Kryžių kalno atlaidai
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija minint Dariaus ir Girėno žūties 80-metį Ščesino katedroje
Lietuvos šeimos vyks į Tikėjimo metų piligrimystę Romoje, į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi spalio 26–27 d.
Marijampolėje vyko Pal. arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC beatifikacijos metinių minėjimas
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Lietuviai PJD 2013
Pagrindinė Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose melstasi kartu su piligrimais iš Latvijos
Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Malda už policijos bei teisėsaugos darbuotojus
Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Malda už tikybos mokytojus ir katechetus
Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai. Malda už kunigus, seminarijas, ministrantus bei pašaukimus
Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai. Malda už Caritas darbuotojus, ligonius bei medikus
Žemaičių Kalvarijoje prasidėjo Didieji atlaidai
www.jaunimodienos.lt/ljd2013: naujausia informacija, komentarai, įžvalgos, istorijos, nuorodos į video reportažus, nuotraukos iš šių metų didžiausio katalikiško jaunimo renginio „Jaunimo dienos 2013“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija švenčiant iškilmingą Eucharistiją „Žalgirio“ arenoje
„Dėl bendrystės patirties visi esame nešami džiaugsmo sparnais“: pokalbis su vysk. Kęstučiu Kėvalu LJD proga
2013 metų LJD Kaune: švenčia beveik 8000 draugų
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sveikinimas jaunimui Kauno Santakoje (2013 06 28)
Kunigai kavinėse padėjo ruoštis artėjančioms Lietuvos jaunimo dienoms
Penktadienį Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vyko Spaudos konferencija, pristatanti Lietuvos jaunimo dienas
Vyskupų laiškas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga (2013 06 27)
Kaune vyko Misijų savaitė
Vyskupo Jono Kaunecko padėkos žodis Panevėžio vyskupijos tikintiesiems
Sekmadienį Kaune prasideda misijų savaitė
VDU KTF pristatyta monografija „Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“
Paskirtojo Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ konsekracija vyks rugpjūčio 10 d. 12.00 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje
Juozo Valiušaičio fotoreportažas iš renginio Vilniuje „Apginsime Šeimą – išsaugosim Lietuvą“
Sekmadienį šeimos rinkosi į akciją „Apginsime Šeimą - išsaugosim Lietuvą!“
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas LR Seime minint Gedulo ir vilties dieną
Misijų savaitė Kaune – įžanga į 2013 Lietuvos jaunimo dienas
Marijos diena Šiluvoje: malda už Lietuvos jaunimo dienas ir naująjį Panevėžio vyskupą
Vatikano radijo pokalbis su Vilniaus arkivyskupu ir Lietuvos kariuomenės kapelionais apie piligriminę kelionę Romoje, apie susitikimą su popiežiumi, apie karių sielovadą
Lietuvos tėvų forumas: pranešimas žiniasklaidai apie tai, kaip Vyriausybė pasirašė kontraversišką ES konvensiją
Vatikano radijo pokalbis su paskirtuoju Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu SJ
Paskirtojo Panevėžio vyskupo laiškas
Naujuoju Panevėžio vyskupu ordinaru paskirtas tėvas Lionginas VIRBALAS SJ
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalba Seime minint Sąjūdžio įkūrimo 25-metį
Ateitininkai kviečia susilaikyti nuo socialinių eksperimentų
Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta paroda „Žemaičių vyskupijos istorija“
Lietuvos ambasadorė įteikė skiriamuosius raštus Maltos Ordino Didžiajam Magistrui
Pasirengimo Lietuvos jaunimo dienoms 2013 kronika: savanorių jau 500, dalyvių registacija iki birželio 1 d.
Kreipimasis su 200 parašų dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo perduotas Valstybės vadovams
Gegužės 15 d. (16-osios naktį Lietuvos laiku) į Tėvo namus iškeliavo Vincas Kolyčius, uolus Dievo žodžio skelbėjas ir Dvasios kupinas apaštalas Lietuvoje ir išeivijoje
Lietuvos Katalikų, Lietuvos Evangelikų Liuteronų ir Lietuvos Stačiatikių Bažnyčių atstovų pareiškimas dėl žmogaus gyvybės apsaugos (2013-05-13)
2013 m. Lietuvos jaunimo dienos – laukiame rekordo! Savanorių mokymai Kaune
Marijos diena Šiluvoje
LVK plenarinis posėdis (2013-05-07–09)
„BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2013 m. apdovanojimai žiniasklaidos darbuotojams
Lietuvos vyskupų Kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo (2013-05-09)
Kardinolo Stanisławo Dziwiszo žodis jaunimui Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje
Kardinolo Stanisławo DZIWISZO homilija Kauno arkikatedroje
Kauno arkikatedros 600 m. jubiliejaus iškilmė
Kardinolo Stanisławo Dziwiszo ir arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ spaudos konferencija
Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanisławo Dziwiszo pranešimas iškilmingoje konferencijoje
Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejaus paminėjimas: Valandų liturgijos iškilminga Vakarinė ir konferencija
Lietuvos Caritas: Motinos diena primena skaudžias praeities klaidas
Lietuvos kunigų seminarijų susitikimas ir gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje pradžia
Šlovinimo ir maldos vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje rengiantis Lietuvos jaunimo dienoms
Kauno arkivyskupijos ganytojų laiškas Gyvybės dienos proga
Ligonių diena Šiluvoje
Atsinaujinimo diena Kaune
Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas spaudai apie arkivyskupijos vadovybės pasikeitimus (+foto)
Nuncijus arkiv. L. Bonazzi: „Atverčiamas naujas Bažnyčios istorijos puslapis“
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO homilija ingreso šv. Mišioms
Telšių vyskupijoje vyko dvišalės Lenkijos ir Lietuvos vyskupų konferencijų komisijos susitikimas
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS Vilniaus arkikatedroje švenčiant GEROJO GANYTOJO sekmadienį atsisveikino su arkivyskupijos ordinaro pareigomis
LVK Pirmininkas arkiv. Sigitas Tamkevičius nusiuntė užuojautos telegramą Bostono arkivyskupui
Marijos diena Šiluvoje
Gegužės 4–5 d. Kauno arkivyskupija švęs Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejų ir pal. Jono Pauliaus II apsilankymo 20-metį
Vilniaus kurijos pranešimas spaudai dėl J. Em. Kardinolo Audrio Juozo Bačkio pensinio amžiaus išmokos
Avikiluose kurimas mons. V. Kazlausko muziejus. Rengėjai prašo susijusios informacijos...
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Dievo Gailestingumo sekmadieniui
Naujai paskirto Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Gintaro GRUŠO pareiškimas
Naujai paskirtojo arkivyskupo Gintaro GRUŠO biografija
LVKS: Popiežius priėmė kard. A. J. Bačkio atsistatydinimą ir naujuoju Vilniaus arkivyskupu paskyrė vysk. G. Grušą
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Velyknaktį Vilniaus arkikatedroje
Popiežių Benediktą XVI sužavėjusi Kinijos neįgaliųjų meno trupė „My Dream“ gegužės pradžioje lankysis Lietuvoje
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio velykinis interviu „Kiekvienas nešame Prisikėlimo ryto spindulį“
LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIAI SVEIKINIMAI IR LAIŠKAI
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje su jaunimu, besirengiančiu Lietuvos jaunimo dienoms
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje
Ekspertai: užsieniečių darbinio išnaudojimo Lietuvoje atvejų neužfiksuota
Lietuvos Prezidentė dalyvavo Popiežiaus tarnystės pradžios iškilmėje
LVK Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius visų Lietuvos katalikų vardu pasveikino popiežių PRANCIŠKŲ
Kard. A. J. Bačkis sako laukiantis darbo susirinkimo su popiežiumi Pranciškumi (lrt.lt)
Apaštalinis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi: „Bažnyčia kviečiama įgyvendinti bendrystę“
DELFI konferencijoje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius
Marijos diena Šiluvoje
Žemaičių christianizacijos jubiliejaus piligrimystė Romoje
Išplatintas LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose (2013 03 05)
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naują popiežių
Nuo kovo 1 d. Lietuvos „Caritas“ organizacijai vadovauja Janina Kukauskienė
Lietuvos šeimos centras kreipėsi į LRS ir SAM vadovus dėl gimdymo namuose reglamentavimo (2013 03 01)
2013 02 28 LRT laidos „Laba diena, Lietuva" interviu su LVK Pirmininku arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi apie popiežiaus Benedikto XVI tarnystę, besibaigiančią šiandien, ir naujus, 2013 m. kovo mėn. vyksiančius, popiežiaus rinkimus (video)
2013 02 27 LRT laida „Teisė žinoti“ apie atsisveikinimą su popiežiumi BENEDIKTU XVI
2013 02 27 Paskutinė Popiežiaus BENEDIKTO XVI bendroji audiencija (LRT teisioginė transliacija iš Vatikano)
Vyksta pasirengimas Lietuvos jaunimo dienoms 2013
2013 02 24 LRT laida „Šventadienio mintys“ apie popiežių Benediktą XVI (video)
2013 02 11 LRT laida „Įžvalgos“: ką reiškia popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimas?
Paskutinėje bendrojoje BENEDIKTO XVI audiencijoje dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila (+audio)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt