Spalio 18-ąją – ES kovos su prekyba žmonėmis dieną – aukų istorijos, kaip įkliuvo į spąstus
Marijos dieną – Šiluvos piligrimams skirtas misionieriškas padrąsinimas
Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovo arkivyskupo Sviatoslavo ŠEVČIUKO pamokslas Vilniuje
Minint Šv. Juozapato metus Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas lankėsi Vilniuje
Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas lankėsi Lietuvoje
Telšiuose įvyko Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų atstovų susitikimas
Tarp „laisvės“ bėgti ar pasilikti: ukrainiečių mamų patirtys Lietuvoje
Padėkos diena Šiluvoje – už malones keliavusiems į atlaidus bei čia tarnavusiems
Lietuvos vaikų ir moksleivių piligrimystė Šiluvoje – gyvoje istorijos pažinimo vietoje
Malda Šilinėse už kunigus ir pašvęstuosius: kad tarnautų žmonėms likdami Dievo akivaizdoje
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos
Pradėta prekyba kolekcine moneta, skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmeniui neginkluotame pasipriešinime
Malda Šiluvoje su Lietuvos kariuomene – už visus kuriančius ir saugančius taiką, ypač taiką Ukrainoje
Caritas dėkoja už aukas Ukrainai, lėšas namų atstatymui rinks iki 100 tūkst. eurų
Šiluvoje palaiminti tarnaujantieji teisingumui ir žmonėms
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Petaro Antuno RAJIČIAUS homilija didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje
Šilinių sekmadienį – Bažnyčios dienos džiaugsmas
Lietuvos jaunimo piligrimystė Šiluvoje – senelių ir tėvų „tikėjimo tėviškėje“
Dievo Motiną sveikina kaimyninių šalių piligrimai: brolių latvių, lenkų malda Šiluvoje
Šeimų Šilinės: „Atsiliepiame į Dievo svajonę čia garbinti Jo Sūnų.“
Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė Šiluvoje – su ligoniais ir jiems tarnaujančiais: „Marija moko nebijoti savo silpnumo.“
ŠILINIŲ pradžios vigilija priminė šv. Jono Pauliaus II maldą ir priesakus Šiluvoje 1993-iųjų rugsėjo 7 d.
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO pranešimas „Ideologinė kolonizacija ir religijos laisvė“ konferencijoje Šiluvoje
Nacionalinė mokslinė konferencija Šiluvoje apmąstė religijos, sąžinės, žodžio laisvę ir ribas Šiluvos deklaracijos kontekste
Konferencija ŠILUVOJE „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“ (tiesioginė transliacija)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO sveikinimo žodis konferencijoje „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“ Šiluvoje
ŠILINĖS. Kultūriniai renginiai atlaidų programoje (koncertai, knygų pristatymai etc.)
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO kvietimas į Šilines: „Tebūna mūsų Tėvynė suvienyta šio nuostabaus įvykio.“ (vaizdo žinia)
Artėjant didiesiems atlaidams Šiluvoje. Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO žodis „Marija – vilties ir paguodos ženklas keliaujančiai Tautai“
Rugsėjo 7–15 d. Lietuvos piligrimų keliai ves į Šiluvą, kurią prieš 30 metų aplankė ir didysis Kristaus piligrimas – šv. Jonas Paulius II
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaiduose
Rudenį pasitinkant – Kūrinijos laikas
ŠILINĖS. Išleista piligrimui skirta ATLAIDŲ knygelė
Paskutinis vasaros sekmadienis Šiluvoje: piligrimų padėkos malda už Lietuvos laisvės stebuklą
Pašaukimų stovykla „Pašaukiau Tave vardu“: keliaujant nuo Utenos iki Agluonos
Paskelbti 2023 m. stojamųjų egzaminų į Kunigų seminariją rezultatai
Bažnyčia praturtėjo nauju kunigu
Rugsėjo pradžioje – Trakinių atlaidai
Rugpjūčio 28–30 d. Caritas skelbia 6-ąją paramos Ukrainai kampaniją 30-yje Lietuvos miestelių ir miestų
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija švenčiant didžiuosius Žolinės atlaidus Krekenavoje
Lietuvos laisvės kelias vedė pro Šiluvą: joje paskutinį vasaros sekmadienį dėkojame už laisvę
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija švenčiant Švč. Mergelės Marijos Ėmimą į dangų Pažaislyje
Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vysk. Algirdas Jurevičius apie PJD Lisabonoje
Padėka Mergelei Marijai už susitikimą Lisabonoje
Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje pabaiga
Jaunimo vigilija su popiežiumi
Katechezė lietuviams ir Kryžiaus kelias
Katechezė lietuviams ir susitikimas su Popiežiumi
Pirmoji lietuvių katechezė Lisabonoje
Lisabonoje prasidėjo Pasaulio jaunimo dienos
Laikinieji lietuvių namai Lisabonoje
Lietuvos jaunimas keliauja į Pasaulio jaunimo dienas
Liepos 22 d. jūroje šalia Klaipėdos vyko Žuvusių jūroje pagerbimo ceremonija
Dr. Ingrida Gudauskienė paskirta Vilniaus Šv. Juozapo teologijos instituto direktore
Pagrindinė pal. Jurgio Matulaičio atlaidų diena 2023
Kariuomenės ordinarų vyskupų susitikimas Vilniuje
ŽK: Paskutinė atlaidų diena
ŽK: Maldos už verslininkus ir visus darbo vietas kuriančius diena
M:Katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena
M: Pašauktųjų tarnauti bendrajam gėriui diena
ŽK: Maldos už žemdirbius, ūkininkus ir bitininkus diena
Marijampolėje prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio atlaidai
Pirmojoje XVI Vyskupų sinodo eilinėje generalinėje asamblėjoje dalyvaus du vyskupai iš Lietuvos
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kraujo relikvija atvežta iš JAV į Šiaulių katedrą
ŽK: Didžioji Kalvarija. Šeimų ir sužadėtinių diena
ŽK: Telšių vyskupijos jaunimo piligrimystė
Liepos 8-ąją sukako 80 metų nuo pirmojo Telšių vyskupo, Vasario 16-osios akto signataro Justino Staugaičio mirties
ŽK: Uniformuotų Angelų Sargų diena
Liepos 6-ąją, Valstybės ir Tautiškos giesmės dieną, į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus sugužėję maldininkai iš įvairiausių visos Lietuvos parapijų
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS pakvietė pokalbiui apie saugios aplinkos Bažnyčioje vaikams užtikrinimą
ŽK: Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos diena
Valstybės dieną Kyjive – apie valstybingumo kainą
Arkivyskupo Gintarao GRUŠO pamokslas Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną
ŽK: Katechetų ir švietimų darbuotojų diena
ŽK: Dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo, seminaristų ir patarnautojų diena
ŽK: Žmonių brolybės diena
Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai
Dvasinė giminystė susiejo Marijos šventoves Šiluvoje ir Romoje
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Kauno arkikatedroje: Adelės Dirsytės kryžiaus kelias ir išaukštinimas
Pirmoji Lietuvoje moters pasaulietės beatifikacijos byla iš Kauno iškeliauja į Vatikaną
Vyskupas Algirdas Jurevičius: Žemaitijos Naujoji Jeruzalė laukia piligrimų
Panevėžyje vyksta seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo
Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos byla Kauno arkivyskupijoje užbaigiama: meldžiame Bažnyčios pripažinimo palaimintąja
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą
Apaštalinio Nuncijaus homilija Kaišiadorių katedroje, minint palaimintąjį Teofilių
Šiluvoje paminėtas palaimintasis Teofilius Matulionis, melsta jo užtarimo Kauno arkivyskupijai
Devintinės Kauno arkikatedroje. Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija
Arkivyskupas Gintaras Grušas: „Kartais sistemai reikia šoko, kad įvyktų persikrovimas“ (bernardinai.lt)
Kryžių kalno statytojams – malda ir atminimo kryžius
Karitietiškos laikysenos, tikėjimo ir gyvenimo pavyzdys: Šviesios Atminties R. Jurkuvienę prisimenant
Patriarchas Baltramiejus arkivyskupui Grušui: Tęskime mūsų ypatingą bendradarbiavimą
Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos šimtmečio šventė
Arkivyskupo Gintaro Grušo žinia apie kunigo Kęstučio Palikšos atvejį
LVK plenarinis posėdis (2023 m. gegužės 28-31 d.)
Atidaręs gerumo duris. Prieš 35-erius metus kardinolu tapusiam Vincentui Sladkevičiui atminti
Atidaręs gerumo duris. Prieš 35-erius metus kardinolu tapusiam Vincentui Sladkevičiui atminti
Pasaulinis Gailestingumo kongresas 2026 metais vyks Vilniuje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas p. Almos Adamkienės laidotuvių Mišiose
Arkivyskupas Gintaras Grušas reiškia užuojautą dėl ponios ALMOS ADAMKIENĖS mirties
Kaip padėti sergantiems epilepsija? Kaune vyko tarptautinė LSMU ir Carito konferencija
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt