KATALIKAI.LT  
 
  VASAROS STOVYKLOS  
 
 
 
 
 

Informacija stojantiems į Kunigų seminariją 2022 m.
Pastoraciniai pasiūlymai, rengiantis X pasauliniam šeimų susitikimui vietinėse Bažnyčiose (PDF)
Birželio ARTUMA: ar Pranciškus keičia Bažnyčios valdymą?
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos (2022 m. liepos 24 d.) proga
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 108-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2022 m. rugsėjo 25 d.) proga
DVASININKIJOS KONGREGACIJA. VYSKUPŲ SINODAS. Laiškas kunigams sinodiniame kelyje
KATALIKIŠKOJO UGDYMO KONGREGACIJA. „Vyrą ir moterį; sukūrė juos“. Siekiant dialogo kelio gender klausimu ugdymo srityje (2019-02-02)
Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie brolybę ir socialinę draugystę FRATELLI TUTTI. Ieškokite katalikų knygynuose.
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2022 m. Pasaulinės misijų dienos (2022m. spalio 23 d.) proga „Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8)

Birželio 17 – rugsėjo 31 d. Vilniaus Katedros varpinėje – instaliacija minint LKB Kronikos 50-metį
Birželio 29 d. Švenčiant Šv. apaštalus Petrą ir Paulių – Sinodinio kelio Lietuvoje diezcezinio etapo šventė Kaune
Birželio 21–29 d. Kauno arkivyskupijos bendruomenei – misijinių ir šventinių susitikimų savaitė
Birželį – liepą Sinodinio kelio pabaigos-padėkos šventės
Birželį – liepą Šeimos „Amoris laetitia“ metų uždarymo renginiai vyskupijose
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Liepos 9–17 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir ATLAIDAI Marijampolėje
Sutvirtinimo sakramento teikimo Šiaulių vyskupijoje datos 2022 m.
Šeimos centras kviečia padėti šeimoms su kūdikiais Ukrainoje
Sutvirtinimo sakramento teikimo grafikas Telšių vyskupijoje 2022 m.
Sutvirtinimai ir vizitacijos Vilkaviškio vyskupijoje 2022 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslo piligriminė kelionė Šiaulių vyskupijoje
 
     
   
     
 
Popiežiaus Pranciškaus vyskupystės jubiliejus
Popiežius: Ukrainoje tęsiasi bombardavimai, o gyventojai žūsta
X-ojo Pasaulinio šeimų susitikimo uždarymo šv. Mišios
Popiežius: Jėzaus sprendimą pasilikti meilėje paverskime savu
Popiežius šeimoms: liudykite, kad Dievas yra meilė ir gyvenimo bendrystė
Popiežius: žvelgti į pasaulį apaštalų akimis
S. Ševčukas: Dieve, suteik kantrybės laukti pergalės ir ją iškovoti
Kalbiname Pasaulinio šeimų susitikimo dalyvius iš Lietuvos
Popiežius: Kaino schema užvaldė dabartinę istoriją
Nepasaldinti Šeimų festivalio liudijimai ir popiežiaus atsakymai
Popiežius: kovoje su mafija užtarti silpniausius
Popiežius: ekumenizmas – tai ėjimas kartu
Lenkijos episkopato atstovas: TASS teiginiai groteskiški
Popiežiaus liturginiame kalendoriuje – Jono Pauliaus I beatifikacija
Popiežius: Bažnyčia – gerasis samarietis šeimoms
Ukraina. S. Ševčukas Bažnyčios pagalbos fondui pristatė karo padarinius
Su popiežiumi posėdžiavo Kardinolų taryba
Popiežiaus katechezė. Sekti Jėzų galima ir tada, kai kojos nebelaiko
Popiežiaus užuojauta dėl dviejų Meksikos jėzuitų nužudymo
Pasirengimas santuokai kaip katechumenatas
 
Paskelbtos visos vyskupijų Sinodinio kelio įžvalgų sintezės
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas švenčiant Sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijoje etapo pabaigą
Lietuvos evangelinių bendrijų vadovai reiškia susirūpinimą dėl Civilinės sąjungos projekto
Vyskupijos jau pradėjo skelbti Sinodinio kelio įžvalgų sintezes
Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas „Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia“
Birželio 12 ir 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis minėjimas
Vysk. Algirdo JUREVIČIAUS homilija Kaišiadorių katedroje, minint pal. Teofilių MATULIONĮ
Vysk. Arūnas PONIŠKAITIS. Tegul nesibaigia meilės džiaugsmas šeimoje
Marijos dienos Šiluvoje malda – už taiką, viltį ir Evangelijos žinią misijose
Liuteronai ir katalikai meldėsi Žemaičių Kalvarijoje
Lietuvos Caritas kviečia savanarius padėti ukrainiečiams vasarą
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija naujojoje „Marijos radijo“ studijoje konsekruojant koplyčios altorių
LKB Kronikos 50-mečio minėjimas Kybartuose
LVK: Dėl ketinimų įvesti numanomą sutikimo modelį organų donorystei Lietuvoje
LVK plenarinis posėdis (2022 m. gegužės 2–3 d.)
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Vilkaviškio katedroje pagerbtas vyskupas Rimantas Norvila
Kryžius Pajevonio parapijoje primins mons. Vincentą Jalinską ir kitus parapijoje tarnavusius kunigus
Budavonėje nukankintų kunigų atminimui
Kauno arkivyskupo kvietimu – Maldos už pašaukimus mėnuo (iki liepos 24 d.)
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje (2022 m. birželis)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-06-23
Kauno arkivyskupijos šventėje – žvilgsnis į nuolankiąją Širdį ir „kietąjį“ pranašą Joną Krikštytoją
Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanoti tarnaujantieji ir liudijantieji savo bendruomenėse
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2022 m. birželis)
Kauno arkivyskupijoje įsteigta nauja – Giraitės Šventosios Šeimos – parapija
Misijas baigiant – jaunųjų misionierių talentai ir šlovė Viešpačiui, ginančiam savo miestą!
Priekulėje pašventinta Lurdo grota
Devintinės Kaune pagarbinant Dievą, besidalijantį gyvybe ir gyvenimu
Kokia Bažnyčia esame ir kokios norėtume? Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje apibendrinimas moderatorių simpoziume
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. birželis
 
Gyvosios piligrimystės diena Šiluvoje
Misionieriai tėvai redemptoristai dalijasi apie Nepaliaujamos Pagalbos Motiną ir naujos svetainės žinia
Miesto misijų susitikimuose: džiaugsmo lyderystė ir dėkojimas
Šeimų žygis Gyvosios piligrimystės maršrutu nuo Betygalos iki Šiluvos
Moksleivių darbų parodoje – Šeimos-Amoris Laetitia metų džiaugsmas
Šiluvoje ketinama įamžinti režisieriaus Eimunto Nekrošiaus atminimą
KARDINOLAS SIGITAS TAMKEVIČIUS. LKB KRONIKOS STEIGĖJO LAIŠKAS ATEITIES KARTOMS
  daugiau   daugiau
Prof. Alvydas Jokubaitis. Kodėl be krikščionybės sunku suprasti politiką?
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Birželis  2022»
P A T K Pn Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2022 06 29
ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI

2022 07 02
Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt