Gegužės 29 d. Ligonių diena Šiluvoje – dalyvaujant tik tiesioginėse transliacijose
Birželio šeštadieniais: Vasaros keliais į Šiluvą! Gyva piligrimystė vyrams, moterims, šeimoms, jaunimui ar tiesiog... draugams
Gegužės 23 d. MERGELĖ MARIJA – ŠVIESOS IR VILTIES NEŠĖJA. Nuotolinis pokalbis apie Mariją – Bažnyčios Motiną
„ATĖJUS SEKMINIŲ DIENAI...“ - ar būsi pasiruošęs? Išankstinė registracija iki gegužės 21 d. (9 dienų kelionė į Sekmines)
Gegužės 23 d. Diakono ir kunigystės šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
Nuo gegužės 17 d. Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras kviečia dalyvauti Šviesos kelyje
Gegužės 19 d. Dokumentinis filmas apie Joną Paulių II per LRT televiziją
Gegužės 13 d. MARIJOS diena ŠILUVOJE. Svarbi informacija piligrimams
Gegužės 9 d. Nuotolinių pokalbių cikle iš Šiluvos – pokalbis apie Mergelės Marijos žemiškąjį gyvenimą
Gegužės šeštadienių vakarais 20 val. – nuotolinių pokalbių apie Mergelę Mariją ciklas
Gegužės 5 d. Jaunimo kūrybos vakaras internetu vienijantis su akcija ŠVIESOS ŽEMĖLAPIS
Balandžio 27 – gegužės 3 d. Maldos už pašaukimus savaitė
Gegužės 2–3 d. Ypatinga programa ŠILUVOJE MOTINOS dienai: Dievo Motina – vilties ir šviesos nešėja (tiesioginės transliacijos)
Balandžio 26 d. PASAULINĘ GYVYBĖS dieną dėkokime Dievui už gyvybę ir gyvenimą
PASAULINEI GYVYBĖS DIENAI artėjant: Šeimos centro ir „Pažink save“ programos virtuali programa (balandžio 20–26 d.)
Balandžio 19 d. (Atvelykis) – Atsinaujinimo diena KITAIP – nuotoliniu būdu
Balandžio 18 d. Nuotolinė konferencija akademinei bendruomenei: TARP APOKALIPSĖS IR GAILESTINGUMO
Balandžio 19 d. Jubiliejinis Dievo Gailestingumo sekmadienis. 12.30 Šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (tiesioginė transliacija per LRT Plius ir Marijos radiją)
Antrąją šv. Velykų dieną dalyvaukime maldoje iš Šiluvos – už pandemijos paliestuosius bei maldos ir paramos akcijos „Šviesos žemėlapis“ dalyvius
ŠIAULIŲ VYSKUPIJA: pradedamos tiesioginės pamaldų transliacijos iš Šiaulių katedros (YouTube)
VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA: Didžiojo Tridienio ir Velykų Šv. Mišių transliacijos iš vyskupijos parapijų
Didįjį penktadienį 15.00 Kryžiaus kelias jaunimui nuotoliniu būdu
PANEVĖŽIO VYSKUPIJA: Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldų transliacijos laikas
Antrąją šv. Velykų dieną – MARIJOS dienos pamaldų transliacijos iš Šiluvos. Akcijos ŠVIESOS ŽEMĖLAPIS kulminacija
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA: Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų transliacijos
Bernardinai.lt kviečia: #VERBOSNAMIE
„Didžiosios savaitės laiškai“ atkeliaus į el. pašto dėželę: registruokimės!
TELŠIŲ VYSKUPIJA: Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir Velykų Tridienio pamaldos iš Telšių katedros tiesiogiai
Šv. Mišių transliacijos iš Vilkaviškio vyskupijos parapijų balandžio 5 d. Kristaus kančios (Verbų) sekmadienį
KAUNO ARKIVYSKUPIJA: Kaip švęsime 2020-ųjų Didįjį Tridienį ir šv. Velykas
Sujunkime širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA: Didžiosios savaitės ir Velykų šventimas pandemijos laiku
Antradienį 13 val. skambant katedrų varpams Lietuvos žmonės kviečiami jungtis į maldą už mirusius nuo Covid-19 ligos Italijoje ir gedinčius jų artimuosius
Penktadienį, kovo 27 d. 19 val. popiežius Pranciškus iš Šv. Petro aikštės Vatikane tikintiesiems suteiks ypatingąjį palaiminimą Miestui ir pasauliui (Urbi et Orbi).
Nuo kovo 30 d. nauja grupė nepatekusiems: Gavėnios rekolekcijos internetu (7 dienų šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratyboms)
Kovo 27 d. Iš Ligonių dienos Šiluvoje – tiesioginės Mišių transliacijos
Kauno arkivyskupijos Caritas ir Jaunimo centras kviečia registruotis pagalbos savanorystei pandemijos metu Kaune (rezervinis sąrašas)
Laikini Vilkaviškio vyskupijos įstaigų darbo pobūdžio pakeitimai karantino metu
Nuo kovo 23 d. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS internetu su arkiv. Lionginu Virbalu (septynių dienų šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos)
Kauno m. bažnyčių ir kunigų budėjimo laikas epidemijos metu
Švęskime Šv. Juozapo atlaidus virtualiai (tiesioginė transliacija iš Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčios 18 val.)
Penktadienį, kovo 20 d. Lietuvoje ATGAILOS IR PASNINKO diena
Šv. Mišios Kaišiadorių katedroje vyskupijos Globėjo šventėje bus transliuojamos per Marijos radiją 19 val.
Laikini priėmimo laiko pakeitimai Vilniaus arkivyskupijos įstaigose
Kovo 14 d. Maldos popietė su „Gailestingumo versme“ ir misionieriais iš Lenkijos NEVYKS.
Kovo 21 d. Palaiminimų šeštadienis Šilalėje NEVYKS.
Kovo 20-22 d. Šiauliuose Pašaukimų savaitgalis vyrams su jėzuitais NUKELIAMAS.
Kovo 2–8 d. Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventė Vilniuje
Kovo 7 d. Panevėžio vyskupijos Atsinaujinimo diena Kupiškyje
Vasario 19 d. Nuncijaus Achille RATTI (vėliau popiežiaus PIJAUS XI) vizitui Kaune atminti – atminimo lentos atidengimas Kauno kunigų seminarijoje
Kaune atnaujintas susitikimų ciklas „Kunigai kavinėse“. Pirmasis susitikimas – jau vasario 27 d.
Vasario 20–23 d. Katalikiški leidiniai ir susitikimai Vilniaus knygų mugėje 2020
Vasario 21–23 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į pašaukimų savaitgalį
Kovo 22–28 d. Nepertraukiamo Biblijos skaitymo savaitė Vilniuje NUKELIAMA. Registracija tebevyksta.
Vasario 16-ąją – malda už Lietuvą su 40 val. Švč. Sakramento adoracija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vasario 29 d. Lietuvos Šeimos Centrų 30-mečio konferencija Panevėžio bendruomenių rūmuose
Popiežius Pranciškus paskelbė Apaštališkąjį posinodinį paraginimą QUERIDA AMAZONIA. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas šia proga rengia brifingą, kuris vyks šiandien 15 val. LVK sekretoriate (S. Skapo g. 4, Viln
Vasario 4 d. VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia į viešą paskaitą
Vasario 1 d. Pašvęstųjų diena Vilniaus arkivyskupijoje
Šv. Kazimiero statulėlės ir teksto apie šventąjį konkursas
Sausio 24 d. Pamaldos už krikščionių vienybę Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Sausio 25 d. Ekumeninės pamaldos Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Sausio 18 d. Krikščionių vienybės šventė Šiauliuose
Sausio 25 d. Ekumeninės pamaldos Kaune
Sausio 26 d. Iškilmės Šv. Angelės Meriči bažnyčioje Romoje jos globą perimant kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ
Sausio 26 d. Atsinaujinimo diena „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ Kaune
Sausio 14–15 d. Šiauliuose Paul Donders iš Olandijos seminarai „Atsparumas. Gyventi sveikiau, darbuotis geriau“
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas ir Draugijos suvažiavimas Marijampolėje
Kviečia misijų mokykla „3M – mąstyk, mylėk, melskis“. Registracija iki vasario 1 d.
Vasario 7–9 d. Marijos mokykla kviečia į rekolekcijų savaitgalius KAUNE ir VILNIUJE
Sausio 12 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė Šiaulių arenoje „Aš esu gyvybės duona“
Sausio 4 d. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės paminėjimas Kaune
Sausio 3–6 d. Lietuvoje lankysis kun. Zdzisław Kijas OFMconv, Šventųjų skelbimo kongregacijos relatorius
Kunigo Leo kulinariniai šou „Prieskoniai santuokai“ Vilniuje (sausio 10 d.) ir Šiauliuose (sausio 12 d.)
Gruodžio 26 d. Antroji Šv. Kalėdų diena. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 15-osios metinės
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose PDF
Pamaldos miestų ir kt. bažnyčiose ŠVENTŲ KALĖDŲ (2019) laikotarpiu
Kalėdų pamaldų tvarka ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS parapijose
Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS parapijose
Šventų Kalėdų pamaldos KAUNO bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišios VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS bažnyčiose
Kauno arkivyskupijos muziejaus bažnytinis menas atgyja interaktyvioje parodoje
LKMA Mažoji akademija kviečia į kursus 2020 m. pavasarį
Advento rekolekcijos Kauno bažnyčiose
Bažnytinio paveldo muziejui – 10 metų! Naujos parodos ir renginiai
Advento rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijoje, 2019
Gruodžio 14 d. Palaiminimų šeštadienis Klaipėdoje
Gruodžio 12 d. Kauno arkivyskupijos muziejuje pristatoma paroda – šiuolaikiškai ir vizualiai garsiosios LKB Kronikos leidybos istorija!
Gruodžio 14–23 d. Šv. Antano Paduviečio relikvijų viešnagė Lietuvoje
Lapkričio 23-oji – Negimusio kūdikio diena. Renginiai vyskupijose lapkričio 21–26 d.
Lapkričio 21 d. konferencija Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos 30-mečiui paminėti „Tradicijos ir modernybės sąveika“ Telšiuose
Lapkričio 22–23 d. Pasaulinė lyderystės konferencija Siemens Arenoje VILNIUJE
Lapkričio 30 d. Jaunimo susitikimų diena Kaune „Perkeičia vandenį“
Lapkričio 30 d. Palaiminimų šeštadienis Plungėje
Lapkričio 16 d. Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“ ŠAKIUOSE
Lapkričio 9–17 d. AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Lapkričio 8 d. Jaunimo sielovados forumas Kaune
Lapkričio 16 d. Lietuvos mažesnieji broliai pranciškonai 30-ties metų atsikūrimo proga kviečia visus TIKĖJIMO VYRUS į maldos ir bendrystės dieną Kretingoje (registracija iki lapkričio 11 d.)
Lapkričio 9 d. Palaiminimų šeštadienis Skuode
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt