Lietuvos vyskupai: Kunigų metai – impulsas visai Bažnyčiai
Raniero Cantalamessa OFM Cap. Reikia tikėti vidine Evangelijos jėga
T. Raniero Cantalamessa: Kristus būtų pats geriausias televizijos pamokslininkas
Tikintis Lietuvos jaunimas kviečia: Kelkis ir eik!
Kardinolo V. Sladkevičiaus 10-ųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
VDU Katalikų teologijos fakulteto 20-mečio šventė
Malda už kunigus Šiluvoje
2010 m. „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai
Kauno metropolijos kunigų simpoziumo dalyvių SVEIKINIMO LAIŠKAS ŠVENTAJAM TĖVUI Benediktui XVI
Kauno metropolijos kunigų simpoziumas Kaune
Lietuvos Caritas: Požiūrį į prostituciją atskleis tyrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2010 05 04–06)
Utenoje įvyko Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos metinė ataskaitinė konferencija
Apaštališkojo Nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI kalba Popiežiaus Benedikto XVI penktųjų išrinkimo metinių proga
Atsinaujinimo diena „Dievas išlaisvino mus laisvei“ Kaune
LVK pranešimas spaudai „Ar sveikatos apsaugos ministerija gerbia sąžinės laisvę“?
LVK Pirmininkas arkivysk. Sigitas TAMKEVIČIUS kviečia maldai už žuvusius Lenkijos Prezidento lėktuvo tragedijoje jų laidotuvių dienomis
Šiluvoje Marijos dieną Dievo gailestingumui maldoje pavesti lenkų tautos žuvusieji
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Dievo Gailestingumo šventovėje
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio homilija šv. Mišiose Lenkijos Prezidento ir jį lydėjusiųjų žūties dieną
Lietuvos vyskupai Lenkijos Bažnyčios ir Valstybės vadovams siunčia giliausią užuojautą ir Dievo Gailestingumo sekmadienį lietuvius kviečia maldai už žuvusius Lenkijos prezidento lėktuvo tragedijoje ir už visą Lenkų tautą
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius lankėsi Maskvoje
Pirmą kartą Kryžiaus kelias Klaipėdos gatvėmis
Lietuvos Caritas iniciatyva surengta diskusija: Laisvas judėjimas Šengeno erdvėje – žalia šviesa prekybai žmonėmis
Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko pranešimas spaudai dėl kunigo Juozapo Antanavičiaus PDF
Marijos diena Šiluvoje: padėka už Tėvynės laisvę
Prieš prekybą žmonėmis lietuviai kovos pečius surėmę su prancūzais
Kardinolo A. J. BAČKIO homilija Kovo 11-osios proga Vilniaus arkikatedroje
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija Kovo 11-ąją Kauno arkikatedroje
Kardinolo A. J. BAČKIO kalba LR Seime atkurtosios Nepriklausomybės dvidešimtmetį švenčiant
Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtosios metinės. Malda už Lietuvą
Lietuvos ir jaunimo globėjo šv. Kazimiero iškilmė Vilniuje buvo švenčiama tris dienas
Lietuvos Caritas prisistatė Kauno NVO mugėje
Švenčiant Lietuvos Globėjo šventojo Kazimiero iškilmę Vilniaus arkikatedroje buvo konsekruotas Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas PONIŠKAITIS
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO konsekracijos iškilmės (Foto)
Konsekruotas naujasis Vilniaus augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis (iš Vatikano radijo)
Popiežius Benediktas XVI priėmė Vilniaus vyskupo augziliaro Juozo Tunaičio atsistatydinimą
LR Seime bus pristatyta Benedikto XVI enciklika CARITAS IN VERITATE
Lietuvos Ganytojų laiškas Padėkos už laisvę metams
Krikščionių Bažnyčių atstovai Klaipėdoje pažvelgė į asmenybės kūrimo problemas
Internetinis dienraštis Bernardinai.lt pasitiko septintuosius veiklos metus
Pranciškonų pagalbos akcija onkologiniams ligoniams „Vilties bėgimas“ šiais metais ženkliai išaugs
Kovą Caritas pradės maisto paketų dalijimą nepasiturintiesiems
Per mėnesį lietuviai Haičio žmonėms paaukojo 640 tūkst. litų
Belgijoje minimas ateitininkų įkūrimas, įvykęs Liuveno universitete prieš 100 metų
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS pamokslas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Vasario 16-ąją
Kun. Kęstučiui Kėvalui suteiktas kanoninis siuntimas vykdyti Marijos radijo programų direktoriaus pareigas
Pasirodė naujas mėnesinis katalikiškas leidinys „Magnificat“‘ kasdienei maldai
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2010 02 04)
Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru nominuotas monsinjoras Arūnas Poniškaitis
LVK pranešimas spaudai: Mons. Arūnas Poniškaitis nominuotas vyskupu
Kaune vyko Atsinaujinimo diena skirta kunigystės temai
Lietuvos tradicinės Krikščionių Bažnyčios išplatino bendrą pranešimą spaudai dėl naujai įsikūrusios Krikščionių partijos pavadinimo naudojimo
Lietuvos Caritas Haičiui jau surinko beveik 45 000 litų
Maisto produktų pristatymas į Caritas sandėlius pagal 2010 m. MIATLNA programą planuojamas kovo mėnesį
Lietuvos vyskupų kreipimasis į visus tikinčiuosius ir Lietuvos gyventojus dėl paramos nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems Haičio gyventojams (2010 01 19)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS žodis 2010 m. Sausio 13-ąją iškilmingame LR Seimo posėdyje Laisvės gynėjų dienai paminėti
Malda už Lietuvos laisvės gynėjus Šiluvoje
Šeimų šventė Šiauliuose
Kaune įteikti Jubiliejinių Evangelijos žinios metų apdovanojimai
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS pamokslas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2009 12 26)
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas 2009 m. Bernelių Mišiose
Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikatas dėl kalėdinės prakartėlės Katedros aikštėje
Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų užbaigimas Kaune
Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas spaudai dėl Pabradės bažnyčios pastato perdavimo
Vilniuje pristatyta knyga apie piligrimystę
Apaštalinis Nuncijus pareiškė užuojautą dėl sudegusios Labanoro parapijos bažnyčios
"Opus Dei" Informacijos biuro Lietuvoje pareiškimas
Sudegė Labanoro parapijos bažnyčia
Sekmadienį konsekruota naujoji Švč. Mergelės Marijos Nekaltai Pradėtosios bažnyčia
Tarptautinė konferencija, skirta mokslinio žurnalo SOTER dešimtmečiui
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2009 12 03)
Prie akcijos „Gerumas mus vienija“ prisijungė ir VDU
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO adventinis laiškas
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Išrinktas Lietuvos jaunimo dienų 2010 himnas „Kelkis ir eik“
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS pamokslas „Aš esu Karalius“ (Jn 18, 36)
Ligonių diena Šiluvoje
Vilniuje vyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos posėdis
„Sielos“ išskleidė sparnus Mažeikiuose
Mokslinė konferencija Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metams paminėti Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Pasibaigė Aušros Vartų atlaidų oktava
Vyskupo V. Michelevičiaus pirmųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Kauno arkikatedroje sutiktas LJD kryžius
Vilniaus kunigų seminarijoje svečiavosi Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi
Lietuvos Bažnyčia šiemet mini iškilių ganytojų mirties sukaktis
Lietuviai nebenaudojamus indus noriai dovanojo Caritas įstaigoms
Atsinaujinimo diena „Dievo Žodžiui Lietuvoje – 1000!“ Kaune
Vilniuje atidarytas Bažnytinio paveldo muziejus
Baigėsi antrasis LJD 2010 himno konkurso etapas
Marijos diena Šiluvoje (2009 10 13)
Žemaičių Kalvarijoje – maldos Dievo Motinai Marijai ir linkėjimai Žemaitijos Ganytojui
Lietuvos Caritas paminėjo veiklos 20-ąsias metines
Konferencija apie širdies ekumenizmą „Tegul visi bus viena“ Kaune
Šventasis Sostas patvirtino Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos įstatus
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2009 10 05–07)
Lietuviškosios katalikybės ištakos: nepažįstamas pranciškonų paveldas
Afganistano vaikai žiemą sutiks su lietuviškomis kepurėmis
Lietuvos jaunimo dienų kryžius atkeliavo į Kauno arkivyskupiją
Marijampolės Šv. arkang. Mykolo bazilikoje buvo iškilmingai paminėtos 60-osios vyskupo emerito Juozo Žemaičio MIC kunigystės metinės
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt