KATALIKAI.LT  
 
 
 


 
 
 
Popiežius Pranciškus Lietuvoje (VaticanNews Youtube grojaraštis Youtube)
Apaštališkasis popiežiaus PRANCIŠKAUS apsilankymas LIETUVOJE 2018 m. rugsėjo 22–23 d. (EIS; programa su nuorodomis į kalbas, homilijas, maldas ir susijusią medžiagą)
Apaštališkasis popiežiaus PRANCIŠKAUS apsilankymas LATVIJOJE ir ESTIJOJE 2018 m. rugsėjo 24–25 d. (EIS; programa su nuorodomis į popiežiaus kalbas ir homilijas)
Popiežiaus vizitas Lietuvoje skaičiais
 
  daugiau  
   

Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 3-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga „Varguolio viltis nepražus amžinai“ (šiemet švęsime lapkričio 17-ąją)
Rugsėjo-spalio BITUTĖ kviečia drauge skaityti ir džiaugtis prasidėjusiu rudeniu!
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 105-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga „Kalbama ne tik apie migrantus“ (šiemet švęsime rugsėjo 29 d.)
Rugsėjo ARTUMA: Caritas – daugiau, nei galvojate
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 2019 m. Pasaulinės misijų dienos proga „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“ (šiemet švęsime spalio 20 d.)
Sielovados pasiūlymas 2019: KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI (rugsėjo mėnesio medžiaga)
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai

Rugsėjo 22 d. Minime popiežiaus Pranciškaus vizito metines Vilniuje
Rugsėjo 22 d. Minime popiežiaus Pranciškaus vizito metines Kaune
Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas 2019 m. rudenį
Spalio 4–6 d. Tėvai karmelitai iš Šiaulių kviečia į rekolekcijas
 
     
   
     
 
Popiežiaus homilija: kunigystė – dovana, o ne darbas
Popiežius susitiko su Rytų Bažnyčių teisės ekspertais
Apaštališkoji konstitucija gimsta sinodiškumo dvasioje
Šventojo Tėvo liturginis kalendorius
Popiežiaus bendroji audiencija: kas iš Dievo – ilgai tveria
Popiežiaus malda už sergančiuosius Alzheimerio liga
Branduolinės energijos naudojimas turi būti taikus
Skaičiuojamas laikas iki Tarptautinio eucharistinio kongreso pradžios
Pasigailėjimas veda teisingumo keliu
Patriarchas Baltramiejus susitiko su popiežiumi
Naujieji kardinolai aukos Amazonijos sinodo atidarymo Mišias
Indijos vyskupų vizitas Ad limina. Popiežius priėmė antrąją grupę
Popiežius lankysis Albano vyskupijoje
Interviu su patriarchu Baltramiejumi. Netikėta dovana
Popiežius pasveikino susirinkusius į Maldos susitikimą už taiką
Popiežius priėmė Maltos prezidentą George Vella
Popiežiaus ryto Mišios. Malda už „visų spalvų“ politikus
Popiežius: vietinio žurnalizmo uždavinys – būti žmonių balsu
Richard Henkes beatifikacija
Pranciškus: Negalima įkalinti vilties. Bausmė iki gyvos galvos nėra sprendimas
Palaimintoji Benedikta. Kryžiaus šviesa ligoje
Popiežius: vienodumas griauna vienybę
Popiežiaus audiencija Abraomo bendruomenei
Pranciškus Baltramiejui: norėjau, kad Petras būtų šalia Andriejaus
Popiežiaus audiencija augustinams
Popiežius: vyskupas turi būti artimas Dievui ir žmonėms
Popiežius kviečia pradėti dialogą apie planetos ateitį
Popiežius paskyrė spalio mėnesį vyksiančio Sinodo vadovus
Nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 – laikas kūrinijai
 
Popiežiaus vizito Lietuvoje metinėms – malda už Šventąjį Tėvą ir jo žodžiai mums
LVK pirmininko kreipimasis minint Lietuvos žydų genocido aukų dieną
Arkivysk. Gintaro GRUŠO pamokslas Šilinių atlaiduose
Dėkojant už Šilinių malones malda apkabinti mūsų tautiečiai pasaulyje
Pirmąkart Šilinėse vykusioje Misijų dienoje – padrąsinimas jaunimui ir kiekvienam: „O kodėl gi ne aš?“
Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS homilija Šiluvoje: „Užtarianti ir padrąsinanti Motina.“
Ligonių ir medikų dieną Šilinėse – Bažnyčios artumo ir atjautimo žinia
Ligonių dienos rytą pašventinta nauja Šiluvos šventovės Šviesos koplytėlė
Paskirtojo kardinolo arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje: „Ieškoti ir surasti Kristų“
Meno bienalės kūrinių aukcionas dovanoja pradžią Šiluvos bazilikos šildymui
Rudeninė katalikiškų mokyklų piligrimystė Šiluvos atlaiduose
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija Kunigų ir vienuolių dieną Šiluvoje
Šilinių maldos ir bendrystės džiaugsmas su kunigais ir pašvęstaisiais
Piligrimų kiemelyje Šilinių atlaiduose – nepailstanti Carito tarnystė
Švč. M. Marijos Gimimą didžiuosiuose atlaiduose šventė Lietuvos kariuomenė
Trečioji ŠILUVOS atlaidų diena: malda už tarnaujančius valstybės ir visuomenės apsaugai ir jų liudijimą
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro RAJIČIAUS homilija Šiluvoje
Pagrindinį atlaidų sekmadienį – palaiminimas Lietuvai ir šeimoms, kad jos skleistų Dievo meilės ugnį
Pirmoji Šilinių diena – su CARITO jubiliejumi ir sveikinimu artimo meilės apaštalams
Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ skiriamas kardinolu
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Vysk. A. Schneider knygos apie šv. Komuniją pristatymas
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Pal. Mykolo Giedraičio relikvija atkeliauja į Vilnių
Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje bus gerbiama pal. Teofiliaus Matulionio relikvija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Piligriminis žygis „Kryžių kalnas-Šiluva“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos artėjančio ypatingojo Misijų mėnesio aktualijos
Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejui – istorijos ir meno atradimai
Prieš 84 metus Vilniuje užrašyta Dievo Gailestingumo vainikėlio malda
Kaišiadorių vyskupų viešnagė Magdeburge
Jaunimo centro sezono atidaryme – trys „a“
Studijų metus malda arkikatedroje pradėjo Kauno akademinės bendruomenės
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje
Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų mokslo metų pradžios susirinkimas
 
Savanorystė Šilinių atlaiduose. Savanorių liudijimai
Kauno krašto ateitininkų žygis į Šiluvą su Dievo tarnaitės ateitininkės Adelės Dirsytės mintimis ir malda
Jubiliejiniai metai ir naujas etapas Telšių kunigų seminarijos istorijoje
Panevėžio miesto gyvojo rožinio draugijos maldininkų piligrimystė į Akmenės Šv. Onos parapiją
Paskirtasis kardinolas S. Tamkevičius: tikrai važinėsiu dviračiu!
„Didžiausias noras – kad kiekvienas atvykęs pasijustų laukiamas“ (pokalbis su Šilinių organizatoriais kauno.diena.lt)
Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidai Krikštonyse
Vitražų šventinimo šventė Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose
Europos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės tarybos pranešimas spaudai dėl pabėgėlių situacijos prie Italijos, Ispanijos ir Maltos sienų
  daugiau   daugiau
Popiežius emeritas Benediktas XVI. Bažnyčia ir seksualinio išnaudojimo skandalas
Marius Jonaitis. Vienuolė, nutapiusi identišką Aušros Vartų Mariją (bernardinai.lt)
Alvydas Jokubaitis. Šalkauskis juokiasi iš mūsų
Kodėl mus vis labiau kamuoja perdegimo sindromas? („Magnifcat“)
Musulmonų integracija Lietuvoje ir Europoje (bernardinai.lt)
Michaelas Cookas. Ar tikrai transhumanizmas – pavojingiausia idėja pasaulyje? (y-news.lt)
Saulena Žiugždaitė. Ar įmanoma krikščioniška žurnalistika (bernardinai.lt)
Peter Kreeft. Džiaugsmas (bernardinai.lt)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Rugsėjis  2019»
P A T K Pn Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt