Kryžių Kalne pašventinti Kryžiai Dvyniai teroro aukoms atminti
Dešimtoji tarptautinė piligrimystė iš Kryžių kalno į Šiluvą
Kryžių Kalne pašventinti Kryžiai Dvyniai teroro aukoms atminti
Šilinių atlaidai baigti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų iškilmingu minėjimu
Šilinių atlaidai: Politikų, valdininkų, žemdirbių, verslininkų ir žiniasklaidos darbuotojų diena
Šilinių atlaidai: Kultūros ir meno darbuotojų diena
Šilinių atlaidai: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
Šilinių atlaidai: Kunigų diena
Šilinių atlaidai: Lietuvos kariuomenės diena
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šeimų dieną Šiluvoje
Šilinių atlaidai: Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI sveikinimas Švč. M. Marijos Gimimo iškilmių proga Šiluvoje (2012 09 09)
Šeimų diena Šiluvoje. Padėka Dievui už Lietuvos Krikšto malonę ir palaimintąjį Jurgį Matulaitį
Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė Šiluvoje. Jaunimo, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenių ir tikybos mokytojų bei katechetų diena
Prasidėjo didieji Šilinių atlaidai: Vienuolių ir katalikiškų bendruomenių diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus žodis: „Šiluva laukia piligrimų“
Pasaulio lietuvių bėgimas už blaivybę įgauna pagreitį
Rugsėjo 7 d. Šiluvoje prasideda Didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus interviu savaitraščiui „Veidas“: „Net didžiausi nusidėjėliai atsiverčia“
Padėkos už laisvę šventė Šilvoje. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Arkivysk. S. TAMKEVIČIAUS pamokslas Kaišiadorių katedroje, minint Dievo tarno T. Matulionio 50-ąsias mirties metines
Kaišiadoryse buvo paminėta Dievo tarno T. Matulionio mirties 50 metų sukaktis
Marijos dieną Šiluvoje – malda už Lietuvos dvasinį atgimimą
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystės proga
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje sutinkant Čenstachavos Dievo Motinos ikoną
Kryžių kalno atlaidai – Lietuvos tikinčiųjų šventė
Ateitininkai apžvelgia naujausius savo darbo rezultatus, rengiasi suvažiavimui
Rugpjūtį Pasaulinė Dievo Motinos ikonos piligrimystė gyvybės ir meilės civilizacijai apginti „Nuo vandenyno iki vandenyno“ atkeliauja į Lietuvą
Į Kražius atvyksta pasaulinio garso grigališkojo choralo meistras
Paskutinė didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena
Jaunųjų ateitininkų stovykloje viešėjo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi
Pagrindinę atlaidų dieną Žemaičių Kalvarijoje melstasi už Lietuvos vadovus, politikus, savivaldos žmones ir žiniasklaidos darbuotojus
Brolių latvių diena Žemaičių Kalvarijoje
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25-čio minėjimas Marijampolėje
Mons. dr. Algirdas Jurevičius: Eucharistinio kongreso Dubline fragmentai
Pirmąją Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną melstasi už šeimas ir šeimų centrus
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija pradedant Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Žemaičių Kalvarijoje vyksta Didieji atlaidai
Kaune paminėtos Lietuvos Krikšto 625 metų ir pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukaktys (+audio)
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija liepos 1 d. Kauno arkikatedroje minint Lietuvos Krikšto 625 metų ir pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukaktis
Prasidėjo didieji 2012 – Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų – Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėtos prel. Jono Mačiulio-Maironio 80-osios mirties metinės
Kaune įteikti „Bažnyčios kronikos“ fondo 2012 metų apdovanojimai
Trys šventieji Jonai globos Lietuvos jaunimo dienas 2013 metais „Jus aš draugais vadinu!“
Kauno arkivyskupo metropolito S. TAMKEVIČIAUS homilija Jaunimo festivalyje Pažaislyje
Konferencijos apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį parapijose
Telšių Vyskupas Jonas BORUTA kviečia tikinčiuosius 2012 m. atvykti į Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje
Lietuvos jaunimo dienos 2013 turi logotipą
Vilniuje pasirašyta Šventojo Sosto ir Lietuvos sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
Kard. Audrio Juozo BAČKIO pamokslas per vyskupo Juozo TUNAIČIO laidotuves
Kvietimas į maldos akciją „Už Tikėjimą, už Viltį, už Meilę“
„Kiek dėkingų sielų šiandien švenčia prie Viešpaties stalo!“ Vyskupo Juozo TUNAIČIO laidotuvės
Birželio 1 dieną į Dangaus Tėvo namus iškeliavo Vyskupas Juozas TUNAITIS, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas emeritas
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pareiškimas „Dėl vaikų gynimo Lietuvoje. Tarptautinę vaikų gynimo dieną pasitinkant“
Religinės bendruomenės galės įteisinti savo turtą, kurį buvo nusavinusi sovietų valdžia
Lietuvos Caritas organzuoti „Socialiniai seminarai“ kvietė kurti realią pilietinę visuomenę
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl pastarojo meto įvykių Lietuvoje (2012 05 25)
LVK plenarinis posėdis (2012 05 22–24)
Respublikinė konferencija „Ligonių sielovada: ką galime nuveikti daugiau?“ Kaune
Juozo Brazaičio (Ambrazevičiaus) palaikų perlaidojimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje
Pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos proga – „BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2012 m. apdovanojimai žiniasklaidos darbuotojams
Kardinolas S. Dziwiszas pagerbė vyskupus iš Lietuvos Šv. Stanislovo iškilmėse Krokuvoje
Akcija „Stipri šeima – stipri Lietuva!“ Vilniuje
Išplatintas Kreipimasis į geros valios žmones prašant pagalbos gaisrui nusiaubus Paštuvos bažnyčią
Lietuvos vyskupai mėnesį tarp Motinos ir Tėvo dienų kviečia į MALDĄ UŽ ŠEIMĄ
Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Adolfo NICOLÁS SJ sveikinimas arkivyskupui S. Tamkevičiui SJ
Atsinaujinimo diena „Nugalėkime blogį gerumu“ Kaune
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS kunigystės 50 metų jubiliejaus paminėjimas Kaune
ŠVENTOJO TĖVO BENEDIKTO XVI SVEIKINIMAS Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS kunigystės 50 metų jubiliejaus proga
Vyskupo Lino VODOPJANOVO konsekracijos iškilmių fotoalbumas
Kauno arkivyskupija švenčia savo Ganytojo arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kunigystės 50-ies metų jubiliejų
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI žodis, pasakytas Popiežiaus Benedikto XVI septintųjų išrinkimo metinių proga surengtame priėmime
Arkiv. Luigi Bonazzi: Dievo Gailestingumo žinia Vilniui, Lietuvai ir pasauliui
Kaune vyko konferencija „Katalikiško švietimo uždaviniai Lietuvoje: padėtis, perspektyvos, iššūkiai“
Br. kun. Lino Genadijaus VODOPJANOVO OFM konsekracija vyskupu (2012 04 14)
Kun. Robertas Grigas: Liaukitės kankinti mergaitę!
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos kreipimasis dėl „Smurto Garliavoje“
Marijos diena Šiluvoje (2012 04 13)
Kun. Sigitas Žilys. Mintys iš Gailestingumo savaitės Vilniuje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO interviu savaitraščiui „Atgimimas“
„Atgimimo“ interviu su Kauno arkivyskupu Sigitu TAMKEVIČIUMI
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija VELYKNAKTĮ
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Krizmos Mišiose
Konferencija „Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas: atminties įprasminimo aktualijos“ Panevėžyje
Gabrielės Petkevičaitės–Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanotųjų tarpe ir salezietis kun. Alessandro Barelli SDB
Baigėsi Respublikinis konkursas „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“
Apaštalinio Nuncijaus Lietuvoje žodis vysk. dr. Jono IVANAUSKO ingreso į Kaišiadorių vyskupiją proga
Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO homilija ingreso Mišiose Kaišiadorių katedroje
„Vaiką išgelbėtų stebuklas“: Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsakymai dienraščio „Respublika" žurnalistui Juliui Girdvainiui 2012 m. kovo 27 d.
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ kūrėjus, platintojus ir skaitytojus
Palaimintojo Jurgio Matulaičio metams paminėti Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje pradėjo veikti paroda „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 1871–1927–1987“
Vyskupo Jono IVANAUSKO ingresas į Kaišiadorių katedrą
Lietuvos Biblijos draugija paminėjo savo veiklos 20-metį
LVKS Informacinis pranešimas apie Teisingumo ministerijoje pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą tvarkos pakeitimo (2012 03 23)
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečio minėjimas Simne
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečio minėjimas Kaune
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kalba LR Seime, konferencijoje-minėjime „Tiesos žodis – kelias į laisvę: 1972–1988“, minint „LKB kronikos“ leidimo pradžios 40-metį
„Šv. Valentino diena KITAIP“ nominuota geriausiu 2011 metų Lietuvos jaunimo renginiu, Jaunųjų ateitininkų sąjunga – tautiškiausia organizacija
Kaune vyko Lietuvos akademinės sielovados susitikimas „Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt