Rugsėjo 7–15 d. ŠILINĖS – didieji ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai Šiluvoje. PROGRAMA
Liepos 31 d. Gyvojo Rožinio kongresas Panemunėlyje
Liepos 31 d. Šv. Ignaco šventė Šiauliuose
Rugpjūčio 14–22 d. Didieji ŽOLINĖS atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 14–22 d. ŽOLINĖS atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Kaip patekti į Šv. Kazimiero knygyną Kaune (Vilniaus g. 3)
Liepos 24–25 d. KRYŽIŲ KALNO atlaidai
Liepos 10–18 d. Jurgio MATULAIČIO paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖS bazilikoje
Liepos 18 d. Krekenavos mažosios bazilikos altoriaus konsekracijos iškilmė
Liepos 11 d. Šv. Martenų šeimos relikvijų sutikimas Krekenavoje
Liepos 7 d. – rugpjūčio 4 d., penktasis tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis. Koncertai kiekvieną trečiadienį, 19 val.
Liepos 1–12 d. Didieji ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Birželio 24 – liepos 25 d. Kauno arkivyskupas kviečia į MALDOS MĖNESĮ UŽ PAŠAUKIMUS
Birželio 21–24 d. Kauno arkivyskupija kviečia patirti susitikimų džiaugsmą rengiantis švęsti dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę
Birželio 18–19 d. Paskaitų – koncertų ciklas „Kantičkos lietuviškos“ Šiauliuose ir Kurtuvėnuose
Birželio 27 d. Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Kryžių šventovėje 2021 (programa Šeimos metams)
Birželio 18 d. Ekskursija kun. A. Lipniūno keliais po Vilnių
Birželio 10 d. Kunigo Jono JURAIČIO 95-osioms gimimo metinėms: atsiminimų knygos nuotolinis pristatymas
Rugpjūčio mėn. Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone
Birželio 11 d. Tarptautinė mokslinė konferencija ŠILUVOJE apie keliavimo ir keliautojų kaitą XXI a.
Birželio 14 d. Kankinio kun. Alfonso Lipniūno beatifikacinės bylos uždarymas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Birželio 13–14 d. Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadoryse
Birželio 26 d. Šv. Juozapo metų renginys Leliūnų parapijoje
PILGRIMYSTĖS LIETUVOJE (+maršrutai)
Birželio 1 d. Telšių vyskupijos Globėjo diena
2021 m. KRIKŠČIONIŠKOS VASAROS STOVYKLOS
Gegužės 22 d. vakarą Šiluvoje bus švenčiama SEKMINIŲ vigilija
Gegužės 20–23 d. Sekminių VILNIAUS KALVARIJOSE programa
Gegužės 8 d. Nuotolinis pokalbis iš Šiluvos „Odė džiaugsmui“ su kunigu Artūru Kazlausku
Gegužės 7 d. Kunigo dr. Arvydo Petro ŽYGO (1958–2000–2011) 10-ųjų mirties metinių paminėjimas Kaune
Gegužės 8 d. nuotolinė Atsinaujinimo diena „Šv. Juozapas universitete“ akademinei bendruomenei
Gegužės 14–15 d. Katedros varpinė kviečia švęsti gimtadienį
Gegužės 15 d. Pašaukimų žygis vyrams su jėzuitais (išankstinė registracija)
Gegužinės pamaldos Rožinio slėpinių kelio koplyčioje Guronyse
Gegužės 1 d. Nuotolinis pokalbis „Kelias į susitikimą“ su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu (ciklas „MARIJA – DIDŽIOJI PILIGRIMĖ“)
Gegužės šeštadieniais Šiluva kviečia į pokalbių ciklą „Marija – didžioji piligrimė“
Balandžio 24 d. – Pasaulinei gyvybės dienai startuoja projektas Piligriminis Kaunas
Balandžio 28 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia į nuotolinį seminarą „Kaip atrasti savo pašaukimą?“
Nuo balandžio 20 d. Bažnytinio paveldo muziejuje ir Vilniaus paveikslų galerijoje atidaroma paroda „Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų"
Balandžio 22 d. Pasaulinei gyvybės dienai skirta nuotolinė mokslinė konferencija „Moters teisė žinoti“ (VDU)
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras kviečia dalyvauti konkurse, skirtame „Šeima – Amoris laetitia“ metams
Balandžio 11 d. Atsinaujinimo diena iš Kauno „Malonės srovė“ (nuotoliniu būdu)
Balandžio 19–24 d. – PAŠAUKIMŲ VAKARAI – nuotoliniai pokalbiai su įdomiais žmonėmis
Kviečiame į virtualųjį Kryžiaus kelią Šiluvoje
Didžiosios savaitės, Šv. Velykų, Dievo Gailestingumo sekmadienio pamaldų tvarka ŠIAULIŲ vyskupijos bažnyčiose
Balandžio 4–11 d. DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
Jaunimas kviečia: kasdien iki Gavėnios pabaigos apmąstykime po vieną Kryžiaus kelio stotį
Kovo 28 d. Kauno arkikatedroje – J. Haydno „„Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai ant kryžiaus“ (vyks ir tiesioginė transliacija)
Artėjantis Velykų Tridienis – su karantino ribojimais bei transliacijomis (tradicinį Kryžiaus kelią Kaune keičia vaizdo mąstymai)
Kovo 24 d. Švenčiant Šventojo Juozapo metus Lietuvos vyskupai kviečia visus vyrus katalikus melstis ir pasninkauti už Lietuvos šeimas
KVIETIMAS įsipareigoti Maldos skydui intencija už šeimą – namų bažnyčią, valstybės bei visuomenės pagrindą (2021 m. kovo 19 d. – 2022 m. birželio 26 d.) 2021 m. kovo 19–2022 m. birželio 26 dienomis
Kovo 22–27 d. Gavėnios rekolekcijos el. paštu su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ „Pranašai mūsų dienomis“ (registracija iki kovo 21 d.)
Kovo 19 d. 19 val. virtualus „Šeima – Amoris laetitia“ metų atidarymas „MEILĖ GYVUOJA GRETA NETOBULUMO“ (LŠC)
„24 val. Viešpačiui“ – kovo 12–13 d. Vilniaus katedroje
„24 valandos Viešpačiui“ – kovo 12–13 d. Kaune ir Šiluvoje
Kovo 11–19 d. Kauno kunigų seminarija kviečia į maldos akciją „Šv. Juozapai, užaugink mus kaip Kristų!“
Kovo 11–19 d. Devyndienis prašant šv. Juozapo užtarimo už mūsų Lietuvą, Bažnyčią ir šeimas
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro iniciatyva karantino metu – klausk kun. Vytauto
Kauno kunigų seminarija kviečia į Šventojo Rašto skaitymus sekmadienių vakarais
„Auginkime tikėjimą“ – Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ kvietimas ruošiantis šv. Velykoms
Kovo 6 d. virtuali Šv. Kazimiero diena jaunimui
Kovo 1–7 d. Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, atlaidai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Katalikų maldos grandinė už mirusiuosius nuo COVID-19 Europoje: Lietuvoje bus bus meldžiamasi šį šeštadienį, kovo 6 d.
Nuotolinių susitikimų ciklas „Šv. Juozapo paslaptis“ su vertimu į lietuvių k. (youtube)
Vasario 16-ąją Kauno arkikatedroje bus galima aplankyti Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus kriptą 220-ųjų gimimo metinių proga
Kanizijaus kelias – virtuali piligrimystė su jėzuitais: nuo vasario 12 d. ir programėlė „Keliauk su jėzuitais”
Vasario 11 d. pradedamas nuotolinis 5 paskaitų ciklas apie Penkiaknygę (anglų k. su vertimu į lietuvių)
Bažnytinio paveldo muziejus pradėjo virtualias paskaitas apie paveldą ir žmones
Artėjant Pasaulinei ligonių dienai – vasario 10 d. nuotolinė konferencija „KLINIKINĖ PASTORACIJA: pandemijos iššūkiai ir galimybė“ (vyksta registracija) PDF
Atnaujintoje Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje vėl vyksta Eucharistijos adoracija
Respublikinis krikščioniškos sakralinės muzikos konkursas „Garbė Visagaliui“ (paraiškas ir YouTube vaizdo įrašų nuorodas siųsti iki kovo 25 dienos)
Vasario 8 d. Pasaulinė maldos prieš prekybą žmonėmis diena. Lietuvos Caritas renginys ir šv. Mišios bus transliuojamos internetu
Karantinui užsitęsus Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į nuotolines programas
Sausio 29 d. Ligonių diena Šiluvoje (dalyvavimas per transliaciją). Pradedama nauja kultūrinė programa „Šiluvos menas gydo“
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje. Kviečiame į virtualų dalyvavimą ir palaikyti tiesioginę transliaciją
Sausio 31 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dangus ir žemė praeis, bet DIEVO ŽODIS NEPRAEIS“ (nuotoliniu būdu)
Vilniaus arkikatedra bazilika penktąjį kartą skelbia šv. Kazimiero statulėlės konkursą
Sausio 23-iąją DIEVO ŽODŽIO sekmadienio VIGILIJOJE bus perskaityta visa Evangelija pagal Morkų (naujas LBD vertimas). Transliacija nuo 18 val.
Iki vasario 28 d. vyksta Lietuvos gyventojų surašymas. KVIEČIAME internetu užpildyti anketą (tik 4 klausimai) ir nurodyti savo išpažįstamą tikėjimą
Vilniaus parapijos ir bendruomenės kviečia į Alfa kursus
Sausio 18–25 d. Chemin Neuf bendruomenė kviečia drauge švęsti ekumeninę savaitę
Sausio 13 d. MARIJOS DIENĄ Šiluvoje švenčiame dalyvaudami tiesioginėse transliacijose
Sausio 15–17 d. Tarptautinė konferencija „Į ateitį su Jonu Pauliumi II“ internete (būtina registracija)
Sausio 10 d. ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMŲ ŠVENTĖ (tiesioginė transliacija iš Šiaulių katedros)
LKMA Mažoji akademija kviečia į 2021 m. pavasario kursus
Birštono sakralinis muziejus kviečia aplankyti virtualią parodą „Gloria Deo“
Gruodžio 27 – sausio 1d. Malda už taiką ir jaunimą jungsimės su Europos jaunimo susitikimu Taizé
Kauno bažnyčios atviros ir kunigai budi karantino laiku (PDF tvarkaraštis)
Kalėdų laiko šv. Mišių transliacijos Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišių tiesioginės transliacijos iš Telšių katedros
Kalėdų laiko šv. Mišių transliacijos iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių
Kalėdų laikotarpio šv. Mišių transliacijos iš Kauno arkivyskupijos bažnyčių
Gruodžio 11–12, 18–19 d. Advento kelionės vakarai online su broliais pranciškonais ir Angele Joknyte (būtina registracija)
Šiluvos šventovė kviečia įteikti kalėdinę maldos dovaną artimui
Rarotų šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje. 2020 m. Adventas
Lapkričio 22 d., 15 val. maldos ir atgailos akcija „100 metų nuo aborto legalizavimo“. Kviečiame melstis su Marijos radiju ar asmeniškai
Lapkričio 11 d. 16:30 virtualus renginys „Vargšui ištiesk ranką“ (Sir 7, 32) (Lietuvos Caritas skiria Vargstančiųjų dienai)
Lapkričio 7 d. nuo 16 val. iš Rokiškio kultūros centro bus tiesiogiai transliuojamas 19-asis šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS!
Lapkričio 14–22 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt