Šilinių kronika: Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo L. Bonazzi sveikinimo žodis
Šiluvos kronika: PADĖKOS UŽ DIEVO GAILESTINGUMĄ ŠVENTĖ
Pašventinta Labanoro bažnyčia
Baigėsi visą savaitę Trakuose vykę Dievo Motinos atlaidai
Jaunieji piligrimai žygiavo į Trakus
Šilinių kronika: Šeimų ir jaunimo diena
Šilinių kronika: Katalikiškų bendruomenių ir maldos grupių diena
Šilinių kronika: Švč. M. Marijos Gimimo iškilmės ir Lietuvos kariuomenės diena
Šilinių kronika: Palaimintojo Jono Pauliaus II diena
Prasideda Švč. M. Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidai Šiluvoje
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos į Šiluvą bei „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių jubiliejus
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Apaštalinio nuncijaus vizitas Pivašiūnuose
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS SJ homilija Žolinės iškilmės Mišiose Pivašiūnuose
„Bažnyčios žinių“ interviu su arkivyskupu Sigitu TAMKEVIČIUMI ir monsinjoru Adolfu GRUŠU
Marijos diena Šiluvoje: malda už pasaulio jaunimo dienas
Lietuvių jaunieji piligrimai atvyko į Ispaniją
Panevėžio vyskupas JONAS KAUNECKAS kviečia į Žolinės atlaidus Krekenavoje: Krekenavos bažnyčiai suteiktas mažosios bazilikos titulas
Kun. Roberto Grigo atsiliepimas į dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintą žurnalistės Laimos Lavastės straipsnį „Po Bažnyčios pamatais tiksi intrigų bombos“
Į Pasaulio jaunimo dienas Madride išvyko pirmoji lietuvių jaunimo grupė
Paskutinį liepos savaitgalį vyko Kryžių kalno atlaidai
Lietuvos piligrimų bendrija paskelbė poziciją „Dėl bažnyčios prie Kryžių kalno“
Šiemet žygis į Porciunkulės atlaidus sujungs Klaipėdą ir Pakutuvėnus
Jubiliejinėje „Ad Fontes“ savaitėje – rekordinis dalyvių skaičius
Marijampolėje baigėsi Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
2012-ieji Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio MATULAIČIO metais
Vasaros universitetas suvienijo karitiečius iš 20 šalių
Dėl informacijos apie Vilkaviškio vyskupijos kuriją „Kauno dienos“ publikacijoje
Marijos diena Šiluvoje
Marijampolėje prasidėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
Marijampolėje įkurta pirmoji Lietuvoje Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija
Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS homilija Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Šiaulių vyskupijos kurijos pranešimas dėl diskusijos apie bažnyčios statymą prie Kryžių kalno
Baigėsi piligriminė pašaukimų stovykla jaunimui
Akademikai, visuomenės veikėjai ir Bažnyčios atstovai ragina nepanaikinti alkoholio reklamos draudimą, o kitus metus paskelbti sveikatos ir sveikatinimo metais
Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimo 2011 m. birželio 16–21 d. Vilniuje baigiamasis pareiškimas
Vilniuje vyko Europos savanoriškos veiklos metų šventė
Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos kreipimasis dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projekto
Telšių vyskupijos ganytojas Jonas BORUTA kviečia į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Lietuviai dalyvavo tarptautinėje „Alfa“ kurso konferencijoje
Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susirinkimas Vilniuje prasidėjo
Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose
Birželio 16–21 d. Vilniuje vyks Europos vyskupų konferencijų sekretorių ir atstovų spaudai susitikimas
Marijos diena Šiluvoje
Lietuvių parama pasiekė Japoniją
Atsisveikinimas su kun. dr. Arvydu Žygu Kaune
LVK plenarinis posėdis (2011 06 09)
Pradedama rengtis 2013-jų metų Lietuvos jaunimo dienoms
Popiežiaus palaiminimas Kražiuose vyksiančiai akademijai „Ad Fontes“
Paskelbti 2011 m. „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI sveikinimas atidengiant pal. Jono Pauliaus II paminklą Kaune
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno Santakoje
Palaimintojo Jono Pauliaus II paminklo atidengimas ir Padėkos už beatifikaciją Mišios Santakos parke
Iškilmės šeštadienį, birželio 4-ąją, Kauno Santakoje – padėka Dievui už palaimintąjį Joną Paulių II
Ligonių diena Šiluvoje
Gailestingumo šventė „Palaimintasis Jonas Paulius II – Gailestingumo apaštalas“ Panevėžyje
Iškilminga Eucharistija Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėtas Kauno arkivyskupijos 85-erių metų jubiliejus
Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos eiga
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininku išrinktas Paulius Subačius, į LRTK deleguotas Lietuvos Vyskupų Konferencijos
Ekumeninės spaudos konferencijos Kaune (2011 05 17) vaizdo įrašas
Spaudos konferencijoje Kaune pristatytas Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų Bažnyčių Lietuvoje komunikatas „Krikščioniškų vertybių išsaugojimas reglamentuojant dirbtinį apvaisinimą“ (2011 05 17)
Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų Bažnyčių Lietuvoje komunikatas „Krikščioniškųjų vertybių išsaugojimas reglamentuojant dirbtinį apvaisinimą“ (2011 05 17)
Muzika ir vaikų šypsenos sušildė kauniečių širdis
Marijos diena Šiluvoje
Įvyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino IV Nacionalinė rinkimų kapitula
Iki Pasaulio jaunimo dienų Madride liko 100 dienų
Kaune baigtas Bažnyčios socialiniam mokymui skirtas seminarų ciklas „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias“
Ar gali vienos nevyriausybinės organizacijos įveikti prostitucijos ir prekybos žmonėmis problemą?
Arkivysk. S. TAMKEVIČIAUS viešas kreipimasis į LR Seimo narius rengiant įstatymą apie dirbtinį apvaisinimą (2011 05 05)
Nacionalinis Dievo Gailestingumo kongresas Vilniuje (+foto)
Pokalbių su Jono Pauliaus II skelbimo palaimintuoju iškilmėje dalyvavusiais kardinolu Audriu J. Bačkiu, vysk. Rimantu Norvila ir premjeru Andriumi Kubiliumi audio įrašai
Paminklinis ženklas Jonui Pauliui II Vilniuje
Prasidėjo Gailestingumo kongresas Vilniuje
Miuzikle „Karolis“ – tikrasis popiežiaus Jono Pauliaus II veidas
Seime pristatyta paroda „Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva“
Popiežiaus beatifikacijai – filmo „Jonas Paulius II. Ieškojau jūsų...“ pasaulinė TV premjera per Lietuvos televiziją
Atsinaujinimo diena „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“ Kaune
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pamokslas Šv. Velykų rytą
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio homilija Velyknaktyje
Vilniuje ir Kaune vyks miuziklo „Karolis“ premjeros
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pamokslas Kaune vykusioje Atsinaujinimo dienoje „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“
LVK plenarinis posėdis (2011 04 14)
Artėjant Šv. Velykoms tvarkomi vienišų ir sergančių senolių namai
Marijos diena Šiluvoje
Jubiliejinę „Ad fontes“ akademiją Kražiuose pagerbs svečiai iš Vatikano
Konferencija „Naujo šimtmečio visuomenė – iššūkis Bažnyčios mokymui“ skirta 120-osioms pirmosios socialinės enciklikos „Rerum Novarum“ paskelbimo metinėms Vilniuje
Lietuvos šeimų konferencija „Laimė šeimoje. Dovana ar užduotis?“ Klaipėdoje (atnaujinta)
Bažnyčios mokymas apie visuomenę – atsakas į šiandienines visuomenės problemas
Lietuviai ruošiasi dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose 2011 Madride
Lietuvos pasienio regionuose telkiamos pajėgos kovai su prekyba žmonėmis
Pagalba maistu nepasiturinčius pasieks balandį
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS minėjo kunigystės 50-metį
Viešpaties Apreiškimo iškilmė Šiluvoje. Marijos radijo paaukojimas Gailestingajai Dievo meilei
Pristatytas pirmasis lietuviškas Bažnytinės muzikos enciklopedinis žinynas
Lietuvoje lankysis Pasauliečių pranciškonų ordino generalinė ministrė ir dvasinis asistentas
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės suvažiavimas
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kunigystės jubiliejus
Kardinolas A. J. Bačkis: „Šiandien Lietuvai labiausiai reikia liudijančių krikščionių“
Lietuvos Caritas ragina padėti Japonijai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt