Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
„Caritas“ savanoriams įteiktos padėkos už pagalbą dalinant paramą maistu
„Gerumas mus vienija“ akcijos metu surinkta 300 tūkst. litų
Maldų už krikščionių vienybę savaitės renginiai Vilniuje
Popiežiaus BENEDIKTO XVI Apaštališkasis palaiminimas Sausio 13-osios 20-mečio proga
Popiežiaus laiškas, Kardinolo ir Tito Masiulio sesers Giedrės Prialgauskienės žodžiai LR Seime Sausio 13-osios iškilmingame posėdyje (+video)
Sausio 13-osios minėjimai Vilniuje. Popiežiaus sveikinimas
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS kalba LR Seime 2011 m. sausio 12 d., tragiškosios Sausio 13-osios išvakarėse
Kaune vyko Tarptautinė ekumeninė konferencija „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ (2011 01 10)
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo dr. Luigi Bonazzi kalba Šiaulių vyskupijos Šeimų šventėje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO ganytojiškas laiškas Dievo gailestingumo metams
LVK Pirmininkas Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS nusiuntė sveikinimą naujai paskirtam Stačiatikių Vilniaus ir Lietuvos Metropolitui Arkivyskupui INOKENTIJUI
Keli šimtai jaunų piligrimų iš Lietuvos Naujuosius sutiks Roterdame su Taize
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija per Bernelių Mišias
Kalėdiniai angelai leidosi Kauno rotušės aikštėje
Maldos pusryčiai Seime
LVK plenarinis posėdis (2010 12 16)
Marijos diena Šiluvoje
Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Šventuoju Tėvu (+audio)
VDU ir Carito suorganizuotoje konferencijoje aptartos vaikų dienos centrų ateities perspektyvos
„Caritas“ žvakutės šildė NVO mugės dalyvius Prezidentūros kiemelyje
LVK Pirmininko arkiv. S. Tamkevičiaus pranešimas spaudai dėl prekybos alkoholiniais gėrimais liberalizavimo (2010 12 01)
LVK Pirmininko arkiv. S. Tamkevičiaus atviras laiškas LR Sveikatos apsaugos ministrui R. Šukiui (2010 12 01)
Atviras nukentėjusiosios pasakojimas sukėlė audringą diskusiją apie visuomenės dorovines nuostatas ir seksualinį moterų išnaudojimą
Dėl pasauliečių „Avinėlio užtarėjų draugų“ maldos grupių
Nuncijaus laiškas Pašvęstiesiems Advento proga
Utenoje šiuolaikinės krikčioniškos muzikos festivalyje SIELOS 1020 išrinktas geriausias kūrinys ir festivalio grupė
Gyvybės gynėjai mini darbų dvidešimtmetį
Kaune paminėtas Vatikano radijo lietuviškų laidų 70-metis ir mons. V. Kazlauskas
Čikagoje išeivija švenčia ateitininkų šimtmetį
Dvi artimiausias dienas Marijos radijas vienys 53 pasaulio šalių klausytojus
Keliaujančios „Sielos“ šeštadienį Utenoje
Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms (2010 11 16)
Kaunas savaitgalį taps chorinės muzikos sostine
Baigėsi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Lietuvos kariuomenės ordinariatui 10 metų
Telšiuose paminėtos Dievo Tarno kankinio vysk. Vincento Borisevičiaus šimtosios kunigystės metinės
Lietuvos vyskupai 2011-uosius metus Lietuvoje skelbia Dievo Gailestingumo metais
Seserų Kazimieriečių įsikūrimo Lietuvoje 90 metų jubiliejus
Kaune vyko Lietuvos jaunimo sielovados forumas (+ pranešimai!)
Šiluvoje vyko pirmasis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos metinis suvažiavimas
Lapkričio mėnesį daugiau nei pusei milijono šalies gyventojų bus suteikta pagalba maistu. Didžiąją dalį skirtos paramos išdalins Lietuvos Caritas
Lietuvos Pašvęstojo gyvenimo kongresas Marijampolėje arba „Ar tiktai vienuolės liūdnos?“
Apaštalinio Nuncijaus Mons. Luigi Bonazzi homilija Lietuvos Pašvęstojo gyvenimo kongrese
Kun. Kazimiero Briliaus MIC konferencija „Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje: istorija, dabartis ir perspektyvos“
Kaune atsisveikinta su a. a. vyskupu emeritu Romualdu KRIKŠČIŪNU
T. Pranciškaus Masilionio trisdešimtosios gimimo dangui metinės Sidabrave
A+A Vyskupas emeritas Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1930 07 18–2010 11 02)
A+A Kun. prof. Jonas JURAITIS (1926–1950–2010)
LVK plenarinis posėdis (2010 10 26–28)
Vatikano radijo interviu: Kardinolas Audrys Juozas Bačkis apie Dievo gailestingumą (audio)
Vatikano radijo interviu: Kardinolas Audrys Juozas Bačkis apie pašaukimus ir kunigų ugdymą (audio)
Moksleivių ateitininkų rudens akademija Kaune
Vatikano radijo interviu: kard. A. J. Bačkis apie naująją evangelizaciją (audio)
Vatikano radijo interviu: kardinolas Audrys Juozas BAČKIS apie Bažnyčios ir visuomenės aktualijas (audio)
Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas Kaune ir Vilniuje
Nauji mokslo metai įsibėgėja ir VDU Katalikų teologijos fakultete
Atsinaujinimo diena „Apie šventąją komerciją“ Kaune
Devyni metai sunkios kovos su prekyba žmonėmis ir prostitucija Lietuvoje
LVK Pirmininko arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas spaudai dėl Europos Parlamentinės asamblėjos priimto sprendimo (2010 10 13)
Marijos diena Šiluvoje: mokytis melstis iš Marijos
Paminėtas Oldenburgo krašto Carito ir Maltiečių partnerystės su Lietuvos Caritu 20-metis
Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų Konferencijos (LVVVK) posėdis vyko Baltriškėse
Įgulos bažnyčioje paminėtas Lietuvos policijos dvidešimtmetis
Malda už šeimas Šiluvoje
Kauno Santakoje bus statomas paminklas Jonui Pauliui II
„Laisvė – tai procesas“, – sako Iustitia et Pax Generalinė asamblėja
Pašventinta Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčia
LVK pirmininko arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kreipimasis dėl naminės degtinės legalizavimo įstatymo (2010 09 21)
Lietuvos laisvės patirtį svarstys 31 valstybės atstovai
Šiluvoje baigėsi didieji ŠILINIŲ atlaidai
Piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ (+foto)
Kunigų diena užbaigti didieji Šilinių atlaidai Šiluvoje
Šilinių kronika: Ligonių ir medicinos darbuotojų diena
Šilinių kronika: Policijos ir Priešgaisrinės apsaugos darbuotojų diena
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI sveikinimo žodis Padėkos už laisvę šventėje
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio šventimas Šiluvoje. PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ
Šilinių kronika: Šeimų ir jaunimo diena
Šilinių kronika: Marijos bendruomenių diena
Šilinių kronika: Vienuolių ir katalikiškųjų bendruomenių diena
Lietuvos kariuomenės diena pradėti didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje
Popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo į Lietuvą dieną - rugsėjo 4-ąją – Kariuomenės ordinaras mons. Gintaras GRUŠAS įšventintas vyskupu
Lietuvos Caritas generalinio direktoriaus kun. Roberto Grigo sveikinimas naujų mokslo metų proga
Šv. Mišios lotynų kalba Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos
Krekenavos Žolinės atlaidų apžvalga
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Šiauliuose vyko susitikimas su Avinėlio užtarėjų bendruomenės įkūrėja Nadine Brown
Suplanavę veiklą ateitininkai baigė šimtmečio kongresą
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Marijos diena Šiluvoje
Kryžių Kalno atlaidai
Kard. V.Sladkevičiui po mirties suteiktas Kaišiadorių garbės piliečio vardas
Pirmą kartą šimtametė Ateitininkija turi pirmininkę moterį
Seniausia lietuviška jaunimo organizacija ateitininkai švenčia šimtmetį
Kretingoje vyks VIII Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresas
Ligonių diena Šiluvoje
Piligriminė pašaukimų stovykla jaunimui
Nuo potvynių nukentėjusiems lenkams 32 tūkst. litų paramos
„Augink atsakingai“ pradeda nacionalinę šeimų ugdymo programą „Šeimų universitetas“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt