Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Vasario 16-osios proga
Vyskupo Liongino VIRBALO SJ pamokslas Panevėžio katedroje Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
„Šv. Valentino dieną KITAIP“ Kaune šventė daugiau kaip 11 tūkst. dalyvių
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS ir Policijos departamento vadovai aptarė policijos sielovados ir bendradarbiavimo galimybes
Vilniaus Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šv. Mišiose, švenčiant Vilniaus Arkikatedros atšventinimo 25 m. jubiliejų
Vyskupo Liongino VIRBALO pamokslas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje minint Pašvęstojo gyvenimo dieną
Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC šventė ir PJM draugijos suvažiavimas Marijampolėje
Atsinaujinimo diena „Kas padarys mus laimingus?“ Kaune
Vysk. Liongino VIRBALO pamokslas pal. Jurgio Matulaičio minėjimo dieną Marijampolėje
Vyskupo Liongino VIRBALO pamokslas ekumeninėse pamaldose
Tūkstančiai „Gerumas mus vienija“ akcijos žvakučių virsta realiai gerumo darbais
Bus beatifikuotas vyskupas nutaręs plėsti „Opus Dei“ veiklą į Lietuvą
LVKS informacija apie pasibaigusią pagalbos nukentėjusiesiems Filipinuose akciją
Jaunimo susitikimų diena „Žmogus: mylėti, NE naudoti“ Kaune
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kalba 2013 m. Laisvės premijos proga, pasakyta 2014 m. Sausio 13-ąją iškilmingame LR Seimo posėdyje
Marijos diena Šiluvoje: malda už gynusius Lietuvos laisvę ir tuos, kurie šiandien kuria Tėvynės gyvenimą
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Vilniaus arkikatedroje Laisvės gynėjų dienos šv. Mišiose
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalba LR Seime minint Laisvės gynėjų dieną
LVK Kreipimasis dėl Azartinių lošimų įstatymo redakcijos
Iškilmingame LR Seimo posėdyje minint Laisvės gynėjų dieną, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui TAMKEVIČIUI Sj įteikta Laisvės premija
„Bažnyčios“ redaktoriui Kastantui Lukėnui įteikta LŽD premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“
„Estrelos projektas” vėl Europos Parlamente
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ sveikinimas pasitinkant 2014-uosius Šeimos metus
Lietuvos Respublikos Prezidentė susitiko su tradicinių krikščioniškųjų religinių bendruomenių vadovais: Lietuvos stiprybei svarbus tikinčiųjų bendruomenių indėlis
Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekravimo 9-ųjų metinių minėjimas
LVK plenarinis posėdis (2013-12-12)
Lietuvos vyskupai išreiškė solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir pakvietė į maldą (2013-12-13)
Atmesta prieštaringa Estrelos rezoliucija
Lietuva išreiškė didelį susirūpinimą dėl Europos Parlamente svarstomos Estrelos rezoliucijos
Lietuvos šeimos kreipėsi į europarlamentarus dėl Estrelos rezoliucijos
Kaune konferencija „Krikščioniškųjų vertybių sklaida ir žurnalistika“ paminėtas Vatikano II Susirinkimo dekreto „Inter mirifica“ 50-metis
Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui TAMKEVIČIUI skirta 2013 metų Laisvės premija
Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams
Vilniuje baigėsi III medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ pamokslas per kun. Daliaus Tubio laidotuves
Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje memorandumas, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas švenčiant Tikėjimo metų pabaigą Vilniaus arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija arkikatedroje bazilikoje užbaigiant Tikėjimo metus
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ Tikėjimo metų pabaigos žodis
LVK komunikatas dėl besibaigiančių Tikėjimo metų ir Šeimos metų paskelbimo
Vienas iš Tikėjimo metų vaisių – Vilniaus senamiestyje visą parą atvira šventovė
Lietuvos vyskupų kreipimasis del pagalbos akcijos nukentėjusiems Filipinuose
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Aušros Vartuose
Marijos diena Šiluvoje: „Melskime Gailestingumo Motiną tvirtumo malonės.“
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi žodis Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje dėkojant Dievui už 75-erius gyvenimo metus „Viešpats mano šviesa“
Kaune iškilmingai paminėtas arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ 75-erių metų jubiliejus
Prasideda Aušros Vartų atlaidai Vilniuje
Kauno arkivyskupija pradeda gyvavimą ir socialiniame tinklapyje facebook
Lapkričio 7 dieną Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui TAMKEVIČIUI SJ sukanka 75-eri
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Vilniaus Antakalnio kapinėse Vėlinių išvakarėse
Kaune vyko Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena
LVK posėdis (2013 10 22–24)
Atsinaujinimo diena „Eucharistija – tikėjimo kulminacija“ Kaune
Jaunieji maltiečiai jau šeštą kartą moksleivius kviečia į nacionalinį konkursą „Idėjos padėjėjos“
Marijos diena Šiluvoje
Lietuvos Caritas: Kaune diskutuota apie gyvenimą su epilepsija
Lietuvos Caritas: Savanoriams – padėkos renginys
Seminaras Lietuvos katechetams apie katechumenatą
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis švenčia sidabrinį vyskupystės jubiliejų
Pasaulinė Švč. Sakramento adoracija su vaikais Kaune
Kaune atsisveikinta su A†A kun. dr. Kęstučiu A. TRIMAKU
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartuose naujų Marijos radijo studijos patalpų šventinimo proga
Pasirengimo ALFA kursui seminaras Kaune
Kauno arkikatedroje bazilikoje pristatyti kandidatai į nuolatinį diakonatą
LR Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės kalba Seimo posėdyje Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-ųjų metinių proga
Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-mečio minėjimas Šiauliuose
Politikų, verslininkų, žemdirbių, kultūros, švietimo ir mokslo, žiniasklaidos darbuotojų ir nevyriausybinių organizacijų diena Šiluvoje baigėsi didieji Šilinių atlaidai
Šilinės: Šeimų ir jaunimo, mokyklų, kolegijų ir universitetų diena
Šilinės: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena
Piligrimų žygis Kryžių Kalnas - Šiluva
Šilinės: Už Lietuvos ribų gyvenančių tautiečių diena
Šilinės: Kunigų diena
Šilinės: Lietuvos kariuomenės diena
Šilinės: Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojų diena
Lietuvos Caritas pradėjo konsultuoti sergančius epilepsija ir jų artimuosius
Apaštališkojo nuncijaus arkivysk. Luigi BONAZZI kalba LR Seime minint pal. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20-metį (video)
Kalba, kurią Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS ketino pasakyti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dvidešimtmečio minėjime rugsėjo 6 d.
ŠILINĖS: Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus paminėjimas
Šilinės: Vienuolių ir katalikiškų bendruomenių diena
Šiluvoje prasideda didieji ŠILINIŲ atlaidai
Kauno arkivysk. Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas LR Seime minint Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-metį
Vilniaus arkivysk. Gintaro GRUŠO kalba Vilniaus arkikatedroje minint Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtąsias metines
LVK Pirmininkas kviečia į rugsėjo 7 d. visame pasaulyje organizuojamą maldos ir pasninko akciją, rengiamą atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą melsti taikos Sirijai ir pasauliui
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO pamokslas Mokslo metų pradžios šv. Mišiose
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO Pamokslas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaiduose
Minint popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės į Lietuvą 20-ąsias metines – gausu renginių
Telšių vyskupijos ganytojų laiškas baigus Žemaičių Krikšto Jubiliejinių 600-ųjų metų Eucharistinį kongresą
Rugsėjo pradžioje Lietuvoje lankysis Pal. Jono Pauliaus II biografas George`as Weigelis
Londono policija ir „Caritas“ jungia jėgas kovai prieš prekybą vaikais
Jubiliejiniai Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų kelyje į Šiluvą pašventintos Kryžiaus kelio koplytėlės
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO pamokslas Pivašiūnų Žolinės atlaiduose
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas vyskupo Liongino VIRBALO SJ šventimų šv. Mišiose
Panevėžyje vyskupu įšventintas Lionginas VIRBALAS SJ
Rugpjūčio 8 d. šalia sudegusios Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos bažnyčios buvo aukojamos šv. Mišios
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus homilija Tremtinių sąskrydyje prie Dubysos
Kviečiame į Jubiliejinius Žolinės atlaidus Pivašiūnuose
Žemaitijos krikšto 600 metų minėjimas Telšiuose. Rugpjūčio 1–4 d.
Telšių vyskupijos IV eucharistinio kongreso šeimų centrų darbuotojų ir savanorių diena Žemaičių Kalvarijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt