Sausio 12 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė Šiaulių arenoje „Aš esu gyvybės duona“
Sausio 4 d. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės paminėjimas Kaune
Sausio 3–6 d. Lietuvoje lankysis kun. Zdzisław Kijas OFMconv, Šventųjų skelbimo kongregacijos relatorius
Kunigo Leo kulinariniai šou „Prieskoniai santuokai“ Vilniuje (sausio 10 d.) ir Šiauliuose (sausio 12 d.)
Gruodžio 26 d. Antroji Šv. Kalėdų diena. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 15-osios metinės
Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka KLAIPĖDOS bažnyčiose PDF
Pamaldos miestų ir kt. bažnyčiose ŠVENTŲ KALĖDŲ (2019) laikotarpiu
Kalėdų pamaldų tvarka ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS parapijose
Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS parapijose
Šventų Kalėdų pamaldos KAUNO bažnyčiose
Kalėdų laiko šv. Mišios VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS bažnyčiose
Kauno arkivyskupijos muziejaus bažnytinis menas atgyja interaktyvioje parodoje
LKMA Mažoji akademija kviečia į kursus 2020 m. pavasarį
Advento rekolekcijos Kauno bažnyčiose
Bažnytinio paveldo muziejui – 10 metų! Naujos parodos ir renginiai
Advento rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijoje, 2019
Gruodžio 14 d. Palaiminimų šeštadienis Klaipėdoje
Gruodžio 12 d. Kauno arkivyskupijos muziejuje pristatoma paroda – šiuolaikiškai ir vizualiai garsiosios LKB Kronikos leidybos istorija!
Gruodžio 14–23 d. Šv. Antano Paduviečio relikvijų viešnagė Lietuvoje
Lapkričio 23-oji – Negimusio kūdikio diena. Renginiai vyskupijose lapkričio 21–26 d.
Lapkričio 21 d. konferencija Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos 30-mečiui paminėti „Tradicijos ir modernybės sąveika“ Telšiuose
Lapkričio 22–23 d. Pasaulinė lyderystės konferencija Siemens Arenoje VILNIUJE
Lapkričio 30 d. Jaunimo susitikimų diena Kaune „Perkeičia vandenį“
Lapkričio 30 d. Palaiminimų šeštadienis Plungėje
Lapkričio 16 d. Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“ ŠAKIUOSE
Lapkričio 9–17 d. AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS atlaidai Vilniuje
Lapkričio 8 d. Jaunimo sielovados forumas Kaune
Lapkričio 16 d. Lietuvos mažesnieji broliai pranciškonai 30-ties metų atsikūrimo proga kviečia visus TIKĖJIMO VYRUS į maldos ir bendrystės dieną Kretingoje (registracija iki lapkričio 11 d.)
Lapkričio 9 d. Palaiminimų šeštadienis Skuode
Lapkričio 13 d. Arkivysk. M. Reinio atminimui skirtas renginys Zarasuose
Spalio 26 – 27 d. Misijų Vilnius: pažintis su Vilniaus vienuolynais
Spalio 19 d. Jo Eminencijos kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ Padėkos šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Spalio 15 d. ARTUMOS žurnalo 30-mečio paminėjimas Kaune
Kiekvieną spalio sekmadienį Rožinio pamaldos Guronyse
Spalio 5 d. Atsinaujinimo diena Panevėžyje „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“
Spalio 10–13 d. Misijų dienos Kaune ir Šiluvoje: apie ką svajojo Dievas, kurdamas mus, ir kur mus siunčia?
Spalio 12–13 d. Sakralinės muzikos chorų festivalis Šiluvoje
Spalio 19 d. Atsinaujinimo diena Klaipėdoje „Kur gyveni?“
Spalio 20 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Gyvenimas Tėvo širdyje“
Spalio 1 d. 12 val. šv. Mišios Kaišiadorių katedroje minint misijų globėją šv. Teresę iš Lizjė ir švenčiant Ypatingojo misijų mėnesio pradžią Lietuvoje. Dalyvauja visi Lietuvos vyskupai
Rugsėjo 30 d. Lietuvos Caritas organizuojama konferencija LR Seime „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame?“
Rugsėjo 22 d. Minime popiežiaus Pranciškaus vizito metines Vilniuje
Rugsėjo 22 d. Minime popiežiaus Pranciškaus vizito metines Kaune
Rugsėjo 13–15 d. Konferencijos su t. Anzelmu Griunu OSB Klaipėdoje
Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas 2019 m. rudenį
Rugsėjo 15 d. Konferencija „Kodėl Lietuvai reikalingas krikščioniškų vertybių sugrįžimas į viešąjį gyvenimą?“ Telšiuose
Spalio 4–6 d. Tėvai karmelitai iš Šiaulių kviečia į rekolekcijas
Rugsėjo 7–15 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai Šiluvoje (Šilinės)
Rugsėjo 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugsėjo 1–8 d. TRAKŲ DIEVO MOTINOS – Lietuvos Globėjos atlaidai
Rugsėjo 7 d. knygos apie humorą ir jėzuitišką dvasingumą pristatymas Šiluvoje
Rugsėjo 14 d. Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė. Dvasinis vadovas piligrimams“ pristatymas Šiluvoje
Rugpjūčio 25 d. PILIGRIMŲ eisenos į ŠILUVĄ. Padėkos už laisvę diena
Rugsėjo 6–8 d. XVII tarptautinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas-Šiluva“
Rugsėjo 7 d. jaunimo piligriminis žygis Vilnius–Lentvaris–Trakai
Rugpjūčio 2 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Rugpjūčio 14–20 d. ŽOLINĖS atlaidai Krekenavoje
Rugpjūčio 14–22 d. ŽOLINĖS atlaidai Pivašiūnuose
Klasikinės ir sakralinės muzikos naktys Šiaulių rajono bažnyčiose
Liepos 27 d. Palaiminimų šeštadienis Palangoje vyks po atviru dangumi
Liepos 27 d. XV Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio kongresas Ramygaloje
Į studijas kviečia Nacionalinė vargonininkų asociacija (registracija iki rugpjūčio 1 d.)
Liepos 27–28 d. KRYŽIŲ kalno atlaidai
Liepos 2–12 d. Didieji ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Liepos 7–14 d. Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO MIC minėjimas MARIJAMPOLEJE
Birželio 20–24 d. Miesto misijų renginiai Kaune
Birželio 22 d. iškilmingos padėkos šv. Mišios už Garbingojo MYKOLO GIEDRAIČIO paskelbimą palaimintuoju Videniškių parapijos bažnyčioje
Birželio 28 d. Ligonių diena Šiluvoje
Birželio 14–16 d. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadorių katedroje
Iki birželio 28 d. vyksta LJD 2020 giesmės konkursas
Birželio 6–9 d. Jubiliejiniai SEKMINIŲ atlaidai Vilniaus Kalvarijose
Birželio 9 d. Ekumeninės Sekminės Šiauliuose
Birželio 13 d. Oratorijos „Atverkite man teisumo duris“ premjera atidaroma pirmoji ŠILUVOS MENO BIENALĖ 2019
Birželio 13–14 d. Tarptautinė konferencija Šiluvos piligriminei šventovei garsinti „Švč. Mergelės Marijos kultas Žemaitijoje“ (būtina išankstinė registracija)
Birželio 14–16 d. Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne vyks Biblijos studijų savaitgalis „Tora – Dievo Žodis vakar ir šiandien“
Birželio 15 d. Palaiminimų šeštadienis Tauragėje
Birželio 15 d. Dievo tarnaitės Adelės DIRSYTĖS 110-osioms gimimo metinėms paminėti – koplytstulpio šventinimas Šėtoje
Gegužės 23 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“
Gegužės 25 d. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ metinė konferencija „Dėkokime Viešpačiui už jo ištikimąją meilę žmonijai“
Gegužės 18 d. Kun. Juozo Zdebskio 90-ties metų gimimo jubiliejus švenčiamas Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje
Gegužės 15 d. Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje maldos vigilijos JEANUI VANIER (Žanui Vanjė) atminti
Gegužės 10 d. Seminaras sielovados bendradarbiams „Kaip išlikti tarnaujančiam Bažnyčioje?“ (registracija iki gegužės 6 d.)
Gegužės 11 d. Vilniaus kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną.
Gegužės 11 d. konferencija Kaune „BALZAMAS LIETUVOS ŠIRDŽIAI. Kaip įveikti totalitarinį palikimą?“
Gegužės 12–13 d. Naktinė 13 valandų adoracija Šiluvoje
Gegužės 13–17 d. Kauno arkivyskupijoje PAŠAUKIMŲ SAVAITĖ
Gegužės 15 d. Minėdami jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų sukaktį, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija ir Vilniaus universitetas kviečia į konferenciją „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“ (registracija iki gegužės 13 d.)
Gegužės 3–8 d. Marie Maquaire, santykių konsultantės iš Prancūzijos misijos Lietuvoje
Gegužės 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Gegužės 3–4 d. 24 valandos vaikinams po seminarijos stogu (Telšiai)
Gegužės 4–5 d. Lietuvoje lankysis jėzuitų generolas t. Arturo Sosa SJ
Gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijos salėje vyks iškilminga „Gyvybės apdovanojimų“ įteikimo ceremonija
Gegužės 16–17 d. Šlovinimo seminaras Kretingoje
Gegužės 16–18 d. Bendruomenės MARTINDOM misijos Lietuvoje (Kretinga, Šilutė)
Gegužės 17–19 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos rekolekcijų savaitgalis (pavasario sesija) VILNIUJE ir KAUNE
Gegužės 18 d. Palaiminimų Šeštadienis Šilutėje
Gegužės 19 d. Vilties bėgimas Klaipėdoje
Gegužės 31 d. Piligrimystė Pasaulinės vaikų gynimo dienos proga nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną
Balandžio 27 d. Vilniuje vyks tradicinė ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt