Telšių vyskupijos ganytojas Jonas BORUTA kviečia į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Lietuviai dalyvavo tarptautinėje „Alfa“ kurso konferencijoje
Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susirinkimas Vilniuje prasidėjo
Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose
Birželio 16–21 d. Vilniuje vyks Europos vyskupų konferencijų sekretorių ir atstovų spaudai susitikimas
Marijos diena Šiluvoje
Lietuvių parama pasiekė Japoniją
Atsisveikinimas su kun. dr. Arvydu Žygu Kaune
LVK plenarinis posėdis (2011 06 09)
Pradedama rengtis 2013-jų metų Lietuvos jaunimo dienoms
Popiežiaus palaiminimas Kražiuose vyksiančiai akademijai „Ad Fontes“
Paskelbti 2011 m. „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI sveikinimas atidengiant pal. Jono Pauliaus II paminklą Kaune
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno Santakoje
Palaimintojo Jono Pauliaus II paminklo atidengimas ir Padėkos už beatifikaciją Mišios Santakos parke
Iškilmės šeštadienį, birželio 4-ąją, Kauno Santakoje – padėka Dievui už palaimintąjį Joną Paulių II
Ligonių diena Šiluvoje
Gailestingumo šventė „Palaimintasis Jonas Paulius II – Gailestingumo apaštalas“ Panevėžyje
Iškilminga Eucharistija Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėtas Kauno arkivyskupijos 85-erių metų jubiliejus
Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos eiga
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininku išrinktas Paulius Subačius, į LRTK deleguotas Lietuvos Vyskupų Konferencijos
Ekumeninės spaudos konferencijos Kaune (2011 05 17) vaizdo įrašas
Spaudos konferencijoje Kaune pristatytas Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų Bažnyčių Lietuvoje komunikatas „Krikščioniškų vertybių išsaugojimas reglamentuojant dirbtinį apvaisinimą“ (2011 05 17)
Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų Bažnyčių Lietuvoje komunikatas „Krikščioniškųjų vertybių išsaugojimas reglamentuojant dirbtinį apvaisinimą“ (2011 05 17)
Muzika ir vaikų šypsenos sušildė kauniečių širdis
Marijos diena Šiluvoje
Įvyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino IV Nacionalinė rinkimų kapitula
Iki Pasaulio jaunimo dienų Madride liko 100 dienų
Kaune baigtas Bažnyčios socialiniam mokymui skirtas seminarų ciklas „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias“
Ar gali vienos nevyriausybinės organizacijos įveikti prostitucijos ir prekybos žmonėmis problemą?
Arkivysk. S. TAMKEVIČIAUS viešas kreipimasis į LR Seimo narius rengiant įstatymą apie dirbtinį apvaisinimą (2011 05 05)
Nacionalinis Dievo Gailestingumo kongresas Vilniuje (+foto)
Pokalbių su Jono Pauliaus II skelbimo palaimintuoju iškilmėje dalyvavusiais kardinolu Audriu J. Bačkiu, vysk. Rimantu Norvila ir premjeru Andriumi Kubiliumi audio įrašai
Paminklinis ženklas Jonui Pauliui II Vilniuje
Prasidėjo Gailestingumo kongresas Vilniuje
Miuzikle „Karolis“ – tikrasis popiežiaus Jono Pauliaus II veidas
Seime pristatyta paroda „Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva“
Popiežiaus beatifikacijai – filmo „Jonas Paulius II. Ieškojau jūsų...“ pasaulinė TV premjera per Lietuvos televiziją
Atsinaujinimo diena „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“ Kaune
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pamokslas Šv. Velykų rytą
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio homilija Velyknaktyje
Vilniuje ir Kaune vyks miuziklo „Karolis“ premjeros
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pamokslas Kaune vykusioje Atsinaujinimo dienoje „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“
LVK plenarinis posėdis (2011 04 14)
Artėjant Šv. Velykoms tvarkomi vienišų ir sergančių senolių namai
Marijos diena Šiluvoje
Jubiliejinę „Ad fontes“ akademiją Kražiuose pagerbs svečiai iš Vatikano
Konferencija „Naujo šimtmečio visuomenė – iššūkis Bažnyčios mokymui“ skirta 120-osioms pirmosios socialinės enciklikos „Rerum Novarum“ paskelbimo metinėms Vilniuje
Lietuvos šeimų konferencija „Laimė šeimoje. Dovana ar užduotis?“ Klaipėdoje (atnaujinta)
Bažnyčios mokymas apie visuomenę – atsakas į šiandienines visuomenės problemas
Lietuviai ruošiasi dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose 2011 Madride
Lietuvos pasienio regionuose telkiamos pajėgos kovai su prekyba žmonėmis
Pagalba maistu nepasiturinčius pasieks balandį
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS minėjo kunigystės 50-metį
Viešpaties Apreiškimo iškilmė Šiluvoje. Marijos radijo paaukojimas Gailestingajai Dievo meilei
Pristatytas pirmasis lietuviškas Bažnytinės muzikos enciklopedinis žinynas
Lietuvoje lankysis Pasauliečių pranciškonų ordino generalinė ministrė ir dvasinis asistentas
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės suvažiavimas
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kunigystės jubiliejus
Kardinolas A. J. Bačkis: „Šiandien Lietuvai labiausiai reikia liudijančių krikščionių“
Lietuvos Caritas ragina padėti Japonijai
LVK Pirmininko pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose (2011 03 17)
Marijos diena Šiluvoje
Tėvui Vaclovui Aliuliui 90 metų! „Santarvės žmogus, nuolankus ir ištikimas mažiems darbams“
Kovo 11-oji Lietuvos vyskupijose
Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio 75 metų sukaktis
Kaišiadorių vyskupą 75 metų jubiliejaus proga pasveikino LR Seimo Pirmininkė ir LR Ministras Pirmininkas (2011 03 08)
Kardinolui Audriui Juozui BAČKIUI įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“
Apaštalinio Nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi žodis Kaišiadorių katedroje, minint Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio 75-mečio sukaktį (2011 03 08)
Arkivysk. S. Tamkevičiaus pareiškimas dėl „Opus Dei“ prelatūros statuso ir kai kurių politikų dezinformacijos (2011 03 07)
Šv. Kazimiero šventė ir Gailestingumo metų renginiai Vilniuje
LVK Pirmininko kreipimasis dėl visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje (2011 03 03)
Nuo kovo 1 d. atsiveria naujos „Bernardinai.lt“ erdvės ...
Kaune vyko chorinės ir religinės muzikos pavasaris – festivalis „Kaunas Musica Religiosa 2011“
LVK plenarinis posėdis (2011 02 23)
Choro muzikos gerbėjus į Kauną sukvies festivalis „Kaunas Musica Religiosa 2011“
Vilniuje vyko Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas
Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną – iškilmingos šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Įvairiais minėjimais ir malda Lietuvoje pažymėta Vasario 16-oji
Marijos diena Šiluvoje
Kunigo Juozo ZDEBSKIO žūties minėjimas Rudaminoje ir Lazdijuose
Vienuolijų konferencijų pareiškimas dėl „Švyturio“ alaus reklamoje naudojamo vienuolių įvaizdžio
Lietuvoje minimų Gailestingumo metų šventė Romoje
Nuncijaus sveikinimas Pašvęstojo gyvenimo dienos proga
Atsinaujinimo diena „Apie maldą, kurioje susitinka širdys“ Kaune
Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
„Caritas“ savanoriams įteiktos padėkos už pagalbą dalinant paramą maistu
„Gerumas mus vienija“ akcijos metu surinkta 300 tūkst. litų
Maldų už krikščionių vienybę savaitės renginiai Vilniuje
Popiežiaus BENEDIKTO XVI Apaštališkasis palaiminimas Sausio 13-osios 20-mečio proga
Popiežiaus laiškas, Kardinolo ir Tito Masiulio sesers Giedrės Prialgauskienės žodžiai LR Seime Sausio 13-osios iškilmingame posėdyje (+video)
Sausio 13-osios minėjimai Vilniuje. Popiežiaus sveikinimas
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS kalba LR Seime 2011 m. sausio 12 d., tragiškosios Sausio 13-osios išvakarėse
Kaune vyko Tarptautinė ekumeninė konferencija „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ (2011 01 10)
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo dr. Luigi Bonazzi kalba Šiaulių vyskupijos Šeimų šventėje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO ganytojiškas laiškas Dievo gailestingumo metams
LVK Pirmininkas Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS nusiuntė sveikinimą naujai paskirtam Stačiatikių Vilniaus ir Lietuvos Metropolitui Arkivyskupui INOKENTIJUI
Keli šimtai jaunų piligrimų iš Lietuvos Naujuosius sutiks Roterdame su Taize
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija per Bernelių Mišias
Kalėdiniai angelai leidosi Kauno rotušės aikštėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt