Šventasis Sostas ir Lietuva
  
 

Lietuvos vaikų laiškai Jonui Pauliui II (2000 m.)

UAB „Kraštotvarka“ nuotrauka Popiežiau, mielas Drauge,

Aš rašau laišką kupina vilties bei džiaugsmo. Aš Tave labai myliu ir labai Tavęs ilgiuosi.

Aistė (9 m.) iš Kauno

Jonai Pauliau II!

Aš labai norėčiau Tave pamatyti ir su Tavimi pavalgyti pietus. Tavo senatvė netrukdo tikėjimui ir kelionėms į kitas bažnyčias.

Gražvilė

Mielas Popiežiau,

Nupiešiau Jums bažnyčią. Melskitės joje už mane. Aš linkiu Jums sveikatos.

Mantas iš Rudaminos

Mielas Šventasis Tėve,

Aš dovanoju Tau savo draugus. Ačiū, kad Tu esi su manimi.

Simonas

Mielas Popiežiau,

Jūs geriau neturėkite tokių bėdų kaip mano. Man reikia Dievo pagalbos. Aš labai norėčiau, kad Jūs atvyktumėte. Visi Jus pažįsta ir laiko Jus savo draugu.

Ramunė iš Pilviškių

Norėtume ne tik Jus pasveikinti, bet ir paprašyti: perskaitykite mūsų laišką ir, jei galite, palaiminkite mus, nors mes ir toli nuo Jūsų, bet Jėzus visada su mumis.

Ema iš Kretingos ir Rasa iš Darbėnų

Linkiu Jums nepamiršti draugauti su Jėzumi! Ir dar noriu, kad pasimelstumėte už mano mamą.

Asta iš Kauno

Didžiai gerbiamasis Popiežiau,

Aš labai norėčiau paspausti Jums ranką, susipažinti su Jumis ir daug gero nuveikti kartu…

Milda iš Kauno

Sveikas, mielasis Popiežiau,

Aš už Jus labai meldžiuosi, už Jūsų sveikatą ir už Jus patį. Žinokit, aš Jus myliu.

Kristina iš Šiaulių

Brangus Popiežiau,

Jei Tu gali, prašau, padaryk, kad pasaulyje nebūtų karo, nesutarimų, bado ir skurdo.

Maldos vienybėje

Evelina iš Kauno

Laiškas Popiežiui

Labai atsiprašau už tai, ką bloga esu padaręs ir neatsiprašiau. Tad aš atsiprašau šiame laiške. Padauža aš jau toks gimęs, bet ką aš galiu padaryti. Kviečiu aš Jus į Lietuvą, o aš labai norėčiau apsilankyti Romoje pas Jus. Oi, įsivaizduoju, kaip ten gražu. Na, tai viskas, iki pasimatymo!

Žygimantas iš Kauno

Gerbiamas Popiežiau!

Jūs esate toks geras visiems žmonėms taip kaip Dievas. Mes Jus labai mylime ir gerbiame. Ir noriu, kad Jūs atvažiuotumėte į Lietuvą. Mes Jūsų labai lauksim. Ir noriu paprašyti, kad melstumėtės už Lietuvą. Ir gal Dievas išgirs mūsų maldas.

Gintarė iš Kauno

Didžiai gerbiamas Šventasis Tėve Popiežiau!

Linkiu, kad dar ilgai gyventumėt ir gyventumėt! Džiugintumėt visą pasaulį savo apsilankymu, savo didžia kalba apie Jėzų! Jūs – tai Dievo šventasis pasiuntinys į žemę. Tarp gerųjų ir blogųjų žmonių.

Monika iš Kauno

Gerbiamasis Popiežiau,

Aš dažnai meldžiuosi už Jus, už benamius ir už visus žmones. Popiežiau, labai norėčiau, kad atvažiuotumėte į Lietuvą.

Rovena iš Kauno

Didžiai gerbiamasis Popiežiau,

Labai dėkoju už tai, ką Jus padarėte dėl visos žmonijos. Už tai, kad turėjote drąsos užimti tokį atsakingą postą – Popiežiaus. Dėkoju, kad Jūs sugebėjote atleisti tam žmogui, kuris Jus pašovė. Kažin ar kas nors kitas Jūsų vietoje tai būtų padaręs…

Indrė iš Kauno

Didžiai gerbiamasis Popiežiau,

Pas mus Lietuvoje viskas gerai. Tik viena problema – viskas vis brangsta, o suaugusiųjų atlyginimai vis mažėja. Gal galėtum padaryti, kad Lietuvoje viskas būtų gerai?

Mildutė

Labas, Šventasis Tėve,

UAB „Kraštotvarka“ nuotraukaKaip Tu gyveni? Ar atvažiuosi į mano kraštą Lietuvą? Ar aplankysi dar kartą mano miestą Kauną ir mane, Vytą? Šventasis Tėve, norėčiau, kad būtų geras gyvenimas ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, žinoma, negalima pamiršti ir kenčiančios Čečėnijos. Žinau, aš galiu to paprašyti savo maldomis, bet jei to prašytų viso pasaulio žmonės, tai gal ir būtų rojus ne tik danguje, bet ir žemėje… Bet kol tai įvyks, reikės melstis dar ilgai ilgai. Kaip Tavo sveikata? Ar daug ateina pas jus nusidėjėlių?

Tave mylintis Vytas iš Kauno

Aš norėčiau pamatyti Jus iš labai labai arti… norėčiau pasišnekėti. Ačiū Jums, Šventasis Tėve, kad meldžiatės už mus.

Marta

Eucharistinio kongreso metu aš nupiešiau medį. Jūs, Šventasis Tėve, saugote Tikėjimo medį ir globojate. Linkiu Jums tai daryti dar ilgai ilgai. Savo širdyje siunčiu Jums gėlytę.

Maža Akmenės parapijietė

Vasara. Malonu, kai saulutė šviečia. Tegul ji Jums šviečia visados. Šventasis Tėve, pasimelsk už mano mamą. Ji serga. Žinau, Tu gyveni dėl Dievo Visagalio. Jis išklauso Tavo maldas… Laukiu Jūsų Lietuvoje.

Inga

 
     
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt