Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje užbaigiant Pašvęstojo gyvenimo metus
Kun. K. Dvarecko konferencija-liudijimas „Jėzaus gailestingumo vaistai“ Atsinaujinimo dienoje Kaune (video)
Atsinaujinimo diena „Jėzus – Tėvo gailestingumo veidas“ Kaune
Vyskupų ir vyskupijų sukaktys 2016 metais (VR)
Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
Lietuvos mažesnieji broliai pranciškonai išsirinko naują vadovybę
Gegužę Nacionaliniame gailestingumo kongrese Vilniuje laukiami tikintieji
„Debesyla.lt“ tinklaraščio interviu su Sigitu Tamkevičiumi apie gyvenimo prasmę ir augimą
Popiežiaus Pranciškaus bendrojoje audiencijoje – asmeniškas neįgaliųjų grupės iš Lietuvos pasveikinimas!
Lietuvos broliai ir seserys vienuoliai Kretingoje užbaigs Pašvęstojo gyvenimo metus
Marijos diena Šiluvoje. Malda už Lietuvą, jos laisvės gynėjus: „Didžių dalykų padarei mums, Viešpatie!“
LVK plenarinis posėdis (2016-01-11)
Arkivyskupas G. Grušas pasirašant susitarimą „Būk saugus kelyje“: „Siekiame perkeisti žmonių širdis ir išsaugoti gyvenimus“
Išleistas Gailestingumo jubiliejaus Piligrimo pasas
LR Seimas priėmė rezoliuciją dėl krikščionių ir kitų religinių mažumų genocido
Kalėdinis interviu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu (LRT)
II Kalėdų dienos šv. Mišių transliacija iš Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos (LRT)
Piemenėlių šv. Mišių transliacija iš Vilniaus arkikatedros (LRT)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Kalėdų nakties šv. Mišių pamokslas
Vysk. Kęstutis Kėvalas LRT laidoje su Egidijumi Aleksandravičiumi „IQ Presingas“ (2015-12-19)
Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų bažnyčių Lietuvoje kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija arkikatedroje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šv. Mišiose atvėrus Gailestingumo duris Vilniaus arkikatedroje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalba XV nacionaliniuose maldos pusryčiuose „Ar religijos sukelia konfliktus ir karus?“
Paskelbtas Lietuvos vyskupų laiškas „Atsiverkime Gailestingumo jubiliejaus malonei“
LVK plenarinis posėdis (2015 m. lapkričio 23–26 d.)
Vysk. J. Ivanauskas apie Katalikiškojo ugdymo kongregacijos kongresą (VR)
Katalikų žiniasklaidos atstovų susitikimas Birštone
Marijampolėje vyko Lietuvos Caritas tarybos posėdis
Vilniuje susitiko Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos vyskupų konferencijų atstovai
Konferencija Kaune „Pabėgėliai ir Lietuva“: kaip išlaikysime „meilės egzaminą“?
Pradėjo gyvuoti lietuviška Gailestingumo jubiliejaus svetainė, joje jau paskelbtas Nacionalinis Gailestingumo jubiliejaus šventimo kalendorius
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaiduose
Sekmadienį Vilniuje prasideda tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Jubiliejinė Diakonato konferencija Romoje
Kard. Audrys Juozas BAČKIS „Marijos radijo“ klausytojams pasakoja apie Sinodą
Arkivysk. Gintaras GRUŠAS: Malda padeda kitiems, neleidžia mums nužmogėti
Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas Mišiose Antakalnio kapinėse Visų Šventųjų vakarą
Arkivyskupo emerito Sigito TAMKEVIČIAUS interviu BNS Visų Šventųjų išvakarėse
Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija švenčiant Atsinaujinimo dienos Eucharistiją
Atsinaujinimo diena „Dieve, Tu pašaukei ir mane?!“ Kaune
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio interviu apie vykstantį Šeimos sinodą
Kaune paminėta Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija kun. Rolando Taučiaus OFM šventimuose
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS kviečia bendram darbui, kad vis daugiau žmonių atrastų Vilnių kaip Dievo Gailestingumo miestą
LVK informuoja: Gailestingumo metų piligrimai, keliaujantys į Šv. Petro baziliką, kviečiami registruotis
Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje: „Motina gailestingumo“
Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos posėdis Palangoje
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS kviečia atkreipti dėmesį į Šventosios Žemės krikščionių padėtį
Švenčiant Švč. M. Mariją Sopulingąją, Vienuolių diena baigėsi didieji Šilinių atlaidai
ŠILINĖS: Politikų, švietimo ir kultūros darbuotojų diena
Pasiaukojimas Švč. Mergelės Marijos globai švenčiant 25-ąsias atkurtosios Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės metines
Arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Šiluvoje švenčiant Šeimų dieną
ŠILINĖS: Šeimų diena
ŠILINĖS: Jaunimo ir gyvenančių ne Lietuvoje tautiečių diena
Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus homilija Šiluvoje švenčiant Ligonių dieną
ŠILINĖS: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos homilija Šiluvoje švenčiant Katalikiškų bendruomenių dieną
Vilniaus arkivyskupas ir LR Prezidentė susitiko su Irako krikščionių šeimomis
Vilniuje suskambo didžiausias Baltijos šalyse kariljonas
ŠILINĖS: Katalikiškų bendruomenių diena
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Šiluvoje švenčiant Kunigų dienos iškilmingą Eucharistiją
ŠILINĖS: Kunigų diena
ŠILINĖS: Švč. Mergelės Marijos Gimimas. Lietuvos kariuomenės diena
Arkivyskupas G. Grušas: popiežiaus raginimas Lietuvoje bus išgirstas (LRT.lt)
ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II diena. Malda už Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus bei jų šeimas
Arkivysk. G. Grušas: „Vienuoliai puikiai atsiliepė į popiežiaus kvietimą išeiti iš zakristijų“ (bernardinai.lt)
Šilinių išvakarėse – malda už jaunuosius Lietuvos piligrimus, atkeliavusius Kryžių kalno
Floristų darbais pasipuošusi Šiluva pasitinka pirmuosius piligrimu
Vienuolijų palapinių šventės aidai
Vilniuje vyko Vienuolių palapinių šventė (vilnensis.lt)
Vienuolių palapinių šventė: Ateikite ir pamatysite! (bernardinai.tv)
Piligrimų eisenos į Šiluvą. Padėkos už laisvę diena
Arkivyskupo emerito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje švenčiant Padėkos už laisvę dieną
Palapinių šventė Bernardinų sode (bernardinai.lt)
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS dalyvavo Marijos, Ežerų Valdovės, atlaiduose Breslaujoje, Baltarusijoje
Konferencija „Vaikai ir Jaunimas šiuolaikinėje visuomenėje: iššūkiai ir galimybės“ Kaune
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Žolinės atlaiduose Krekenavoje
Rugsėjo pradžioje tikintieji laukiami Trakinių atlaiduose Trakuose
LVK Pirmininkas arkiv. Gintaras Grušas: rugpjūčio 23-ąją kviečiu melstis už taiką Ukrainoje ir ukrainiečius
Šiaulių vyskupas išlydėjo pranciškoniškąjį jaunimą į Porciunkulės atlaidus
Kryžių kalno atlaidai ir vienuolių įžadų atnaujinimas
Kauno arkivyskupo metropolito ingreso iškilmės Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija ingreso iškilmėse arkikatedroje bazilikoje
Popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkasis laiškas skiriant vyskupą Lionginą VIRBALĄ SJ Kauno arkivyskupu metropolitu
Kauno arkivyskupijos ganytojų – Sigito TAMKEVIČIAUS ir Liongino VIRBALO – spaudos konferencija: VIENINTELĖ PROGRAMA – KRISTAUS EVANGELIJA (2015 07 09, +video)
„Carito“ perkeltos irakiečių šeimos dėkoja už galimybę gyventi saugiai
LJD2015: Vysk. Kęstučio KĖVALO žodis jaunimui (video)
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną
Liepos 6 d. Žemaičių Kalvarijoje melstasi už Tėvynę Lietuvą, žemdirbius, ūkininkus ir kaimiškas parapijas
Liepos 5-oji - pagrindinė Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena – malda už šeimas
Marijampolėje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas
Rugpjūčio paskutinį šeštadienį Lietuvos broliai seserys vienuoliai kviečia į šventę, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams
Iškilmingai pradėta švęsti 2015 m. Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Lietuvoje pasirašytas memorandumas „Santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę“
LVK plenarinis posėdis (2015 06 30)
Migrantai ir pabėgėliai: daugiau nei būtinybė
LVK Pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO kreipimasis dėl naujos redakcijos Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija LJD2015 pagrindinėse šv. Mišiose
LJD lobio paieška baigta – lobis atrastas!
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt