Rugsėjo 17–18 d. Vilniuje vyks Ypatingojo gailestingumo jubiliejui skirti renginiai
Rugsėjo 12–14 d. Vilniuje vyks Europoje dirbančių lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas
Rugsėjo 10–11 d. Jaunimo diena Šiluvoje
Rugsėjo 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugpjūčio 28 d. Piligrimų eisenos į Šiluvą. Tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena
Rugsėjo 1—8 d. TRAKŲ DIEVO MOTINOS — Lietuvos Globėjos atlaidai
Joanitai kviečia: Bėk ir atstatyk mano bažnyčią!
Betzatos bendruomenė ieško asistentų
Rugsėjį Šiauliuose atsidaro jėzuitų mokykla
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Rugpjūčio 20 d. Dievo tarno Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadoryse
Rugpjūčio 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Rugpjūčio 7 d. Kaišiadorių katedroje Kristaus Atsimainymo – titulo šventė ir katedros konsekracijos 80-metis
Rugpjūčio 13–15 d. Didieji ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) atlaidai KREKENAVOJE
Informacija chorų vadovams dėl registracijos giedoti ŠILINIŲ atlaiduose (iki rugpjūčio 20 d.)
Rugsėjo 7–15 d. Švč. M. MARIJOS GIMIMO atlaidai ŠILUVOJE
„Marijos radijo“ transliacijos iš Pasaulio jaunimo dienų Krokuvoje (liepos 26–31 d.)
Liepos 30–31 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI
Rugsėjo 9–11 d. Tarptautinis piligriminis žygis „KRYŽIŲ KALNAS – ŠILUVA“
Liepos 16—17 d. MARIOLOGINIS KONGRESAS Marijampolėje
Liepos 10—17 d. Pal. Jurgio MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju MINĖJIMAS ir ATLAIDAI Marijampolėje
Liepos 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 1–12 d. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Birželio 20–24 d. Kauno arkivyskupijos 90 m. jubiliejaus programa
Birželio 26 d. Dievo Gailastingumo koplyčios Šiaulių katedroje pašventinimas
Birželio 26 d. kviečiame į atlaidus diecezinėje Kryžių šventovėje
Liepos 2–5 d. VII-asis tarptautinis sakralinės muzikos chorų festivalis-konkursas „Laudate Dominum“ Vilniuje ir Trakuose
STOVYKLOS IR REKOLEKCIJOS rugpjūtį
Birželio 10 d. Kauno arkivyskupijos jaunimo šventė „PAJUDAM VASARA“ Santakos parke
Birželio 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 27–29 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla kviečia į rekolekcijų savaitgalį Vilniuje
Gegužės 29 d. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmių (Devintinių) šv. Mišios ir procesija KAUNE
Gegužės 29 d. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmių (Devintinių) šv. Mišios ir procesija VILNIUJE
Birželio 3–4 d. renginiai Žemaitijoje, skirti paminėti Vytauto Mačernio 95-metį JPG
Gegužės 24 d. Prof. kun. Romualdo Dulskio knygos „Ekumeninė krikščionybė. Dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje“ pristatymas Kaune
Gegužės 21 d. Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Adoracija ir gailestingumas“ Kauno arkikatedroje
Geguzes 21 d. Atvirų durų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje – padėka Dievui už Kauno ganytojų kunigystės ir vyskupystės jubiliejus
Gegužės 13 ir 14 d. renginiai su misionieriumi Marcin Zieliński iš Lenkijos Kaune
Gegužės 13–15 d. SEKMINIŲ ATLAIDAI Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 15 d. Jaunimo Sekminės Vilniuje su misionieriumi iš Lenkijos Marcin Zieliński
Gegužės 26 d. Panevėžyje diskusija apie senatvę Biblijoje su teol. prof. iš Ispanijos Dolores Aleixandre
Gegužės 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 7 d. Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Gegužės 7 d. kviečiame į Šv. Mišias prisimenant kun. Juozą Zdebskį ir memorialinės ekspozicijos jo garbei atidarymą
Balandžio 23 d. Kunigų seminarijos Kaune 150 metų jubiliejus. Seminarijos bažnyčioje atidaroma senųjų fotografijų paroda „Praeities atspindžiai“
Balandžio 24 d., sekmadienį, švenčiame Gyvybės dieną. Renginiai vyskupijose (pildoma)
Balandžio 24 d., sekmadienį, Vilniuje bus apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojai
Balandžio 20 d. Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO knygos „Taip, laimingas“ (2016) pristatymas Kaune
Balandžio 21 d. VU TSPMI, balandžio 22 d. LKMA vyks prof. Pauliaus Subačiaus monografijos „Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai 1988-2013“ aptarimai
Balandžio 28 d. Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos Caritas kviečia į konferenciją Kaune „Naujos prekybos žmonėmis formos Lietuvoje: Bažnyčios ir jos bendradarbių atsakas“ (registracija iki balandžio 25 d.) PDF
Gegužės 3–4 d.Tarptautinė mokslinė konferencija „Šeima ir bendrasis gėris“ Vilniaus Universitete
Gegužės 4–8 d. Tarptautinė lyderystės konferencija „Misionieriaus apsisprendimas“ Kaune
Gegužės 5–25 d. vidinio išgydymo rekolekcijų su misionieriumi filosof. prof. kun. James Mariakumar SVD (Indija) tvarkaraščiai Žemaitijoje
Balandžio 16 d. Vilniaus kunigų seminarija kviečia į tarptautinę konferenciją skirtą Gailestingumo Jubiliejui paminėti „Aš noriu gailestingumo, o ne aukos (Mt 9,13)“
Balandžio 17 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Šventoji Dvasia – nužengęs Dievo Gailestingumas “
Kovo 25 – balandžio 3 d. DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
Balandžio 3 d. Gailestingumo piligrimystė šeimoms Klaipėdoje
Balandžio 3 d. Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukakties minėjimas
Balandžio 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 6–8 d. Nacionalinis GAILESTINGUMO KONGRESAS Vilniuje
Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIO PROCESIJOS miestuose
Didžiojo VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENIO (Velykų) pamaldų tvarkaraščiai miestų ir kitose parapijose (pildoma)
Balandžio 1–3 d. Karmelitų rekolekcijos apie Dievo gailestingumą Šiauliuose
Kovo 18 d. Renginys „Dievui ir Tėvynei: mons. Alfonso Svarinsko idealai ir šiandienos Lietuva“ Kaune
Kovo 19-ąją – Kaišiadorių vyskupijos globėjo diena
Kovo 3–4 d. Šv. Kazimiero – Lietuvos ir viso pasaulio jaunimo globėjo šventė Vilniaus arkikatedroje
Kovo 4 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Kovo 7 d. Klaipėdoje vidinio išgydymo vakaras su Myriam Fourchaud (Prancūzija) JPG
Kovo 4–5 d. „24 valandos Viešpačiui“ Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje
Kovo 11 d. Savaitgalis vaikinams „Kitoks laikas. Misija – laisvė“ Kaune
Kovo 18 d. Savaitgalis merginoms „Kitoks laikas“ Kulautuvoje
Kovo 14 – balandžio 15 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose PDF
Po Atvelykio Gyvenimo ir tikėjimo institutas tęsia naują kursą „Septyni didieji kaltinimai Bažnyčiai“ Kaune (būtina registracija)
Vasario 16 d. ateitininkai kviečia į tradicinį Ateitininkų Federacijos labdaros pokylį, skirtą Valstybės atkūrimo dienai
Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena. Pamaldos už ligonius vyskupijose
Šv. Valentino dieną – panaudok bilietą KITAIP! Nemokamos ekskursijos Kaune
Naktį iš vasario 12-osios į 13-ąją dieną Švč. Sakramento eucharistinė adoracija Šiauliuose atsiteisimo intencija
G7 (Septyni susitikimai gavėnios metu) Marijampolėje
Vasario 5 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
Vasario 14 d. Konferencija „Pal. Mykolas Sopočka – Kunigas pagal Jėzaus širdį“ Vilniuje
Vasario 12–14 d. savaitgalis „Ateik, būk mano šviesa“ Kaune 30–45 metų žmonėms, trokštiems sukurti krikščionišką šeimą ir norintiems pabūti bendraminčių būryje
Vasario 15 d. Juodšiliuose vyks bažnyčios konsekracijos ir Palaimintojo Mykolo Sopočkos titulo suteikimo iškilmės
Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo švente baigiasi Pašvęstojo gyvenimo metai. Pašvęstųjų jubiliejus vyskupijose
Vasario 5 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Bendrystė ir tarnystė. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą“ Telšiuose JPG
Vasario 21 d. filmo „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“ (2016) premjera Vilniuje
Vasario 26–28 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Sausio 23 d. Lietuvos broliai ir seserys vienuoliai Kretingoje užbaigs Pašvęstojo gyvenimo metus JPG
2016 m. Ekumeninių pamaldų tvarkaraštis vyskupijose (pildomas)
Sausio 27 d. Vilniuje „Kataliko balsas“ kviečia į diskusiją „Fundamentalizmas: religijos ar visuomenės liga?“ PDF
Sausio 27 d. Marijampolėje pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos V suvažiavimas PDF
Sausio 29–31 d. Pašaukimo rekolekcijos jaunimui Krikštėnuose DOC
Sausio 29 d. Panevėžio vyskupijos vienuolijos Pašvęstojo gyvenimo metų užbaigimo proga nuoširdžiai kviečia jaunimą į susitikimą „Ateikite ir pamatysite“ (vakarinė-naktinė programa vienuolynuose Panevėžyje) JPG
Sausio 31 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Jėzus – Tėvo gailestingumo veidas“
Mokinių Vaizdo darbų ir reklaminių klipų konkursas „Atrask gailestingumą“ kviečia pradėti kūrybą (pabaiga kovo 25 d.)
Sausio 17 d. Migrantų ir pabėgėlių diena. Specialūs renginiai vyskupijose
SAUSIO 13-ąją – MARIJOS diena Šiluvoje. Malda už Tėvynę Lietuvą, jos laisvės gynėjus
Kovo 11 d. Vidinio išgydymo vakarai Kaune su misionieriais iš Lenkijos
Vasario 14 d. Valentino diena KITAIP „Meilės nuotykis 3x77“ Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt