Sekminių išvakarėse – pokalbis iš Šiluvos apie Dvasios buveinę – Mergelę Mariją ir kaip būti jos prakalbintiems
Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo
Arkivysk. G. Grušas: „Su Sekminėmis Bažnyčia ne tik gimė – ji iškart pradėjo savo misiją“
Šį savaitgalį Vilniaus Kalvarijose – Sekminių šventė
Lietuvos vyskupai kviečia šeštadienį melstis kartu su Šventuoju Tėvu
LVK plenarinis posėdis (2020 m. gegužės 26–28 d.)
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje minint kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirties dvidešimtmetį
Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos (nuostatai nuo birželio 1 d.)
Artėjant kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS 20-osioms mirties metinėms bei jo gimimo 100-mečiui
Popiežiaus Žinia pasitinkant komunikavimo dieną: mums reikia gerų istorijų tiesos
Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ žodis: „Šv. Jonas Paulius II – Evangelijos liudytojas“
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas: šv. Jono Pauliaus II pavyzdys nėra tik istorija, bet aktuali žinia mums šiandien
Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Šis popiežius sovietmečiu labai aiškiai buvo mūsų pusėje.“ Šv. Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje prisimenant
Minimos šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtosios metinės
Gegužės pokalbis apie Mergelės Marijos užtarimą ir mūsų maldas vieni už kitus: 50 „Sveika, Marija“ už 50 savo draugų!
Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Šis popiežius sovietmečiu labai aiškiai buvo mūsų pusėje.“ Šv. Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje prisimenant
Šventasis Jonas Paulius II savo 100-uoju gimtadieniu padeda mums atkurti bendrystę!
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje minint LR Steigiamojo Seimo 100-metį
Gegužės 13-oji: po karantino atskirties džiugi Marijos dienos bendrystė
LVK informacija: Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?
Tęsiasi gegužės susitikimai. Nuotolinis pokalbis apie Marijos žemiškąjį gyvenimą – „arti dangaus“, iš Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos
Maldos už žmoniją dieną – gegužės 14-ąją vienu balsu į Viešpatį kreipsis įvairių religijų tikintieji
LVK nutarė: nuo gegužės 10 d. atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems (laikantis visų kitų iki tol LVK nustatytų saugumo normų)
Pirmas gegužės šeštadienis: pokalbis apie Mariją su kun. Erastu Murausku iš Šiluvos aikštės
Ypatingas palaiminimas motinoms ir malda už pašaukimus iš Dievo Motinos šventovės
„Šviesos žemėlapio“ akcija jau pasaulinė ir tęsiasi vienybėje su popiežiaus Pranciškaus kvietimu į gegužės Rožinio maldą
Popiežiaus PRANCIŠKAUS laiškas visiems tikintiesiems 2020 metų gegužės mėnesiui
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO homilija švenčiant Gyvybės dieną
MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENAI – vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS sveikinimas medikams: „Tegul Jūsų meilės ir pasiaukojimo pavyzdys būna labiau užkrečiantis negu virusas“
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija III Velykų sekmadieniui: „Bėkime į viltį!“
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO, LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko, laiškas Gyvybės dienai
LVK informuoja: Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui
Artėjantį sekmadienį švenčiama Gyvybės diena
Arkivysk. Gintaro GRUŠO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Atvelykio sekmadieniui
Vysk. D. TRIJONIO pamokslas: susitikimas prie Tiberiados ežero
Vysk. A. PONIŠKAIČIO homilija: atpažinti ir mylėti Jėzų mažutėliuose
„Lietuvos Caritas“: pirmų dviejų savaičių „Šviesos žemėlapis“ akcijos rezultatai
Vysk. D. TRIJONIO homilija: būkime Dievo Gailestingumo liudytojai
Vilniuje vyksta Dievo Gailestingumo savaitė
Antrąją Velykų dieną iš Šiluvos – vilties šviesa Lietuvai!
Balandžio 13 d. Šiluvoje švenčiant ŠVIESOS ŽEMĖLAPIO akcijos kulminaciją – apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro RAJIČIAUS velykinis sveikinimas Lietuvai (lietuvių ir anglų kalbomis)
Su Velykų ryto varpais – palaiminimas miestui nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Velyknakčio šv. Mišiose
Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ Didžiajam Šeštadieniui: nelengvu laiku mums dar labiau reikia Jėzaus
Vysk. D. TRIJONIO pamokslas Kristaus kančios pamaldose
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ žodis Didžiajam Penktadieniui: „Didžiulė yra mūsų Išgelbėjimo kaina.“
Vysk. A. PONIŠKAIČIO pamokslas Paskutinės vakarienės Mišiose
Penktadienį pradedame Dievo Gailestingumo devyndienį
LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
Šventų Velykų rytą – palaiminimas nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos stogo (transliacija YouTube kanalu)
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS žodis Didžiajam ketvirtadieniui
Šventinė LRT programa: kaip Velykas švęskime namuose
CARITAS: Pirmoji ponia susitiko su sunkumus patiriančiais mūsų žmonėmis
Vyskupas Algirdas Jurevičius: ATGAILA karantino sąlygomis
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ žodis Verbų sekmadieniui (vaizdo reportažas)
DIDŽIOJI SAVAITĖ namuose. Išgyvenkime ją su „Didžiosios savaitės laiškais“. Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ kvietimas
Akcijai „Šviesos žemėlapis“ – kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ žodis: šiuo laiku ypač branginkime Rožinį
Sujunkime širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija V Gavėnios sekmadieniui
Lietuvos jaunimo dienas NUSPRĘSTA NUKELTI
Šventojo Tėvo Pranciškaus ypatingasis palaiminimas Miestui ir pasauliui kovo 27 d., penktadienį, 19 val. bus transliuojamas per LRT
Paskirtojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingreso iškilmės, kurios buvo numatytos balandžio 13 d., ATIDEDAMOS vėlesniam laikui
Arkivyskupo malda už Lietuvą prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo
Trečiadienį, 13 val., viso pasaulio krikščionys vienysis maldoje Tėve mūsų
Penktadienį popiežius suteiks ypatingąjį palaiminimą Miestui ir pasauliui
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija IV Gavėnios sekmadieniui
Išeivijos lietuviai taip pat jungiasi į maldą. Prel. E. Putrimo laiškas PDF
Arkivyskupas Gintaras Grušas užjaučia nuo koronaviruso mirusiojo ukmergiškės artimuosius ir kviečia visus tikinčiuosius melstis
Karantino metu LRT sekmadieniais transliuos Mišias
Atgailos ir pasninko penktadienis: tikintieji meldžiasi už paliestus koronaviruso ir kovojančius su juo
Lietuvos CARITAS: koronavirusas – taip pat ir dvasinis iššūkis
LVK plenarinis posėdis (2020 m. kovo 17–18 d.)
Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis
Lietuvos vyskupų laiškas gavėnios metui
Arkivyskupas G. GRUŠAS: branginkime ir saugokime vieni kitus
Lietuvos vyskupai: karantino metu nebevyks jokios viešos pamaldos
Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso
Popiežiškasis apdovanojimas – ilgamečiam katalikiškos žiniasklaidos bendradarbiui bei vertėjui Gediminui Žukui
Arkivyskupo GINTARO GRUŠO homilija Vilniaus arkikatedroje švenčiant Kovo 11-ąją
LVK generalinis sekretorius: Bažnyčios atsakas į koronavirusą – adekvatus grėsmės lygiui
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO pamokslas švenčiant Šv. Kazimiero iškilmę
Laiškas švenčiant Maldos už lietuvius visame pasaulyje dieną
Paskirtasis Kauno arkivyskupas K. Kėvalas: „Bus liūdna palikti virš Masčio ežero kylantį rūką“ (bernardinai.lt interviu)
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro RAJIČIAUS homilija lankantis Kauno kunigų seminarijoje
Popiežius PRANCIŠKUS Kauno arkivyskupu paskyrė KĘSTUTĮ KĖVALĄ
Arkivysk. Gintaras GRUŠAS: Valstybė – kiekvieno piliečio atsakomybė
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilija Vasario 16-osios sekmadienį
Knygų mugės 2020 intriga: kas slėpsis už žodžių Turiu tau laiko?
Baigtos skaitmeninti Vilniaus metropolijos Bažnyčios metrikų knygos
Arkivysk. Gintaras GRUŠAS žiniasklaidai pristatė popiežiaus dokumentą QUERIDA AMAZONIA
Kard. Sigito TAMKEVIČIAUS kalba pašvęstiesiems: „Dievo Žodis mūsų gyvenime“
Dirbantiems vaikų dienos centruose – Carito mokymai, kaip atpažinti ir reaguoti į prievartą prieš vaikus
Palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir PJM draugijos suvažiavimas Marijampolėje
Atsinaujinimo diena Kaune apie gyvenimą teikiantį Dievo Žodį
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Dievo Žodžio sekmadienį Romoje
Kardinolo įžengimo iškilmės Šv. Angelės Meriči bažnyčioje Romoje – su lietuvių ir italų sveikinimais
Kardinolo įžengimo iškilmės Šv. Angelės Meriči bažnyčioje Romos vyskupijoje (fotoakimirkos)
Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ svetingai pasitiktas Romoje
Lietuvos vyskupų laiškas Dievo Žodžio sekmadienio proga
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt