Pasaulinė vargstančiųjų diena Vilniuje ir Kaune
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaidų pagrindinę dieną
Kauno arkivyskupo metropolito L. Virbalo homilija Gailestingumo Motinos atlaiduose Aušros Vartuose
Lietuvos vyskupų Ganytojiškas kreipimasis minint Pasaulinę vargstančiųjų dieną
Žymūs atlikėjai kvietė padėti vaikų dienos centrams
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija pradedant Aušros Vartų atlaidus
MARIJOS diena Šiluvoje
Palaimintasis Teofilius sugrįžta į Vilnių per Aušros Vartų atlaidus
Arkivysk. G. Grušo pamokslas Fatimoje švenčiant Lietuvos dieną
Vysk. K. Kėvalas: Popiežiaus žodžiai su kaupu apdovanojo viltimi
Žemaičiai prie Šv. Petro kapo dėkojo už tikėjimo dovaną
Į Romą atvyksta Žemaičių vyskupijos jubiliejaus dalyviai
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje atidengta atminimo lenta kadenciją baigusiam J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Vėlinių išvakarėse Antakalnio kapinėse
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO SJ homilija Visų Šventųjų iškilmėse
Respublikinė mokslinė konferencija Plungėje, skirta Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui
Bažnyčios atstovų ir politikų dialogas Vatikane. Pokalbis su dalyviais iš Lietuvos
Lietuviškas „Sveika, Marija“ nacionalinėje piligrimystėje Fatimoje
Lietuvių dienos Fatimoje ir Santjage de Komposteloje
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Fatimoje
Portugalijoje Fatimoje švenčiama Lietuvos diena
Piligrimystės Fatimoje fotoakimirkos!
Daugiau nei pusė tūkstančio piligrimų iškeliauja į Fatimą
Atsinaujinimo diena „Šlovinsiu kaip Dovydas“ Kaune
Klaipėdoje vyko miesto atsinaujinimo diena „Kuo žmonės jus laiko?“
Naujo vyskupo konsekracija – gruodžio 16 d. Vilniaus katedroje
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje pristatytas restauruotas Kauno Švč. Sakramento bažnyčios vitražas „Nukryžiuotasis“
Vilniaus arkivyskupija Vilniuje plečia katalikiškų mokyklų ir darželių tinklą
Vyko Europos Vyskupų konferencijų tarybos asamblėja
Arkivyskupas G. GRUŠAS: Lietuvos Krikštas – tai Dievo plano dalis
Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru nominuotas kun. Darius TRIJONIS
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems
Kaišiadorių katedroje konsekruotas pal. Teofiliaus koplyčios altorius
Pristatyti Misionierių vienuolyno ansamblio projektiniai pasiūlymai
Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių vyskupas ordinaras
Didieji Šilinių atlaidai užbaigti Padėkos diena
ŠILINĖS. Vienuolių diena
ŠILINĖS. Kunigų diena – su Ekumeninėmis pamaldomis Šiluvoje
Penkioliktasis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės diena
ŠILINĖS. Malda už visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojus bei jų šeimas
Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija švenčiant Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metų Šilines ir 2017 m. rugsėjo 10-osios sekmadienį meldžiantis už lietuvius pasaulyje
Pagrindinį ŠILINIŲ sekmadienį – malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius pasaulyje ir taiką
ŠILINĖS: Jaunimo ir šeimų dieną – malda už dvasinį atsinaujinimą, šeimų susitikimai, jaunimo žygiai ir vakaro Žiburių procesija aplink Šiluvą
ŠILINĖS: Mergelės Marijos Gimimo iškilmė – kartu su ligoniais, neįgaliaisiais, slaugytojais, medikais, Caritu, Maltos ordinu ir kitomis organizacijomis
Lietuvos vyskupai kviečia melstis už taiką
ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II, katalikiškų mokyklų ir kitų bendruomenių dieną – malda už Prisikėlusio Kristaus liudijimą jų veikloje
Eucharistine procesija pradėti didieji atlaidai Šiluvoje
Apaštališkosios Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo tikintiesiems, lankantiems Trakų baziliką jubiliejiniais metais
Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos dekretas dėl bazilikos titulo suteikimo
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Trakų bažnyčią skelbiant bazilika
Palaimintas pranciškonų konventualų vienuolynas
Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija nuo rugsėjo 1-osios vadinsis Palaimintojo Teofiliaus Matulionio vardu
Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai
Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčiai suteiktas bazilikos titulas
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo homilija Padėkos už laisvę šv. Mišiose Šiluvoje
Padėkos už laisvę eisena į Šiluvą
PADĖKOS už laisvę šventė ŠILUVOJE – su piligrimų eisenomis nuo Dubysos ir Tytuvėnų
Į Šiluvą atkeliavo pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos
ŽOLINĖS šventimas Kaišiadorių vyskupijoje – Pivašiūnuose 2017
Į ŠILINES šįmet su ypatingu piligrimu – palaimintuoju TEOFILIUMI
Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejaus šventimas VARNIUOSE
Žolinės atlaidų KREKENAVOJE homilijos (audio)
Vysk. L. VODOPJANOVAS: Švęsti Žolinę – keliauti su Marija (audio)
Arkivysk. Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose: „Saule apsisiautusi Moteris“
MARIJOS diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų Pažaislyje
St. Peterburge atidengta atminimo lenta pal. Teofiliui Matulioniui
Vyskupo Lino VODOPJANOVO OFM kvietimas į Žolinės atlaidus Krekenavoje
Kaišiadorių katedroje lankėsi svečias iš Romos – pal. Teofiliaus Matulionio bylos relatorius kun. prof. Zdzisław J. Kijas OFM Conv.
Pašventinas palaimintojo kankinio, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio garbei pastatytas kryžius jo gimtajame kaime
Kryžių kalno atlaidai
Kryžių kalno atlaidai prasidėjo vigilija (fotogalerija)
Liepos 30 d. tikintieji rinkosi į Kryžių kalno atlaidus (fotogalerija)
Šiaulių vyskupas dalyvavo Kardinolo Meisnerio laidotuvėse Kelne
Altoriaus konsekravimo ir varpų šventinimo iškilmės Trakų bažnyčioje
Trakų bažnyčia jubiliejui pasidabino naujais varpais
Apaštalinio Nnuncijaus arkivyskupo Pedro Lopez QUINTANA homilija Marijampolės bazilikoje
PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJAI 30! Jubiliejinių pal. Jurgio Matulaičio atlaidų pagrindinė diena
Septintąją jubiliejinių pal. Jurgio Matulaičio atlaidų dieną – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda ir Žiburių procesija Švč. Mergelės Marijos garbei
MARIJOS diena Šiluvoje
Krikščioniškų judėjimų ir benduomenių diena jubiliejiniuose Marijampolės atlaiduose
Marijampolės atlaiduose – ligonių, slaugytojų ir medikų diena
2018 metais bus pradėti Vilniaus Aušros Vartų atnaujinimo darbai
Marijampolės atlaiduose – kunigų ir pašvęstųjų diena
Paskutinę Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną Kardinolas kvietė melstis už šeimas iš jų kylančius pašaukimus į dvasinį luomą
Sekmadienį nauji Trakų bažnyčios varpai skelbs istorinę žinią
Marijampolės atlaiduose – švietimo ir žiniasklaidos darbuotojų diena
Žemaičių Kalvarijoje melstasi už savivaldybių vadovus, jų bendradarbius bei šeimas
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena
Žemaičių Kalvarijoje buvo prašoma palaimos žemdirbiams ir ūkininkams
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Socialinių darbuotojų ir savanorių diena
Didžioji Kalvarija – šeimų piligrimystės metas
Marijampolės bazilikoje prasidėjo jubiliejiniai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai
Žemaičių Kalvarijoje maldos sklido iš jaunų žmonių širdžių ir lūpų
Žemaičių Kalvarijoje – transporto bei kelių priežiūros tarnybų darbuotojų ir jų šeimų piligrimystės diena
Žemaičių Kalvarijoje – brolių latvių diena
Arkivyskupo G. GRUŠO homilija Valstybės dieną
Arkivyskupui Gintarui GRUŠUI įteiktas valstybės apdovanojimas
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Maldos už Lietuvos teisėsaugos pajėgas diena
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt