Arkivyskupas Gintaras Grušas užjaučia nuo koronaviruso mirusiojo ukmergiškės artimuosius ir kviečia visus tikinčiuosius melstis
Karantino metu LRT sekmadieniais transliuos Mišias
Atgailos ir pasninko penktadienis: tikintieji meldžiasi už paliestus koronaviruso ir kovojančius su juo
Lietuvos CARITAS: koronavirusas – taip pat ir dvasinis iššūkis
LVK plenarinis posėdis (2020 m. kovo 17–18 d.)
Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis
Lietuvos vyskupų laiškas gavėnios metui
Arkivyskupas G. GRUŠAS: branginkime ir saugokime vieni kitus
Lietuvos vyskupai: karantino metu nebevyks jokios viešos pamaldos
Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso
Popiežiškasis apdovanojimas – ilgamečiam katalikiškos žiniasklaidos bendradarbiui bei vertėjui Gediminui Žukui
Arkivyskupo GINTARO GRUŠO homilija Vilniaus arkikatedroje švenčiant Kovo 11-ąją
LVK generalinis sekretorius: Bažnyčios atsakas į koronavirusą – adekvatus grėsmės lygiui
Vysk. Arūno PONIŠKAIČIO pamokslas švenčiant Šv. Kazimiero iškilmę
Laiškas švenčiant Maldos už lietuvius visame pasaulyje dieną
Paskirtasis Kauno arkivyskupas K. Kėvalas: „Bus liūdna palikti virš Masčio ežero kylantį rūką“ (bernardinai.lt interviu)
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro RAJIČIAUS homilija lankantis Kauno kunigų seminarijoje
Popiežius PRANCIŠKUS Kauno arkivyskupu paskyrė KĘSTUTĮ KĖVALĄ
Arkivysk. Gintaras GRUŠAS: Valstybė – kiekvieno piliečio atsakomybė
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilija Vasario 16-osios sekmadienį
Knygų mugės 2020 intriga: kas slėpsis už žodžių Turiu tau laiko?
Baigtos skaitmeninti Vilniaus metropolijos Bažnyčios metrikų knygos
Arkivysk. Gintaras GRUŠAS žiniasklaidai pristatė popiežiaus dokumentą QUERIDA AMAZONIA
Kard. Sigito TAMKEVIČIAUS kalba pašvęstiesiems: „Dievo Žodis mūsų gyvenime“
Dirbantiems vaikų dienos centruose – Carito mokymai, kaip atpažinti ir reaguoti į prievartą prieš vaikus
Palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir PJM draugijos suvažiavimas Marijampolėje
Atsinaujinimo diena Kaune apie gyvenimą teikiantį Dievo Žodį
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Dievo Žodžio sekmadienį Romoje
Kardinolo įžengimo iškilmės Šv. Angelės Meriči bažnyčioje Romoje – su lietuvių ir italų sveikinimais
Kardinolo įžengimo iškilmės Šv. Angelės Meriči bažnyčioje Romos vyskupijoje (fotoakimirkos)
Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ svetingai pasitiktas Romoje
Lietuvos vyskupų laiškas Dievo Žodžio sekmadienio proga
Dievo Žodžio sekmadienį vyks kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ ingresas Šv. Angelės Meriči parapijoje Romoje
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Laisvės gynėjų dieną
Šiluvoje paminėta Sausio 13-oji – kai laimėjome ne jėgos, bet Dvasios galybe
Laisvės premijos laureato (2013 m.) kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS kalba LR Seime Laisvės gynėjų dieną
LVK plenarinis posėdis (2020-01-07)
Vysk. Dariaus TRIJONIO pamokslas Šv. Kazimiero koplyčioje
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šventosios Šeimos sekmadienį
LVK primena: Kristaus Apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmę švęsime sausio 6 d.
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Šv. Stepono ir Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 15-ųjų metinių minėjime
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Kalėdų nakties šv. Mišiose
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija Šv. Kalėdų dieną prie pietų stalo kviečia per 100 stokojančių
Arkivysk. G. GRUŠO kalba Nacionaliniuose maldos pusryčiuose
Nuo šiol ARTUMA jau ir didžiuosiuose prekybos centruose
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas šv. Mišiose už 1863 m. sukilėlius
Už 1863–1864 m. sukilimo dalyvius melsis Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos vyskupai
LVK plenarinis posėdis (2019 m. lapkričio 18–20 d.)
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo P. RAJIČ pamokslas Aušros Vartų atlaiduose
Apaštalinis nuncijus šv. Mišiose už Lietuvą priminė kvietimą kurti Tėvynę, galinčią priimti visus
Vilniuje kviečiame paminėti Pasaulinę vargstančiųjų dieną
Malda už Kauno arkivyskupiją Aušros Vartų atlaiduose
Marijos dieną Šiluvoje paminėtas Apsireiškimo koplyčios statytojas A. Vivulskis bei pradėta akcija #manoŠiluva
Sekmadienį – Pasaulinė vargstančiųjų diena. Maltos ordino pagalbos tarnyba ir Caritas kviečia susitikimui su vargstančiaisiais
Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygė – LR Prezidento dovana Popiežiui Pranciškui
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaiduose
PREZIDENTAS: Popiežius meldžiasi už mūsų šalies vienybę ir gerovę
Vysk. Arūno Poniškaičio homilija šv. Mišiose Antakalnyje
Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl organų donorystės ir transplantacijos
Vyskupo D. Trijonio pamokslas meldžiantis už negimusius kūdikius
Tikintieji laukiami Vilniuje Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose
Atsinaujinimo diena Kaune – apie gyvenimą Tėvo širdyje ir meilės pareigą laimėti žmones Dievui
Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišių homilija arkikatedroje
Popiežiaus PRANCIŠKAUS bulė skiriant kardinolu Sigitą TAMKEVIČIŲ SJ (paskelbta Kauno arkikatedroje 2019 10 19)
Kaune paminėtas žurnalo „Artuma“ 30-metis – jos jaunystė!
Misijų dieną – parama dirbantiems karščiausiuose pasaulio taškuose
Marijos dieną Šiluvoje suplakė ypatingojo Misijų mėnesio širdis
Kauno arkivyskupo emerito Liongino VIRBALO SJ homilija Šiluvoje švenčiant ypatingojo Misijų mėnesio Marijos dieną
75-mečio proga vysk. Joną BORUTĄ sveikino vyskupai, kunigai, į padėkos šv. Mišias susirinkę tikintieji
Tarptautinės benamystės dieną pasitinkant: augantis benamių skaičius
Spalio 1-ąją Paštuvos Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolynas šventė įsikūrimo 25 metų jubiliejų
LVK švietimo reikalų koordinatorės pareigas pradėjo eiti K. Valantinienė
Mūsų Kardinolas Sigitas jau Kaune!
Kard. S. TAMKEVIČIUS: kardinolystė – kvietimas dar ištikimiau tarnauti Evangelijai
Ką popiežius Pranciškus pasakė kardinolui Sigitui?
Pirmieji įspūdžiai iš Romos. Sveikinimai kardinolui
Kardinolui Sigitui TAMKEVIČIUI suteiktas šv. Angelės Meriči titulas
Sveikiname JO EMINENCIJĄ SIGITĄ TAMKEVIČIŲ!
Ypatingojo misijų mėnesio iškilmė – prie didžio misionieriaus pal. Teofiliaus Matulionio kapo
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje pradedant ypatingąjį MISIJŲ mėnesį
Pakrikštyti ir siunčiami: 2 mln. katalikų – 2 mln. misionierių Lietuvoje
LR Seime įvyko konferencija „Gerovės valstybės link - ar geru keliu einame“
Paskirtojo kardinolo arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija minint CARITO Lietuvoje 30-metį
Arkivyskupas G. Grušas. Tarp Bažnyčiai rūpimų temų – dirbtinis intelektas
10 POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS PARAGINIMŲ LIETUVAI
Lietuvių jaunuoliai sukūrė dainą popiežiui
Esame Visuotinė Bažnyčia. Naudokimės Šventojo Sosto komunikacijos priemonėmis
Popiežiaus vizito Lietuvoje metinėms – malda už Šventąjį Tėvą ir jo žodžiai mums
LVK pirmininko kreipimasis minint Lietuvos žydų genocido aukų dieną
Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas Šilinių atlaiduose
Dėkojant už Šilinių malones malda apkabinti mūsų tautiečiai pasaulyje
Pirmąkart Šilinėse vykusioje Misijų dienoje – padrąsinimas jaunimui ir kiekvienam: „O kodėl gi ne aš?“
Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS homilija Šiluvoje: „Užtarianti ir padrąsinanti Motina.“
Ligonių ir medikų dieną Šilinėse – Bažnyčios artumo ir atjautimo žinia
Ligonių dienos rytą pašventinta nauja Šiluvos šventovės Šviesos koplytėlė
Paskirtojo kardinolo arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje: „Ieškoti ir surasti Kristų“
Meno bienalės kūrinių aukcionas dovanoja pradžią Šiluvos bazilikos šildymui
Rudeninė katalikiškų mokyklų piligrimystė Šiluvos atlaiduose
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija Kunigų ir vienuolių dieną Šiluvoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt