2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Dvasinis palikimas: „Užrašai“
 
 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų proga skelbiame didžiąją dvasinio dienoraščio – „Užrašų“ dalį. Visą leidinį galima įsigyti katalikų knygynuose. 
KNYGŲ YRA LIKĘ NEDAUG, KAINA – SIMBOLINĖ. PASKUBĖKITE!

Jurgis Matulaitis. UŽRAŠAI. [Fontes historiae marianorum IV]. – Aidai, 1998.

Įvadą parašė kun. Vaclovas Aliulis, MIC
Tekstus, paaiškinimus ir rodykles parengė Paulius Subačius
Specialusis redaktorius Vytautas Ališauskas
Viršelio dail. Tomas Vyšniauskas

© Kunigų marijonų Lietuvos šv. Jurgio provincija – Užrašų tekstas
© Paulius Subačius – straipsnis, paaiškinimas, rodyklės
© „Aidai“ – maketas

Dėmesio!
Autorinių teisių turėtojams leidus, Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų rūpesčiu skelbiame šiuo metu turimą „Užrašų“ teksto dalį PDF formatu. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui. Kitokį jo panaudojimą privalu derinti su autorinių tekstų turėtojais.

Skaityti knygos anotaciją PDF

Skaityti visą knygą be Įvado PDF (p. 1-404)

TURINYS

Kun. Vaclovas Aliulis. Veiklios šventos sielos dokumentas / Įvadas – vii

MINTYS, APŠVIETIMAI, ĮKVĖPIMAI IR PASIKEITIMAI – 1

KELIONĖ Į RYMĄ SU REIKALAIS 1911 M. XI.14 D. RELIACIJA – 77

[VILNIAUS UŽRAŠAI I] – 101

[VILNIAUS UŽRAŠAI II] – 235

[KELIONĖ Į ROMĄ II] – 273

RENGĖJO ŽODIS. PAAIŠKINIMAI. RODYKLĖS – 279
   Paulius Subačius. Palaimintojo atida / Rengėjo žodis – 281 (skaityti PDF)
   Naudota literatūra – 294
   Tekstologinio aparato santrumpos – 297 (skaityti PDF)
   Paaiškinimų ir rodyklės santrumpos – 298 (skaityti PDF)
   Šaltiniai – 300
   Faksimilės – 305
   Rengimo principai – 309
   Tekstų kalba – 314
   Dalykiniai paaiškinimai – 319
   Rodyklės sandara – 333
   Rodyklė – 336
   Temų registras – 396
   Anotacja / Reziumé – 402


 

 

 


 

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt