Pagrindinę atlaidų dieną Žemaičių Kalvarijoje melstasi už Lietuvos vadovus, politikus, savivaldos žmones ir žiniasklaidos darbuotojus
Brolių latvių diena Žemaičių Kalvarijoje
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25-čio minėjimas Marijampolėje
Mons. dr. Algirdas Jurevičius: Eucharistinio kongreso Dubline fragmentai
Pirmąją Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną melstasi už šeimas ir šeimų centrus
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija pradedant Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Žemaičių Kalvarijoje vyksta Didieji atlaidai
Kaune paminėtos Lietuvos Krikšto 625 metų ir pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukaktys (+audio)
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija liepos 1 d. Kauno arkikatedroje minint Lietuvos Krikšto 625 metų ir pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukaktis
Prasidėjo didieji 2012 – Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų – Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėtos prel. Jono Mačiulio-Maironio 80-osios mirties metinės
Kaune įteikti „Bažnyčios kronikos“ fondo 2012 metų apdovanojimai
Trys šventieji Jonai globos Lietuvos jaunimo dienas 2013 metais „Jus aš draugais vadinu!“
Kauno arkivyskupo metropolito S. TAMKEVIČIAUS homilija Jaunimo festivalyje Pažaislyje
Konferencijos apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį parapijose
Telšių Vyskupas Jonas BORUTA kviečia tikinčiuosius 2012 m. atvykti į Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje
Lietuvos jaunimo dienos 2013 turi logotipą
Vilniuje pasirašyta Šventojo Sosto ir Lietuvos sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
Kard. Audrio Juozo BAČKIO pamokslas per vyskupo Juozo TUNAIČIO laidotuves
Kvietimas į maldos akciją „Už Tikėjimą, už Viltį, už Meilę“
„Kiek dėkingų sielų šiandien švenčia prie Viešpaties stalo!“ Vyskupo Juozo TUNAIČIO laidotuvės
Birželio 1 dieną į Dangaus Tėvo namus iškeliavo Vyskupas Juozas TUNAITIS, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas emeritas
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pareiškimas „Dėl vaikų gynimo Lietuvoje. Tarptautinę vaikų gynimo dieną pasitinkant“
Religinės bendruomenės galės įteisinti savo turtą, kurį buvo nusavinusi sovietų valdžia
Lietuvos Caritas organzuoti „Socialiniai seminarai“ kvietė kurti realią pilietinę visuomenę
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl pastarojo meto įvykių Lietuvoje (2012 05 25)
LVK plenarinis posėdis (2012 05 22–24)
Respublikinė konferencija „Ligonių sielovada: ką galime nuveikti daugiau?“ Kaune
Juozo Brazaičio (Ambrazevičiaus) palaikų perlaidojimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje
Pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos proga – „BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2012 m. apdovanojimai žiniasklaidos darbuotojams
Kardinolas S. Dziwiszas pagerbė vyskupus iš Lietuvos Šv. Stanislovo iškilmėse Krokuvoje
Akcija „Stipri šeima – stipri Lietuva!“ Vilniuje
Išplatintas Kreipimasis į geros valios žmones prašant pagalbos gaisrui nusiaubus Paštuvos bažnyčią
Lietuvos vyskupai mėnesį tarp Motinos ir Tėvo dienų kviečia į MALDĄ UŽ ŠEIMĄ
Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Adolfo NICOLÁS SJ sveikinimas arkivyskupui S. Tamkevičiui SJ
Atsinaujinimo diena „Nugalėkime blogį gerumu“ Kaune
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS kunigystės 50 metų jubiliejaus paminėjimas Kaune
ŠVENTOJO TĖVO BENEDIKTO XVI SVEIKINIMAS Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS kunigystės 50 metų jubiliejaus proga
Vyskupo Lino VODOPJANOVO konsekracijos iškilmių fotoalbumas
Kauno arkivyskupija švenčia savo Ganytojo arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kunigystės 50-ies metų jubiliejų
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI žodis, pasakytas Popiežiaus Benedikto XVI septintųjų išrinkimo metinių proga surengtame priėmime
Arkiv. Luigi Bonazzi: Dievo Gailestingumo žinia Vilniui, Lietuvai ir pasauliui
Kaune vyko konferencija „Katalikiško švietimo uždaviniai Lietuvoje: padėtis, perspektyvos, iššūkiai“
Br. kun. Lino Genadijaus VODOPJANOVO OFM konsekracija vyskupu (2012 04 14)
Kun. Robertas Grigas: Liaukitės kankinti mergaitę!
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos kreipimasis dėl „Smurto Garliavoje“
Marijos diena Šiluvoje (2012 04 13)
Kun. Sigitas Žilys. Mintys iš Gailestingumo savaitės Vilniuje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO interviu savaitraščiui „Atgimimas“
„Atgimimo“ interviu su Kauno arkivyskupu Sigitu TAMKEVIČIUMI
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija VELYKNAKTĮ
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Krizmos Mišiose
Konferencija „Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas: atminties įprasminimo aktualijos“ Panevėžyje
Gabrielės Petkevičaitės–Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanotųjų tarpe ir salezietis kun. Alessandro Barelli SDB
Baigėsi Respublikinis konkursas „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“
Apaštalinio Nuncijaus Lietuvoje žodis vysk. dr. Jono IVANAUSKO ingreso į Kaišiadorių vyskupiją proga
Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO homilija ingreso Mišiose Kaišiadorių katedroje
„Vaiką išgelbėtų stebuklas“: Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsakymai dienraščio „Respublika" žurnalistui Juliui Girdvainiui 2012 m. kovo 27 d.
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ kūrėjus, platintojus ir skaitytojus
Palaimintojo Jurgio Matulaičio metams paminėti Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje pradėjo veikti paroda „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 1871–1927–1987“
Vyskupo Jono IVANAUSKO ingresas į Kaišiadorių katedrą
Lietuvos Biblijos draugija paminėjo savo veiklos 20-metį
LVKS Informacinis pranešimas apie Teisingumo ministerijoje pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą tvarkos pakeitimo (2012 03 23)
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečio minėjimas Simne
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečio minėjimas Kaune
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kalba LR Seime, konferencijoje-minėjime „Tiesos žodis – kelias į laisvę: 1972–1988“, minint „LKB kronikos“ leidimo pradžios 40-metį
„Šv. Valentino diena KITAIP“ nominuota geriausiu 2011 metų Lietuvos jaunimo renginiu, Jaunųjų ateitininkų sąjunga – tautiškiausia organizacija
Kaune vyko Lietuvos akademinės sielovados susitikimas „Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012“
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija „Laisvės kelias“
Kardinolo A.J. BAČKIO homilija Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
Šv. Kazimiero iškilmė Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje
Balandžio 14 d. 12 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyks br. kun. Lino Genadijaus VODOPJANOVO OFM koncekracija į vyskupus
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Šv. Kazimiero iškilmei ir ingreso Vilniaus arkikatedroje 20-mečiui
Naujojo Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO ingresas į Kaišiadorių katedrą vyks kovo 25 d.
Kun. Česlovo Kavaliausko minėjimas Vilniuje
Malda už Lietuvą Vilniuje, Kaune ir Romoje
Šv. Valentino dienos KITAIP šventė „Meilė kuria šeimą“ Kaune, „Žalgirio“ arenoje
LVK plenarinis posėdis (2012 02 14)
Kanonų teisės kodekso lietuviškojo vertimo pristatymo Lietuvos mokslų akademijoje vaizdo įrašas (2012 02 13)
Paskirtas naujas Kaišiadorių vyskupijos ganytojas
LVK Sekretoriato informacinis pranešimas apie naujojo Kaišiadorių Vyskupo ir Telšių Vyskupo Augziliaro paskyrimus
Lietuvos Caritas: „Skurdas iš Lietuvos nesitraukia“
Ekumeninės pamaldos Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje
Atsinaujinimo diena „Kodėl šiandien renkuosi krikščionybę?“ Kaune
Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
LVKS pranešimas spaudai: Pradedamas platinti pirmasis lietuviškas Kanonų teisės kodekso leidimas
Kaune vyko susitikimas su žinomu žmogaus teisių gynėju, pirmosios Laisvės premijos laureatu Sergejumi KOVALIOVU (+video)
Sausio 13-oji: Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje
Vaizdo įrašai iš iškilmingo LR Seimo posėdžio Laisvės gynėjų dienai paminėti
Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Šiluvoje
Lietuvos vyskupų laiškas palaimintojo Jurgio MATULAIČIO metų proga
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija antrąją Kalėdų dieną
Kardinolo A. J. BAČKIO Bernelių mišių homilija
Dievo Gailestingumo metų Kauno arkivyskupijoje užbaigimo iškilmės Kaune
Marijos diena Šiluvoje
Iki Kalėdų Lietuvos skautai žmonėms dalins taikos ugnį
LVK plenarinis posėdis (2011 12 12)
Kardinolo A. J. BAČKIO homilija Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metų pradžiai
Vilniaus Arkikatedroje pradėti švęsti Palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio metai
Trys nauji monsinjorai Vilniaus arkivyskupijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt