Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos dekretas dėl bazilikos titulo suteikimo
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Trakų bažnyčią skelbiant bazilika
Palaimintas pranciškonų konventualų vienuolynas
Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija nuo rugsėjo 1-osios vadinsis Palaimintojo Teofiliaus Matulionio vardu
Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai
Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčiai suteiktas bazilikos titulas
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo homilija Padėkos už laisvę šv. Mišiose Šiluvoje
Padėkos už laisvę eisena į Šiluvą
PADĖKOS už laisvę šventė ŠILUVOJE – su piligrimų eisenomis nuo Dubysos ir Tytuvėnų
Į Šiluvą atkeliavo pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos
ŽOLINĖS šventimas Kaišiadorių vyskupijoje – Pivašiūnuose 2017
Į ŠILINES šįmet su ypatingu piligrimu – palaimintuoju TEOFILIUMI
Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejaus šventimas VARNIUOSE
Žolinės atlaidų KREKENAVOJE homilijos (audio)
Vysk. L. VODOPJANOVAS: Švęsti Žolinę – keliauti su Marija (audio)
Arkivysk. Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose: „Saule apsisiautusi Moteris“
MARIJOS diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų Pažaislyje
St. Peterburge atidengta atminimo lenta pal. Teofiliui Matulioniui
Vyskupo Lino VODOPJANOVO OFM kvietimas į Žolinės atlaidus Krekenavoje
Kaišiadorių katedroje lankėsi svečias iš Romos – pal. Teofiliaus Matulionio bylos relatorius kun. prof. Zdzisław J. Kijas OFM Conv.
Pašventinas palaimintojo kankinio, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio garbei pastatytas kryžius jo gimtajame kaime
Kryžių kalno atlaidai
Kryžių kalno atlaidai prasidėjo vigilija (fotogalerija)
Liepos 30 d. tikintieji rinkosi į Kryžių kalno atlaidus (fotogalerija)
Šiaulių vyskupas dalyvavo Kardinolo Meisnerio laidotuvėse Kelne
Altoriaus konsekravimo ir varpų šventinimo iškilmės Trakų bažnyčioje
Trakų bažnyčia jubiliejui pasidabino naujais varpais
Apaštalinio Nnuncijaus arkivyskupo Pedro Lopez QUINTANA homilija Marijampolės bazilikoje
PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJAI 30! Jubiliejinių pal. Jurgio Matulaičio atlaidų pagrindinė diena
Septintąją jubiliejinių pal. Jurgio Matulaičio atlaidų dieną – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda ir Žiburių procesija Švč. Mergelės Marijos garbei
MARIJOS diena Šiluvoje
Krikščioniškų judėjimų ir benduomenių diena jubiliejiniuose Marijampolės atlaiduose
Marijampolės atlaiduose – ligonių, slaugytojų ir medikų diena
2018 metais bus pradėti Vilniaus Aušros Vartų atnaujinimo darbai
Marijampolės atlaiduose – kunigų ir pašvęstųjų diena
Paskutinę Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną Kardinolas kvietė melstis už šeimas iš jų kylančius pašaukimus į dvasinį luomą
Sekmadienį nauji Trakų bažnyčios varpai skelbs istorinę žinią
Marijampolės atlaiduose – švietimo ir žiniasklaidos darbuotojų diena
Žemaičių Kalvarijoje melstasi už savivaldybių vadovus, jų bendradarbius bei šeimas
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena
Žemaičių Kalvarijoje buvo prašoma palaimos žemdirbiams ir ūkininkams
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Socialinių darbuotojų ir savanorių diena
Didžioji Kalvarija – šeimų piligrimystės metas
Marijampolės bazilikoje prasidėjo jubiliejiniai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai
Žemaičių Kalvarijoje maldos sklido iš jaunų žmonių širdžių ir lūpų
Žemaičių Kalvarijoje – transporto bei kelių priežiūros tarnybų darbuotojų ir jų šeimų piligrimystės diena
Žemaičių Kalvarijoje – brolių latvių diena
Arkivyskupo G. GRUŠO homilija Valstybės dieną
Arkivyskupui Gintarui GRUŠUI įteiktas valstybės apdovanojimas
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Maldos už Lietuvos teisėsaugos pajėgas diena
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Maldos už tikybos mokytojus, katechetus bei visus pedagogus diena
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai: maldos už įvairių priklausomybių varginamus žmones diena
Padėkos Mišios už kankinio T. Matulionio beatifikaciją Kaišiadorių katedroje: dedikuota ir pašventinta palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio koplyčia
Prasidėjo 2017 m. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Kardinolo Vincento Nichols pastabos Seime apie prekybą žmonėmis
BEATIFIKACIJA (LRT transliacijos ištraukos)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO padėkos žodis po Beatifikacijos
Beatifikacijos fotoalbumai
Spaudos atgarsiai: „Tokių, koks buvo T. Matulionis, nebeatsiranda net Bažnyčioje“
Palaimintojo T. Matulionio palaikai sugrąžinti į Kaišiadorių katedrą
Lietuvoje dar vienas palaimintasis – Teofilius
Sekmadienis LJD: fiesta ir Teofiliaus šventė
Kard. Angelo AMATO homilija Teofiliaus Matulionio beatifikacijos šv. Mišiose
Popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkasis laiškas, kuriuo arkivyskupas Teofilius skelbiamas Palaimintuoju
Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos iškilmės
Vilniuje pasitiktas Teofiliaus Matulionio sarkofagas
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pagerbimas pakeliui į Vilnių
Teofiliaus Matulionio sarkofago išlydėjimas iš Kaišiadorių į Vilnių
Popiežius sveikina LJD dalyvius
Popiežiaus Legato kardinolo Angelo Amato sutikimas Kaišiadoryse
Šeštadienis LJD: Gailestingumo vakaras ir nekasdieniai susitikimai
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir teikiant nuolatinių diakonų šventimus
Pirmą kartą Lietuvoje – nuolatinių diakonų šventimai
LJD jau prasidėjo: pirmą kartą – speciali diena studentams
Teofiliaus šventėje Katedros aikštėje visiems užteks vietos
Informacija žiniasklaidai, ketinančiai dalyvauti beatifikacijoje
Šeštadienį, švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę, pirmą kartą Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijoje diakonais bus įšventinti penki vedę vyrai
Vilniuje ruošiamasi T. Matulionio beatifikacijai ir Lietuvos jaunimo dienoms
Šiaulių vyskupijos 20 metų jubiliejus
Vysk, Jonas IVANAUSKAS apie Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes: „Teofilius Matulionis, kaip visi šventieji, rodo į Kristų ir Evangeliją“
Mons. Algirdo Jurevičiaus žodis Lietuvos Respublikos Seime minint Gedulo ir vilties dieną
Sekmadienį prasideda Misijų savaitė Kaune – su įdomių pokalbių, liudijimų, šlovinimo susitikimais ir vedusių diakonų šventimais
Kretinga vienai dienai taps Lietuvos muzikos sostine
Beatifikacijos iškilmėje Vilniuje dalyvaus 300 baltarusių
Arkivysk. G. Grušas: Turėkime gyvą ryšį su šventaisiais Danguje
Telšiuose vyko Lietuvos kunigų seminarijų vadovų susitikimas
Lietuvoje svečiuojasi Europos Caritas generalinis sekretorius
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija konsekruojant Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos bažnyčią
Vyskupijos globėjo šv. Justino iškilmė Telšiuose: tikintiesiems pristatytas Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas
Lietuvos vyskupų laiškas katechetams ir tikybos mokytojams
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl alkoholio problemos Lietuvoje
Kaune sutikta šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS kviečia į Lietuvos jaunimo dienas: „Leiskitės į didįjį nuotykį, kurį Dievas jums yra paruošęs“
Fatimos apsireiškimų 100-mečio paminėjime Šiluvoje – vigilija su Eucharistine procesija aplink miestelį ir iškilmė su Lietuvos vyskupais
Ką Fatimos žinia sako šiandien? Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija šv. Mišiose pradedant vigiliją Šiluvoje Fatimos apsireiškimų 100-mečiui
LVK plenarinis posėdis (2017 m. gegužės 9–11 d.)
Rugpjūtį VARNIUOSE bus švenčiamas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus
Arkivysk. G. Grušas: Skelbti Gerąją Naujieną naudojant naujausias technologijas
Kaune atidaryta paroda „Būsimas palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt