Balandžio 4–11 d. DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
Jaunimas kviečia: kasdien iki Gavėnios pabaigos apmąstykime po vieną Kryžiaus kelio stotį
Kovo 28 d. Kauno arkikatedroje – J. Haydno „„Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai ant kryžiaus“ (vyks ir tiesioginė transliacija)
Artėjantis Velykų Tridienis – su karantino ribojimais bei transliacijomis (tradicinį Kryžiaus kelią Kaune keičia vaizdo mąstymai)
Kovo 24 d. Švenčiant Šventojo Juozapo metus Lietuvos vyskupai kviečia visus vyrus katalikus melstis ir pasninkauti už Lietuvos šeimas
KVIETIMAS įsipareigoti Maldos skydui intencija už šeimą – namų bažnyčią, valstybės bei visuomenės pagrindą (2021 m. kovo 19 d. – 2022 m. birželio 26 d.) 2021 m. kovo 19–2022 m. birželio 26 dienomis
Kovo 22–27 d. Gavėnios rekolekcijos el. paštu su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ „Pranašai mūsų dienomis“ (registracija iki kovo 21 d.)
Kovo 19 d. 19 val. virtualus „Šeima – Amoris laetitia“ metų atidarymas „MEILĖ GYVUOJA GRETA NETOBULUMO“ (LŠC)
„24 val. Viešpačiui“ – kovo 12–13 d. Vilniaus katedroje
„24 valandos Viešpačiui“ – kovo 12–13 d. Kaune ir Šiluvoje
Kovo 11–19 d. Kauno kunigų seminarija kviečia į maldos akciją „Šv. Juozapai, užaugink mus kaip Kristų!“
Kovo 11–19 d. Devyndienis prašant šv. Juozapo užtarimo už mūsų Lietuvą, Bažnyčią ir šeimas
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro iniciatyva karantino metu – klausk kun. Vytauto
Kauno kunigų seminarija kviečia į Šventojo Rašto skaitymus sekmadienių vakarais
„Auginkime tikėjimą“ – Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ kvietimas ruošiantis šv. Velykoms
Kovo 6 d. virtuali Šv. Kazimiero diena jaunimui
Kovo 1–7 d. Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, atlaidai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Katalikų maldos grandinė už mirusiuosius nuo COVID-19 Europoje: Lietuvoje bus bus meldžiamasi šį šeštadienį, kovo 6 d.
Nuotolinių susitikimų ciklas „Šv. Juozapo paslaptis“ su vertimu į lietuvių k. (youtube)
Vasario 16-ąją Kauno arkikatedroje bus galima aplankyti Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus kriptą 220-ųjų gimimo metinių proga
Kanizijaus kelias – virtuali piligrimystė su jėzuitais: nuo vasario 12 d. ir programėlė „Keliauk su jėzuitais”
Vasario 11 d. pradedamas nuotolinis 5 paskaitų ciklas apie Penkiaknygę (anglų k. su vertimu į lietuvių)
Bažnytinio paveldo muziejus pradėjo virtualias paskaitas apie paveldą ir žmones
Artėjant Pasaulinei ligonių dienai – vasario 10 d. nuotolinė konferencija „KLINIKINĖ PASTORACIJA: pandemijos iššūkiai ir galimybė“ (vyksta registracija) PDF
Atnaujintoje Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje vėl vyksta Eucharistijos adoracija
Respublikinis krikščioniškos sakralinės muzikos konkursas „Garbė Visagaliui“ (paraiškas ir YouTube vaizdo įrašų nuorodas siųsti iki kovo 25 dienos)
Vasario 8 d. Pasaulinė maldos prieš prekybą žmonėmis diena. Lietuvos Caritas renginys ir šv. Mišios bus transliuojamos internetu
Karantinui užsitęsus Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į nuotolines programas
Sausio 29 d. Ligonių diena Šiluvoje (dalyvavimas per transliaciją). Pradedama nauja kultūrinė programa „Šiluvos menas gydo“
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje. Kviečiame į virtualų dalyvavimą ir palaikyti tiesioginę transliaciją
Sausio 31 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dangus ir žemė praeis, bet DIEVO ŽODIS NEPRAEIS“ (nuotoliniu būdu)
Vilniaus arkikatedra bazilika penktąjį kartą skelbia šv. Kazimiero statulėlės konkursą
Sausio 23-iąją DIEVO ŽODŽIO sekmadienio VIGILIJOJE bus perskaityta visa Evangelija pagal Morkų (naujas LBD vertimas). Transliacija nuo 18 val.
Iki vasario 28 d. vyksta Lietuvos gyventojų surašymas. KVIEČIAME internetu užpildyti anketą (tik 4 klausimai) ir nurodyti savo išpažįstamą tikėjimą
Vilniaus parapijos ir bendruomenės kviečia į Alfa kursus
Sausio 18–25 d. Chemin Neuf bendruomenė kviečia drauge švęsti ekumeninę savaitę
Sausio 13 d. MARIJOS DIENĄ Šiluvoje švenčiame dalyvaudami tiesioginėse transliacijose
Sausio 15–17 d. Tarptautinė konferencija „Į ateitį su Jonu Pauliumi II“ internete (būtina registracija)
Sausio 10 d. ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMŲ ŠVENTĖ (tiesioginė transliacija iš Šiaulių katedros)
LKMA Mažoji akademija kviečia į 2021 m. pavasario kursus
Birštono sakralinis muziejus kviečia aplankyti virtualią parodą „Gloria Deo“
Gruodžio 27 – sausio 1d. Malda už taiką ir jaunimą jungsimės su Europos jaunimo susitikimu Taizé
Kauno bažnyčios atviros ir kunigai budi karantino laiku (PDF tvarkaraštis)
Kalėdų laiko šv. Mišių transliacijos Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišių tiesioginės transliacijos iš Telšių katedros
Kalėdų laiko šv. Mišių transliacijos iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių
Kalėdų laikotarpio šv. Mišių transliacijos iš Kauno arkivyskupijos bažnyčių
Gruodžio 11–12, 18–19 d. Advento kelionės vakarai online su broliais pranciškonais ir Angele Joknyte (būtina registracija)
Šiluvos šventovė kviečia įteikti kalėdinę maldos dovaną artimui
Rarotų šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje. 2020 m. Adventas
Lapkričio 22 d., 15 val. maldos ir atgailos akcija „100 metų nuo aborto legalizavimo“. Kviečiame melstis su Marijos radiju ar asmeniškai
Lapkričio 11 d. 16:30 virtualus renginys „Vargšui ištiesk ranką“ (Sir 7, 32) (Lietuvos Caritas skiria Vargstančiųjų dienai)
Lapkričio 7 d. nuo 16 val. iš Rokiškio kultūros centro bus tiesiogiai transliuojamas 19-asis šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS!
Lapkričio 14–22 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje
Spalio 30 d.Vilniuje įvyks mokslinė-praktinė konferencija „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje: galimybės ir problemos“
Nuo spalio 22 d. nauja paroda Bažnytinio meno muziejuje: „Pamokslininkai, stebukladariai ir architektas. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių šventųjų atvaizdai“
PRENUMERUOKIME Kauno arkivyskupijos YouTube kanalo naujienas. Dar 500 prenumeratų leistų transliuoti spalio 22 d. iškilmes arkikatedroje!
Spalio 22 d. tarpreliginis forumas-diskusija Vilniaus Universitete „COVID-19 – iššūkis ar galimybė? Ką galvoja trys Abraomo religijos?“
Spalio 22 d. Pokalbis su bernardinai.lt bendradarbiais Kaune „Viltinga žiniasklaida neramiame pasaulyje“ PDF
Spalio 22 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupui Kęstučiui KĖVALUI bus įteiktas palijus
Spalio 18 d. Atsinaujinimo diena Kaune „MEILĖS DŽIAUGSMAS / Amoris laetitia“
Spalio 3–5 d. vyks pasaulinė Dievo Gailestingumo konferencija – anglų kalba (registracija nuotoliniam dalyvavimui nemokama)
Rugsėjo 25 d. LIGONIŲ diena Šiluvoje tik dalyvaujant tiesioginėse transliacijose
Rugsėjo 27 d. Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 65-ųjų mirties metinių paminėjimas Šėtoje
Dėl Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčios remonto darbų laikinai nevyks Švč. Sakramento adoracija
Spalio 2 d. VDU KTF kviečia į Tarptautinę konferenciją, skirtą popiežiaus Jono Pauliaus 100-mečiui paminėti, „Moters pašaukimas ir orumas”
LKMA Mažoji akademija kviečia į 2020 m. rudens kursus
Rugsėjo 18 d. Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje konferencija „Šv. Popiežius Jonas Paulius II – epochos žmogus“
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia tyrinėti ir atrasti Vilniaus vienuolynų paslaptis
Rugsėjo 4–13 d. Dievo Gailestingumo vainikėlio šventė Vilniuje
Rugsėjo 5 d. Jaunimo piligriminis žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai
Rugsėjo 4 d. Tarptautinė mokslinė konferencija skirta kun. Alfonsui Lipniūnui Panevėžyje
Rugpjūčio 30 d. PADĖKOS UŽ LAISVĘ diena Šiluvoje. Piligrimų eisenos
Rugsėjo 1–8 d. Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai
Rugsėjo 5 d. Piligriminis vyrų žygis Kryžių kalnas – Šiluva
Rugsėjo 12 d. Tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Rugpjūčio 23 d. Kauno arkikatedroje melsimės už kardinolą Vincentą SLADKEVIČIŲ ir už laisvės keliu einančias tautas; vyks tiesioginė šv. Mišių transliacija
Rugpjūčio 20, 23 d. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100-čio sukakties minėjimas Kaišiadorių vyskupijoje
2020 m. didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų (ŠILINIŲ) programa
Rugpjūčio 14–21 d. Žolinės atlaidai KREKENAVOJE
Rugpjūčio 14–22 d. Žolinės atlaidai PIVAŠIŪNUOSE
Liepos 20–26 d. pirmąkart Šiluvoje – palapinių šventė „Mano siela šlovina Viešpatį“
Teatro bienalė Šiluvoje: leiskimės į meno piligrimystę (2020 07 11–12 11)
Liepos 25–26 d. Kryžių kalno atlaidai
Liepos 26 d. Alvito Šv. Onos bažnyčios konsekravimo iškilmės
Informacija norintiems giedoti 2020 m. Šiluvos atlaiduose (rugsėjo 7–15 d.)
Liepos 5 d. Diakono Ginto Petkevičiaus kunigystės šventimai Kaišiadorių katedroje
Liepos 11 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO paskelbimo palaimintuoju minėjimo vigilija
Birželio 29 d. Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS įžengimas į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą
Birželio 21 d. Padėkos šv. Mišios už vyskupo dr. Algirdo JUREVIČIAUS tarnystę Kauno arkikatedroje
Ketvirtadieniais visą vasarą Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje vyks vidurdienio vargonų muzikos koncertai
Birželio 24 d. Arkivyskupo metropolito Kęstučio KĖVALO sutikimas Kauno arkikatedroje bazilikoje
Birželio 27 d. Diakono Normundo Figurino kunigystės šventimai Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Birželio 29 d. Diakono Tautvydo Kapcevičiaus kunigystės šventimai Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje
Liepos 1–12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Liepos 5–12 d. Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai Marijampolės bazilikoje
Birželio 13–14 d. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio šventė Kaišiadoryse
Birželio 10 d. Interaktyvus Gabrielius E. Klimenka knygos „Pakopa po pakopos“ pristatymas Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios laiptų
Malda su popiežiumi iš Aušros Vartų ir Trakų bazilikos Sekminių išvakarėse
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt