Seime pristatyta paroda „Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva“
Popiežiaus beatifikacijai – filmo „Jonas Paulius II. Ieškojau jūsų...“ pasaulinė TV premjera per Lietuvos televiziją
Atsinaujinimo diena „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“ Kaune
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pamokslas Šv. Velykų rytą
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio homilija Velyknaktyje
Vilniuje ir Kaune vyks miuziklo „Karolis“ premjeros
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pamokslas Kaune vykusioje Atsinaujinimo dienoje „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“
LVK plenarinis posėdis (2011 04 14)
Artėjant Šv. Velykoms tvarkomi vienišų ir sergančių senolių namai
Marijos diena Šiluvoje
Jubiliejinę „Ad fontes“ akademiją Kražiuose pagerbs svečiai iš Vatikano
Konferencija „Naujo šimtmečio visuomenė – iššūkis Bažnyčios mokymui“ skirta 120-osioms pirmosios socialinės enciklikos „Rerum Novarum“ paskelbimo metinėms Vilniuje
Lietuvos šeimų konferencija „Laimė šeimoje. Dovana ar užduotis?“ Klaipėdoje (atnaujinta)
Bažnyčios mokymas apie visuomenę – atsakas į šiandienines visuomenės problemas
Lietuviai ruošiasi dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose 2011 Madride
Lietuvos pasienio regionuose telkiamos pajėgos kovai su prekyba žmonėmis
Pagalba maistu nepasiturinčius pasieks balandį
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS minėjo kunigystės 50-metį
Viešpaties Apreiškimo iškilmė Šiluvoje. Marijos radijo paaukojimas Gailestingajai Dievo meilei
Pristatytas pirmasis lietuviškas Bažnytinės muzikos enciklopedinis žinynas
Lietuvoje lankysis Pasauliečių pranciškonų ordino generalinė ministrė ir dvasinis asistentas
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės suvažiavimas
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kunigystės jubiliejus
Kardinolas A. J. Bačkis: „Šiandien Lietuvai labiausiai reikia liudijančių krikščionių“
Lietuvos Caritas ragina padėti Japonijai
LVK Pirmininko pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose (2011 03 17)
Marijos diena Šiluvoje
Tėvui Vaclovui Aliuliui 90 metų! „Santarvės žmogus, nuolankus ir ištikimas mažiems darbams“
Kovo 11-oji Lietuvos vyskupijose
Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio 75 metų sukaktis
Kaišiadorių vyskupą 75 metų jubiliejaus proga pasveikino LR Seimo Pirmininkė ir LR Ministras Pirmininkas (2011 03 08)
Kardinolui Audriui Juozui BAČKIUI įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“
Apaštalinio Nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi žodis Kaišiadorių katedroje, minint Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio 75-mečio sukaktį (2011 03 08)
Arkivysk. S. Tamkevičiaus pareiškimas dėl „Opus Dei“ prelatūros statuso ir kai kurių politikų dezinformacijos (2011 03 07)
Šv. Kazimiero šventė ir Gailestingumo metų renginiai Vilniuje
LVK Pirmininko kreipimasis dėl visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje (2011 03 03)
Nuo kovo 1 d. atsiveria naujos „Bernardinai.lt“ erdvės ...
Kaune vyko chorinės ir religinės muzikos pavasaris – festivalis „Kaunas Musica Religiosa 2011“
LVK plenarinis posėdis (2011 02 23)
Choro muzikos gerbėjus į Kauną sukvies festivalis „Kaunas Musica Religiosa 2011“
Vilniuje vyko Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas
Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną – iškilmingos šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Įvairiais minėjimais ir malda Lietuvoje pažymėta Vasario 16-oji
Marijos diena Šiluvoje
Kunigo Juozo ZDEBSKIO žūties minėjimas Rudaminoje ir Lazdijuose
Vienuolijų konferencijų pareiškimas dėl „Švyturio“ alaus reklamoje naudojamo vienuolių įvaizdžio
Lietuvoje minimų Gailestingumo metų šventė Romoje
Nuncijaus sveikinimas Pašvęstojo gyvenimo dienos proga
Atsinaujinimo diena „Apie maldą, kurioje susitinka širdys“ Kaune
Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
„Caritas“ savanoriams įteiktos padėkos už pagalbą dalinant paramą maistu
„Gerumas mus vienija“ akcijos metu surinkta 300 tūkst. litų
Maldų už krikščionių vienybę savaitės renginiai Vilniuje
Popiežiaus BENEDIKTO XVI Apaštališkasis palaiminimas Sausio 13-osios 20-mečio proga
Popiežiaus laiškas, Kardinolo ir Tito Masiulio sesers Giedrės Prialgauskienės žodžiai LR Seime Sausio 13-osios iškilmingame posėdyje (+video)
Sausio 13-osios minėjimai Vilniuje. Popiežiaus sveikinimas
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS kalba LR Seime 2011 m. sausio 12 d., tragiškosios Sausio 13-osios išvakarėse
Kaune vyko Tarptautinė ekumeninė konferencija „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ (2011 01 10)
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo dr. Luigi Bonazzi kalba Šiaulių vyskupijos Šeimų šventėje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO ganytojiškas laiškas Dievo gailestingumo metams
LVK Pirmininkas Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS nusiuntė sveikinimą naujai paskirtam Stačiatikių Vilniaus ir Lietuvos Metropolitui Arkivyskupui INOKENTIJUI
Keli šimtai jaunų piligrimų iš Lietuvos Naujuosius sutiks Roterdame su Taize
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija per Bernelių Mišias
Kalėdiniai angelai leidosi Kauno rotušės aikštėje
Maldos pusryčiai Seime
LVK plenarinis posėdis (2010 12 16)
Marijos diena Šiluvoje
Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Šventuoju Tėvu (+audio)
VDU ir Carito suorganizuotoje konferencijoje aptartos vaikų dienos centrų ateities perspektyvos
„Caritas“ žvakutės šildė NVO mugės dalyvius Prezidentūros kiemelyje
LVK Pirmininko arkiv. S. Tamkevičiaus pranešimas spaudai dėl prekybos alkoholiniais gėrimais liberalizavimo (2010 12 01)
LVK Pirmininko arkiv. S. Tamkevičiaus atviras laiškas LR Sveikatos apsaugos ministrui R. Šukiui (2010 12 01)
Atviras nukentėjusiosios pasakojimas sukėlė audringą diskusiją apie visuomenės dorovines nuostatas ir seksualinį moterų išnaudojimą
Dėl pasauliečių „Avinėlio užtarėjų draugų“ maldos grupių
Nuncijaus laiškas Pašvęstiesiems Advento proga
Utenoje šiuolaikinės krikčioniškos muzikos festivalyje SIELOS 1020 išrinktas geriausias kūrinys ir festivalio grupė
Gyvybės gynėjai mini darbų dvidešimtmetį
Kaune paminėtas Vatikano radijo lietuviškų laidų 70-metis ir mons. V. Kazlauskas
Čikagoje išeivija švenčia ateitininkų šimtmetį
Dvi artimiausias dienas Marijos radijas vienys 53 pasaulio šalių klausytojus
Keliaujančios „Sielos“ šeštadienį Utenoje
Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms (2010 11 16)
Kaunas savaitgalį taps chorinės muzikos sostine
Baigėsi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Lietuvos kariuomenės ordinariatui 10 metų
Telšiuose paminėtos Dievo Tarno kankinio vysk. Vincento Borisevičiaus šimtosios kunigystės metinės
Lietuvos vyskupai 2011-uosius metus Lietuvoje skelbia Dievo Gailestingumo metais
Seserų Kazimieriečių įsikūrimo Lietuvoje 90 metų jubiliejus
Kaune vyko Lietuvos jaunimo sielovados forumas (+ pranešimai!)
Šiluvoje vyko pirmasis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos metinis suvažiavimas
Lapkričio mėnesį daugiau nei pusei milijono šalies gyventojų bus suteikta pagalba maistu. Didžiąją dalį skirtos paramos išdalins Lietuvos Caritas
Lietuvos Pašvęstojo gyvenimo kongresas Marijampolėje arba „Ar tiktai vienuolės liūdnos?“
Apaštalinio Nuncijaus Mons. Luigi Bonazzi homilija Lietuvos Pašvęstojo gyvenimo kongrese
Kun. Kazimiero Briliaus MIC konferencija „Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje: istorija, dabartis ir perspektyvos“
Kaune atsisveikinta su a. a. vyskupu emeritu Romualdu KRIKŠČIŪNU
T. Pranciškaus Masilionio trisdešimtosios gimimo dangui metinės Sidabrave
A+A Vyskupas emeritas Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1930 07 18–2010 11 02)
A+A Kun. prof. Jonas JURAITIS (1926–1950–2010)
LVK plenarinis posėdis (2010 10 26–28)
Vatikano radijo interviu: Kardinolas Audrys Juozas Bačkis apie Dievo gailestingumą (audio)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt