Lietuvos šeimos kreipėsi į europarlamentarus dėl Estrelos rezoliucijos
Kaune konferencija „Krikščioniškųjų vertybių sklaida ir žurnalistika“ paminėtas Vatikano II Susirinkimo dekreto „Inter mirifica“ 50-metis
Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui TAMKEVIČIUI skirta 2013 metų Laisvės premija
Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams
Vilniuje baigėsi III medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ pamokslas per kun. Daliaus Tubio laidotuves
Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje memorandumas, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas švenčiant Tikėjimo metų pabaigą Vilniaus arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija arkikatedroje bazilikoje užbaigiant Tikėjimo metus
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ Tikėjimo metų pabaigos žodis
LVK komunikatas dėl besibaigiančių Tikėjimo metų ir Šeimos metų paskelbimo
Vienas iš Tikėjimo metų vaisių – Vilniaus senamiestyje visą parą atvira šventovė
Lietuvos vyskupų kreipimasis del pagalbos akcijos nukentėjusiems Filipinuose
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Aušros Vartuose
Marijos diena Šiluvoje: „Melskime Gailestingumo Motiną tvirtumo malonės.“
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi žodis Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje dėkojant Dievui už 75-erius gyvenimo metus „Viešpats mano šviesa“
Kaune iškilmingai paminėtas arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ 75-erių metų jubiliejus
Prasideda Aušros Vartų atlaidai Vilniuje
Kauno arkivyskupija pradeda gyvavimą ir socialiniame tinklapyje facebook
Lapkričio 7 dieną Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui TAMKEVIČIUI SJ sukanka 75-eri
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Vilniaus Antakalnio kapinėse Vėlinių išvakarėse
Kaune vyko Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena
LVK posėdis (2013 10 22–24)
Atsinaujinimo diena „Eucharistija – tikėjimo kulminacija“ Kaune
Jaunieji maltiečiai jau šeštą kartą moksleivius kviečia į nacionalinį konkursą „Idėjos padėjėjos“
Marijos diena Šiluvoje
Lietuvos Caritas: Kaune diskutuota apie gyvenimą su epilepsija
Lietuvos Caritas: Savanoriams – padėkos renginys
Seminaras Lietuvos katechetams apie katechumenatą
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis švenčia sidabrinį vyskupystės jubiliejų
Pasaulinė Švč. Sakramento adoracija su vaikais Kaune
Kaune atsisveikinta su A†A kun. dr. Kęstučiu A. TRIMAKU
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartuose naujų Marijos radijo studijos patalpų šventinimo proga
Pasirengimo ALFA kursui seminaras Kaune
Kauno arkikatedroje bazilikoje pristatyti kandidatai į nuolatinį diakonatą
LR Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės kalba Seimo posėdyje Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-ųjų metinių proga
Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-mečio minėjimas Šiauliuose
Politikų, verslininkų, žemdirbių, kultūros, švietimo ir mokslo, žiniasklaidos darbuotojų ir nevyriausybinių organizacijų diena Šiluvoje baigėsi didieji Šilinių atlaidai
Šilinės: Šeimų ir jaunimo, mokyklų, kolegijų ir universitetų diena
Šilinės: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
Piligrimų žygis Kryžių Kalnas - Šiluva
Šilinės: Už Lietuvos ribų gyvenančių tautiečių diena
Šilinės: Kunigų diena
Šilinės: Lietuvos kariuomenės diena
Šilinės: Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojų diena
Lietuvos Caritas pradėjo konsultuoti sergančius epilepsija ir jų artimuosius
Apaštališkojo nuncijaus arkivysk. Luigi BONAZZI kalba LR Seime minint pal. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20-metį (video)
Kalba, kurią Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS ketino pasakyti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dvidešimtmečio minėjime rugsėjo 6 d.
ŠILINĖS: Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus paminėjimas
Šilinės: Vienuolių ir katalikiškų bendruomenių diena
Šiluvoje prasideda didieji ŠILINIŲ atlaidai
Kauno arkivysk. Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas LR Seime minint Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-metį
Vilniaus arkivysk. Gintaro GRUŠO kalba Vilniaus arkikatedroje minint Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtąsias metines
LVK Pirmininkas kviečia į rugsėjo 7 d. visame pasaulyje organizuojamą maldos ir pasninko akciją, rengiamą atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą melsti taikos Sirijai ir pasauliui
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO pamokslas Mokslo metų pradžios šv. Mišiose
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO Pamokslas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaiduose
Minint popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės į Lietuvą 20-ąsias metines – gausu renginių
Telšių vyskupijos ganytojų laiškas baigus Žemaičių Krikšto Jubiliejinių 600-ųjų metų Eucharistinį kongresą
Rugsėjo pradžioje Lietuvoje lankysis Pal. Jono Pauliaus II biografas George`as Weigelis
Londono policija ir „Caritas“ jungia jėgas kovai prieš prekybą vaikais
Jubiliejiniai Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų kelyje į Šiluvą pašventintos Kryžiaus kelio koplytėlės
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO pamokslas Pivašiūnų Žolinės atlaiduose
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas vyskupo Liongino VIRBALO SJ šventimų šv. Mišiose
Panevėžyje vyskupu įšventintas Lionginas VIRBALAS SJ
Rugpjūčio 8 d. šalia sudegusios Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos bažnyčios buvo aukojamos šv. Mišios
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus homilija Tremtinių sąskrydyje prie Dubysos
Kviečiame į Jubiliejinius Žolinės atlaidus Pivašiūnuose
Žemaitijos krikšto 600 metų minėjimas Telšiuose. Rugpjūčio 1–4 d.
Telšių vyskupijos IV eucharistinio kongreso šeimų centrų darbuotojų ir savanorių diena Žemaičių Kalvarijoje
Kryžių kalno atlaidai
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija minint Dariaus ir Girėno žūties 80-metį Ščesino katedroje
Lietuvos šeimos vyks į Tikėjimo metų piligrimystę Romoje, į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi spalio 26–27 d.
Marijampolėje vyko Pal. arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC beatifikacijos metinių minėjimas
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Lietuviai PJD 2013
Pagrindinė Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose melstasi kartu su piligrimais iš Latvijos
Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Malda už policijos bei teisėsaugos darbuotojus
Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Malda už tikybos mokytojus ir katechetus
Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai. Malda už kunigus, seminarijas, ministrantus bei pašaukimus
Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai. Malda už Caritas darbuotojus, ligonius bei medikus
Žemaičių Kalvarijoje prasidėjo Didieji atlaidai
www.jaunimodienos.lt/ljd2013: naujausia informacija, komentarai, įžvalgos, istorijos, nuorodos į video reportažus, nuotraukos iš šių metų didžiausio katalikiško jaunimo renginio „Jaunimo dienos 2013“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija švenčiant iškilmingą Eucharistiją „Žalgirio“ arenoje
„Dėl bendrystės patirties visi esame nešami džiaugsmo sparnais“: pokalbis su vysk. Kęstučiu Kėvalu LJD proga
2013 metų LJD Kaune: švenčia beveik 8000 draugų
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sveikinimas jaunimui Kauno Santakoje (2013 06 28)
Kunigai kavinėse padėjo ruoštis artėjančioms Lietuvos jaunimo dienoms
Penktadienį Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vyko Spaudos konferencija, pristatanti Lietuvos jaunimo dienas
Vyskupų laiškas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga (2013 06 27)
Kaune vyko Misijų savaitė
Vyskupo Jono Kaunecko padėkos žodis Panevėžio vyskupijos tikintiesiems
Sekmadienį Kaune prasideda misijų savaitė
VDU KTF pristatyta monografija „Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“
Paskirtojo Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ konsekracija vyks rugpjūčio 10 d. 12.00 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje
Juozo Valiušaičio fotoreportažas iš renginio Vilniuje „Apginsime Šeimą – išsaugosim Lietuvą“
Sekmadienį šeimos rinkosi į akciją „Apginsime Šeimą - išsaugosim Lietuvą!“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas LR Seime minint Gedulo ir vilties dieną
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt