienas turime savo gyvenimo užduotį (+video)
Ligonių diena Šiluvoje: į pagalbą mūsų širdims ateina Marija
Prezidentė perdavė Popiežiui Lietuvos žmonių padėką
Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS: kiekvienam reikalingas sveikas poilsis (pokalbis bernardinai.lt)
Marijos diena Šiluvoje: atgaila ir atsivertimas gali pakeisti mūsų gyvenimo istoriją
LVK plenarinis posėdis (2019 m. kovo 7–8 d.)
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Kovo vienuoliktąją
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija arkikatedroje Kovo 11-ąją
Arkivyskupo Liongino VIRBALO kreipimasis
Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas dėl arkivyskupo Liongino VIRBALO atsistatydinimo ir vysk. Algirdo JUREVIČIAUS paskyrimo apaštališkuoju administratoriumi
Laiškas Maldos už pasaulio lietuvius dienai (2019-03-03)
LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo spaudos konferencija (MR audioįrašas, 2019-02-25)
Arkivysk. G. Grušas: nukentėjusiuosius raginame netylėti
LVK pranešimas spaudai (2019-02-25). Arkivyskupas G. GRUŠAS: net ir vienas išnaudojimo atvejis yra per daug
Vilniaus knygų mugė 2019. Ketvirtoji diena
Vilniaus knygų mugė 2019. Trečioji diena
Vilniaus knygų mugė 2019. Antroji diena
Vilniaus knygų mugė 2019. Pirmoji diena
Arkivyskupas G. GRUŠAS po susitikimo su išnaudojimo aukomis: Bažnyčia turi būti pasiruošusi padėti (+video)
Pasauliniame forume dėl nepilnamečių apsaugos Bažnyčioje Lietuvai atstovauja LVK pirmininkas arkivyskupas G. Grušas
„Mūsų tikėjimas auga, kai matome kitų liudijimus“
Apaštališkajam nuncijui Lietuvoje, arkivyskupui Pedro Lopezas Quintana įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didysis kryžius
Vilniaus arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Vasario 16-ąją
Kauno arkivyskupo L. VIRBALO homilija Vasario 16-ąją
Širdies ritmu į Vasario 16-ąją
Marijos dieną – dovana Šiluvos bazilikai ir naujų draugijos narių priesaika
Vilniaus knygų mugė 2019 – įvykis, kuris Katalikišką žiniasklaidą ištiks jau trečią kartą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt