Arkiv. G. Grušas: apsaugoti šeimą – krikščioniška ir pilietinė pareiga
Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių atnaujinimo 25 metinės
Paskirtas naujasis Jėzaus draugijos (jėzuitų) Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas
Ganytojiškasis Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiųjų bendruomenę Gailestingumo Jubiliejaus nuteistiesiems proga
„Buvimas kartu šiandien mums dar yra iššūkis“. Pokalbis su arkivyskupijos augziliaru vysk. Kęstučiu KĖVALU LRT Kultūros kanalo laidoje „IQ presingas“
Atstovai iš Lietuvos – „Mortos grupėje“ Vatikane
Lietuvoje įsibėgėja Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“
VA „Caritas“ Amatų mokymo centre svečiavosi Prezidentė
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija minint Šv. Jono Pauliaus II dieną
Arkivyskupas G. GRUŠAS Lenkijoje – apie migraciją ir katalikišką universitetą šiandienos pasaulyje
Jubiliejinė Atsinaujinimo diena „Gyventi iš Dievo gailestingumo“ Kaune
Vilniaus arkivyskupas Liublino katalikų universitete
Priešrinkiminis Lietuvos vyskupų ganytojiškas laiškas (2016-09-30)
Europos lietuvių kunigų suvažiavimo susitikimai Vilniuje ir Šiluvoje
Kaišiadorių katedroje pastoviam garbinimui bus išstatyta pal. Mykolo Sopočkos relikvija
Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių piligrimystė
Rekolekcijos Romoje: „Piligrimas išgyvena savo menkumą ir šlovina Dievo didybę“
LVK plenarinis posėdis (2016-09-20)
Šiluvos koplyčios nacionalinėje Vašingtono bazilikoje 50-mečiui paminėti – vėliava su Šiluvos Dievo Motinos atvaizdu
Užsienio reikalų ministras susitiko su Šventojo Sosto Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininku
Padėkos diena užbaigti didieji atlaidai Šiluvoje
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANOS sveikinimo žodis Šiluvoje
ŠILINĖS: Kunigų ir gyvenančių ne Lietuvoje tautiečių diena
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės diena
ŠILINĖS: Policijos, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena
XIV piligriminis žygis „Kryžių kalnas–Šiluva“
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Šiluvoje švenčiant Gailestingumo jubiliejų
Gailestingumo jubiliejaus iškilmės Šiluvoje
ŠILINĖS: Jaunimo ir šeimų diena
ŠILINĖS: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
ŠILINĖS: Vienuolių diena
ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II ir katalikiškų bendruomenių diena
Ypatingąjį GAILESTINGUMO jubiliejų švęskime ir ŠILINĖSE! ŠILUVOJE prasideda Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai
Pėsčiomis į Aušros Vartus – pusė tūkstančio piligrimų
Pranciškoniškosios šeimos Gailestingumo šventė Kretingoje
Po Vilnių – su programėle „Vilniaus piligrimas“
Rugsėjo pradžioje tikintieji laukiami Trakinių atlaiduose
Pirmą kartą Kretingoje susiburs visa Lietuvos pranciškoniškoji šeima
Bažnytinio paveldo muziejus atveria Šv. arkangelo Mykolo bernardinių vienuolyno pirmąjį aukštą
Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų
Vyskupo Jono Kaunecko pamokslas Kryžių kalno atlaiduose (vaizdo įrašas)
„S. Tamkevičius į tremties vietas Sibire sugrįžo po 30 metų“. Pokalbis su arkivyskupu emeritu „Kauno dienoje“
Kryžių kalno atlaidai
Šv. Jokūbo keliai: pasitarimas Liškiavoje
Kryžių kalno atlaidų 2016 fotopanorama
Kryžių kalno atlaidai prasidėjo Vigilija
Vilties potvynis Krokuvoje (III katechezės diena)
Jaunimas iš Lietuvos Krokuvoje. Antroji katechezės diena
PJD Krokuvoje: 1400 jaunimo grupė iš Lietuvos
Kardinolo A. J. BAČKIO pamokslas Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaiduose
Senosios regulos karmelitų atsikūrimo kelias Lietuvoje
Sekmadienį Marijampolėje prasideda Grigališkojo choralo savaitė
Pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų iškilmių diena Marijampolės bazilikoje
Marijampolėje prasidėjo Mariologinis kongresas
Marijos diena Šiluvoje: „Tapkime mažutėliais“
Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo iškilmingas ingresas
Pal. J. Matulaičio atlaidų Ligonių ir medikų diena
Pal. J. Matulaičio atlaidų Kunigų ir pašvęstųjų diena
Pal. J. Matulaičio atlaidų Socialinių darbuotojų ir savanorių diena – „Palaimintasis kasdien mums kalba apie ėjimą Kristaus keliu“
Liepos 16 d. vyks Paskirtojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo ingresas (tiesiogiai transliuos LRT Kultūros kanalas)
Pal. J. Matulaičio atlaidų Kariuomenės ir visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena – „Mes visi esame pranašai ir pranašaujame viltį“
Arkivyskupas Gintaras Grušas paskirtas Komunikacijos sekretoriato nariu
Marijampolėje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimo aštuondienis – atlaidai
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Žemdirbių ir ūkininkų diena
MR laida „Klausk drąsiai“: į klausimus apie pagalbinio apvaisinimo įstatymą atsakinėja vysk. K.Kėvalas, LSMU histologijos ir embriologijos katedros ved. prof. A. Valančiūtė, teisininkas V. Malinauskas ir MR programų direktorius kun. P. Narijauskas
Pagrindinė atlaidų diena – Didžioji Kalvarija
Žemaičių Kalvarijoje švęstas Telšių vyskupijos įkūrimo jubiliejus
Lietuvos policijos ir visų teisėsaugos darbuotojų diena Žemaičių Kalvarijoje
Katalikų, Ortodoksų ir Liuteronų Bažnyčių vadovų Lietuvoje ekumeninis pareiškimas „Žmogaus gyvybė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Krikščioniškoji perspektyva“
Žemaičių Kalvarijos atlaidai: Maldų už Lietuvą ir pašauktuosius į dvasinį luomą diena
Žemaičių Kalvarijos atlaidai: Transporto ir kelių priežiūros darbuotojų diena
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Valstybės dieną
Antroji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena
Jaunimo diena Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Prasidėjo 2016 metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Lietuvoje lankosi Didysis Penitenciaras kard. Mauro Piacenza
Vysk. K. KĖVALAS: „Bažnyčia gali sirgti teisuoliškumo ir klerikalizmo liga“
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO homilija Gedulo ir vilties dienos šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje
Gedulo ir vilties dieną – vyskupų raginimas išmokti tremtinių dvasios pamoką
Arkivyskupo Liongino VIRBALO kalba LR Seime minint Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienas
Ką turime žinoti? Ką turime daryti? Seminaras Bažnyčios sielovados bendradarbiams apie nepilnamečių apsaugą
Prof. Hanso Zollnerio SJ konferencijos apie kunigams kunigiškąją tapatybę šiandien
Lietuva įsijungė į Šv. Jokūbo kelių tinklą
Paskirtojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kreipimasis-kvietimas į ingreso iškilmes
Bus skaitmeninamos Lietuvos katalikų parapijose esančios metrikų knygos
Kaišiadorių vyskupijoje įsteigta diecezinių teisių kongregacija
kitoLink.lt įkūrėjai: džiaugiamės pirmuoju pažinčių svetainės „derliumi“
Sidabrinė gervė – filmui „Pasitikiu Tavimi“
Švč. Trejybės sekmadienį – padėka Dievui už arkivyskupo emerito Sigito TAMKEVIČIAUS vyskupystės bei arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO kunigystės jubiliejus
Popiežius Pranciškus paskyrė naująjį Panevėžio vyskupijos vyskupą
Karių piligriminė kelionė į Lurdą
Arkivysk. G. Grušo Sekminių šv. Mišių pamokslas Vilniaus Kalvarijose
Devintajame „Vilties bėgime“ dalyvaus rekordinis dalyvių skaičius
LVK plenarinis posėdis (2016 m. gegužės 11–12 d.)
Lietuvos kunigų seminarijų klierikai ir vadovai susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi, kardinolu Pietro Parolin
Panevėžyje lankysis garsi ispanų teologė Dolores Aleixandre
Lietuvos jaunimo dienos 2017-aisiais vyks Vilniuje
Kardinolas Parolin Vilniaus kunigų seminarijoje: šaukitės Dvasios
Kard. Pietro Parolin „Šventojo Sosto diplomatija taikos labui“
Vatikano valstybės sekretoriaus arkiv. Pietro Parolin vizitas Kryžių kalne
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt