Tarptautinė mokslinė konferencija „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“ Telšiuose. Pradžia ir vysk. A. Jurevičiaus pranešimas (vaizdo įrašas)
Šiemetinės Šilinės – dialoge su šiandienos pasauliu
Šilinių atlaidams baigiantis: „Atlaiduose kūrėme bendrystę.“
Malda už lietuvius pasaulyje ir dėkojimu už malones baigti didieji atlaidai Šiluvoje
52-ajame tarptautiniame Eucharistiniame kongrese dalyvavo vyskupas Rimantas Norvila ir arkivyskupas Gintaras Grušas
ŠILINĖS: Visuomenės diena Šiluvoje švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą
ŠILINĖS: Teisingumo saugojimo dieną – malda už pareigūnus bei jų šeimas ir naują pradžią suklydusiems
Šeimų dienos meilės džiaugsmo žinia Lietuvai iš Šiluvos
Švenčiant Šeimų dieną paskelbta ŠILUVOS DEKLARACIJA
ŠILINĖS: Jaunimo piligrimystė atlaiduose ir Žiburių procesija – už meilę kasdienybėje
ŠILINĖS: Bendruomenių dieną Šiluvoje paminėtas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus
ŠILINĖS: Artimo meilės ir Sveikatos dieną – Geroji naujiena iš Šiluvos silpniausiems ir jais besirūpinantiems
Arkivyskupas G. Grušas – apie migrantus, protestus, skiepus ir artėjantį Sinodą (interviu bernardinai.lt)
Mokslo ir ugdymo dieną – jaunais veidais pražydusi Šiluva
Konferencija Kaune apie šeimą: argumentų kalba sutarimo link
Arkivyskupas G. Grušas Vydeniuose susitiko su prieglobsčio prašytojais
ŠILINĖS: Mergelės Marijos Gimimo iškilmė ir Dievui pasišventusiųjų diena
ŠILINĖS: Taikos siekio diena su Lietuvos kariuomene
Lietuvos vyskupų laiškas artėjant 107-ajai Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai
Prasidėjo ŠILINĖS: Šiluvoje tęsiasi Dievo garbinimo ir atlaidų istorija
Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Trakinių atlaiduose
LR Prezidento Gitano NUSĖDOS sveikinimo kalba konferencijoje „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“
Kauno arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS kviečia į Šilines: kad mūsų kraštas, mūsų šeimos būtų sustiprinti
Antradienį prasidės ŠILINĖS – didieji Šiluvos atlaidai – vilties atgimimo laikas
Arkivyskupo G. GRUŠO homilija Mišiose pradedant naujus mokslo metus
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija švenčiant Padėkos už laisvę sekmadienį Šiluvos bazilikoje
Paskutinio vasaros sekmadienio Laisvės šventė Šiluvoje
Vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS. Neleiskime baimei mus supriešinti
Rugsėjo pradžioje tikintieji laukiami Trakinių atlaiduose
Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose
Žolinės atlaidai Krekenavoje (rugpjūčio 18-oji, fotorepotažas)
Žolinės atlaidai Krekenavoje (rugpjūčio 17-oji, fotorepotažas)
Žolinės atlaidai Krekenavoje (rugpjūčio 16-oji, fotorepotažas)
Žolinės atlaidai Krekenavoje (rugpjūčio 15-oji, fotorepotažas)
Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija švenčiant Žolinę Pažaislyje
Vysk. Algirdas Jurevičius. Marijos prisilietimas prie mūsų šventumo kelio (videoįrašas)
Kard. P. PAROLINO homilija arkivyskupo V. Kulboko konsekracijos šv. Mišiose
Kardinolas Audrys J. BAČKIS. Ar mes tikrai tebesame krikščionys?
Kardinolas Audrys J. Bačkis susitiko su migrantais
Rugpjūčio 14 d. Vilniuje prelatas Visvaldas Kulbokas priims vyskupo šventimus. Iškilmei Vilniaus Šv. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vadovaus Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
Kardinolo Sigito TAMKEVIČAUS SJ homilija 31-ojo Tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydžio šv. Mišiose
Pirmą kartą minima Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena
Koplytstulpio DT arkiv. J. Steponavičiaus atminimui pašventinimas Didžiosios kovos apygardos partizanų parke
Sekmadienį Marijampolės bazilikoje - ypatingas jubiliejinis minėjimas
MB: Artimo meilės liudytojų diena (septintoji)
MB: Meldžiamės už ligonius, slaugytojus bei medikus (šeštoji diena)
MB: Penktoji Palaimintojo atlaidų diena skirta kunigams ir pašvęstiesiems
MB: Maldos už bendram gėriui tarnaujančiuosius diena (ketvirtoji)
MB: katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena (trečioji)
ŽK: Melsta Dievo palaimos jaunimui, meno ir kultūros kūrėjams, medikams ir visiems Žemaičių Kalvarijos Šventovės piligrimams
MB: Padėkos Dievui už malones diena (antroji)
Marijampolėje prasidėjo jubiliejiniai palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
ŽK: Dėkota Dievui už geradarius ir rėmėjus
ŽK: Buvo meldžiama pjūties Šeimininką, siųsti darbininkų į savo pjūtį
ŽK: Dievo palaimos prašyta Lietuvos Respublikos kariuomenei ir Šaulių organizacijai
ŽK: Dieve, laimink Tėvynę Lietuvą ir visus Jos žmones!
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Katedroje švenčiant Valstybės dieną
ŽK: Melstasi už tikybos mokytojus, katechetus, kultūros ir meno sričių žmones
Didžioji Kalvarija – pagrindinė - šeimų diena atlaiduose
ŽK: Žmonių brolybės diena
Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos DEKLARACIJA (2021-07-02)
Lietuvoje vis labiau įsigali krikščionofobija: krikščionys buriasi į profsąjungą, kad gintų sąžinės ir įsitikinimų laisvę
ŽK: Visuomenės tvarkai ir saugumo tarnaujančiųjų diena
Prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Telšių vyskupas kviečia į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus (youtube)
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą
Apaštališkojo nuncijaus arkivysk. Petar Antun RAJIČ pamokslas šv. Jono Krikštytojo iškilmėje
Vilniaus katedroje atveriamos 70 metų buvusios uždarytos koplyčios
Beatifikacinės bylos pirmo etapo iškilmingas uždarymas Panevėžyje
Popiežius Pranciškus Visvaldą Kulboką nominavo tituliniu Martanos arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO kalba, pasakyta Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienų minėjime Lukiškių aikštėje
Marijos dieną Šiluvoje – vyrų tikėjimo ir krikščioniškosios vilties padrąsinimas
Apaštalinio nuncijaus arkivysk. Petar Antun RAJIČ homilija Kaišiadorių katedroje, švenčiant Palaimintojo Teofiliaus liturginį minėjimą
Šeimos pradėjo pasaulinę šeimų susitikimų programą „Keliauti drauge“
Diakono šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Sekminių šv. Mišiose
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija švenčiant Sekminių sekmadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje
LVK plenarinis posėdis (2021 m. gegužės 18–20 d.)
Prieš 30 metų per Sekmines vyskupu buvo konsekruotas kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ
Maldos tiltas už šeimą Krekenavos bazilikoje
LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vysk. Arūno PONIŠKAIČIO laiškas Tarptautinės šeimos dienos proga
Palaiminimai Lietuvos šeimoms iš Šiluvos šventovės
Lietuvos šeimos centro pranešimas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai – gegužės 15 d.
Artėja Sekminių iškilmė Vilniaus Kalvarijose
Malda ir atsiminimais paminėtos kunigo Arvydo Petro Žygo mirties 10-osios metinės: jis su visais kūrė ateitį
Gegužę melskimės už pandemijos baigtį su Mergelės Marijos šventovėmis pasaulyje
LIETUVOS VYSKUPAI KVIEČIA Į MALDOS TILTĄ UŽ ŠEIMAS
Gerojo Ganytojo sekmadienį dėkota Dievui už Kauno arkikatedros bazilikos 100-metį ir prelato Vytauto Stepono Vaičiūno 50 kunigystės metų
LVK informacinis pranešimas dėl „Didžiojo šeimos gynimo maršo“
Pašaukimų savaitę – malda už pašaukimus bei pasidalijimai apie gyvenimo ir pašaukimo dovaną
LVK informacija apie pamaldų tvarką su tikinčiaisiais nuo balandžio 18 d.
Atsinaujinimo diena apie malonės sroves iš Šventosios Dvasios
Velykinis džiaugsmas Marijos dieną Šiluvoje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Grušo homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Velykinio laiko sukakčių triadoje – palaimintojo Jurgio Matulaičio 150-asis gimtadienis
Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje – balandžio 4–11 dienomis
Lietuvos vyskupų velykiniai sveikinimai
Šiemet per Velykas – Kauno arkivyskupijos ir kitų keturių vyskupijų istorinis 95-erių metų gimtadienis
Vysk. Arūnas PONIŠKAITIS apie karantinines Velykas: sunkumus pakeliame, kai juos įprasminame (bernardinai.lt)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt