Vasaros ARTUMA: „Nepalik manęs senatvėje“– apie jaunus ir senus
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 4-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos (2024 m. liepos 28 d.) proga „Nepalik manęs senatvėje“ (plg. Ps 71, 9)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai (2024 m. rugsėjo 1 d.) „Turėk viltį ir veik su kūrinija“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 8-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos (2024 m. lapkričio 17 d.) proga „Vargšo malda kyla į Dievą“ (plg. Sir 21, 5)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 110-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos (2024 m. rugsėjo 29 d.) proga „Dievas keliauja su savo tauta“
TIKĖJIMO MOKYMO DIKASTERIJA. Normos vykdant įžvalgos procedūrą dėl tariamų antgamtinių reiškinių (2024 m. gegužės 17 d.)
Birželio ARTUMA – laikas atsiverti, apglėbti tiesą ir gydyti žaizdas
Normos dėl atlaidų suteikimo per Jo Šventenybės popiežiaus Pranciškaus paskelbtą eilinį 2025 m. jubiliejų (2024-05-13)
Popiežius PRANCIŠKUS. Bulė dėl eilinio 2025 m. Jubiliejaus paskelbimo SPES NON CONFUNDIT
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 1-osios Pasaulinės vaikų dienos (2024 m. gegužės 25–26 d.) proga
Informacija norintiems studijuoti KUNIGŲ SEMINARIJOJE, 2024
Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS mandatas klebonams Tarptautinio susitikimo Klebonai dėl Sinodo (2024 m. gegužės 2 d.) proga
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Laiškas klebonams (2024-05-02)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 58-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos (2024 m. gegužės 12 d.) proga. Tema: Dirbtinis intelektas ir širdies išmintis: siekiant visapusiškai žmogiško komunikavimo
Gegužės ARTUMA: Dievas – žemės vaikų veiduose
Tikėjimo mokymo dikasterija. Deklaracija Dignitas infinita dėl žmogaus orumo (2024-03-25)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 61-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2024 m. balandžio 21 d.) proga „Pašaukti sėti viltį ir kurti taiką“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia jaunimui minint posinodinio apaštališkojo paraginimo Christus vivit paskelbimo 5-ąsias metines (2024-03-25)
Balandžio ARTUMA: Tiesos pilnatvė ir gailestingumo šaltiniai
Katalikų interneto tarnyba sveikina su Šventomis Velykomis (2024)
+++ VYSKUPŲ VELYKINIAI LAIŠKAI IR SVEIKINIMAI 2024 +++
Kovo ARTUMA: Prisikėlimo viltis
Tikėjimo mokymo dikasterija. Nota Gestis verbisque dėl sakramentų galiojimo (2024 m. vasario 2 d.)
Carito gavėnios kalendorius „Per dykumą - į laisvę” 2024
Vilniaus arkivyskupijos parapijose vyksta Carito iniciatyva „Pasninko dėžė“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2024 m. Gavėnios proga „Per dykumą Dievas veda mus į laisvę“
Vasario ARTUMA: apie maldaujantį pasitikėjimą ir palaiminimo dovaną
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 98-osios Pasaulinės misijų dienos (2024 m. spalio 20 d.) proga
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia XXXII Pasaulinės ligonio dienos, kuri bus minima 2024 m. vasario 11 d., proga
Sausio 21 d. DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIS
Medžiaga Maldos už krikščionių vienybę savaitei, 2024. Tema: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą <…>, o savo artimą kaip save patį“ (Lk 10, 27)
Tikėjimo mokymo dikasterija. Pranešimas spaudai dėl Fiducia supplicans recepcijos (2024-01-04)
Tikėjimo mokymo dikasterija. Deklaracija Fiducia supplicans dėl pastoracinės palaiminimų reikšmės
Sausio ARTUMA: apie pasaulio ir Bažnyčios audrą bei Dievo Žodžio „švyturį“
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 2023
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 57-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2024 m. sausio 1 d.)
Sinodo generalinis sekretoriatas. Vyskupų sinodo XVI eilinė generalinė asamblėja. LINK 2024-ŲJŲ SPALIO
Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4–29 d.) apibendrinamoji ataskaita SINODINĖ BAŽNYČIA MISIJOJE
Gruodžio ARTUMA: Kristus gimė visiems! Kaip skelbti Gerąją Naujieną?
ADVENTO KALENDORIUS (Vilties miesto youtube)
Nemokamos teisinės konsultacijos – Lietuvos advokatūros ir Carito dovana prieš šventes (2023 11 27 – 12 08)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 38-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga (2023 m. lapkričio 26 d.)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 7-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos (2023 m. lapkričio 19 d.) proga „Nenusuk savo veido nė nuo vieno vargšo“ (Tob 4, 7)
Sesuo B. Mališkaitė SJE apie kardinolą S. Tamkevičių: dėkoti jam galėčiau už labai daug ką (bernardinai.lt)
lk.katalikai.lt papildymas: MIŠIŲ SKAITINIŲ TVARKA. Įvadas (iš Romos Mišiolas. Skaitiniai. I. Šventadienių Mišioms, LVK, 2022)
Lapkričio ARTUMA: Sinodas – pertrauka su Šventąja Dvasia
Popiežius Pranciškus. Apaštališkasis paraginimas LAUDATE DEUM visiems geros valios žmonėms apie klimato krizę
Romanas Kazakevičius. Sinodinės Bažnyčios link: Sinodas, konfliktas ir vienybė (artuma.lt)
Liturginiai pasiūlymai Vyskupų sinodo XVI asamblėjos pradžiai (LT) (PDF ir WORD)
Spalio ARTUMA: ar dar pasitikime Šventosios Dvasios vedimu Sinodo kelyje?
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 109-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos (2023 m. rugsėjo 24 d.) proga
Rugsėjo ARTUMA: apie kunigiškojo pašaukimo paieškų džiaugsmą ir skausmą
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 97-osios Pasaulinės misijų dienos (2023 m. spalio 22 d.) proga. Tema Degančios širdys, keliu žengiančios kojos (plg. Lk 24, 13–35)
Teologijos instituto direktorė I. Gudauskienė: mane pagavo naujas visuotinės Bažnyčios pulsas (bernardinai.lt interviu)
Br. Petro S. Balog OP. Popiežiaus kalbos „iš oro“ (bernardinai.lt)
Paramos rinkimo Ukrainai rugpjūčio 28-30 d. vietų ir prašomų paaukoti daiktų sąrašai
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 3-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos (2023 m. liepos 23 d.) proga
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai (2023 m. rugsėjo 1 d.)
Liepos–rugpjūčio ARTUMA: „Vos estis lux mundi“ – Jūs pasaulio šviesa
Birželio ARTUMA: kada džiaugiasi tėvo širdis?
INFORMACIJA NORINTIEMS STOTI Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ 2023
Gegužės ARTUMA: „širdis kalba širdžiai“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 57-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos (2023 m. gegužė 21 d.) proga. Tema Kalbėti širdimi. „Elgdamiesi pagal tiesą aukime meile“ (plg. Ef 4, 15)
Sekminių belaukiant – br. Gedimino Numgaudžio OFM mokymų ciklas (youtube)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 60-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2023)
Katalikų interneto tarnyba sveikina su Šventomis Velykomis (2023)
+++ VYSKUPŲ VELYKINIAI LAIŠKAI IR SVEIKINIMAI 2023 +++
Balandžio ARTUMA: miegantis milžinas ir vilties ženklai
Popiežius Pranciškus. Žinia 2023 m. Gavėnios proga „Gavėnios pasninkas, Sinodinė kelionė“
Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas motu proprio forma VOS ESTIS LUX MUNDI
Kovo ARTUMA: Gavėnia, Sinodinė kelionė ir stebuklai
Vasario ARTUMA: Benedikto XVI palikimas
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 31-osios Pasaulinės ligonio dienos proga (2023 m. vasario 11 d.). Tema Atjauta kaip sinodinė gydymo praktika
Lietuvos Caritas apie savo globėją: „Labiausiai karitietis. Pal. J.Matulaičio įkvėpimai šiandienai“
Medžiaga MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITEI ir visiems 2023 metams. Metų tema „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17)
In memoriam: Popiežius BENEDIKTAS XVI (1927-04-16 –2022-12-31)
Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas Desiderio desideravi apie Dievo tautos liturginį ugdymą
Sausio ARTUMA: Dėl ko verkė popiežius Pranciškus?
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 2022
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 56-osios Pasaulinės taikos dienos (2023 m. sausio 1 d.) proga
VDU sielovados bendradarbių pasiūlymas Adventui: GYVENTI ŠLOVĖJE – šeši vaizdo mąstymai apie kūną
Gruodžio ARTUMA: „Bažnyčia, kas esi? Ką gali pasiūlyti pasauliui?“
Lapkričio 28 – gruodžio 9 d. Nemokamos teisinės konsultacijos (Lietuvos Caritas ir advokatūros akcija) (registracija prasideda lapkričio 23 d.)
Dvasininkijos kongregacijos instrukcija „Parapijos bendruomenės, tarnaujančios Bažnyčios evangelizacinėje misijoje, pastoracinis atsivertimas“
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 37-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga (2022 m. lapkričio 20 d.)
Lapkričio ARTUMA: Bažnyčia, kur eini?
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 6-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos (2022 m. lapkričio 13 d.) proga
Spalio ARTUMA: ko pertekusi mano širdis?
Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba. KATECHEZĖS VADOVAS
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 108-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2022 m. rugsėjo 25 d.) proga
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2022 m. Pasaulinės misijų dienos (2022 m. spalio 23 d.) proga „Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8)
Rugsėjo ARTUMA: kad meilė būtų tikra
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai (2022 m. rusėjo 1 d.)
Malda 2022 m. Pasaulinei senelių ir pagyvenusių žmonių dienai
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos (2022 m. liepos 24 d.) proga
Nauja „Artumos“ knyga. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štrichai portretui
Vasarinė ARTUMA: kaip skambėjo Šeimos metai ir Sinodas Lietuvoje?
Informacija stojantiems į Kunigų seminariją 2022 m.
Pastoraciniai pasiūlymai, rengiantis X pasauliniam šeimų susitikimui vietinėse Bažnyčiose (PDF)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt