Didžioji Kalvarija – šeimų piligrimystės metas
Marijampolės bazilikoje prasidėjo jubiliejiniai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai
Žemaičių Kalvarijoje maldos sklido iš jaunų žmonių širdžių ir lūpų
Žemaičių Kalvarijoje – transporto bei kelių priežiūros tarnybų darbuotojų ir jų šeimų piligrimystės diena
Žemaičių Kalvarijoje – brolių latvių diena
Arkivyskupo G. GRUŠO homilija Valstybės dieną
Arkivyskupui Gintarui GRUŠUI įteiktas valstybės apdovanojimas
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Maldos už Lietuvos teisėsaugos pajėgas diena
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Maldos už tikybos mokytojus, katechetus bei visus pedagogus diena
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai: maldos už įvairių priklausomybių varginamus žmones diena
Padėkos Mišios už kankinio T. Matulionio beatifikaciją Kaišiadorių katedroje: dedikuota ir pašventinta palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio koplyčia
Prasidėjo 2017 m. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Kardinolo Vincento Nichols pastabos Seime apie prekybą žmonėmis
BEATIFIKACIJA (LRT transliacijos ištraukos)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO padėkos žodis po Beatifikacijos
Beatifikacijos fotoalbumai
Spaudos atgarsiai: „Tokių, koks buvo T. Matulionis, nebeatsiranda net Bažnyčioje“
Palaimintojo T. Matulionio palaikai sugrąžinti į Kaišiadorių katedrą
Lietuvoje dar vienas palaimintasis – Teofilius
Sekmadienis LJD: fiesta ir Teofiliaus šventė
Kard. Angelo AMATO homilija Teofiliaus Matulionio beatifikacijos šv. Mišiose
Popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkasis laiškas, kuriuo arkivyskupas Teofilius skelbiamas Palaimintuoju
Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos iškilmės
Vilniuje pasitiktas Teofiliaus Matulionio sarkofagas
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pagerbimas pakeliui į Vilnių
Teofiliaus Matulionio sarkofago išlydėjimas iš Kaišiadorių į Vilnių
Popiežius sveikina LJD dalyvius
Popiežiaus Legato kardinolo Angelo Amato sutikimas Kaišiadoryse
Šeštadienis LJD: Gailestingumo vakaras ir nekasdieniai susitikimai
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir teikiant nuolatinių diakonų šventimus
Pirmą kartą Lietuvoje – nuolatinių diakonų šventimai
LJD jau prasidėjo: pirmą kartą – speciali diena studentams
Teofiliaus šventėje Katedros aikštėje visiems užteks vietos
Informacija žiniasklaidai, ketinančiai dalyvauti beatifikacijoje
Šeštadienį, švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę, pirmą kartą Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijoje diakonais bus įšventinti penki vedę vyrai
Vilniuje ruošiamasi T. Matulionio beatifikacijai ir Lietuvos jaunimo dienoms
Šiaulių vyskupijos 20 metų jubiliejus
Vysk, Jonas IVANAUSKAS apie Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes: „Teofilius Matulionis, kaip visi šventieji, rodo į Kristų ir Evangeliją“
Mons. Algirdo Jurevičiaus žodis Lietuvos Respublikos Seime minint Gedulo ir vilties dieną
Sekmadienį prasideda Misijų savaitė Kaune – su įdomių pokalbių, liudijimų, šlovinimo susitikimais ir vedusių diakonų šventimais
Kretinga vienai dienai taps Lietuvos muzikos sostine
Beatifikacijos iškilmėje Vilniuje dalyvaus 300 baltarusių
Arkivysk. G. Grušas: Turėkime gyvą ryšį su šventaisiais Danguje
Telšiuose vyko Lietuvos kunigų seminarijų vadovų susitikimas
Lietuvoje svečiuojasi Europos Caritas generalinis sekretorius
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija konsekruojant Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos bažnyčią
Vyskupijos globėjo šv. Justino iškilmė Telšiuose: tikintiesiems pristatytas Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas
Lietuvos vyskupų laiškas katechetams ir tikybos mokytojams
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl alkoholio problemos Lietuvoje
Kaune sutikta šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS kviečia į Lietuvos jaunimo dienas: „Leiskitės į didįjį nuotykį, kurį Dievas jums yra paruošęs“
Fatimos apsireiškimų 100-mečio paminėjime Šiluvoje – vigilija su Eucharistine procesija aplink miestelį ir iškilmė su Lietuvos vyskupais
Ką Fatimos žinia sako šiandien? Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija šv. Mišiose pradedant vigiliją Šiluvoje Fatimos apsireiškimų 100-mečiui
LVK plenarinis posėdis (2017 m. gegužės 9–11 d.)
Rugpjūtį VARNIUOSE bus švenčiamas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus
Arkivysk. G. Grušas: Skelbti Gerąją Naujieną naudojant naujausias technologijas
Kaune atidaryta paroda „Būsimas palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų mokslinė konferencija Kaune „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX a. totalitarinių ideologijų kontekste“
Kviečiame registruotis į garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją
Kaune vyks Garbingajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui skirta konferencija
Parodoje „Beginklė tiesa“ – T. Matulionio fotografijos, laiškai, vyskupo daiktai iš sovietinių kalėjimų
Atliktas Garbingojo Teofiliaus palaikų perkėlimas
Kauno Šv. Jurgio bažnyčiai dovanojama šv. Adalberto Vaitiekaus relikvija
Atsinaujinimo diena Kaune „Šventosios Dvasios cunamis“
Arkivysk. G. Grušo pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį
Koncertas Benedikto XVI 90 metų sukakčiai Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje
Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS kviečia dalyvauti beatifikacijos iškilmėse
Malda Kauno arkikatedroje už armėnų tautą ir jos genocido aukas
Vyskupas KĘSTUTIS KĖVALAS paskirtas Telšių vyskupijos koadjutoriumi
Vilniuje prasidėjo Dievo Gailestingumo savaitė
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Velyknaktį
LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
Marijos diena Šiluvoje: „Tegul Marija padeda mums žvelgti į Jėzų“
Kauno arkivyskupas metropolitas priėmė Armėnijos Respublikos ambasadorių Lietuvoje
Verbų sekmadienis – Mažoji jaunimo diena. Melsimės už jaunimą bei Jaunimo dienas
LR Seimas 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais
V gavėnios sekmadienį Lietuvos bažnyčiose melsimės už seksualinės prievartos aukas
Kovo 28 d. LR Seime ir Dailininkų sąjungos galerijoje atidarytos dvi parodos, skirtos artėjančiai vyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio Beatifikacijai
Kaune paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 45-metis
Marijos dieną Šiluvoje – malda už popiežių Pranciškų išrinkimo 4-ųjų metinių proga
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Kovo 11-osios šv. Mišiose arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija arkikatedroje Kovo 11-ąją
Kauno arkivyskupo emerito, politinio kalinio, 2013 metų Laisvės premijos laureato Sigito TAMKEVIČIAUS kalba Kovo 11-osios minėjime LR Seime
Lietuvos vyskupai patvirtino PAGRINDINES PASIRENGIMO GARBINGOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJAI GAIRES
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija I gavėnios sekmadienį
Arkivyskupas G. GRUŠAS: išlaikyti krikščioniškas šeimas – mūsų laikų iššūkis
LVK plenarinis posėdis (2017 m. kovo 2–3 d.)
Kovo 5 – Maldos už lietuvius pasaulyje diena
Fotoreportažai iš Vilniaus knygų mugės: susitikimai prie katalikiškos žiniasklaidos stendų
Padėka Dievui už „Marijos radiją “
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint Vasario 16-ąją
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Vasario 16-osios Mišiose
LVKS pranešimas: Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus MATULIONIO beatifikacijos iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje
Kaune vyko dešimtoji „Šv. Valentino diena KITAIP“: krisk į meilę – meilė duoda sparnus!
Vysk. Kęstutis KĖVALAS: „Visus yra ištikusi įsimylėjėlio dalia“ (pokalbis Bernardinai.lt Šv. Valentino dienai)
Šiandien – Šv. Valentino diena KITAIP Kaune – meilės nuotykis jau dešimtąjį kartą!
Marijos dieną Šiluvoje melstasi už Lietuvą, prašyta garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio drąsos ir tikėjimo
„Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Šviesos šventė Kaune
Arkivysk. G. Grušas: turime kalbėti apie tikrąsias smurto priežastis
Leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ atnaujino savo svetainę katalikuleidiniai.lt ir kviečia į leidyklos elektroninį knygyną
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt