Lapkričio 10–17 d. Švč. M. Marijos GAILESTINGUMO MOTINOS GLOBOS atlaidai Vilniaus Aušros vartuose
 
 

Plakatas | Apie temą | Celebrantai ir chorai | Adoruotojų ir Rožinio kalbėtojų grupės

ŠVČ M. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS
GLOBOS ATLAIDAI

2013 m. lapkričio 10–17 d.
Vilniaus Aušros Vartai

TEMA: Malonė, gailestingumas ir ramybė

Lapkričio 9 d., šeštadienis. AUŠROS ŽVAIGŽDĖ
Atlaidų išvakarės

10.00 Akatistas Aušros Vartų koplyčioje
11.00 Šv. Mišios prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango. Kun. M. Sotničenka
15.00 Šv. Mišios ligoniams Šv. Teresės bažnyčioje. Kun. R. Šiūlys, kun. A. Smalstys, kun. A. Šimkus, kun. Z. Bochniak
17.00 Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės Bažnyčios kriptoje
18.30 Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje
19.00 Malda už Vilniaus miestą Aušros Vartų koplyčioje

 

Lapkričio 10 d., sekmadienis. MOTINA DIEVO MALONĖS
Vilniaus dekanatas

8.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. dek. M. Čeponis
9.00 Novena Aušros Vartų koplyčioje
10.30 Malda už kunigus Šv. Teresės bažnyčioje
11.00 Šv. Mišios prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango. Vysk. A. Poniškaitis
15.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje rusų kalba. T. S. Ivanovs OP
17.00 Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės Bažnyčios kriptoje
18.30 Rožinis Aušros Vartų koplyčioje
19.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje šeimoms

Lapkričio 11 d., pirmadienis. MOTINA KRISTAUS
Nemenčinės dekanatas

8.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. R. Macidulskas
9.00 Novena Aušros Vartų koplyčioje
9.30 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. A. Mitkevičius
10.30 Malda už kunigus Šv. Teresės bažnyčioje
11.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje (tiesioginė Marijos radijo transliacija). Kun. Prof. A. Narbekovas
15.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje baltarusių kalba. Kun. P. Giedrojc
15.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje vaikams lenkų kalba. T. J. Rekwardt OFM Conv
17.00 Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės Bažnyčios kriptoje
18.30 Rožinis Aušros Vartų koplyčioje
19.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje. Kun. S. Grigas

Lapkričio 12 d., antradienis. MOTINA IŠGANYTOJO
Varėnos ir Maišiagalos dekanatai

8.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. A. Vaiškūnas
9.00 Novena Aušros Vartų koplyčioje
9.30 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. B. Krakevičius
10.30 Malda už kunigus Šv. Teresės bažnyčioje
11.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje (tiesioginė Marijos radijo transliacija). Kun. K. Masevičius
15.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje ukrainiečių kalba. Kun. P. P. Jachimec OSBM
17.00 Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės Bažnyčios kriptoje
18.30 Rožinis Aušros Vartų koplyčioje
19.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje. Kun. dek. J. Aleknavičius

Lapkričio 13 d., trečiadienis. KARALIENĖ APAŠTALŲ
Meldžiasi pašvęstojo gyvenimo nariai
 

8.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. E. Rudokas
9.00 Novena Aušros Vartų koplyčioje
9.30 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. K. Ralys
10.30 Kunigų rytmetinė malda Aušros Vartų koplyčioje
11.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje. (tiesioginė Marijos radijo transliacija) Vilniaus arkivysk. G. Grušas ir kunigai
12.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje už Tėvynę. Mons. A. Svarinskas
15.00 Šv. Mišios pašvęstojo gyvenimo nariams Šv. Teresės bažnyčioje. Kun. A. Malakauskis OFM
15.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje ispanų kalba. Kun. F. De Borja Armada
17.00 Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės Bažnyčios kriptoje
18.30 Rožinis Aušros Vartų koplyčioje
19.00 Šv. Mišios Lietuvos Kunigų seminarijų klierikams Šv. Teresės bažnyčioje

Lapkričio 14 d., ketvirtadienis. MOTINA GEROJI PATARĖJA
Trakų ir Šalčininkų dekanatai

8.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. T. Švedavičius
9.00 Novena Aušros Vartų koplyčioje
9.30 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. S. Puidokas
10.30 Malda už kunigus Šv. Teresės bažnyčioje
11.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje (tiesioginė Marijos radijo transliacija). Kun. R. Doveika
14.00 Vaikų Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės Bažnyčios kriptoje
15.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje vaikams. Kun. M. Mitkevičius
15.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje italų kalba. Kun. M. Bianco SDB
17.00 Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės Bažnyčios kriptoje
18.30 Rožinis Aušros Vartų koplyčioje
19.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje. Kun. V. Česnulevičius

Lapkričio 15 d., penktadienis. MOTINA BAŽNYČIOS
Švenčionių dekanatas

8.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. dek. V. Smagurauskas
9.00 Novena Aušros Vartų koplyčioje
9.30 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje „Caritas“ darbuotojams. Mons. Ž.Vabuolas
10.30 Malda už kunigus Šv. Teresės bažnyčioje
11.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje (tiesioginė Marijos radijo transliacija). Mons. K. Latoža
15.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje Lietuvos kariuomenei. Arkivysk. G. Grušas
15.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje prancūzų kalba. T. J. Czarniawski CSJ
17.00 Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės Bažnyčios kriptoje
18.30 Rožinis Aušros Vartų koplyčioje
19.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje jaunimui ir Lietuvos išeivijai. Vysk. A. Poniškaitis

-- 22.00 Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje iki 6.00 val. ryto (tiesioginė Marijos radijo transliacija) --

Lapkričio 16 d., šeštadienis. MOTINA GAILESTINGOJI
Ignalinos dekanatas

-- 6.00 Keturiasdešimties valandų Švč. Sakramento adoracijos pradžia Šv. Teresės Bažnyčios kriptoje. Adoracija tęsis iki sekmadienio 22 val. --

8.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. V. Kudriašov
9.00 Novena Aušros Vartų koplyčioje
9.30 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje
10.30 Malda už kunigus Šv. Teresės bažnyčioje
11.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje (tiesioginė Marijos radijo transliacija). Mons. E. Rydzikas
15.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje mokytojams. Vysk. A. Poniškaitis
15.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje vokiečių kalba. Kun. H. F. Fischer CO
18.30 Rožinis Aušros Vartų koplyčioje
19.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje ateitininkams. Vysk. G. Grušas

Lapkričio 17 d., sekmadienis, pagrindinė Atlaidų diena. KARALIENĖ TAIKOS
Vilniaus dekanatas

-- Keturiasdešimties valandų Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės bažnyčios kriptoje --

8.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. Kun. Prof. K. Meilius
9.00 Novena Aušros Vartų koplyčioje
10.30 Malda už kunigus Šv. Teresės bažnyčioje
11.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje. (tiesioginė Marijos radijo transliacija). Lietuvos vyskupai
15.00 Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje anglų kalba. Kun. J. F. Peternal
18.30 Rožinis Aušros Vartų koplyčioje
19.00 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje. Mons. R. Šalaševičius

-- 22.00 Keturiasdešimties valandų Švč. Sakramento adoracijos pabaiga Šv. Teresės bažnyčios kriptoje --Šaltinis:  www.ausrosvartai.lt, Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos tarnyba
Parengė katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt