Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ sveikinimas LIETUVOS valstybės atkūrimo šimtmečio proga
Lietuvos vėliavos spalvomis nušvis Vilniaus katedros varpinė
Malda už Lietuvą Šiluvoje
Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Nekaltajai Marijos Širdžiai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija šv. Mišiose Trakuose, Trakų bazilikoje šv. Mišiose, kuriose Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Mirė Panevėžio vyskupas emeritas teol. lic. JUOZAS PREIKŠAS (1926-1951-1984-2018)
Lietuvių Padėkos dovana popiežiui Pranciškui
Vyskupo Jono IVANAUSKO pamokslas Romos šv. Baltramiejaus bazilikoje
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS apie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų atvežimą į Romą (video)
Lietuviai padėkojo popiežiui už Teofiliaus Matulionio beatifikaciją
Šimtmečio proga Bažnyčia iškilmingai patikės Lietuvą Dievo Motinos globai
Teofiliaus Matulionio atminimas įamžintas Romoje
Lietuviai dalyvavo COMECE konferencijoje apie Europą ir krikščionybę
LVK Pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO komentaras dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą
Lietuvos vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Atsinaujinimo diena „Tėvo širdis“
Vysk. Dariaus Trijonio pamokslas ekumeninėse pamaldose už krikščionių vienybę
Ligonių diena Šiluvoje
LVK sekretoriato informacija apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių pirmąjį Gavėnios penktadienį, 2018 m. vasario 16 d.
LVK plenarinis posėdis (2018-01-15)
Arkivysk. P. R. GALLAGHERIO pamokslas Sausio 13-osios šv. Mišiose Vilniaus katedroje
Palaimintojo Teofiliaus litanija
Sausio 13-osios šv. Mišių Vilniaus Katedroje įrašas
Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija (2018-01-13; LRS Youtube)
Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriaus arkivyskupo Polo Richardo Galagerio kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime (lrs.lt)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIUS kalba Sausio 13-ąją LR Seime
Sausio 13-ąją Šiluvoje – malda už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus
Sausio 13-osios dienos minėjimuose – Šventojo Sosto diplomatijos vadovas
Vysk. Darius Trijonis: Noriu eiti į žmones atvira širdimi
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje vėl vyks sielovadinė ir socialinė veikla
Šiauliuose vyko Septynioliktoji vyskupijos šeimų šventė
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija teikiant kunigystės šventimus Kauno arkikatedroje bazilikoje
Taizé susitikime Bazelyje – 250 jaunuolių iš Lietuvos
Vyks. A. Poniškaičio pamokslas, Šventosios Šeimos šventė, 2017
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint šv. Steponą ir bazilikos konsekracijos 13-ąsias metines
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO Piemenėlių Mišių homilija
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO Piemenėlių Mišių pamokslas
Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO (vaizdo) sveikinimas šv. Kalėdų proga
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO (vaizdo) sveikinimas šv. Kalėdų proga
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO (vaizdo) sveikinimas šv. Kalėdų proga
Kalėdų proga Lietuva Popiežiui dovanojo mažiausią pasaulyje prakartėlę
Vyskupo Dariaus TRIJONIO konsekracijos šv. Mišių įrašas
Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas vyskupo D. Trijonio šventimų Mišiose
Vilniuje vyskupu pašventintas Darius TRIJONIS (+foto)
Pirmą kartą Trakuose įvyko Mariologinis kongresas
Telšių vyskupijos vyskupo K. Kėvalo adventinis sveikinimas
Marijos diena Šiluvoje
LVK sekretoriato informacija apie 2017 metų Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarką
Mariologinis kongresas Trakuose
Atnaujinti santykio su Marija – į Mariologinį kongresą Trakuose
Ligonių diena Šiluvoje – su asmenišku ligonių palaiminimu
LVK plenarinis posėdis (2017 m. lapkričio 20–22 d.)
POPIEŽIUS IŠREIŠKĖ NORĄ APLANKYTI MŪSŲ KRAŠTĄ
2017 m. lapkričio 19 d., Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidų šv. Mišių transliacijos įrašas
Pasaulinė vargstančiųjų diena Vilniuje ir Kaune
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaidų pagrindinę dieną
Kauno arkivyskupo metropolito L. Virbalo homilija Gailestingumo Motinos atlaiduose Aušros Vartuose
Lietuvos vyskupų Ganytojiškas kreipimasis minint Pasaulinę vargstančiųjų dieną
Žymūs atlikėjai kvietė padėti vaikų dienos centrams
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija pradedant Aušros Vartų atlaidus
MARIJOS diena Šiluvoje
Palaimintasis Teofilius sugrįžta į Vilnių per Aušros Vartų atlaidus
Arkivysk. G. Grušo pamokslas Fatimoje švenčiant Lietuvos dieną
Vysk. K. Kėvalas: Popiežiaus žodžiai su kaupu apdovanojo viltimi
Žemaičiai prie Šv. Petro kapo dėkojo už tikėjimo dovaną
Į Romą atvyksta Žemaičių vyskupijos jubiliejaus dalyviai
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje atidengta atminimo lenta kadenciją baigusiam J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Vėlinių išvakarėse Antakalnio kapinėse
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO SJ homilija Visų Šventųjų iškilmėse
Respublikinė mokslinė konferencija Plungėje, skirta Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui
Bažnyčios atstovų ir politikų dialogas Vatikane. Pokalbis su dalyviais iš Lietuvos
Lietuviškas „Sveika, Marija“ nacionalinėje piligrimystėje Fatimoje
Lietuvių dienos Fatimoje ir Santjage de Komposteloje
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Fatimoje
Portugalijoje Fatimoje švenčiama Lietuvos diena
Piligrimystės Fatimoje fotoakimirkos!
Daugiau nei pusė tūkstančio piligrimų iškeliauja į Fatimą
Atsinaujinimo diena „Šlovinsiu kaip Dovydas“ Kaune
Klaipėdoje vyko miesto atsinaujinimo diena „Kuo žmonės jus laiko?“
Naujo vyskupo konsekracija – gruodžio 16 d. Vilniaus katedroje
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje pristatytas restauruotas Kauno Švč. Sakramento bažnyčios vitražas „Nukryžiuotasis“
Vilniaus arkivyskupija Vilniuje plečia katalikiškų mokyklų ir darželių tinklą
Vyko Europos Vyskupų konferencijų tarybos asamblėja
Arkivyskupas G. GRUŠAS: Lietuvos Krikštas – tai Dievo plano dalis
Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru nominuotas kun. Darius TRIJONIS
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems
Kaišiadorių katedroje konsekruotas pal. Teofiliaus koplyčios altorius
Pristatyti Misionierių vienuolyno ansamblio projektiniai pasiūlymai
Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių vyskupas ordinaras
Didieji Šilinių atlaidai užbaigti Padėkos diena
ŠILINĖS. Vienuolių diena
ŠILINĖS. Kunigų diena – su Ekumeninėmis pamaldomis Šiluvoje
Penkioliktasis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės diena
ŠILINĖS. Malda už visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojus bei jų šeimas
Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija švenčiant Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metų Šilines ir 2017 m. rugsėjo 10-osios sekmadienį meldžiantis už lietuvius pasaulyje
Pagrindinį ŠILINIŲ sekmadienį – malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius pasaulyje ir taiką
ŠILINĖS: Jaunimo ir šeimų dieną – malda už dvasinį atsinaujinimą, šeimų susitikimai, jaunimo žygiai ir vakaro Žiburių procesija aplink Šiluvą
ŠILINĖS: Mergelės Marijos Gimimo iškilmė – kartu su ligoniais, neįgaliaisiais, slaugytojais, medikais, Caritu, Maltos ordinu ir kitomis organizacijomis
Lietuvos vyskupai kviečia melstis už taiką
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt