LVK plenarinis posėdis (2011 12 12)
Kardinolo A. J. BAČKIO homilija Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metų pradžiai
Vilniaus Arkikatedroje pradėti švęsti Palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio metai
Trys nauji monsinjorai Vilniaus arkivyskupijoje
Kardinolo A. J. BAČKIO homilija Dievo Gailestingumo metų pabaigai
Įvertinti Lietuvos medžio drožėjai
Nemokami vaistai nuo vienatvės ir depresijos – savanorystė
Kaune vyko Respublikinė ekumeninė konferencija „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pranešimas ekumeninėje konferencijoje Kaune
Ekumeninės konferencijos „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“ komunikatas: „Santuokos ir šeimos ryšys – istorinis ir visuotinis“
Valandų liturgijos pirmasis tomas lietuvių kalba jau knygynuose
Vilniuje baigėsi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
Aušros Vartų atlaidai. Paddy Kelly koncertas (nuotraukos)
Patirties moldavai sėmėsi iš „Caritas“ organizacijos
Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai - jaunimo diena
Lapkričio 19 d. švenčiant Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus Vilniuje, pasaulinė Marijos radijo šeima bus paaukota Gailestingajai Dievo Meilei
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija išplatino viešą kreipimąsi dėl Teisingumo ministro siūlymo Partnerystės įstatymo projekto
Kauno arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS ganytojiškasis laiškas dėl nuolatinio diakonato tarnystės įvedimo Kauno arkivyskupijoje (2011 10 13)
Vilniuje įpusėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
Prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
Europos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenių bažnytinių asistentų susitikimas Vilniuje
Pašvęstojo gyvenimo kongresas Vilniuje
Arkivyskupo S.Tamkevičiaus viešas kreipimasis į LR Seimo narius dėl alkoholio reklamos (2011 11 07)
Kardinolo A.J. BAČKIO Vėlinių homilija
Ligonių diena Šiluvoje. A. a. mons. jub. E. Simaškos pirmųjų mirties metinių paminėjimas
LVK plenarinis posėdis (2011 10 23–26)
Lietuvos vyskupų pareiškimas (2011 10 25)
Dievo Gailestingumo šventė ir palaimintojo Jono Pauliaus II minėjimas Vilkaviškio vyskupijoje
Susikaupimo diena „Gyvenimas – šv. Mišios“ Švč. Sakramento adoruotojams Kaune
Arkivysk. S. TAMKEVIČIAUS pamokslas Žagarėje minint Vilniaus arkivyskupo tremtinio Julijono Steponavičiaus 100-ąsias gimimo ir 75-ąsias kunigystės metines
Marijos diena Šiluvoje. Malda už Lietuvos šeimas
Lietuviai dalyvavo Tarptautiniame Gailestingumo kongrese Krokuvoje
Lietuvos Caritas pareiškimas dėl Konstitucinio teismo nutarimo
Atsinaujinimo diena „Apie Dievo gailestingumą“ Kaune
Jaunimo piligrimystė „Kryžių kalnas – Šiluva 2011“ (+foto)
Arkivysk.Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje (2011 10 01)
Pasikėsinimas į Valstybės pamatus (Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos kreipimasis dėl Konstitucinio Teismo nutarimo)
Pristatytas leidinys „Mokslo pažanga ir dvasingumas“
Lietuvos „Caritas“ prieš alkoholio reklamą
Arkivyskupas S. Tamkevičius: Apie nevykusias ateizmo pamokas, kunigystės kelią, KGB pinkles ir Apvaizdos galią. Pokalbis Lietuvos radijo laidoje „Forumas“ su V. Savukynu
Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis Kaune (2011 09 12)
Marijampolėje atidarytas Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus
Šiluvoje baigėsi didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Lietuvos „Caritas“: komerciniai principai socialinėje veikloje negali būti taikomi
Padėkos už Dievo malones diena užbaigiant didžiuosius Šilinių atlaidus
Šilinių kronika: Kunigų ir vienuolių diena
Šilinių kronika: Ligonių ir medicinos darbuotojų diena
Šilinių kronika: Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojų diena
Šilinių kronika: Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo L. Bonazzi sveikinimo žodis
Šiluvos kronika: PADĖKOS UŽ DIEVO GAILESTINGUMĄ ŠVENTĖ
Pašventinta Labanoro bažnyčia
Baigėsi visą savaitę Trakuose vykę Dievo Motinos atlaidai
Jaunieji piligrimai žygiavo į Trakus
Šilinių kronika: Šeimų ir jaunimo diena
Šilinių kronika: Katalikiškų bendruomenių ir maldos grupių diena
Šilinių kronika: Švč. M. Marijos Gimimo iškilmės ir Lietuvos kariuomenės diena
Šilinių kronika: Palaimintojo Jono Pauliaus II diena
Prasideda Švč. M. Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidai Šiluvoje
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos į Šiluvą bei „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių jubiliejus
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Apaštalinio nuncijaus vizitas Pivašiūnuose
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS SJ homilija Žolinės iškilmės Mišiose Pivašiūnuose
„Bažnyčios žinių“ interviu su arkivyskupu Sigitu TAMKEVIČIUMI ir monsinjoru Adolfu GRUŠU
Marijos diena Šiluvoje: malda už pasaulio jaunimo dienas
Lietuvių jaunieji piligrimai atvyko į Ispaniją
Panevėžio vyskupas JONAS KAUNECKAS kviečia į Žolinės atlaidus Krekenavoje: Krekenavos bažnyčiai suteiktas mažosios bazilikos titulas
Kun. Roberto Grigo atsiliepimas į dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintą žurnalistės Laimos Lavastės straipsnį „Po Bažnyčios pamatais tiksi intrigų bombos“
Į Pasaulio jaunimo dienas Madride išvyko pirmoji lietuvių jaunimo grupė
Paskutinį liepos savaitgalį vyko Kryžių kalno atlaidai
Lietuvos piligrimų bendrija paskelbė poziciją „Dėl bažnyčios prie Kryžių kalno“
Šiemet žygis į Porciunkulės atlaidus sujungs Klaipėdą ir Pakutuvėnus
Jubiliejinėje „Ad Fontes“ savaitėje – rekordinis dalyvių skaičius
Marijampolėje baigėsi Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
2012-ieji Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio MATULAIČIO metais
Vasaros universitetas suvienijo karitiečius iš 20 šalių
Dėl informacijos apie Vilkaviškio vyskupijos kuriją „Kauno dienos“ publikacijoje
Marijos diena Šiluvoje
Marijampolėje prasidėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
Marijampolėje įkurta pirmoji Lietuvoje Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Šiaulių vyskupijos kurijos pranešimas dėl diskusijos apie bažnyčios statymą prie Kryžių kalno
Baigėsi piligriminė pašaukimų stovykla jaunimui
Akademikai, visuomenės veikėjai ir Bažnyčios atstovai ragina nepanaikinti alkoholio reklamos draudimą, o kitus metus paskelbti sveikatos ir sveikatinimo metais
Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimo 2011 m. birželio 16–21 d. Vilniuje baigiamasis pareiškimas
Vilniuje vyko Europos savanoriškos veiklos metų šventė
Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos kreipimasis dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projekto
Telšių vyskupijos ganytojas Jonas BORUTA kviečia į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Lietuviai dalyvavo tarptautinėje „Alfa“ kurso konferencijoje
Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susirinkimas Vilniuje prasidėjo
Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose
Birželio 16–21 d. Vilniuje vyks Europos vyskupų konferencijų sekretorių ir atstovų spaudai susitikimas
Marijos diena Šiluvoje
Lietuvių parama pasiekė Japoniją
Atsisveikinimas su kun. dr. Arvydu Žygu Kaune
LVK plenarinis posėdis (2011 06 09)
Pradedama rengtis 2013-jų metų Lietuvos jaunimo dienoms
Popiežiaus palaiminimas Kražiuose vyksiančiai akademijai „Ad Fontes“
Paskelbti 2011 m. „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI sveikinimas atidengiant pal. Jono Pauliaus II paminklą Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt