Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 109-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos (2023 m. rugsėjo 24 d.) proga
Rugsėjo ARTUMA: apie kunigiškojo pašaukimo paieškų džiaugsmą ir skausmą
Teologijos instituto direktorė I. Gudauskienė: mane pagavo naujas visuotinės Bažnyčios pulsas (bernardinai.lt interviu)
Br. Petro S. Balog OP. Popiežiaus kalbos „iš oro“ (bernardinai.lt)
Paramos rinkimo Ukrainai rugpjūčio 28-30 d. vietų ir prašomų paaukoti daiktų sąrašai
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 3-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos (2023 m. liepos 23 d.) proga
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai (2023 m. rugsėjo 1 d.)
Liepos–rugpjūčio ARTUMA: „Vos estis lux mundi“ – Jūs pasaulio šviesa
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 7-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos (2023 m. lapkričio 19 d.) proga
Birželio ARTUMA: kada džiaugiasi tėvo širdis?
INFORMACIJA NORINTIEMS STOTI Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ 2023
Gegužės ARTUMA: „širdis kalba širdžiai“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 57-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos (2023 m. gegužė 21 d.) proga. Tema Kalbėti širdimi. „Elgdamiesi pagal tiesą aukime meile“ (plg. Ef 4, 15)
Sekminių belaukiant – br. Gedimino Numgaudžio OFM mokymų ciklas (youtube)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 60-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2023)
Katalikų interneto tarnyba sveikina su Šventomis Velykomis (2023)
+++ VYSKUPŲ VELYKINIAI LAIŠKAI IR SVEIKINIMAI 2023 +++
Balandžio ARTUMA: miegantis milžinas ir vilties ženklai
Popiežius Pranciškus. Žinia 2023 m. Gavėnios proga „Gavėnios pasninkas, Sinodinė kelionė“
Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas motu proprio forma VOS ESTIS LUX MUNDI
Kovo ARTUMA: Gavėnia, Sinodinė kelionė ir stebuklai
Vasario ARTUMA: Benedikto XVI palikimas
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 31-osios Pasaulinės ligonio dienos proga (2023 m. vasario 11 d.). Tema Atjauta kaip sinodinė gydymo praktika
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 97-osios Pasaulinės misijų dienos (2023 m. spalio 22 d.) proga. Tema Degančios širdys, keliu žengiančios kojos (plg. Lk 24, 13–35)
Lietuvos Caritas apie savo globėją: „Labiausiai karitietis. Pal. J.Matulaičio įkvėpimai šiandienai“
Medžiaga MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITEI ir visiems 2023 metams. Metų tema „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17)
In memoriam: Popiežius BENEDIKTAS XVI (1927-04-16 –2022-12-31)
Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas Desiderio desideravi apie Dievo tautos liturginį ugdymą
Sausio ARTUMA: Dėl ko verkė popiežius Pranciškus?
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 2022
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 56-osios Pasaulinės taikos dienos (2023 m. sausio 1 d.) proga
VDU sielovados bendradarbių pasiūlymas Adventui: GYVENTI ŠLOVĖJE – šeši vaizdo mąstymai apie kūną
Gruodžio ARTUMA: „Bažnyčia, kas esi? Ką gali pasiūlyti pasauliui?“
Lapkričio 28 – gruodžio 9 d. Nemokamos teisinės konsultacijos (Lietuvos Caritas ir advokatūros akcija) (registracija prasideda lapkričio 23 d.)
Dvasininkijos kongregacijos instrukcija „Parapijos bendruomenės, tarnaujančios Bažnyčios evangelizacinėje misijoje, pastoracinis atsivertimas“
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 37-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga (2022 m. lapkričio 20 d.)
Lapkričio ARTUMA: Bažnyčia, kur eini?
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 6-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos (2022 m. lapkričio 13 d.) proga
Spalio ARTUMA: ko pertekusi mano širdis?
Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba. KATECHEZĖS VADOVAS
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 108-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2022 m. rugsėjo 25 d.) proga
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2022 m. Pasaulinės misijų dienos (2022 m. spalio 23 d.) proga „Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8)
Rugsėjo ARTUMA: kad meilė būtų tikra
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai (2022 m. rusėjo 1 d.)
Malda 2022 m. Pasaulinei senelių ir pagyvenusių žmonių dienai
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos (2022 m. liepos 24 d.) proga
Nauja „Artumos“ knyga. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štrichai portretui
Vasarinė ARTUMA: kaip skambėjo Šeimos metai ir Sinodas Lietuvoje?
Informacija stojantiems į Kunigų seminariją 2022 m.
Pastoraciniai pasiūlymai, rengiantis X pasauliniam šeimų susitikimui vietinėse Bažnyčiose (PDF)
Birželio ARTUMA: ar Pranciškus keičia Bažnyčios valdymą?
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 56-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos (2022 m. gegužės 29 d.) proga „Klausytis širdies ausimi“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 59-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga „Esame pašaukti kurti žmonijos šeimą“
Gegužės ARTUMA: stebuklo ilgesys, Motinos prieglobstis ir Kristaus pergalė
... Sveiki, sulaukę šv. Velykų! ...
... VYSKUPŲ VELYKINIAI SVEIKINIMAI 2022 ...
DVASININKIJOS KONGREGACIJA. VYSKUPŲ SINODAS. Laiškas kunigams sinodiniame kelyje
Balandžio ARTUMA: ar karo akivaizda perkeis mūsų širdis?
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Europos katalikų socialinių dienų atidarymo proga (Bratislava, 2022 m. kovo 17– 20 d.)
KATALIKIŠKOJO UGDYMO KONGREGACIJA. „Vyrą ir moterį; sukūrė juos“. Siekiant dialogo kelio gender klausimu ugdymo srityje (2019-02-02)
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 2022 m. gavėnios proga
Kovo ARTUMA: apie mūsų misiją ir pinigus Bažnyčioje
Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie brolybę ir socialinę draugystę FRATELLI TUTTI. Ieškokite katalikų knygynuose.
MALDA UŽ UKRAINĄ: Vasario 26 d. 22 val. prasidės Švenčiausiojo Sakramento adoracija per visą naktį. Transliacija iš Šiluvos bazilikos Kauno arkivyskupijos bei Šiluvos FB, arkivyskupijos YouTube
Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai (2022-03-06)
Vasario ARTUMA: kaip ŠVENČIAME tai, kuo tikime?
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 30-osios Pasaulinės ligonių dienos (2022 m. vasario 11 d.) proga „Meilės kelyje būti šalia kenčiančiųjų“
Medžiaga Krikščionių vienybės savaitei 2022 m. Tema „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2). PAMALDŲ TVARKA (docx)
Sausio ARTUMA: kaip kalbėtis, klausytis ir būti išgirstam?
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 55-osios Pasaulinės taikos dienos proga „Dialogas tarp kartų, ugdymas ir darbas: priemonės tvariai taikai kurti“ (2022 m. sausio 1-oji)
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 2021 (pildoma)
Gruodžio ARTUMA: nuo Betliejaus – Sinodiniu keliu – gilyn į pakraščius
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga (2021 m. gruodžio 3 d.). Tema „Jūs esate mano draugai“ (plg. Jn 15, 14)
Lapkričio 22 – gruodžio 10 d. Lietuvos Caritas ir Lietuvos advokatai ir vėl vienija jėgas: dovanos 3 savaites nemokamų teisinių konsultacijų
Carito kasmetinė akcija „Gerumas mus vienija“
LIETUVOS CARITAS: Privalome pasirūpinti pasienyje įstrigusiais migrantais
Lapkričio ARTUMA: įsiklausyti – kviečia ir trokšta popiežius Pranciškus
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia Pasaulinės misijų dienos proga (2021 m. spalio 24-oji)
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 5-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga (2021 m. lapkričio 14-oji)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 36-osios Pasaulinės jaunimo dienos (2021 m. lapkričio 21 d.) proga
DĖL SINODINĖS BAŽNYČIOS: BENDRYSTĖ, DALYVAVIMAS IR MISIJA. Vademecum – vadovas, skirtas Sinodui sinodalumo tema
XVI generalinės ordinarinės vyskupų sinodo asamblėjos Parengiamasis dokumentas. DĖL SINODINĖS BAŽNYČIOS: bendrystė, dalyvavimas, misija
Spalio ARTUMA: kaip atrasti, paliudyti ir perduoti tikėjimo džiaugsmą?
ŠILUVOS DEKLARACIJA: skaitykime ir pasirašykime
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 107-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (2021 m. rugsėjo 26 d.)
Rugsėjo ARTUMA: kad neliktų suvokimo „kiti“, o būtume „mes“
LIETUVOS CARITAS: Padėkite pasirūpinti baziniais pažeidžiamiausių pabėgėlių poreikiais!
Popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkasis laiškas motu proprio forma Traditionis custodes dėl Romos liturgijos iki 1970 m. reformos naudojimo
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 1-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos (2021 m. liepos 25 d.) proga
Liepos-rugpjūčio ARTUMA: apie šabo, Meilės džiaugsmo, Juozapo metų grožį ir mūsų realybę
Informacija stojantiems į kunigų seminarijas 2021 m.
Birželio ARTUMA: nuo sužeistos vienybės prie Jėzaus Širdies
Popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkasis laiškas motu proprio forma „Antiquum ministerium“, kuriuo įsteigiama Katecheto tarnystė
Kristina Zamarytė – Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė: draudimais, sankcijomis ir privalomu švietimu
Popiežiaus Pranciškaus žinia 55-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga. Tema „Eik ir pasižiūrėk“ (Jn 1, 46): Komunikuoti sutinkant žmones ten, kur jie yra, ir tokius, kokie yra
Devyndienis link Sekminių: „ATĖJUS SEKMINIŲ DIENAI...“ – ar būsi pasiruošęs?
Gegužės ARTUMA: Kritika yra vilties ir meilės aktas, arba Piligrimystė atvirumo link?
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga „ŠVENTASIS JUOZAPAS: PAŠAUKIMO SAPNAS“
PRIMENAME: Popiežiaus PRANCIŠKAUS Posinodinis apaštališkasis paraginimas AMORIS LAETITIA apie meilę šeimoje (2016-03-19) (leidinį galima įsigyti katalikų knygynuose)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt