KATALIKAI.LT  
 
 
 
 
 

 
 

Gruodžio ARTUMA: „Bažnyčia, kas esi? Ką gali pasiūlyti pasauliui?“
Lapkričio 28 – gruodžio 9 d. Nemokamos teisinės konsultacijos (Lietuvos Caritas ir advokatūros akcija) (registracija prasideda lapkričio 23 d.)
Dvasininkijos kongregacijos instrukcija „Parapijos bendruomenės, tarnaujančios Bažnyčios evangelizacinėje misijoje, atsivertimas“
Lapkričio ARTUMA: Bažnyčia, kur eini?
Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba. KATECHEZĖS VADOVAS
KATALIKIŠKOJO UGDYMO KONGREGACIJA. „Vyrą ir moterį; sukūrė juos“. Siekiant dialogo kelio gender klausimu ugdymo srityje (2019-02-02)
Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie brolybę ir socialinę draugystę FRATELLI TUTTI. Ieškokite katalikų knygynuose.

Gruodžio 4 d. Kauno seserys benediktinės kviečia į miesto globėjo Šv. Mikalojaus atlaidus ir mugę
Gruodžio 3 d. Giraitės Šventosios Šeimos parapijos šventė pradedant bendruomenės veiklą
Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos VILNIAUS arkivyskupijoje
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginius šv. Juozapato metams
Švč. Mergelės Marijos paveikslo piligriminė kelionė Šiaulių vyskupijoje
 
     
   
     
 
Pranciškus: šeimos džiaugsmas siejasi su gera šeimos politika
Popiežius priėmė Albanijos prezidentą
Kard.Raniero Cantalamessa OFM Cap.: Tikėjimas – vartai, pro kuriuos Dievas įeina į širdį
Popiežius: taika reikalauja drąsos ugdyti gyvenimo viltį
S. Ševčukas: Berdianske suimti katalikų kunigai kankinami
„Renovabis“: solidarumo veiksmais išvengti kito Holodomoro
Popiežiaus maldos intencija gruodžio mėnesiui
Anglikonų primas aplankė Kyjivą, o Karolis III – ukrainiečių katedrą Londone
Nigeriečių katalikų užtarimo malda Vatikane
Popiežius įteikė Ratzingerio premijas
Popiežius: katalikiška mokykla turi būti atvira visiems
Po dviejų mėnesių popiežius keliaus į Afriką
Popiežius: krikščionių vienybės siekis – kiekvieno krikščionio įsipareigojimas
Pranciškus dešimtą kartą suteiks Kalėdų „Urbi et orbi“ palaiminimą
Kard. K. Krajewskis: turime labiau rūpintis benamiais
Popiežiaus katechezė. Tikroji paguoda
Paskirtas naujas Ekonomikos sekretoriato prefektas
Sinodinis kelias: ne iš anksto parašytos išvados, o Dievo tautos balsas
2022 metų prakartėlė Šv. Petro aikštėje – Alpių papėdėse gyvenančių meistrų darbas
Prieš 75 metus pradėta studijuoti Kumrano rankraščius
„Caritas Internationalis“ vadovaus nepaprastasis komisaras
 
Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas maldoje už Lietuvą ir Ukrainą Romoje
POPIEŽIAUS PADĖKA Telšių vyskupijos tikintiesiems
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaidų Mišiose Kunigų dieną
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Šiluvoje švenčiant Marijos dieną
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaiduose
Pas Viešpatį iškeliavo prelatas EDMUNDAS PUTRIMAS
Paaukok vargstantiems – parsinešk šviesos!
Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų dvišalės komisijos nariai lankėsi Kaišiadoryse
LVK plenarinis posėdis (2022 m. lapkričio 7–9 d.)
Vyskupų sinodo žemyninio etapo darbinis dokumentas Išplėsk savo palapinės erdvę (plg. Iz 54, 2)
Atsinaujinimo diena Kaune apie tiesos liudijimą: kas liudija tiesą, liudija Kristų
LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS: kodėl Civilinės sąjungos įstatymo projektas yra nepriimtinas
Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas „Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia“
LVK plenarinis posėdis (2022 m. gegužės 2–3 d.)
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Adventiniai Susikaupimo vakarai Kauno arkikatedroje kviečia į šventą laukimą
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-25
Advento metą sielovados bendradarbiai pradėjo ieškodami atsparumo krizėms ir stiprybės savo tarnystėms
Tūbausių bažnyčios jubiliejus
Telšių vyskupijos Caritas savanorių šventė
Arkivyskupo Kęstučio padėkos malda su kurijos bendradarbiais
Malda už gyvybės kultūrą ir mokytojus, kuriuos sutikome savo tikėjimo kelionėje
Lygiai prieš 10 metų vyskupu įšventintas dabartinis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas
Palaiminimų diena jaunimui Telšiuose
Lapkričio 18 d. Telšių vyskupijos dvasininkai minėjo Dievo tarno vysk. Vincento Borisevičiaus mirties 76-ąsias metines
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-17
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija: malda už brolius amžinybėje ir kunigiškosios tapatybės apmąstymai su t. Amedeo Ferrari OFM
Malda ir susitikimas su sužadėtiniais, besirengiančiais Santuokos sakramentui
Vilkaviškio vyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų posėdis
Malda už Carito bendradarbius ypač tarp nuteistųjų, už nusikaltusius ir nukentėjusius asmenis
 
Apie Dievo tarną vyskupą Vincentą Borisevičių (kun. Donato Litvino pristatymas Telšių vyskupijos youtube)
Praktinė konferencija įkalinimo įstaigoje atskleidė savanorystės vertę ir žmogų keičiančias istorijas
Pašventintos pasieniečių vandens transporto priemonės
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos jubiliejus
Maldos vakare Kauno seminarijos bažnyčioje: pakelkime galvas ir nebijokime
Pasibaigus misijų sezonui, misionierių planai 2023-iesiems
Šv. Cecilijos šventė Utenoje
Arkivyskupo Paolo Pezzi užuojauta dėl jubiliato kunigo Anupro Gauronsko mirties
Arkivyskupo T. Kondrusevičiaus užuojauta dėl jubiliato kunigo Anupro Gauronsko mirties
  daugiau   daugiau
Kardinolas CHRISTOPHAS SCHÖNBORNAS apie sinodiškumo pagrindus, galimybes ir pavojus. Pokalbis su Jan-Heineriu Tücku (COMMUNIO)
Prof. Alvydas Jokubaitis. Kodėl be krikščionybės sunku suprasti politiką?
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Gruodis  2022»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2022 12 08
ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS


2022 11 15
Mirė prelatas
Edmundas PUTRIMAS
(1959–1985–2022)

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt