Kaišiadorių katedroje konsekruotas pal. Teofiliaus koplyčios altorius
Pristatyti Misionierių vienuolyno ansamblio projektiniai pasiūlymai
Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių vyskupas ordinaras
Didieji Šilinių atlaidai užbaigti Padėkos diena
ŠILINĖS. Vienuolių diena
ŠILINĖS. Kunigų diena – su Ekumeninėmis pamaldomis Šiluvoje
Penkioliktasis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės diena
ŠILINĖS. Malda už visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojus bei jų šeimas
Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija švenčiant Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metų Šilines ir 2017 m. rugsėjo 10-osios sekmadienį meldžiantis už lietuvius pasaulyje
Pagrindinį ŠILINIŲ sekmadienį – malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius pasaulyje ir taiką
ŠILINĖS: Jaunimo ir šeimų dieną – malda už dvasinį atsinaujinimą, šeimų susitikimai, jaunimo žygiai ir vakaro Žiburių procesija aplink Šiluvą
ŠILINĖS: Mergelės Marijos Gimimo iškilmė – kartu su ligoniais, neįgaliaisiais, slaugytojais, medikais, Caritu, Maltos ordinu ir kitomis organizacijomis
Lietuvos vyskupai kviečia melstis už taiką
ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II, katalikiškų mokyklų ir kitų bendruomenių dieną – malda už Prisikėlusio Kristaus liudijimą jų veikloje
Eucharistine procesija pradėti didieji atlaidai Šiluvoje
Apaštališkosios Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo tikintiesiems, lankantiems Trakų baziliką jubiliejiniais metais
Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos dekretas dėl bazilikos titulo suteikimo
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Trakų bažnyčią skelbiant bazilika
Palaimintas pranciškonų konventualų vienuolynas
Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija nuo rugsėjo 1-osios vadinsis Palaimintojo Teofiliaus Matulionio vardu
Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai
Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčiai suteiktas bazilikos titulas
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo homilija Padėkos už laisvę šv. Mišiose Šiluvoje
Padėkos už laisvę eisena į Šiluvą
PADĖKOS už laisvę šventė ŠILUVOJE – su piligrimų eisenomis nuo Dubysos ir Tytuvėnų
Į Šiluvą atkeliavo pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos
ŽOLINĖS šventimas Kaišiadorių vyskupijoje – Pivašiūnuose 2017
Į ŠILINES šįmet su ypatingu piligrimu – palaimintuoju TEOFILIUMI
Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejaus šventimas VARNIUOSE
Žolinės atlaidų KREKENAVOJE homilijos (audio)
Vysk. L. VODOPJANOVAS: Švęsti Žolinę – keliauti su Marija (audio)
Arkivysk. Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose: „Saule apsisiautusi Moteris“
MARIJOS diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų Pažaislyje
St. Peterburge atidengta atminimo lenta pal. Teofiliui Matulioniui
Vyskupo Lino VODOPJANOVO OFM kvietimas į Žolinės atlaidus Krekenavoje
Kaišiadorių katedroje lankėsi svečias iš Romos – pal. Teofiliaus Matulionio bylos relatorius kun. prof. Zdzisław J. Kijas OFM Conv.
Pašventinas palaimintojo kankinio, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio garbei pastatytas kryžius jo gimtajame kaime
Kryžių kalno atlaidai
Kryžių kalno atlaidai prasidėjo vigilija (fotogalerija)
Liepos 30 d. tikintieji rinkosi į Kryžių kalno atlaidus (fotogalerija)
Šiaulių vyskupas dalyvavo Kardinolo Meisnerio laidotuvėse Kelne
Altoriaus konsekravimo ir varpų šventinimo iškilmės Trakų bažnyčioje
Trakų bažnyčia jubiliejui pasidabino naujais varpais
Apaštalinio Nnuncijaus arkivyskupo Pedro Lopez QUINTANA homilija Marijampolės bazilikoje
PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJAI 30! Jubiliejinių pal. Jurgio Matulaičio atlaidų pagrindinė diena
Septintąją jubiliejinių pal. Jurgio Matulaičio atlaidų dieną – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda ir Žiburių procesija Švč. Mergelės Marijos garbei
MARIJOS diena Šiluvoje
Krikščioniškų judėjimų ir benduomenių diena jubiliejiniuose Marijampolės atlaiduose
Marijampolės atlaiduose – ligonių, slaugytojų ir medikų diena
2018 metais bus pradėti Vilniaus Aušros Vartų atnaujinimo darbai
Marijampolės atlaiduose – kunigų ir pašvęstųjų diena
Paskutinę Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną Kardinolas kvietė melstis už šeimas iš jų kylančius pašaukimus į dvasinį luomą
Sekmadienį nauji Trakų bažnyčios varpai skelbs istorinę žinią
Marijampolės atlaiduose – švietimo ir žiniasklaidos darbuotojų diena
Žemaičių Kalvarijoje melstasi už savivaldybių vadovus, jų bendradarbius bei šeimas
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena
Žemaičių Kalvarijoje buvo prašoma palaimos žemdirbiams ir ūkininkams
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Socialinių darbuotojų ir savanorių diena
Didžioji Kalvarija – šeimų piligrimystės metas
Marijampolės bazilikoje prasidėjo jubiliejiniai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai
Žemaičių Kalvarijoje maldos sklido iš jaunų žmonių širdžių ir lūpų
Žemaičių Kalvarijoje – transporto bei kelių priežiūros tarnybų darbuotojų ir jų šeimų piligrimystės diena
Žemaičių Kalvarijoje – brolių latvių diena
Arkivyskupo G. GRUŠO homilija Valstybės dieną
Arkivyskupui Gintarui GRUŠUI įteiktas valstybės apdovanojimas
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Maldos už Lietuvos teisėsaugos pajėgas diena
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Maldos už tikybos mokytojus, katechetus bei visus pedagogus diena
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai: maldos už įvairių priklausomybių varginamus žmones diena
Padėkos Mišios už kankinio T. Matulionio beatifikaciją Kaišiadorių katedroje: dedikuota ir pašventinta palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio koplyčia
Prasidėjo 2017 m. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Kardinolo Vincento Nichols pastabos Seime apie prekybą žmonėmis
BEATIFIKACIJA (LRT transliacijos ištraukos)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO padėkos žodis po Beatifikacijos
Beatifikacijos fotoalbumai
Spaudos atgarsiai: „Tokių, koks buvo T. Matulionis, nebeatsiranda net Bažnyčioje“
Palaimintojo T. Matulionio palaikai sugrąžinti į Kaišiadorių katedrą
Lietuvoje dar vienas palaimintasis – Teofilius
Sekmadienis LJD: fiesta ir Teofiliaus šventė
Kard. Angelo AMATO homilija Teofiliaus Matulionio beatifikacijos šv. Mišiose
Popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkasis laiškas, kuriuo arkivyskupas Teofilius skelbiamas Palaimintuoju
Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos iškilmės
Vilniuje pasitiktas Teofiliaus Matulionio sarkofagas
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pagerbimas pakeliui į Vilnių
Teofiliaus Matulionio sarkofago išlydėjimas iš Kaišiadorių į Vilnių
Popiežius sveikina LJD dalyvius
Popiežiaus Legato kardinolo Angelo Amato sutikimas Kaišiadoryse
Šeštadienis LJD: Gailestingumo vakaras ir nekasdieniai susitikimai
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir teikiant nuolatinių diakonų šventimus
Pirmą kartą Lietuvoje – nuolatinių diakonų šventimai
LJD jau prasidėjo: pirmą kartą – speciali diena studentams
Teofiliaus šventėje Katedros aikštėje visiems užteks vietos
Informacija žiniasklaidai, ketinančiai dalyvauti beatifikacijoje
Šeštadienį, švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę, pirmą kartą Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijoje diakonais bus įšventinti penki vedę vyrai
Vilniuje ruošiamasi T. Matulionio beatifikacijai ir Lietuvos jaunimo dienoms
Šiaulių vyskupijos 20 metų jubiliejus
Vysk, Jonas IVANAUSKAS apie Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes: „Teofilius Matulionis, kaip visi šventieji, rodo į Kristų ir Evangeliją“
Mons. Algirdo Jurevičiaus žodis Lietuvos Respublikos Seime minint Gedulo ir vilties dieną
Sekmadienį prasideda Misijų savaitė Kaune – su įdomių pokalbių, liudijimų, šlovinimo susitikimais ir vedusių diakonų šventimais
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt