Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Krizmos Mišiose: pilti gydantį aliejų ant šio pasaulio žaizdų
Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu parengė virtualią dokumentų parodą „2021 m. – kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai“
LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO laiškas „Šeima – Amoris Laetitia“ metų pradžiai
Gyvoji piligrimystė į Šiluvą – ne už kalnų. Keliai, kurie laukia Jūsų!
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas švenčiant 60 metų kunigystės Šv. Juozapo iškilmės dieną
LVK Informacinis pranešimas apie prasidedančius Šeimos – Amoris laetitia metus
LŠC pranešimas spaudai: Kovo 19-ąją prasideda popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos metai AMORIS LAETITIA. Kovo 21-ąją – iškilmingas Metų atidarymas vyskupijose
Paskelbtos ŠVENTOJO JUOZAPO metų sielovados gairės
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas švenčiant Kovo 11-ąją
Kovo 12 dieną minime Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno 116-ąsias gimimo metines
Kovo 11-osios sveikinimai ir malda iš Kauno arkikatedros: kad laisvę ir vienybę išsaugotume su Dievu
Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis (2021-03-09))
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šv. Mišiose už Covid-19 pandemijos aukas
Kovo 6 d. 11 val. Dievo Gailestingumo šventovėje – šv. Mišios už Covid-19 aukas
Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai
LVK plenarinis posėdis (2021 m. vasario 22–24 d.)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Lietuvos valstybės atkūrimo deiną
Vasario 13-oji Šiluvoje: ir šis laikas – Dievo rankose
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems „Netrukus įžengsime į Gavėnios laiką ... palaipsniui grįžtame prie Eucharistjos šventimo su tikinčiaisiais“ (2021-02-12)
Konferencijoje aptarta dvasinė pagalba klinikinėje pastoracijoje įveikiant pandemijos iššūkius
Ligonių dienos malda už sergančiuosius, medikus, savanorius – visų meilės išbandymą
Dievo žodžio gaiva Atsinaujinimo dieną: kaip gyventi Žodžiu, kuris nepraeina
LVK pranešimas: rengiamas laipsniško sugrįžimo prie įprasto Mišių šventimo planas, jis bus paskelbtas artimiausiu metu (2021-01-29)
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (2021-01-29)
Ekumeninės savaitės Lietuvoje apžvalga
Dievo Žodžio sekmadienio vigilijoje kitaip perskaityta ir išgirsta Jėzaus istorija Evangelijoje pagal Morkų
Ekumeninės pamaldos Kaune – per maldos tiltą su krikščioniškomis Bažnyčiomis ir bendruomenėmis
LVK plenarinis posėdis (2021-01-19)
Maldos už krikščionių vienybę savaitė Lietuvoje: Bažnyčių ir bendrijų vaizdo įrašai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Laisvės gynėjų dieną
Sausio 13-ąją – maldos padėka už laisvę Šiluvoje: „Mūsų tauta pakartojo kryžiaus istoriją iki Velykų pergalės“
LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO nuotolinės spaudos konferencijos įrašas apie sprendimą neatnaujinti viešų pamaldų nuo sausio 11 d. (2021-01-06)
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (2021-01-06): priimtas sprendimas dar neatnaujinti viešų pamaldų bažnyčiose, dalyvaujant tikintiesiems
LVK Informacinis pranešimas apie viešų pamaldų su tikinčiaisiais atnaujinimą nuo 2021 m. sausio 11 d.
Sausio 3 d. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės diena
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmėje
LVK pranešimas: Visi laikini pamaldų tvarkos ir sielovadinių uždavinių vykdymo būdų apribojimai, išvardinti Lietuvos vyskupų kreipimesi, yra pratęsiami iki 2021 m. sausio 10 d. imtinai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas piemenėlių šv. Mišiose
Vyskupai kviečia melstis už medicinos darbuotojus ir ligonius (23 d. 16 val. tiesioginė šv. Mišių transliacija iš Aušros Vartų)
Šiaulių vyskupo J. E. Eugenijaus BARTULIO adventiniai linkėjimai iš miesto aikštės (vaizdo įrašas)
Kaip švęsime šv. Kalėdas? Interviu Marijos Radijuje su arkiv. Gintaru GRUŠU
Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas apie sielovadą šiuo sunkiu metu: „Šias Kalėdas patirsime neįprastai“ (vaizdo įrašas)
Lietuvos vyskupų kreipimasis kaip švęsime šventas Kalėdas
Džiaugsmo sekmadienis Šiluvoje: Viešpats arti ir šį sunkų metą
Lietuvos vyskupų ganytojiškas laiškas „Kalėdų belaukiant“
Carito žvakelę šiemet galime uždegti ir virtualiame žemėlapyje
Sekmadienį Caritas pradeda Advento akciją „Gerumas mus vienija“
LVK plenarinis posėdis 2020 m. lapkričio 24–26 d.
Išrinkta nauja LKMA Centro valdyba ir LKMA vadovai
Lietuvos advokatų ir Caritas dovana – nemokamos teisinės konsultacijos sunkumus patiriantiems
Informacija Aušros Vartų atlaidų dalyviams
Greičiau už virusą plinta nauja skurdo forma: CARITAS atsakas pasitinkant Vargstančiųjų dieną
Carito renginyje karitatyvinės ir socialinės misijos bendradarbiams pristatyti popiežiaus Pranciškaus paraginimai žvilgsnio jautrumui ir širdžių dosnumui
Lietuvos Caritas kviečia: Keliaukime kartu iki Pasaulinės Vargstančiųjų dienos „Vargšui ištiesk ranką“ (Sir 7, 32)
LVK informacija dėl Bažnyčios veiklos 2020 m. lapkričio 7–29 d.
LVK Informacija dėl sielovados pandemijos labiau paveiktuose šalies regionuose
Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai
Visuotinius atlaidus mirusiesiems šiemet galima pelnyti visą lapkričio mėnesį
Informacinis pranešimas apie Popiežiaus išsakytas mintis filme Francesco
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro Antuno RAJIČIAUS sveikinimo žodis Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio KĖVALO homilija arkikatedroje: VISI ESAME NEŠAMI PATIES KRISTAUS
Švenčiant šv. Jono Pauliaus II šventę Kauno arkikatedroje – metropolito palijus arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui
Atsinaujinimo diena Kaune su meilės džiaugsmu (plg. Amoris laetitia)
Sekmadienį – Misijų dieną šv. Mišių transliacija iš Vilniaus šv. Bosko bažnyčios
„Vilties laukai“ primins kilnią hospiso misiją
Spalio 13-osios malda Šiluvoje už Bažnyčios misijas, pandemijos aukas, už žmogaus širdį, kuri Dievui svarbiausia
Šiaulių vyskupui Eugenijui BARTULIUI įteikta Stasio Šalkauskio premija
Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis artėjant rinkimams
Spalio 4 d. Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos, skirtos remti visuotinę šv. Petro įpėdinio misiją ir popiežiaus gailestingumo darbus vargstantiesiems
2020-ųjų ŠILINĖS, arba dar vienas Dievo malonės ženklas
SPALIS – MISIJŲ MĖNUO
LVK plenarinis posėdis (2020-09-22)
Valandų liturgijos mobilioji programėlė „Android“ operacinei sistemai jau parengta!
Popiežiaus kelionės Baltijos šalyse metinės
Šilinės baigėsi, bet Šiluva – „dangaus ambasada“ – ir toliau atvira garbinti Dievą!
Visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena Šilinėse – žvelgiant į Kristaus kryžių
Minsko-Mogiliavo arkivyskupo metropolito Tadeuszo KONDRUSIEWICZIAUS homilija Šiluvoje
Šeimų sekmadienis Šiluvoje: „Lietuva, brangink laisvės dovaną!“
Šilinių malda už ligonius ir medikus, už išgydymą ir išgelbėjimą
Vilniuje švenčiama Dievo gailestingumo vainikėlio maldos padiktavimo 85-erių metų sukaktis
Katalikiškų mokyklų dieną Šiluvoje – džiugus Dievo garbinimas bažnyčioje po atviru dangumi
Šilinių malda su Lietuvos kunigais ir vienuoliais už jų ištikimybę ir naujus pašaukimus
Sapiegų Dievo Motinai iškilmingai sugrąžintos karūnos
Marijos Gimimo iškilmėje Šiluvoje – sveikinimas Lietuvos kariuomenei ir visų vilties padrąsinimas
Minint Šiluvos piligrimą šv. Joną Paulių II, pirmąsyk atlaiduose buvo švenčiama Kūrinijos diena
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Trakinių atlaiduose
Artėjant malonių metui. Džiugi atlaidų pradžia Šiluvoje
Lietuvos centrinis valstybinis archyvas kviečia aplankyti virtualią parodą „Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje prisimenant“
Prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai
Padėkos žygis iš Tytuvėnų į Šiluvą
Paskutinio vasaros sekmadienio piligrimų eisenos – įžanga į didžiuosius Šiluvos atlaidus
Grigiškėse pašventinta naujai pastatyta Šventosios Dvasios bažnyčia
Apaštalinio Nuncijaus arkivysk. Petar RAJIČ sveikinimas Kaišiadorių vyskupui švenčiant kard. V. Sladkevičiaus 100-mečio Jubiliejų
Kardinolo BAČKIO pamokslas minint kardinolo V. Sladkevičiaus 100 metų jubiliejų Kaišiadorių katedroje
Saugant save ir kitus
Rugpjūčio 23 d. Lietuvos vyskupai kviečia į maldą
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose
Ligonių diena Šiluvoje prašant išgydymo dovanos
LVK informacija: Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose
Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO ganytojinis laiškas, švenčiant kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100 metų Jubiliejų
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt