Popiežius Pranciškus aplankys Lietuvą rugsėjo 22–23 dienomis
250 Lietuvos vienuolių rinksis Panevėžyje
Konsekruota nauja Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Balbieriškyje
Arkivyskupas G. GRUŠAS pristatė tyrimo dėl nepilnamečio galimo seksualinio išnaudojimo rezultatus
Vilniaus knygų mugėje. Trečioji diena (fotoreportažas)
Vilniaus knygų mugėje. Antroji diena (fotoreportažas)
Vilniaus knygų mugėje. Pirmoji diena (fotoreportažas)
Br. Julius Sasnauskas OFM – tarp šimto Valstybės atkūrimo 100-mečio proga valstybės apdovanojimus gavusių Lietuvos ir užsienio piliečių. Sveikiname!
LVK: Laiškas maldos už lietuvius pasaulyje dienai
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Vasario 16-ąją Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Padėka Dievui už Nepriklausomybės šimtmetį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Arkivyskupas G. GRUŠAS: Valstybė yra bendrasis gėris, tačiau ji kyla iš asmeninės atsakomybės
Vasario 16-ąją – Padėka Dievui už Nepriklausomybės šimtmetį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Varpų gausmas Šimtmečiui 12.30 val., 13 val. iškilmingos šv. Mišios Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje
Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ sveikinimas LIETUVOS valstybės atkūrimo šimtmečio proga
Lietuvos vėliavos spalvomis nušvis Vilniaus katedros varpinė
Malda už Lietuvą Šiluvoje
Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Nekaltajai Marijos Širdžiai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija šv. Mišiose Trakuose, Trakų bazilikoje šv. Mišiose, kuriose Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Mirė Panevėžio vyskupas emeritas teol. lic. JUOZAS PREIKŠAS (1926-1951-1984-2018)
Lietuvių Padėkos dovana popiežiui Pranciškui
Vyskupo Jono IVANAUSKO pamokslas Romos šv. Baltramiejaus bazilikoje
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS apie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų atvežimą į Romą (video)
Lietuviai padėkojo popiežiui už Teofiliaus Matulionio beatifikaciją
Šimtmečio proga Bažnyčia iškilmingai patikės Lietuvą Dievo Motinos globai
Teofiliaus Matulionio atminimas įamžintas Romoje
Lietuviai dalyvavo COMECE konferencijoje apie Europą ir krikščionybę
LVK Pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO komentaras dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą
Lietuvos vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Atsinaujinimo diena „Tėvo širdis“
Vysk. Dariaus Trijonio pamokslas ekumeninėse pamaldose už krikščionių vienybę
Ligonių diena Šiluvoje
LVK sekretoriato informacija apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių pirmąjį Gavėnios penktadienį, 2018 m. vasario 16 d.
LVK plenarinis posėdis (2018-01-15)
Arkivysk. P. R. GALLAGHERIO pamokslas Sausio 13-osios šv. Mišiose Vilniaus katedroje
Palaimintojo Teofiliaus litanija
Sausio 13-osios šv. Mišių Vilniaus Katedroje įrašas
Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija (2018-01-13; LRS Youtube)
Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriaus arkivyskupo Polo Richardo Galagerio kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime (lrs.lt)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIUS kalba Sausio 13-ąją LR Seime
Sausio 13-ąją Šiluvoje – malda už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus
Sausio 13-osios dienos minėjimuose – Šventojo Sosto diplomatijos vadovas
Vysk. Darius Trijonis: Noriu eiti į žmones atvira širdimi
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje vėl vyks sielovadinė ir socialinė veikla
Šiauliuose vyko Septynioliktoji vyskupijos šeimų šventė
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija teikiant kunigystės šventimus Kauno arkikatedroje bazilikoje
Taizé susitikime Bazelyje – 250 jaunuolių iš Lietuvos
Vyks. A. Poniškaičio pamokslas, Šventosios Šeimos šventė, 2017
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint šv. Steponą ir bazilikos konsekracijos 13-ąsias metines
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO Piemenėlių Mišių homilija
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO Piemenėlių Mišių pamokslas
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO (vaizdo) sveikinimas šv. Kalėdų proga
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO (vaizdo) sveikinimas šv. Kalėdų proga
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO (vaizdo) sveikinimas šv. Kalėdų proga
Kalėdų proga Lietuva Popiežiui dovanojo mažiausią pasaulyje prakartėlę
Vyskupo Dariaus TRIJONIO konsekracijos šv. Mišių įrašas
Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas vyskupo D. Trijonio šventimų Mišiose
Vilniuje vyskupu pašventintas Darius TRIJONIS (+foto)
Pirmą kartą Trakuose įvyko Mariologinis kongresas
Telšių vyskupijos vyskupo K. Kėvalo adventinis sveikinimas
Marijos diena Šiluvoje
LVK sekretoriato informacija apie 2017 metų Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarką
Mariologinis kongresas Trakuose
Atnaujinti santykio su Marija – į Mariologinį kongresą Trakuose
Ligonių diena Šiluvoje – su asmenišku ligonių palaiminimu
LVK plenarinis posėdis (2017 m. lapkričio 20–22 d.)
POPIEŽIUS IŠREIŠKĖ NORĄ APLANKYTI MŪSŲ KRAŠTĄ
2017 m. lapkričio 19 d., Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidų šv. Mišių transliacijos įrašas
Pasaulinė vargstančiųjų diena Vilniuje ir Kaune
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaidų pagrindinę dieną
Kauno arkivyskupo metropolito L. Virbalo homilija Gailestingumo Motinos atlaiduose Aušros Vartuose
Lietuvos vyskupų Ganytojiškas kreipimasis minint Pasaulinę vargstančiųjų dieną
Žymūs atlikėjai kvietė padėti vaikų dienos centrams
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija pradedant Aušros Vartų atlaidus
MARIJOS diena Šiluvoje
Palaimintasis Teofilius sugrįžta į Vilnių per Aušros Vartų atlaidus
Arkivysk. G. Grušo pamokslas Fatimoje švenčiant Lietuvos dieną
Vysk. K. Kėvalas: Popiežiaus žodžiai su kaupu apdovanojo viltimi
Žemaičiai prie Šv. Petro kapo dėkojo už tikėjimo dovaną
Į Romą atvyksta Žemaičių vyskupijos jubiliejaus dalyviai
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje atidengta atminimo lenta kadenciją baigusiam J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Vėlinių išvakarėse Antakalnio kapinėse
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO SJ homilija Visų Šventųjų iškilmėse
Respublikinė mokslinė konferencija Plungėje, skirta Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui
Bažnyčios atstovų ir politikų dialogas Vatikane. Pokalbis su dalyviais iš Lietuvos
Lietuviškas „Sveika, Marija“ nacionalinėje piligrimystėje Fatimoje
Lietuvių dienos Fatimoje ir Santjage de Komposteloje
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Fatimoje
Portugalijoje Fatimoje švenčiama Lietuvos diena
Piligrimystės Fatimoje fotoakimirkos!
Daugiau nei pusė tūkstančio piligrimų iškeliauja į Fatimą
Atsinaujinimo diena „Šlovinsiu kaip Dovydas“ Kaune
Klaipėdoje vyko miesto atsinaujinimo diena „Kuo žmonės jus laiko?“
Naujo vyskupo konsekracija – gruodžio 16 d. Vilniaus katedroje
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje pristatytas restauruotas Kauno Švč. Sakramento bažnyčios vitražas „Nukryžiuotasis“
Vilniaus arkivyskupija Vilniuje plečia katalikiškų mokyklų ir darželių tinklą
Vyko Europos Vyskupų konferencijų tarybos asamblėja
Arkivyskupas G. GRUŠAS: Lietuvos Krikštas – tai Dievo plano dalis
Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru nominuotas kun. Darius TRIJONIS
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt